Fara titlu

Sentinţă civilă 2101 din 06.10.2008


Dosar nr. 1340/257/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA MEDIAS

SECTIE GENERALA

SENTINTA CIVILA NR.2101

Sedinta publica de la 06 Octombrie 2008

Constata ca prin contestatia la executare înregistrata sub numarul de dosar civil 1340/257/2008, la data de 23 aprilie 2008, creditorul N. I. a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta , în contradictoriu cu debitorul I. L. si intimata I. G., sa se dispuna urmatoarele:

- anularea procesului verbal de licitatie publica încheiat de B.E.J. Simion Rotaru la data de 11 aprilie 2008, în baza caruia intimata a adjudecat imobilul situat administrativ în localitatea Dumbraveni  – Jud. Sibiu, înscris în C.F. nr. … Dumbraveni, nr. top. 624/3, 624/4/2 si 629/5/1/ I- apartamentul nr. 1 al casei situate în Dumbraveni Str. Gh. Doja, Jud. Sibiu;

- anularea tuturor actelor de executare silita facute ulterior adjudecarii, cu întoarcerea executarii.

În motivarea contestatiei s-au relevat urmatoarele aspecte: creditorul este vatamat prin actele de executare deoarece debitorul îi datoreaza suma de 893.222.917 lei vechi; concomitent cu executarea pornita de contestator a început una si intimata – sotia debitorului; debitorul si intimata sunt de rea credinta deoarece au încheiat un act de vânzare-cumparare având ca obiect imobilul executat tocmai în scopul sustragerii acestuia de la executare ; din cauza proceselor care au avut scop anularea actului fraudulos contestatorul nu a reusit sa îsi valorifice creanta detinuta contra debitorului; cererea de executare a contestatorului a fost initiata în anul 2005 iar cea a intimatei doar în anul 2007.

Contestatia , astfel cum a fost introdusa de catre creditor la data de 23 aprilie 2008, nu a fost motivata în drept.

Urmare a admiterii cererii de asistenta judiciara formulata de contestator, prin încheierea data în camera de consiliu la data de 12 septembrie 2008 s-a dispus ca Statul sa avanseze ½ din taxa de timbru datorata de contestator, asa încât acesta a mai platit doar 97 de lei cu titlu de taxa judiciara.

Legal citata si reprezentata de avocat ales intimata a solicitat respingerea contestatiei, pozitie procesuala exprimata prin întâmpinarea fila 33-35 dosar.

În justificarea acestei pozitii procesuale intimata a aratat, în esenta, urmatoarele: în mod legal s-au reunit cele doua executari silite, executarea urmând sa fie facuta de catre executorul judecatoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat; contestatorului i-au fost comunicate toate actele de executare din dosarul executional în care el nu era parte; contestatia la executare a fost tardiv formulata; contestatorul nu are un interes în sens procesual cu privire la formularea prezentei contestatii la executare.

Debitorul I. L.  - desi legal citat  - nu s-a prezentat la judecarea cauzei si nu si-a exprimat pozitia procesuala.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta constata cele ce urmeaza.

Împotriva debitorului I. L. au fost pornite doua proceduri executionale distincte, creditori fiind sotia acestuia I. G. si contestatorul N. I. Prin sentinta civila nr. 913/4 aprilie 2008, pronuntata de Judecatoria Medias în dosarul civil nr. 1095/257/2008 si ramasa irevocabila, s-au reunit cele doua executari silite , respectiv cea care formeaza obiectul dosarului nr.47/2005 al B.E.J. Tudor Vasile Petru si cea care formeaza obiectul dosarului nr. 512/2007 al B.E.J. Simion Rotaru , dispunându-se ca sa se faca o singura executare silita asupra imobilului situat în localitatea Dumbraveni – Str. Nicolae Balcescu –  Jud. Sibiu, înscris în C.F. nr. … Dumbraveni. Finalizarea acestei executari trebuia facuta de B.E.J. Rotaru Simion.

