Delapidare. Acţiunea civilă în procesul penal . Natura pretenţiilor asigurătorului în cadrul infracţiunii de delapidare săvârşită de inspectorul de asigurări.

Sentinţă penală 1590 din 06.11.2009


Domeniu: DELAPIDARE

Tip: sentinta penala

Nr. 1590/6.11.2009

Autor:Judecătoria Focşani

Delapidare. Acţiunea civilă în procesul penal . Natura pretenţiilor

asigurătorului în cadrul  infracţiunii de delapidare săvârşită de

inspectorul de asigurări.

Prin sentinţa  penală nr. 1590/6.11.2009 inculpatul D.I a fost condamnat pentru

săvârşirea  infracţiunii de delapidare , prev. de art.215/1 alin.1 Cod penal, la un an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

S-a reţinut , în esenţă, că inculpatul, inspector la o societate de asigurări , nu a depus

la caseria unităţii suma de bani încasată de un agent de asigurări din subordine pentru o poliţă de asigurare încheiată cu un asigurat.

Societatea de asigurări s-a constituit parte civilă cu suma rezultată dintr-un dosar de daună deschis pe poliţia de asigurare de mai sus reprezentând contravaloarea reparaţiilor efectuate şi că  acestea trebuie suportate de către inculpat, având în vedere că se face vinovat de nedepunerea primei de asigurare în casierie în termenul prevăzut, astfel că la momentul producerii riscului asigurat, poliţa de asigurare nu era valabilă.

Instanţa nu poate reţine aceste susţineri pentru următoarele motive:

Acţiunea civilă alăturată acţiunii penale, are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului pentru pagubele produse prin infracţiune(art.14 C.p.p.).

În speţă, infracţiunea dedusă judecăţii este cea de delapidare, prev. de art. 215/1 al.1 Cod penal, iar paguba cauzată societăţii de asigurare prin această infracţiune, este reprezentată de suma de bani pe care inculpatul o avea în gestiune şi pe care şi-a însuşit-o pe nedrept, respectiv, suma de ………… (poliţa de asigurare) şi nu suma rezultată din dosarul de daună. Între această din urmă sumă………….şi infracţiunea de delapidare nu există legătură de cauzalitate pentru a angaja răspunderea civilă a inculpatului în dosarul penal de faţă.

Poliţa de asigurare a devenit valabilă după trecerea unui interval de 48 ore de la  achitarea ei de către asigurat.

Fişa postului pentru inculpat prevede că salariatul este obligat să suporte şi despăgubirea plătită de către societatea de asigurări(în cazul producerii unui risc asigurat) în baza contractului încheiat fără ca primele să fi fost depuse de salariat în termenul prevăzut.

Dar această clauză contractuală priveşte relaţia de prepuşenie dintre  salariat (inculpat) şi societatea de asigurări(asigurător) şi nu are legătură de cauzalitate cu infracţiunea de delapidare.

Eventualele pretenţii ale părţii vătămate pot fi valorificate pe calea unei acţiuni civile separate, cu respectarea dispoziţiilor legale privind taxele de timbru şi timbrul judiciar aferente.