Sentinta penala

Sentinţă penală 31 din 15.02.2010


Dosar nr. 158239/2009 vătămare corporala

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

PRESEDINTE: T. A. M.

GREFIER C. L.

Sedinta publica din 15.02.2010

Sentinta penala  nr.31

Ministerul Public -Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau reprezentat de procuror A. M. I. 

La ordine fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul T. R. C., G. D.,  şi pe partea vătămată C. I. C., partea civilă,  Spitalul de Urgenţă Sf Spiridon Iaşi, având ca obiect vătămarea corporală gravă (art. 181 alin 1).

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică  lipsă părţi.

Procedură completă fără citare.

 Instanţa constată că dezbaterile la fond au avut loc in şedinţa publică din data 08.02.2010, sustinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, când din lipsă de  timp pentru deliberare pronunţarea s-a amânat pentru astăzi, când:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale  de faţă;

Prin rechizitoriul nr.877/P/2008 din 05.01.2009 inregistrat spre competenta solutionare la Judecatoria Hârlău sub nr.158/239/29.01.2009,  Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau avand in vedere materialul de urmarire penala a trimis in judecată de inculpatii  T. R. C. şi G. D.  pentru savârşirea infractiunii prevazută si pedepsita de art 181 alin 1 cod penal-vatamare corporala .

 In actul de sesizare a instantei s-a retinut că in nopatea de 24/25.05.2008 afându-se la disoteca din sat Bădeni comuna Scobinţi numitii Ţ. R. . şi G. D. au lovit cu pumnii în zona gurii partea vătamată C. I. C. , cauzându-I fractură de mandibulă ce necesită pentru vindecare ingrijiri medicale de 45-50 zile , intrunind elementele constitutive ale infractiunii de vătămate corporală prevazută şi pedepsita de art 181 alin 1 cod penal.

Inculpatul T. R. C. ,  in faza de urmărire penală a recunoscut şi regretat săvâşirea faptei iar inculpatul G. D. nu a recunoscut săvârşirea faptei relatând doar că l-a impins. Niciunul dintre inculpate nu sunt cunoscuti cu antecedente penale.

Situatia de fapt descrisa a fost stabilita pe baza mijloacelor de proba: plângerea si declaratia  partii vătămate , certificate medico legal , adresă, adresă Spitalul Clinic de Urgente Iaşi, declaratii martori, declaratii invinuiti f 18-20, 22-25.

In conformitate cu dispozitiile art. 171 cod precedura penală li s-a dispus desemnarea unor  aparatori din oficiu care sa le  asigure asistenta juridica necesara si obligatorie, însă acestia  si-au angajat apărător.

Inculpatii legal citat, s-au prezentat si dupa citirea actului si a comunicarii drepturilor si obligatiilor  au dat declaratie  conform  depozitiilor atasate la dosar (filele47,  59  si a recunoscut  săvârşirea faptei T. R. şinuantat inculpatul G. D. recunoscând doar că la impin şi acesta a căzut.

În faza cercetării judecătoreşti au fost audiaţi partea vătămată C. I. ., potrivit dispoziţiilor  art.75-77 şi 326 C.proc.pen., inculpatul T. R. şi G. D.,  potrivit dispoziţiilor  art.69-73 şi 323 C.proc.pen.  şi, sub prestare de jurământ  martorii din lucrări S. S., C. R. M., P. A. L., , M. L., , martora propusă de partea civilă C., C. A. şi martorii propuşi de inculpatul G. , Z. C. şi P. I. , potrivit dispozitiilor art.78-86 şi 327 raportat la  art.323 C.proc.pen., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei. 

S-au depus caracterizări pentru inculpatul T. R. C.

S-a adus la cunostinta părtii văţamate drepturile in conformitate cu dispozitiile art 4 din legea nr. 211 din 27.05.2006 privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunii.

Instanta din oficiu, a solicitat serviciului de evidenta informatizata a persoanei fisa de antecedente penale a inculpatilor din care rezultă că acesta nu figurează  înscris în cazierului judiciar .

Partea civilă C. I.. si-a propus proba cu un martor şi inscrisuri.

