Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Competenţă materială.

Sentinţă penală 158 din 28.04.2010


 

 Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Competenţă materială.

 

Potrivit art. 2781 alin. 1 Cod procedură penală, plângerea împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale se soluţionează de judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

Competenţa materială de soluţionare a plângerii împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale se stabileşte în raport cu încadrarea juridică dată de către procuror faptelor pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, iar nu în raport cu încadrarea juridică dată acestora de către petent, prin actul de sesizare a organelor de urmărire penală.

Instanţa a fost investită, potrivit art. 2781 Cod procedură penală, să soluţioneze plângerea petentului împotriva acestei rezoluţii, având competenţa să cenzureze această rezoluţie numai raportat la infracţiunile cu privire la care s-a dispus neînceperea urmăririi penale.

În speţă, prin rezoluţia nr.3423/P/2009 din 01.02.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimata I.N.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. si ped de art. 215 alin.1 Cod penal . şi art. 248 1 Cod penal.

Potrivit art.25 alin.1 Cod procedură penală judecătoria judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege altor instanţe.

Prin art. 27 pct.1 din Codul de procedură penală sunt stabilite infracţiunile date în competenţa tribunalelor în primă instanţă.

Cum infracţiunile prevăzute de art. 215 alin.1 Cod penal  şi art. 248 1 Cod penal nu sunt date prin lege altor instanţe, competenţa  altor instanţe, plângerea împotriva rezoluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale pentru infracţiunile menţionate se soluţionează de judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, respectiv judecătoria.

În consecinţă, pentru considerentele ce preced, s-a admis excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Giurgiu, ridicată de instanţă din oficiu şi, în baza art.42 rap. la art.2781 alin.1 Cod procedură penală şi art.25 şi 27 Cod procedură penală a fost  declinată competenţa de soluţionare  a plângerii formulate de  petentul B.S. în favoarea Judecătoriei Giurgiu.