Actiune în restituirea platii nedatorate. Calitate procesuala pasiva

Sentinţă civilă 3862 din 03.04.2015


Prin cererea înregistrata la data de 31.07.2013, reclamantul B.D.C., în contradictoriu cu pârâtii A.I. si SC C.B. S.A. PRIN SUCURSALA CONSTANTA a solicitat obligarea pârâtilor la restituirea catre reclamant a sumei de 51.019 lei reprezentând plata nedatorata efectuata de catre reclamant pârâtului A.I. si virata din contul acestuia de SC C.B., precum si a dobânzii legale, cu cheltuieli de judecata.

În motivare, reclamantul a aratat ca, fara a exista un raport juridic direct care sa justifice efectuarea platii, la data de 24.08.2010 prin transfer bancar din contul reclamantului a fost virata în contul de la SC C.B. al lui A.I. suma de 51.019 lei, ulterior fiind trasa de SC C.B. în conturile sale; s-a mai aratat ca intentia reclamantului a fost aceea de a stinge o datorie catre A.N., fratele pârâtului A.I., persoana care, de asemenea, avea cont deschis la CEC; s-a mai aratat ca pentru stingerea acestei datori, reclamantul a realizat demersuri la CEC în vederea accesarii unui credit de catre A.A., din care suma de 51.019 lei sa o vireze în contul reclamantului pentru stingerea datoriei sale catre A.N.; s-a mai învederat ca suma intrata în contul pârâtului A.I. a fost trasa ulterior si încasata de pârâtul SC C.B. SA.

Cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 992, art. 1092 din Codul civil.

În probatiune, reclamantul a depus în copie OP din 24.08.2010, adresa nr. 39933/10.12.2012, extras cont, contract ipoteca autentificat sub nr. 3676/04.11.2009 la BNPA M.T.D.P., contract de împrumut autentificat sub nr. 628/10.03.2010 la BNPA M.T.D.P., Contract de împrumut autentificat sub nr. 1760/15.06.2010, proces verbal din 12.11.2012.

La data de 07.08.2013 a fost formulata de catre reclamant cerere de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei de timbru în cuantum de 1000 lei, cerere solutionata prin Încheierea din 02.09.2013 în sensul admiterii si scutirii reclamantului de la plata taxei de timbru în cuantum de 1000 lei datorata pentru actiunea care face obiectul dosarului civil nr. 20497/212/2013.

La data de 24.09.2013 a fost formulata de catre reclamant o noua cerere de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei de timbru în cuantum de 1175,38 lei reprezentând suplimentare timbraj aferent pentru actiunea care face obiectul dosarului civil nr. 20497/212/2013, cerere solutionata prin Încheierea din 08.11.2013 în sensul admiterii si scutirii reclamantului de la plata taxei de timbru cuantum de 1175,38 lei reprezentând suplimentare timbraj aferent pentru actiunea care face obiectul dosarului civil nr. 20497/212/2013.

Prin întâmpinare, pârâtul SC C.B. SA a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive, iar pe fond a solicitat respingerea cererii.

Prin întâmpinare, pârâtul A.I. a solicitat respingerea cererii, cu cheltuieli de judecata.

Prin Încheierea din 05.09.2014 instanta a unit cu fondul exceptia lipsei calitatii procesual pasive a pârâtului SC C.B. SA si a încuviintat pentru parti proba cu înscrisuri, în cadrul careia a fost atasat Dosarul civil nr. 4955/212/2013 atasat, proba cu interogatoriu , precum si proba testimoniala cu audierea martorilor A.A: si M.G.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a pârâtului SC C.B., SA, instanta retine urmatoarele:

Calitatea procesual pasiva presupune existenta unei identitati între cel chemat în judecata, în calitate de pârât si titularul obligatiei din raportul juridic dedus judecatii.

În speta, reclamantul a solicitat obligarea pârâtilor la restituirea catre reclamant a sumei de 51.019 lei reprezentând plata nedatorata efectuata de catre reclamant pârâtului A.I. si virata din contul acestuia de SC C.B., invocându-se culpa acestui pârât prin virarea sumei catre pârâtul A.I. în loc a fi virata catre fratele acestuia, A.N..

Prin urmare, fata de motivele invocate, se constata ca pârâtul SC C.B. SA are calitatea procesual pasiva în speta, motiv pentru care va respinge ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesual pasive a pârâtului SC C.B. SA.