Fiind declarata terminată cercetarea judecatorească, conform art.339 alin. 2 Cod procedura penala, analizand actele  şi lucrarile dosarului ,instanta deliberand asupra ansamblului material probator administrat in cauza retine următoarea  situatie de fapt şi de drept:

In fapt, in data de 217.06.2008 partea civilă C. I. C.  s-a adresat cu o plângere Postului de Poliţie Scobinţi prin care a arătat că în seara zilei de  25.05.2008 în timp ce se afla la discotecă din satul Bădeni a  fost lovit de către doi tineri in zona gurii provocându-I fractură de mandibulă ce a necesitat ingrijiri medicale de 45-50 zile asa cum rezultă din certificatul medico legal 7468/27.05.2008 emis de IML şi atasat plângerii sale.

In sustinerea plângerii sale a depus copie de pe certificatul medico legal nr. 7468/27.05.2008 emis de IML Iaşi prin care se concluziona că  prezintă fractură de mandibulă şi hemoragie subconjunctivală, leziuni ce necesită 45-50 zile  ingrijiri medicale şi s-au putut produce prin lovire cu mijloc contondent şi pot data din datade 25.05.2008.

Conflictul a avut loc la discoteca din Bădeni unde partea vătămată a venit impreună cu mai mului prieteni , iar inculpatul G. D. asigura paza dicotecii iar T. R. frecvanta şi el discoteca.

In seara de 25.05.2008 în jururl orelor 1 ,00 partea vătămată C. I. se afla la poarta dicotecii impreună cu S. P. S. şi P. A.. Inculpatul T. R. C. a trecut pe lângă aceştia şi a împins partea vămată , care s-a intorc către el intrebându-l daca s-a întâmplat ceva , moment in care inculpatul T. R. C. a lovit cu pumnil în zona gurii partea vătămată . In conflict a aintervenit şi martorul S. S. care a fost şi el lovit insă nu a formulat plângere penală . Inculpatului T. R. C. a plecat in discotecă după incident. Martora P. A. a plecat să îl anunte pe patonul discotecii , respective pe martorul M. L. . In acest timp au ieşit din discotecă şi martorele C. R. şi S. S. La scurt timp a venit agentul responsabil cu păstrarea ordinii publice in discotecă, care a intervenit in conflict luându-l pe C. deoparte şi atunci l-a lovit, iar partea vătamată a căzut.Din depozitiile martorelor S. S., C. R. şi P. A. rezultă că inculpatul G. D. rezultă că acesta a venit la partea vătămată intrebându-l daca el este responsabil de scandalul anterior , şi l-a lovit.

Martorul M. L., administratorul discotecii a confirmat c partea vtămată l-a anuntat că a fost lovită de către o persoană cu tatuaj pe mâini şi cercei la ochi şi s-a dus să vorbească cu aceasta şi când a revenit agentii săi de pază il scosese pe C. în afara dicotecii şi inculpatul G. D. i-a spus că i-a tras o palmă părtii deoarece vorbea urât. Insăşi martorul a luat partea vămată şi a dus-o la spital .

Din depozitia martorului rezultă că baietii angajati să întervină în conflicte ii luat de mâini şi ii dădeau afară , de unde rezultă că foloseau violenta in activitătile leor de evacuare.

Martorii audiati confirmă agresiunea atât a inculaptului T. R. C. care a recunoscut săvârşirea faptei cât şi a inculpatului G. D. care a nuantat agresiunea relatând doar că a impins-o şi aceasta a acăzut.

Instanta nu poate primi apărările acestuia prin care apreciază că o pesoană este lovită doar daca prezită vânătăi şi este bătută mult mai tare, decât a fost bătută partea vătămată si sa-I curgă sânge, minimalizând agresiunea sa care a avut un impact negativ asupra părtii vămate fracturându-I mandibula , fapt ce a necesitat un alt regim de viată pe o perioadă de timp. Nici faptul că in societatea unde trăiesc astfel de agresiuni sunt obisnuite şi nu ar trebui condamant inculpatul pentru asemenea faptă nu le poate primi instanta deoarece intr-o societate civilizată  agresiunile forti nu I raspunde cu fortă , agresiunea născând agresiune, principile morale nepermitând să se foloseasgă agresiunea in nicio situatie.

