Act sexual cu un minor

Sentinţă penală 87 din 09.05.2008


TIP SPEŢĂ: SENTINŢĂ PENALĂ

TITLU: ACT SEXUAL CU UN MINOR

NR. 87

DATA: 9 MAI 2008

AUTOR: JUDECĂTORIA LUDUŞ

DOMENII ASOCIATE:

J U D E C Ă T O R I A,

Prin rechizitoriul  Parchetului De Pe Lângă Judecătoria Luduş , din ***, în dosar nr.*** s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului *** pentru săvârşirea infracţiunii de „act sexual cu un minor”prev. de art.198 alin.1 Cod penal cu art.41 alin.2 Cod penal.

S-a reţinut că în vara anului 2006, învinuitul a întreţinut relaţii sexuale în repetate rânduri cu partea vătămată ***, deşi ştia că aceasta nu împlinise 14 ani.

 În actul de sesizare a instanţei se arată că fiind din aceeaşi localitate, inculpatul şi partea vătămată se cunoşteau de mai mult timp şi au devenit prieteni din anul 2005. Pe la sfârşitul lunii iunie 2006, în timp ce se afla la unchiul său *** din satul ***, Cluj, inculpatul a primit mai multe mesaje pe telefonul mobil de la partea vătămată, prin care aceasta îi cerea insistent să vină la ea în comuna  ***, deoarece are probleme cu părinţii.

*** a luat căruţa unchiului său şi a plecat spre domiciliul părţii vătămate, unde a ajuns în jurul orelor 1,oo. Partea vătămată a sărit pe geam şi i-a cerut inculpatului *** să o ia cu el, să plece undeva împreună deoarece nu mai poate locui cu părinţii. Acesta a fost de acord şi au plecat împreună la unchiul său în satul ***, unde au rămas câteva ore, timp în care au întreţinut raporturi sexuale. În după amiaza aceleiaşi zile partea vătămată a fost descoperită  şi dusă la părinţii săi, iar inculpatul  a rămas în localitatea ***i.

După aproximativ două săptămâni, a primit din nou mesaje de la partea vătămată , care l-a anunţat că a pornit pe jos spre domiciliul unchiului său unde se afla şi inculpatul ***, deoarece doreşte să locuiască împreună cu acesta.

 Inculpatul a fost de acord, s-au întâlnit şi au rămas la domiciliul unchiului învinuitului două zile, în care au întreţinut raporturi sexuale, pe urmă s-au prezentat la Postul de Poliţie din com*** de unde partea vătămată a fost dusă acasă.

Se sustine că în cursul lunii august 2006, partea vătămată a plecat din proprie iniţiativă la domiciliul părinţilor inculpatului, unde a rămas împreună cu acesta timp de o săptămână.

La începutul anului şcolar 2006-2007, părinţii părţii vătămate au transferat-o la o şcoală din Jud.Bistriţa-Năsăud, unde a rămas până în vacanţa de iarnă.

În vacanţa din luna februarie, după terminarea semestrului I, partea vătămată s-a întors în com. *** şi a plecat la domiciliul părinţilor inculpatului, unde a rămas împreună cu acesta aproximativ 4 săptămâni.

In faza de urmărire penală *** a recunoscut  că a întreţinut raporturi sexuale cu partea vătămată în repetate rânduri, deşi ştia că nu are decât 14 ani, precizând că, de fiecare dată când s-au întâlnit partea vătămată a avut iniţiativa de a rămâne împreună şi a fost de acord să întreţină raporturi intime, acesta neexercitând asupra sa nici un fel de presiuni.

La termenul din *** s-a dispus conexarea  dosarului nr.***, care are ca obiect al sesizării rechizitoriul Parchetului  de pe lângă Judecătoria Luduş  din ***, în dosar nr. ***, în care s-a reţinut că *** , în vara şi toamna anului 2006, era prieten cu partea vătămată *** în vârstă de 14 ani, perioadă în care au întreţinut raporturi sexuale, minora fugind de acasă împreună cu el.

