Pensii

Sentinţă civilă 93 din 20.11.2014


Potrivit art.158 din Legea 263/2010, perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi II de muncă până la 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite în vederea reducerii vârstei standard de pensionare , cu excepţia celor realizate în activităţi care conform art.30 alin.1 din Legea 263/2010 sunt încadrate în condiţii speciale.

Potrivit  perioadele lucrate în grupa I de muncă , reducerea vârstei standard de pensionare se face conform tabelului 1 al art.55 din Legea 263/2010.

Tribunalul Mehedinţi – sentinţa din 20.11.2014

Constată că la data de 04.04.2014 reclamantul F I a chemat în judecată Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul CNPP Bucureşti şi CJP  Mehedinţi pentru a fi anulată Decizia nr 17488/18.12.2013 şi Hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii şi emiterea unei noi decizii pentru limită de vârstă cu luarea în considerare a întregului stagiu de cotizare realizat în condiţiile de grupa I şi condiţii speciale şi obligarea pârâtei la plata drepturilor de pensie de la data de 02.09.2013, data la care îndeplinea condițiile de vârstă şi stagiu de cotizare pentru a beneficia de acest drept.

A arătat că a urmat procedura prevăzută de art. 149 din Legea 263/2010, în sensul că a contestat decizia emisă de CJP Mehedinţi la Comisia Centrală de Contestaţii la data de 23.01.2014 însă nici până în prezent nu a fost soluţionată contestaţia.

Referitor la decizia de pensie, în mod greşit a fost respinsă cererea de acordarea pensiei pentru limită de vârstă pe motiv că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 52 din Legea 263/2010 respectiv vârsta la data înscrierii la pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare.

În mod greşit s-a calculat reducerea vârstei standard de pensionare pentru condiţiile speciale, deosebite şi/sau alte condiţii de muncă cu 8 ani şi 2 luni întrucât a lucrat în condiţii de grupa I 15 ani, 7 luni şi 26 zile şi în condiţii speciale 26 ani, 8 luni şi 24 zile şi ca atare reducerea vârstei standard se face cu 13 ani.

În conformitate cu art. 158 din Legea 263/2010 perioada lucrată în condiţii de grupa I de muncă începând cu data de 01.04.2001 se valorifică la condiţii deosebite art. 55, tabelul I şi se cumulează cu grupa I de muncă şi se aplică reducerea pentru anii împliniţi din doi în doi ani.

Unitatea la care a desfăşurat activitatea se regăseşte la poziţia 23 anexa 3 la Legea 263/2010 atunci grupa I de muncă se valorifică la condiţii speciale şi reducerea vârstei de pensionare se face în baza tabelului 2 din lege.

Mai mult CJP nu a ţinut cont de adeverinţa nr 1954 din 29.08.2013 emisă de angajatorul RAAN Suc. R- T care a specificat că în perioada 02.03.2006 -01.09.2013 a desfăşurat activitate în condiţii speciale de muncă şi a luat în calcula numai perioada 02.03.2006 – 21.01.2010 specificată în Sentinţa nr 83/21.01.2010 a Tribunalului Mehedinţi prin care s-a dispus acordarea condiţiilor speciale de muncă conform HG 1025/2003.

Pârâta CJP Mehedinţi a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia prematurităţii cererii deoarece nu a fost emisă o hotărâre de către Comisia Centrală de Contestaţii  iar reclamantul a contestat relativ recent decizia de respingere a acordării pensiei.

A fost invocat art. 151 din Legea 263/2010.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare arătând că deşi a contestat în termen decizia la Comisia de Contestaţii Pensii aceasta nu a respectat termenul de soluţionare prevăzut de art. 150, alin 4 din Legea 263/2010.

A arătat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în motivarea Deciziei nr 956/13.11.2012 referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 şi 151 din Legea 263/2010 apreciază că în măsura în care persoana face dovada îndeplinirii cerinţelor legii de a se adresa comisiei de contestaţii pentru soluţionarea cererilor şi a faptului că termenul legal pentru soluţionare şi comunicarea acestora a fost depăşit, instanţele de judecată în virtutea rolului activ prevăzut de art. 129, alin.5 Cod procedură civilă nu ar putea respinge ca prematură ori inadmisibilă acţiunea ci ar proceda la soluţionarea acesteia pe fond.