De asemenea inculpatul şi-a propus doi martori pentru situaţia de fapt , respective Z. C. şi P. I., colegi ai inculpatului,  care au declarat că inculpatul ii despărtea  pe partea vătămată de "Şeinea", un băiat cu cercel in ochi situatie care nu se coroborează cu intregul ansamblu probator administrat in cauză , deoarece inculpatului T. ("băiatul cu cercel in ochi") a lovit partea vătamată a plecat după ce a lovit partea vătămată şi nu i-a despărtit inculpatul Giosanu care s-a dus la aceasta şi a luat-o la intrebări daca ea este cea care a provocat scandalul şi a lovit-o. Fată de acesti doi martori s-au efectuat cercetări pentru săvârşirea infractiunii de mărtiuri mincinoaşă, şi  şi-au retractat declaratiile şi au declarat că nu au văzut conflictul dintre părti insă cunosc că inculpatul G. D. a fost implicat in acea altecatie . Reaudiat martorul Z. a delarat că el nu a văzut conflictul deoarece era in bar şi a  văzut afară doar o imbulzeală , iar martorul P. I. cionfirmă că inculpatul Giosanu a a avut o discutie cu partea văţămăţ care il ameninţa şi l-a scos afară din discotecă, trăgându-l de mână.

Momentul agresiunilor celor doi inculpati a  fost văzut in mod direct de către P. A. (f 87 dosar), iar agresiunea inculpatului G. D. a fost văzută în mod direct de către martorii C. R.(f 86) şi S. S. (f 85) şi in mod indirect de către martorul M. L. caruia i-au fost aduse la cunostintă agresiunile şi a auzit că şi agentul său de pază a lovit partea vătămată , şi este cel care a transportat partea vătă la spital.

Inculpatul G. D. apreciază că nu se face vinovat de vătămare corporală că doar cealată persoană l-a lovit şi i-a fracturat maxilarul , că el doar a impins-o şi a căzut, insă inculpatul nu precizează unde la lovit, iar partea vtămată din certificatul medico legal nu prezintă alte leziuni decât cele din zona fetei şi nu se poate stabili  agresiunile fiecăruia şi ce leziuni a produs fiecare  inculpate părtii vătămate fiind o infractiune compactă.

Având în vedere disp. art.69 C.proc.pen. care prevăd că declaraţiile inculpatului pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu alte probe existente în cauză, instanta urmează a aprecia ca atare.

Situatia de fapt  retinuta rezulta din analiza coroborata a declaratiilor partii vatamate cu declaratiile martorilor şi declaratia inculpatilor care a recunoscut săvârşirea faptei(inculpatul G. D. minimalizând actiunea sa , doar la o impingere a părtii vătămate şi că aceasta a căzut)4 ,  precum si cu aspectele continute in inscrisurile existente la dosar, coincide cu cea retinuta prin rechizitoriu.

Din certificatul medico legal  al IML Iasi nr. 7468/27.05.2008 emis de IML Iaşi prin care se concluziona că  prezintă fractură de mandibulă şi hemoragie subconjunctivală, leziuni ce necesită 45-50 zile  ingrijiri medicale şi s-au putut produce prin lovire cu mijloc contondent şi pot data din datade 25.05.2008.

Analizâd intregul  material probator administrat in cauză instanta constată că in cauză s-a dovedit vătămarea corporală a părtii vătămate, infractiune ce o va retine in sarcina inculpatilor, in drept fiind intrunite elementele constitutive ale innfractiunii prevăzută de art 181 alin 1 cod penal.

 Sub aspect obiectiv, s-a dovedit prin probele administrate  ca inculpatii au lovit partea vătamata  pentru care aceasta a necesitat ingrijiri medicale de 45-50 zile săvârşind astfel infractiunea de vatamare corporala.

Obiectul juridic al infractiunii il constituie relatiile sociale care se refera la ocrotirea integritatii corporale impotriva faptelor care aduc atingere acestora.

Latura obiectiva a infractiunii -elementul material se realizeaza prin actiunea de lovire cu un par  ce are drept rezultat o vătămare a integritatii corporale victimei care a necesitat ingrijiri medicale de 45-50 zile.

Urmarea imediata consta in actiunea  de lovire cu pumnii.

Sub aspect subiectiv, pozitia psihica a făptuitorilor  de faţă este specifică vinovatie  sub forma intentiei indirecte săvârşind astfel infractiunea cu vinovăţia cerută de lege, prevăzând şi acceptând producerea rezultatului faptei sale, deşi nu l-a urmărit. Nu interseaza mobilul sau scopul urmarit

Existand infractiune, va exista si raspundere penala si pedeapsă.

Instanta, in baza dispozitiilor art 345 cod procedura penala coroborat cu art 181 alin 1  cod penal va dispune condamnarea inculpatului.

