Incheiere de sedinta

Sentinţă civilă 1298 din 07.09.2009


Dosar nr.1298/239/2009

Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

R O M A N I A

Judecatoria Hârlău

Incheiere

Sedinta din camera de consiliu din 07.09.2009

Instanta constituita din :

Presedinte : TAM

Grefier : C L

Pe rol solutionarea  cererii de incuviintare a executarii silite inaintate acestei instante de  catre Biroul Executorului Judecatoresc.

Fara citarea partilor, potrivit art.3731  alin.2 C.proc.civ.

I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei civile de fata :

Prin adresa nr. 126/02.09.2009 a fost inaintata acestei instante cererea creditorului X pentru incuviintarea executarii silite a dispozitivului sentintei civile 510/27.09.2006 urmând ca numitul X e să lase in deplină proprietate şi linistită posesie suprafata de 396 mp situată în...., plus cheltuielile cu executarea din dosarul de executare 126/31.08.2009.

Prin sentinta penală nr. 510/27.09.2006 pârâtul l a fost obligat să lase in deplină proprietate şi linistită posesie suprafata de de 396 mp situată în. Sentinta penală este definitivă şi irevocabilă şi investită cu formulă executorie.

Prentru aceste motive, instanta apreciaza ca fiind justificat capatul de cerere privind incuviintarea executarii silite, urmand ca in temeiul art.372, 3731  C.pr.civ., urmând sa admita cererea si sa dispuna incuviintarea executarii silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

DISPUNE

Admite cererea formulata de creditoarea X  domiciliat in ... contradictoriu cu Xi , formulată prin intermediul Biroului Executor Judecătoresc.

Incuviinteaza executarea silita a dispozitivului sentintei penale 510/27.09.2006 a Judecătoriei Hârlău definitivă şi irevocabilă în cadrul dosarului de executare nr.126/2009, aflat pe rolul B.E.J.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 07.09.2009.

PRESEDINTEGREFIER