Prin cererea cu nr.7774/2003 inregistrata pe rolul Judecatoriei Galati contestatoarea b.m. a solicitat anularea formelor de executare pornit de creditorul i.m. cu motivarea ca acesta desi doreste executarea propriilor obligatii i-a consemnat la cec d...

Sentinţă civilă 2985 din 22.07.2004


Prin cererea cu nr.7774/2003 inregistrata pe rolul Judecatoriei Galati contestatoarea B.M. a solicitat anularea formelor de executare pornit de creditorul I.M. cu motivarea ca acesta desi doreste executarea propriilor obligatii i-a consemnat la CEC doar suma de 96.985.916 lei si i-a dedus cheltuielile de executare fara a exista proces-verbal intocmit potrivit art.371 ind.7 C.p.c. La randul sau, intimatul I.M. a formulat contestatie la executare (dosar nr.8275/2003) cu motivarea ca B.M. a pornit executarea impotriva sa si solicita actualizarea sumei de 119.958.032 lei in perioada 22.03.2002- 19.11.2003.

Dupa conexarea celor doua contestatii, Judecatoria Galati prin sent.civ. nr.2985/2004 a respins contestatia formulata de BM, a admis contestatia formulata de IM si a anulat formele de executare.

Instanta de fond a retinut urmatoarele:

IM a consemnat la dispozitia creditoarei sale suma datorata la data de 15.01.2003. Executarea nu a avut loc deoarece in cauza a operat o suspendare a executarii. Cum cheltuielile de executare au fost evaluate la suma de 20.000.000 lei, potrivit art.371 ind.7 C.p.c. jumatate din acestea au fost deduse din creanta datorata. Cum intimatul IM si-a executat obligatiile nu se mai justifica executarea sa silita.

Recursul declarat de contestatoarea BM a fost admis prin dec.civ. nr.41/2005. S-a modificat in tot sentinta recurata si in rejudecare a fost admisa contestatia la executare formulata de BM si s-a respins contestatia formulata de IM.

A dispus continuarea executarii silite pana la limita sumei de 44.411.760 lei reprezentand diferenta dintre actualizarea sumei de 119.998.032 lei in perioada 22.03.2002- 19.11.2003. A mentinut celelalte acte de executare silita.

Instanta de recurs a retinut urmatoarele:

Partajul partilor a fost solutionat prin s.c.10873/2000 a Judecatoriei Galati definitiva prin dec.civ. 276/2002 a Tribunalului Galati si irevocabila prin dec.civ.1353/2002 a Curtii de Apel Galati.

Ulterior, Curtea de Apel Galati prin dec.civ.765/5.06.2003 a explicitat dec.civ.1353/2002. In considerentele deciziei se face trimitere pentru reactualizarea sumei de 119.998.032 lei la data ramanerii definitive a sentintei de partaj, respectiv 22.03.2002.

Ca urmare aceasta suma trebuie actualizata in perioada 22.03.2002- 19.11.2003 deoarece o alta interpretare incalca autoritatea de lucru judecat a deciziei nr.765/2003 a Curtii de Apel Gaati.

Executarea pornita de BM este conforma acestei decizii si in consecinta contestatia la executare formulata de IM este nefondata.

Contestatia formulata de BM este intemeiata pentru urmatoarele motive:

Aceasta are calitatea de creditor pentru suma de 119.998.032 lei pe care a inteles sa o execute la 19.11.2003. Fata de considerentele dec.civ. nr.765/2003 a Curtii de Apel Galati aceasta suma urmeaza a fi actualizata in perioada 22.03.2002- 19.11.2003. Consemnarea sumei de 96.985.916 lei la 18.07.2003 de catre debitor, nu exclude acest drept.

Pe de alta parte, deducerea cheltuielilor de executare s-a efectuat in privinta sa cu nerespectarea disp.art.373 ind.7 C.p.c. fara a exista titlu executoriu impotriva sa.

Potrivit indicilor statistici, rezulta ca BM are de recuperate o diferenta de 44.411.760 lei reprezentand diferenta dintre suma actualizata sic ea efectiv incasata, motiv pentru care executarea va continua pana la indestularea acestei sume.

Decizia tribunalului s-a intemeiat pe disp.art.304 pct.9 in ref. la art.312 al.1 si 3 C.proc.civ.