Din studiul dosarului executional atasat prezentului dosar rezulta ca executorul judecatoresc Rotaru Simion a avut cunostinta despre aceasta hotarâre judecatoreasca, si totusi la data de 11 aprilie 2008 a încheiat procesul verbal de licitatie imobiliara în conditiile în care publicatia de vânzare imobiliara a fost data la data de 21 martie 2008.

Or, potrivit prevederilor art. 504 aliniatul 2 din Codul de procedura civila „ termenul stabilit pentru vânzare nu va fi mai scurt de 30 de zile si nici mai lung de 6o de zile de la data afisarii publicatiei de vânzare la locul unde va avea loc licitatia”.

Apare evident astfel ca executorul a încalcat aceste prevederi legale si actul este cu atât mai prejudiciabil cu cât licitatia trebuia sa se tina cu luarea în considerare a tuturor implicatiilor create de reunirea celor doua executari, instanta procedând la reunire „ de urgenta” tocmai pentru înlesnirea recuperarii creantelor ambilor creditori.

Asa fiind si apreciind ca prezenta contestatie este întemeiata, în baza prevederilor art. 399 din Codul de procedura civila instanta o va admite si va anula actul atacat, adica procesul verbal de licitatie din data de 11 aprilie 2008.

Toate actele de executare ulterioare si care s-au fundamentat pe licitatia anulata urmeaza sa fie – de asemenea – desfiintate deoarece s-au întocmit cu încalcarea prevederilor legale, executarea urmând sa fie reluata de la ultimul act legal îndeplinit.

Fata de aceasta solutie se apreciaza ca în cauza nu sunt date conditiile pentru întoarcerea executarii, astfel ca aceasta cerere urmeaza sa fie respinsa.

Tot solutia de respingere se impune si cu privire la cele doua exceptii invocate de intimata: lipsa de interes a contestatorului în ceea ce priveste promovarea contestatiei si tardivitatea formularii acesteia, nici una din ele nefiind întemeiata. În acest sens se poate facil constata ca creditorul/contestator a introdus contestatia la data de 23 aprilie 2008, în conditiile în care actul atacat s-a întocmit la data de 11 aprilie 2008, deci cu respectarea termenului de 15 zile prevazut de legea de procedura.

Referitor la presupusa „ lipsa de interes” a contestatorului de a promova contestatia , invocata de catre intimata si justificata prin aceea ca debitorul este executat prin procedura popririi veniturilor salariale, instanta gaseste aceasta aparare absolut ridicola având în vedere ca contestatorul are de executat o suma foarte mare si singura sansa de a recupera o creanta de aceasta natura este aceea de a executa un bun imobiliar. În cauza acesta a fost adjudecat de sotia debitorului prin actul atacat .

În ceea ce priveste cererea de reexaminare facuta de executorul judecatoresc Rotaru Simion instanta constata ca nici macar amenda aplicata prin încheierea din data de 16 mai 2008 nu l-a motivat pe acesta sa se supuna dispozitiilor date de instanta, în temeiul prevederilor art. 402 Cod de procedura civila , în sensul de a depune la dosarul cauzei copii certificate de pe actele dosarului de executare. Faptul ca a depus /atasat/ la dosarul cauzei întreg dosarul de executare este de natura sa prejudicieze întreaga procedura executionala, cauzând întârzierea acesteia.

Pe de alta parte, solicitarea facuta de organul de executare prin chiar cererea de reexaminare ( fila 31 dosar) în sensul ca „ pe viitor în cadrul altor contestatii sa dispuna ca partea interesata sa se prezinte la biroul de executare pentru efectuarea copiilor ”este lipsita de un suport legal si apare chiar insolenta în conditiile în care executorul judecatoresc nu este abilitat sa faca recomandari instantei de judecata ci doar sa se supuna dispozitiilor date de aceasta. În consecinta, instanta va respinge cererea prin care se solicita revenirea asupra amenzii.

În baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008 cei doi intimati vor fi obligati sa plateasca Statului suma de 96 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru pentru care contestatorul a beneficiat de scutire legala.