 La individualizarea judiciara a pedepsei ce va fi aplicata fiecărui inculpat  instanta are in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev de art. 72 Cod penal, circumstantele personale ale acetuia, atitudinea infractorilor fată de săvâşirea faptei  şi comportamentul anterior pozitiv fiind la prima abatere.

Tinând cont de scopul pedepsei prevazut  de art.52 Cod penal si necesitatea asigurarii preventiei generale si speciale, fata de modul si mijloacele de savarsire a faptei, scopul urmarit, au format convigerea instantei ca  prin aplicarea unor  pedepse cu inchisoarea, orientate spre minimul special prevazut de lege,  satisface  exigentele individualizarii judiciare a pedepsei, si de asemenea cu suspendarea executarii pedepsei.

Limitele de peapsa pentru infractiunea pentru care a fost trimis in judecata sunt 6 luni la 5 ani, tinand cont de circumstantele reale, personale si judiciare ce pledeaza in favoarea inculpatului T. R.  (a recunoscut săvârşirea faptei , este necunoscut cu antecedente penale este cunoscută ca o persoană linistită)circumstante prevăzute in art art 74 lit a (conduita anterioara) si c( s-a prezentat in instanta şi a recunoscut săvârşirea faptei ) precum si alin 2 ( este cunoscut ca o persoană cu o bună purtare, nu a ami avut probleme cu legea -asa cum rezulta din caracterizarile depuse la dosar,)cod penal.)instanta in temeiul art 345 cod procedura penala coroborat cu art 181 alin 1 cod penal cod penal, şi circumstantele atenuante mentionate mai sus  urmeaza a aplica pedeapsa de 1000 lei amenda penală.

Limitele de peapsa pentru infractiunea pentru care a fost trimis in judecata sunt 6 luni la 5 ani, tinand cont de circumstantele reale, personale si judiciare ce pledeaza in favoarea inculpatului G. D.(este necunoscut cu antecedente penale )circumstante prevăzute in art art 74 lit a (conduita anterioara) si c teza I ( s-a prezentat in instanta  ) precum si alin 2 ( este cunoscut ca o persoană cu o bună purtare, nu a mai avut probleme cu legea -asa cum rezulta din depozitia martorului M. L.) cod penal , instanta in temeiul art 345 cod procedura penala coroborat cu art 181 alin 1 cod penal cod penal, şi circumstantele atenuante mentionate mai sus  urmeaza a aplica pedeapsa de 1000 lei amenda penală.

Intrucat, în raport de particularitatile dezvoltarii psiho-sociale a inculpatilor si imprejurarile cauzei, instanta consideră ca scopurile educativ, preventiv si represiv ale pedepsei pot fi atinse si fără executarea efectiva a pedepsei privative de libertate, şi urmează a dispune suspendarea conditionată a executării acestora, constatand ca sunt indeplinite conditiile prevăzute  de art. 81 cod penal  pe durata unui termen de incercare stabilit potriv. art. 82 Cp.

Va atrage atentia inculpatilor asupra disp art 83 şi 84 Cod penal , dispozitii referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei infractiuni şi in caz de neexecutare a obligatiilor civile.

Sub aspectul actiunii civile devoluate instantei,  prin constituirea partii vatamate C. I. C. ca  parte civila in procesul penal cu suma de 15000 lei din care 5000 lei daune materiale şi 10000 lei daune morale,  instanta retine următoarele:

Analizând condiţiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 998 şi 999 C.civ., respectiv fapta ilicită, constând într-o încălcare a normelor dreptului obiectiv prin care se aduce atingere unor drepturi subiective, prejudiciul, care trebuie să fie cert şi nereparat, legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi existenţa vinovăţiei făptuitorilor, instanţa constată că sunt îndeplinite cumulativ cerinţele arătate mai sus.

In ceea ce priveste daunele materiale solicitate partea vatamata  a dovedit partial  prejudiciul reprezentand daune materiale, in senul că martorora C. A.  audiată in cauza a aratat ca partea vătămată a mers la spitak din două in două săptămâni pe o perioadă de 45 zile , rezultând că a fost de 3 ori şi cheltuia 100 lei pe drum.

Desi partea vătămată nu a depus la dosar copie după chitanta de plata al certificatului IML este de notorietate că acesta este in valoare de 39 lei.

Fată de aceste aspecte retinute in ceea ce priveste daunele materiale instanta apreciază că doar in limita sumei de 339 lei au fost dovedite.

