Excepţia de necompetenta materiala. Aplicarea prevederilor l 19/2000 in cazul soluţionării contestaţiei la executare asupra pensiilor sau altor asigurari sociale.

Sentinţă civilă 4255 din 01.10.2008


Excepţia de necompetenta materiala. Aplicarea prevederilor L 19/2000 in cazul soluţionării contestaţiei la executare asupra pensiilor sau altor asigurari sociale.

Materia: Contestaţie la executare

Sent. civ. nr. 4255/01.10.2008.

Autor: Judecătoria Focşani

Prin sent. civ. nr. 4255/01.10.2008 s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Focşani şi totodată s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vrancea.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a avut în vedere următoarele:

Regimul juridic al creanţelor decurgand din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale este stabilit printr-un act normativ special derogatoriu de la dreptul comun, respectiv L 19/2000.

În speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 154 din actul normativ mentionat ,jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel iar in conformitatea cu art.155 tribunalele solutioneaza ,in prima instanta (printre altele) litigiile privind contestatiile impotriva masurilor de executare silita ,dispuse in baza L 19/2000.

Faţă de aceste considerente, instanţa a reţinut că există norme speciale şi  nu se pot aplica normele generale de competenţă, soluţionarea unei astfel de cauze în mod clar neaparţinând  judecătoriei, ci tribunalelor în raza teritorială a căreia se află sediul intimatei.