După ce s-a început urmărirea penală împotriva acestuia pentru faptele din vara anului 2006, chiar înainte de a fi sesizată instanţa de judecată, la data de 09.02.2007, în baza unei înţelegeri prealabile, inculpatul şi partea vătămată au plecat împreună, stand o perioadă ascunsă într-o casă nelocuită, apoi la domiciliul  inculpatului  până la data de 11.03.2007 când au fost depistaţi de organele de poliţie, minora fiind dusă la domiciliul ei.

În toată perioada  cât au fost împreună, inculpatul  a întreţinut raporturi sexuale cu partea vătămată (cu acordul acesteia) ştiind că este în vârstă de 14 ani.

S-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului *** pentru săvârşirea infracţiunii de „raport sexual cu o minoră” prev. de art.198 alin.1 Cod penal.

În faza de urmărire penală  s-au administrat următoarele probe : plângerea şi declaraţiile părţii vătămate (f.4,5,13,14), certificatul medico-legal (f.6), declaraţiile martorilor (f.11,12,15,16,17-18,19,20-21);declaraţiile învinuitului (f.7-9), procesul-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală (f.22).

În faza de cercetare judecătorească, la termenul din *** s-a verificat legalitatea actului de sesizare  a instanţei, iar la termenele din ***, *** şi ***  s-a pus în vedere părţii vătămate prin reprezentant să precizeze dacă se constituie parte civilă în cauză.

La termenul din *** s-a luat act ca partea vatămată nu se constituie parte civilă în cauză.

La  ***, în baza art. 300 Cod procedură penală, s-a verificat regularitatea actului de sesizare a instanţei ce a făcut obiectul dosarului nr. *** conexat la prezenta cauză , a fost audiat inculpatul şi martorii *** şi ***.

La *** a fost audiată  partea vatamata ***.

Analizând probele administrate în cauză în faza de urmărire penală şi de cercetare judecătorescă se reţin următoarele:

În vara anului 2006, ***  a întreţinut relaţii sexuale în repetate rânduri cu partea vătămată ***, stare de fapt ce rezultă din declaraţia părţii vătămate din ***, fila 4 şi ****, declaraţia învinuitului din ***  declaraţia martorei *** din *** care relatează că a înţeles că partea vătămată are 13 ani şi certificatul medico-legal nr.*** ce atestă o deflorare mai veche de  14 zile.

Fapta inculpatului *** care a întreţinut raporturi sexuale cu o minoră care nu a împlinit 15 ani, în repetate rânduri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „act sexual cu un minor” prev. de art.198 alin.1 Cod penal .

 Instanta  va reţine incidenţa stării de agravare prevăzută de  art.41 alin.2 Cod penal “infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni”, reprezentată în esenţă de consumare la intervale diferite de timp a raporturilor sexuale dintre inculpatul *** şi partea vătămată .

 Cu privire la individualizarea pedepsei instanţa va ţine seama de  dispoziţiile părţii generale a codului penal, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, respectiv de la 1 la 5 ani  de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de starea de agravare prevăzută de art.41 Cod penal  de persoana infractorului , care nu are antecedente penale,  de împrejurările concrete ale săvârşirii faptei, respectiv de vârsta părţii vătămate şi de opoziţia familiei acesteia manifestată faţă de consumarea unor relaţii intime cu inculpatul .

 Consumarea infracţiunii  de act sexual cu un minor aduce o încălcare a libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale a persoanei cu repercusiuni grave asupra personalităţii în toate atributele ei esenţiale.

De altfel, această infracţiune are un obiect juridic specific, respectiv  relaţiile sociale a căror desfăşurare normală nu este cu putinţă fără  apărarea libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale  a persoanei.

