Sentinta civila

Sentinţă civilă 348 din 14.04.2009


Dosar nr. 1707/239/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA HÂRLAU, Judetul IASI

JUDECATORIE

Sedinta publica din 14 Aprilie 2009

PRESEDINTE - Luminita Varvara

Grefier Liliana Ivanuta

SENTINTA CIVILA Nr. 348

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe petent C.M.si pe intimat I.P.J.-I având ca obiect plângere contravetionala.

La apelul nominal facut în sedinta publica: lipsa partile.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, constând în:

Procedura este completa.

Instanta constata ca la dosarul cauzei au fost depuse relatiile solicitate de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Iasi.

 Având în vedere ca intimata a solicitat judecata cauzei în lipsa, constatând plângerea în stare de judecata, instanta ramâne în pronuntare.

INSTANTA

 Deliberând asupra cauzei civile de fata,constata urmatoarele:

 Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 9.12.2008 sub nr.1707/239/2008,petentul a contestat procesul-verbal de constatare a contraventiilor fara numar din data de 15/16.06.2007 încheiat de Politia H,prin care,fara sa fi fost la volan,este învinuit de savârsirea faptei prevazute de art.87 alin.1 din OG 195/2002,actualizata.

 În motivarea plângerii,petentul a precizat ca la data de 23.10.2008 s-a adresat Parchetului de pe lânga Judecatoria H si a aratat în ce consta nelegalitatea si netemeinicia acestui act din dosar 1040/P/2007 si anume ca în noaptea de 15/16.06.2007,în jurul orelor 22,autoturismul în care se afla a fost oprit în orasul H,în dreptul Dispensarului,de un politist comunitar,el fiind pe scaunul din spatele soferului.

 Politistul a solicitat actele masinii si,deoarece aceasta ii apartinea,i-a înmânat aceste acte,dupa care a fost pus sa sufle în aparatul alcool test,desi nu el era la volan.

 Petentul a aratat ca a fost luat cu forta de organele de politie si dus la Spitalul Orasenesc unde i s-au recoltat probe biologice.

 În jurul orelor 1:30-2:00,a fost dus la Politia H unde i s-a luat declaratie si s-a întocmit procesul-verbal de constatare a contraventiilor,pe foi albe neînregistrate.

Petentul a invocat ca acest proces-verbal nu îndeplineste conditiile de forma si de fond prevazute de art.180 alin.1 si Anexa 1A din OG 195/2002,a fost întocmit de un organ necompetent,nu i-a fost comunicat,nu contine rubrica "alte mentiuni" si nici celelalte mentiuni prevazute de lege,nu s-a dispus retinerea permisului de conducere.

Pentru aceste motive,petentul a aratat ca întelege sa invoce nulitatea procesului-verbal.

S-a mai precizat ca s-a emis ordonanta nr.1040/P/2008 de catre  Parchetul de pe lânga Judecatoria H prin care i s-a recomandat sa formuleze plângere la instanta în termen de 20 zile de la comunicare.

În analiza legalitatii si temeiniciei procesului-verbal atacat petentul a solicitat sa se aiba în vedere sentinta penala nr.650/2008 a Tribunalului I prin care s-a dispus începerea urmaririi penale fata de politistii care au întocmit procesul-verbal contestat.

A mai precizat petentul ca a primit ordonanta Parchetului la data de 3.12.2008 si în termen legal a formulat aceasta plângere contraventionala pe care o întemeiaza în drept pe dispozitiile art.118 alin.1 din OG 195/2002.

Petentul a solicitat judecarea cauzei în lipsa conform art.242 alin.2 Cod procedura civila.

În dovedirea plângerii,petentul a depus înscrisuri:copia dispozitivului sentintei penale nr.650/2008.

A fost depus de catre petent procesul-verbal a carui anulare o solicita-fila 25 dosar.

Legal citat,intimatul a formulat întâmpinare prin care a invocat inadmisibilitatea plângerii petentului,având în vedere ca procesul-verbal atacat nu este un proces-verbal de constatare a contraventiilor si de constatare a unei infractiuni,încheiat în conformitate cu dispozitiile art.467 Cod procedura penala,pentru care legea prevede alta modalitate de contestare,exclusiv în limitele si conditiile normelor de procedura penala.

Intimata a solicitat judecarea cauzei în lipsa în baza art.242 Cod procedura civila.

Instanta a pus în vedere petentul sa precizeze obiectul cererii sale,acesta aratând ca întelege sa atace înscrisul intitulat "proces-verbal'aflat la fila 25 dosar,aratând ca este netemeinic si nelegal.

La ultimul termen de judecata,petentul  a solicitat suspendarea sau conexarea acestui dosar,fara a preciza numarul si obiectul cauzei la care solicita conexarea,deoarece plângerea contraventionala prin care a solicitat anularea procesului-verbal încheiat de organele de politie la data de 15/16.06.2007 îmbraca forma unui proces-verbal de constatare a unei infractiuni ‚si este încadrata în art.467 Cod procedura penala.

Având în vedere ca pe rolul Judecatoriei H se afla în curs de judecata dosarul 1741/239/2008 care priveste acelasi proces-verbal si aceeasi persoana,petentul a aratat ca îsi rezerva dreptul de a se apara în vederea constatarii nulitatii absolute a acelui proces-verbal.

Analizând actele dosarului,instanta retine ca plângerea petentului priveste,potrivit precizarilor sale în fata instantei,procesul-verbal depus la fila 25 dosar. Verificând acest înscris intitulat "proces-verbal",instanta constata ca acesta nu este un proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii rutiere,asa cum încearca petentul sa-l prezinte si un veritabil act de constatare a savârsirii unei infractiuni flagrante,premergator începerii urmaririi penale,care a si fost declansata împotriva petentului.

În prezent,acesta este în curs de judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art.87 alin.1 din OG 195/2002-dosar 1741/239/2008 al Judecatoriei H.

Având în vedere ca actele premergatoare urmaririi penale,carora li se aplica în exclusivitate normele procedurii penale,nu pot fi contestate,în nici un caz,pe calea unei plângeri contraventionale,procedura speciala prevazuta de OG 2/2001,careia i se aplica normele speciale din ordonanta care se completeaza cu  cele ale Codului de procedura civila,plângerea petentului este inadmisibila.

Urmeaza ca petentul sa-si valorifice pretentiile sale legate de procesul-verbal din 15/16.06.2007 în cursul procesului penal care este în desfasurare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulata de petentul CM. cu domiciliul în mun.Iasi, împotriva procesului-verbal încheiat de Inspectoratul de Politie Judetean I-Politia H la data de 16.06.2007,ca inadmisibila.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi,14.04.2009.

Presedinte,Grefier,