In ceea ce priveste daunele morale solicitate  de către partea vătamata in cuantum de 10000 lei, la evaluarea acestui prejudiciu moral -constand în suferinta cauzată acestei părti  "praetuim doloris " instanta va avea in vedere  de zilele de ingrijire medicală necesitate pentru vindecarea părtilor  vătamate si suferinta efectiva ca urmare a loviturii.

Intre fapta si prejudiciu exista o legatura de cauzalitate.

Culpa prinde contur juridic prin fapta ilicita de tăiere cu un cutit de bucătărie a nasului părtii vătamate  pe care au savarsit-o incuplatii pentru care a necesitat ingrijiri medicale de 40-45 zile ,.

Avand in vedere pericolul concret social al faptei comisie, periculozitatea sociala a inculpatilor, prin atitudinea agresivă asupra părtii vătamte şi a faptului că fost nevoită să stea cu maxilarul imobilizat fiind necesară o alimentatie lichidă şi semilichidă, instanta apreciază că daunele morale sunt justificate insă nu in cuantumul  solicitat.

Daunele morale reprezintă prejudicii care, strict vorbind, nu pot fi evaluate din punct de vedere economic, pecuniar, astfel încât despăgubirile acordate pentru repararea lor au semnificaţia unei compensaţii, a unei satisfacţii acordate victimei, cuantumul acestei compensaţii fiind determinat, între altele, prin raportare la gravitatea faptei cauzatoare de prejudiciu. Evaluând daunele morale, instanta nu are în vedere repunerea victimei în situaţia anterioară săvârşirii infracţiunii, ci procurarea unor satisfacţii de ordin moral, susceptibile să înlocuiască valoarea de care a fost privată, cu evitarea deturnării scopului răspunderii civile în sensul stabilirii unor pedepse private sau al acordării unei satisfacţii pur teoretice.

In cazul lezarii relatiilor sociale referitoare la dreptul la integritate corporală şi sanatate in timp ce prejudicial patrimonial poate fi determinat si imediat evaluat constând in cheltuieli aferente serviciilor medicale  precum si medicatia necesară,  pentru cuantificarea prejudiciului moral nu se poate apela la probe materiale judecatorul fiind cel care in raport de consecintele suferite de partea civila trebuie să aprecieze o anumită sumă globală care sa compenseze suferinta pricinuită de actiunile fizice exercitate asupra sa.

Aceasta cuantificare nefiind supusă unor unor criterii legale de determinare instanta de judecata va aprecia consecintele negative suferite de partea civilă în plan psihic , importanta valorilor lezate şi măsura in care li s-a adus atingere , intensitatea cu care au fost percepute , măsura in care au afectat situatia familială şi socială, aceste criterii fiind subordinate condiţiei aprecierii rezonabile pe o baza echitabilă, corespunzătoare prejudiciului moral efectiv produs părţii civile. Există minim de argumente şi indicii din care să rezulte măsura afectării drepturilor nepatrimoniale  prin atingerea adusă integritătii corporale de natură a duce la o evaluare echitabila a despăgubirilor, sunt evidente consecinte negative suferite de partea civilă in plan psihic,  regim spitalicesc, imobilizare maxilar pe o perioadă de 6 săptămâni cu o alimentatie specifică.

Cât priveşte, însă, cuantumul acestei sume, instanţa apreciază că  pot fi reparate prin plata sumei de 3000 lei, sumă considerată de către instanţă suficientă pentru a repara această daună.

In ceea pe priveste sustinerile părtii civile cum ă nu s-a prezentat la examene din cauza imobilizării maxilarului instanta retine că aceasta nu a depus la dosar niciun incris din care să rezulte că este student şi că ain acea perioadă a avut de sustinut exemene orale pe care nu le-a putut sustine , şi astfel să I se fi cazat un prejuduciu.

In baza art. 14 Cod procedură penală cu referire la art. 346 Cod procedură penală, raportat la art 998  si urmataorele cod civil,  instanta va admite în parte actiunea civila a părtii civile C. I. C.  şi va oblige inculpaţii in solidar la plata sumei de 3339 lei din care  daunele morale de3000 lei si daune materiale de 339 lei.

Sub aspectul actiunii civile devoluate instantei  prin constituirea partii vatamate  Spitalul Clinic De Urgente Sf Spiridon  Iaşi care s-a constituit parte civila cu suma de 678,41 lei la care se adaugă dobânda legală,  suma ce reprezinta ingrijirile medicale acordate partii vatamate C. I. C.  in perioada 25-27.05.2008, în baza art 313 alin 1 din legea 95/2006 modificata si completat de OUG 72/2006 persoanele prin care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia să repare prejudiciul cauzat furnizorilor de servicii medicale reprezentând cheltuieli efective ocazionate  de asistenta medicală.