 Viata persoanei, integritatea sa fizica si psihica trebuie sa se desfasoare  in anumite norme care asigura apararea unor valori  morale si juridice de maxima importanta si anume libertatea si moralitatea vietii sexuale a persoanei, care presupune desfasurarea acesteia in conformitate cu optiunea libera a persoanei si cu morala.

 Faţă de vârsta precoce însă a părţii vătămate se prezumă că  libertatea acesteia de opţiune nu este deplin  dezvoltată anterior vârstei de 15 ani.

 Pentru motivele arătate în temeiul art. 198 alineat 1 Cod penal , condamnă inculpatul *** pentru săvârşirea infracţiunii de „ act sexual cu un minor” prevăzută  de art.198 alin.1 Cod penal cu art.41 alin.2 Cod penal, în dauna părţii vătămate  ***  la 3 ani închisoare.

După ce s-a început urmărirea penală împotriva acestuia pentru faptele din vara anului 2006, chiar înainte de a fi sesizată instanţa de judecată, la data de 09.02.2007 inculpatul şi partea vătămată au continuat să întreţină raporturi sexuale  aşa cum rezultă din declaraţia inculpatului din 21 martie 2008 şi din declaraţia părţii vătămate din 24 aprilie 2008.

Fapta inculpatului *** care a întreţinut raporturi sexuale cu o minoră care nu a împlinit 15 ani  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „act sexual cu un minor” prev. de art.198 alin.1 Cod penal .

 Instanţa va ţine seama de de dispoziţiile părţii generale a codului penal, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, respectiv de la 1 la 5 ani  de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului , care nu are antecedente penale, motiv pentru care, în temeiul art. 198 alineat 1 Cod penal , condamnă inculpatul *** pentru săvârşirea infracţiunii de „ act sexual cu o minoră” prev. de art.198 alin.1 Cod penal  în dauna aceleiaşi părţi vătămate  *** la 3 ani închisoare.

În temeiul art. 33 litera  a Cod penal “ când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele (…) există concurs chiar dacă una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni “ constată că cele două infracţiuni au fost  comise în concurs real.

În temeiul art.34 litera b Cod penal contopeşte cele 2 pedepse  cu închisoarea, aplicându-se inculpatului *** pedeapsa cea mai grea de 3 ani, fără spor.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare  se au în vedere dispoziţiile art.  86 indice 1 Cod penal care prevăd că  “ instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38;

c) se apreciază, ţinând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său după comiterea faptei, că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni.”

În concret faţă de lipsa antecedentelor penale ale inculpatului şi faţă de conduita procesuală pe parcursul cercetării judecătoreşti se apreciază  că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi, chiar fără executarea pedepsei.

 Pentru aceste motive în temeiul art.86 indice 1 şi art. 86 indice 2 Cod penal  dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte termen de încercare 5 ani.

În temeiul art.86 indice 3 Cod penal, pe durata termenului de încercare de  5 ani de zile , inculpatul *** se va supune următoarelor  măsuri de supraveghere:să se prezinte  în prima săptămână a  fiecărei luni  la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul Mureş, să  anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

De asmenea pune în vedere inculpatului ***  să nu intre în legătură cu partea vătămată  *** şi  reprezentanţii  legal  ai  părţii  vătămate *** şi *** şi dispune ca supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă  să se facă de Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul Mureş.

 Atrage atenţia inculpatului *** asupra revocarii suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

 Ia act că partea vătămată *** prin  reprezentanţii  legal  *** şi *** nu au formulat pretenţii civile în cauză.

 În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpatul *** la plata sumei de 170  lei , reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat, din care 100 lei reprezentand onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpate (fila 18) va fi  avansată din fondurile  speciale ale Ministerului Justiţiei şi va fi virată în contul Baroului de Avocaţi Mureş.

 În baza art.193 alin.1 Cod procedură penală obligă  inculpatul *** la plata sumei de 1.320 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de către *** , respectiv onorariu apărător ales.

Domenii speta