Intrerupere executare pedeapsa. Conditii

Hotărâre 358 din 15.02.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD OPERATOR 2827

DOSAR NR. (…)

SENTINTA PENALA NR. (…)

Sedinta publica din (…)

Presedinte: (…)

Grefier :(…)

S-a luat în examinare cauza penala privind pe petentul condamnatul minor B M, pentru întreruperea executarii pedepsei

La apelul nominal s-a prezentat petentul condamnat minor  B M asistat de aparator oficiu avocat B I.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror P M din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Ineu.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care instanta constata ca s-a acvirat dosarul nr. (…) al Judecatoriei Ineu.

Avocat oficiu B I depune la dosar delegatie de asistenta judiciara obligatorie pentru condamnat si arata ca cererea condamnatului se bazeaza pe dispozitiile art. 453 lit.c c.p. penala.

Instanta constata ca a fost depusa la dosar, prin serviciul registratura, ancheta sociala privind situatia familiala a condamnatului întocmita de Autoritatea Tutelara de pe lânga Primaria orasului Ineu.

 Petentul condamnat  a declarat ca  îsi sustine cererea de întrerupere a executarii pedepsei  si întrucât nu s-au solicitat alte probe instanta a declarat încheiata cercetarea judecatoreasca si a trecut la solutionarea cauzei  conform probelor existente la dosar.

Aparatorul din oficiu avocat B I,  a lasat la aprecierea instantei solutionarea cauzei  si solicita plata onorariului de avocat oficiu.

Reprezentantul Parchetului de pe lânga Judecatoria Ineu a pus concluzii de respingere a cererii de întrerupere a executarii pedepsei de 2 ani si 6 luni închisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 61 din 09.06.2009 pronuntata de Judecatoria Ineu în dosar nr. (…) întrucât nu sunt întrunite conditiile prev de art.455 C.pr.penala raportat la art.453 lit.c C.pr.penala, cu obligarea condamnatului la cheltuieli judiciare catre stat.

Condamnatul a solicitat admiterea cererii.

J U D E C A T A

Constata ca prin cererea înregistrata la aceasta instanta la data de (…), petentul condamnat  minor B M a solicitat întreruperea executarii pedepsei de 2 ani si 6 luni închisoare, aplicata prin sentinta penala nr. (…) din (…) pronuntata de Judecatoria Ineu în dosar nr. (…), cerere întemeiata pe dispozitiile art. 453 lit.c c. p. penala, pe motiv ca are o situatie familiala grea si doreste sa îsi ajute familia.

In vederea solutionarii cauzei a fost acvirat dosarul penal nr. (…) al Judecatoriei Ineu, din care rezulta ca prin sentinta penala nr. (…) din (…) pronuntata de Judecatoria Ineu în dosar nr. (…), în baza art. 208 al.1, art. 209 al.1 lit.a,g,i cod penal, cu art.99 si urm cod penal si art.109 cod penal.  petentul a fost condamnat sa execute 1 an si 6 luni închisoare, în baza art. 208 al.1, art. 209 al.1 lit.a,g,i cod penal, cu art.99 si urm cod penal si art.109 cod penal a fost obligat sa execute 2 ani închisoare, în baza  art.217 al.1 cod penal cu art.99 si art.109 cod penal, sa execute 1 an închisoare, în baza art.85 cod penal a fost anulat beneficiul suspendarii conditionate privind pedeapsa rezultanta de 1 an si 6 luni închisoare, aplicata prin sentinta penala nr.(…) pronuntata de Judecatoria Ineu în dosar nr.(…) si a fost descontopita aceasta pedeapsa în pedepsele componente de 1 an si 6 luni închisoare aplicata pentru furt calificat, 1 an si 6 luni închisoare pentru furt calificat, 1 an închisoare pentru distrugere si 9 luni închisoare pentru tentativa de furt calificat, iar în baza art. 33 si 34 lit.b cod penal  cu art. 36 cod penal, au fost  contopite aceste pedepse  cu pedepsele aplicate  prin nr. (…) din (…) pronuntata de Judecatoria Ineu în dosar nr. (…) si s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, care a fost sporita cu 6 luni si s-a dispus sa execute 2 ani si 6 luni închisoare în detentie.

Prin referatul de ancheta sociala depus la dosar fila 8, autoritatea tutelara de pe lânga Primaria Orasului Ineu a concluzionat ca nu se impune întreruperea executarii pedepsei, deoarece  petentul nu poate fi un sprijin pentru familie, ca ambii parinti sunt cunoscuti cu antecedente penale, iar minorul figureaza înca de la vârsta de 10 ani ca un minor delincvent.

Instanta constata ca  nu sunt întrunite  conditii prev. de art.455 C.pr.penala raportat la art.453 lit.c C.pr.penala, pentru întreruperea executarii pedepsei din motive familiale, urmeaza a respinge cererea petentului condamnat pentru întreruperea pedepsei de 2 ani si 6 luni închisoare.

Urmare respingerii cererii si în baza art.192 al.2 C.pr.penala, instanta obliga pe condamnat sa plateasca statului (…) lei cheltuieli judiciare.

Dispune a se vira din fondurile Ministerului Justitiei (…) lei onorariu avocat oficiu pentru avocat B I din SAJ Ineu.

Pentru aceste motive în numele legii

H O T A R A S T E

Respinge cererea condamnatului minor B M, fiul lui M si F, nascut în Ineu la data de (…), cetatean român, studii 7 clase, cu antecedente penale domiciliat în Ineu str. (…) nr. (…), jud. Arad CNP. (…), în prezent în Penitenciarul Craiova pentru întreruperea executarii pedepsei de 2 ani si 6 luni închisoare, aplicata prin sentinta penala nr. (…) din (…) pronuntata de Judecatoria Ineu în dosar nr. (…).

Dispune a se vira din fondurile Ministerului Justitiei (…) lei onorariu avocat oficiu pentru avocat B I din SAJ Ineu.

In baza art.192 al.2 C.pr.penala, instanta obliga pe condamnat sa plateasca statului (…) lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare cu condamnatul B M din Penitenciarul Craiova.

Pronuntata în sedinta publica din (…).

Presedinte Grefier

(…)(…)

Domenii speta