Cererile de constituire de parte civila formulate de catre unitatile furnizoare  de servicii medicale sunt intemeiate pe dispozitiile art 313 din legea legea 95/2006 şi OUG 72/2006.

Având in vedere constarea cuplei inculpatilor  faţa de spitalizarea şi transportul cu ambulanta a  părtii vatamate va admite actiunea civila şi va obliga inculpatii in solidar la plata acestor cheltuieli cu spitalizarea.

În temeiul art. 191 alin.1 C.proc.pen., instanţa va obliga inculpatii  la plata sumei de 600 lei din care 400 lei cheltuieli judiciare din faza de urmarire penale, 200 lei cheltuieli judiciare din fara de cercetare judecătoreasca(câte 300 lei fiecare).

In baza art 193 cod procedură penală va respinge cheltuielile judiciare soliciate de partea civilă C. I. ca neintemeiate deoarece nu a depus la dosar o chitantă de plata a acestor cheltuieli.

Pentru aceste motive

In numele  legii

HOTĂRĂŞTE

1. I. Condamnă pe inculpatul Ţ. R. C.  fiul lui ......., născut la data de ... in loc Iaşi  judeţ Iaşi, cetatean roman, studii 7 clase,  fara antecedente penale,  muncitor necalificat, domiciliat in Iaşi ,...... la 1000 lei amendă penală pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporală  prevazuta si pedepsite de art 181 alin 1 cod penal cu retinerea art  74 lit a si c alin 2 raportat la art 76 lit e teza aIIa Cod penal.

In baza art 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului.

Conform art 82 cod penal stabileste un termen de incercare de 1 (un) an.

Atrage atentia inculpatului asupra disp art 83 şi 84  Cod penal, dispozitii referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei infractiuni şi a neexecutării obligaţiilor civile

2. I. Condamnă pe inculpatul G. D.  fiul lui ........, născut la data de...... in loc Hârlău  judeţ Iaşi, cetatean roman, studii 7 clase,  fara antecedente penale,  muncitor necalificat, domiciliat in Iaşi com ......, judet Iaşi şi forme legale Iaşi ........ la 1000 lei amendă penală pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporală  prevazuta si pedepsite de art 181 alin 1 cod penal cu retinerea art  74 lit a si c teza I şi  alin 2 raportat la art 76 lit e teza aIIa Cod penal.

In baza art 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului.

Conform art 82 cod penal stabileste un termen de incercare de 1 (un) an.

Atrage atentia inculpatului asupra disp art 83 şi 84  Cod penal, dispozitii referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei infractiuni şi a neexecutării obligaţiilor civile

In temeiul art 14 raportat la art 346 cod procedura penala admite actiune  Spitalului Clinic de Urgente Sf Spiridon Iaşi şi  obligă inculpatii in solidar,  la  plata sumei de 678,41 lei la care se adaugă dobânda de referintă BNR până la achitarea prejuduciului.

În baza art. 346 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 998, 999 C. civil, cu referire la art. 14 alin. 1 şi 5 C.proc.pen., admite în parte cererea de despăgubiri formulată de către partea civilă C. I. C.  în cauză, şi obligă inculpatii in solidar  la plăta sumei de  3339 lei  din care 3000 lei cu titlu de daune morale şi 339 lei cu titlu de daune materiale.

In baza dispozitiilor art 191 alin 1 cod penal obliga inculpatii  la plata cheltuielilor judiciare avansate se stat in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii în cunatum de 600 lei din care 400 lei cheltuieli judiciare din faza de urmarire penale, 200 lei cheltuieli judiciare din fara de cercetare judecătoreasca(câte 300 lei fiecare).

Respinge cheltuielile de judecată solicitate de partea civilă C. I.  a neintemeiate .

Cu drept de recurs in 10 zile de la pronuntare pentru Parchetul de pe langa Judecătoria Harlau, inculpatul G. D.  şi de la  comunicare pentru celelalte parti lipsa.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 15.02.2010.

PresedinteGrefier

T. A. M. C. L. 

Red./tehnored T.AM/15.02.2010

/2 ex.

1-11

dosar 158/239/2009