Acţiune în pretenţii

Sentinţă civilă 4498 din 09.10.2014


Acţiune în pretenţii (restituire împrumut), în temeiul unui contract de împrumut autentic. Lipsă de interes.

Dosar nr. 9075/55/2014

Prima instanţă :

Conform art. 100 din Legea nr. 36/1995, „Înscrisul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa înscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public.” În acelaşi sens este şi art. 639 alin. 1 C.pr.civ., care are exact acelaşi conţinut.

Cum reclamantul deţine un astfel de titlu executoriu, demersul juridic pentru obţinerea aceluiaşi lucru pe care însăşi legea îl conferă, apare ca lipsit de interes.

Creditorul a cărei creanţă este constată printr-un astfel de înscris are posibilitatea de a demara executarea silită împotriva debitorului, fără a mai avea nevoie de o hotărâre judecătorească care să confirme acelaşi lucru.

Domenii speta