Pe fondul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Art. 1092 alin. 1 Cod civ. prevede ca orice plata presupune o datorie; ceea ce s-a platit fara sa fie debit este supus repetitiunii.

Plata lucrului nedatorat se defineste ca fiind o executare a unei obligatii de catre o persoana care nu era tinuta sa o execute si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altei persoane.

Cazurile in care putem vorbi de plata lucrului nedatorat sunt urmatoarele:

1. cand se restituie o plata a unei obligatii inexistente dar platitorul credea ca aceasta obligatie exista;

2. plata a fost facuta de catre o persoana care credea ca este datoare catre adevaratul creditor, desi nu ii datora acestuia nimic;

3. plata se face de catre o persoana ce are de executat aceasta plata insa isi executa obligatia fata de o alta persoana decat adevaratul creditor;

In toate aceste trei cazuri, platitorul (solvensul) are dreptul sa ceara restituirea platii efectuata din eroare, dol sau violenta.

O alta grupa de cazuri in care se poate cere restituirea platii nedatorate include:

1. plata s-a efectuat de catre debitor, adevaratului creditor, insa obligatia nu mai trebuia platita deoarece se efectuase o plata valabila (fusese platita);

2. plata s-a facut creditorului, de catre debitor, insa obligatia era nula si, in consecinta, nu trebuia executata;

3. plata s-a facut de catre debitor, creditorului, insa contractul din care se nascuse aceasta obligatie fusese reziliat, deci plata nu mai era datorata.

Si in aceste cazuri se poate solicita restituirea platii nedatorate.

Este important ca plata nedatorata :

-sa fie executata din eroare

-prestatia solvensului sa aiba semnificatia unei plati indiferent de obiectul sau.

Exista si exceptii in care nu se cere ca plata sa fi fost facuta din eroare pentru a se putea cere restituirea platii nedatorate.

Efectele platii nedatorate în cazul în care accipiensul este de de rea-credinta (stia ca plata nu i se datoreaza) sunt urmatoarele:

- daca plata a constat intr-o suma de bani, atunci el este obligat si la plata dobanzilor ce incep sa curga de la data primirii sumei de bani;

-sa restituie bunul impreuna cu fructele sale inclusiv cele culese;

- daca bunul a pierit fortuit, sa restituie valoarea lui cu exceptia cazului cand poate dovedi ca bunul ar fi pierit si la solvens;

- daca a instrainat bunul, sa restituie valoarea bunului de la momentul cererii de restituire, indiferent de pretul obtinut;

  În speta, la data de 25.08.2010 a fost emis OP cu suma de 51.019 lei, învederându-se de catre reclamant faptul ca recunoaste doar semnatura si precizarea de la rubrica „reprezentând” , respectiv „c.v. contract împrumut 3676/04.11.2009”.

Pe de o parte se constata ca, în mentiunea susmentionata, nu a fost precizat si numele notarului la care s-a autentificat contractul, iar pe de alta parte se constata ca nu s-a dovedit încheiat vreun contract de împrumut cu acest numar la aceasta data.

Este adevarat ca a fost depus un contract de ipoteca autentificat sub acest numar la BNPA M.T.D.P., încheiat între A.N. în calitate de creditor ipotecar si B.D.C. si B.N. prin mandatar B.D.C., în calitate de garanti ipotecari, pentru garantarea împrumutului în valoare de 13.000 euro acordat de A.N. conform contractului de împrumut autentificat sub nr. 3593/29.10.2006 la BNPA M.T.D.P., însa, pe de alta parte, din cuprinsul dosarului de executare nr. 556/2012 al BEJ D.A. din Dosarul civil nr. 4955/212/2013 atasat la prezentul dosar, rezulta numeroase contracte de împrumut încheiat de reclamant în calitate de persoana împrumutata.

Pe de alta parte, suma de 51.019 lei reprezinta echivalentul sumei de 12.041 euro calculati conform cursului valutar BNR din data de 25.08.2010 (1 euro = 4,2368 lei), cuantum diferit de 13.000 euro ce face obiectul contractului de împrumut autentificat sub nr. 3593/29.10.2006 la BNPA M.T.D.P..

Fata de toate acestea, instanta va respinge ca neîntemeiata cererea formulata de catre reclamant.

În temeiul art. 453 din Codul de procedura civila, va obliga reclamantul la plata catre pârâtul A.I. a sumei de 1200 lei reprezentând cheltuieli de judecata constând în onorariu de avocat conform facturii si chitantei MB nr. 180/04.11.2013.