Pe parcursul cercetării procesului a fost depusă Hotărârea nr 8626/22.09.2014 a Comisiei Centrale de Contestaţii din cadrul CNPP care ulterior a fost  anulară şi emisă Hotărârea nr 8808/06.10.2014.

Faţă de această situaţie pârâta CJP Mehedinţi a solicitat respingerea contestaţiei formulate împotriva Hotărârii nr 8808/2014 ca neîntemeiată.

Prin cererea nr 17488/02.092.013 reclamantul a solicitat înscrierea le pensie pentru limită de vârstă, cerere care a fost respinsă, la data respectivă reclamantul având vârsta de 52 ani şi 5 luni.

 Din adeverinţele depuse s-a dovedit că a lucrat în condiţii de grupa Im de muncă 15 ani, 7 luni şi 26 zile şi 11 ani şi 29 zile în condiţii speciale. În această situaţie reducerea vârstei standard  65 ani se face pentru grupa I de muncă de 15 ani, 7 luni şi 26 zile în funcţie de prevederile art. 158, alin1 din Legea 263/2010 în sensul că vechimea în  muncă realizată în grupa I de muncă până la 01.04.2001 constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite.

Ca atare pentru cei 15 ani, 7 luni şi 26 zile de grupa I considerate de legiuitor ca fiind lucrate în condiţii deosebite se aplică tabelul 1 al art 55 din lege.

Reducerea aferentă celor 15 ani este de 3 ani.

În ceea ce priveşte reducerea pentru cei 11 ani, 29 zile lucrate în condiții speciale  adică după 01.04.2001 se aplică reducerea confirm tabelului 2 art. 55 din Legea 263.

Cumulând cele două reduceri, reducerea total din vârsta standard de pensionare este de 8 ani şi 6 luni. La data depunerii cererii reclamantul avea vârsta de 52 ani şi putea beneficia de pensie dacă ar fi avut 56 ani şi 6 luni.

Prin Legea 380/2013 a fost modificat art. 158 din Legea 263/2010 şi potrivit noii prevederi intrate în vigoare la 02 ianuarie 2014 reducerea totală a vârstei este de 13 ani şi ca atare începând cu data de 02 ianuarie 2014 reclamantul îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.

La dosarul cauzei au fost depuse copiile deciziei de pensie, contestaţia formulată împotriva acesteia, adeverinţele eliberate de foştii angajatori, carnetul de muncă, hotărârea comisiei de contestaţii din cadrul CNP.

Examinând actele dosarului se constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la CTP Mehedinţi la data de 02.09.2013, reclamantul F I a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă conform Legii 263/2010.

Prin decizia nr 17488/18.12.2013 C TP a respins cererea de acordare a pensiei pentru limită de vârstă deoarece nu sunt îndeplinite prevederile art. 52 din Legea 263/2010 în sensul că la data înscrierii la pensie vârsta reclamantului de 52 ani şi 5 luni este mai mică decât vârsta standard de pensionare de 65 ani.

În temeiul art. 149 din Legea 263/2010 reclamantul a contestat decizia la Comisia Centrală de Contestații din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.

La data introducerii prezentei acţiuni în justiţie Comisia de Contestaţii nu soluţionase contestaţia, CTP Mehedinţi înaintând în original dosarul precum şi contestaţia, dovada comunicării deciziei şi nota de prezentare la data de 19.05.2014.

Pe parcursul cercetării procesului a fost emisă Hotărârea nr 8626/22.09.2014 de către Comisia de Contestaţii, hotărârea anulată din motive de erori materiale prin Hotărârea nr 8808/06.10.2014 prin care s-a soluţionat contestaţia reclamantului împotriva deciziei, fiind respinsă ca  neîntemeiată. Ca atare faţă de această situaţie excepţia prematurităţii acţiunii invocată de pârâtă este lipsită de obiect.

Pe fond se constată nefondată acţiunea.

Prin decizia nr 17488/18.12.2013 a CJP a fost respinsă cererea de pensionare formulată de reclamant la data de 02.09.2013 deoarece la această dată nu au fost îndeplinite cerinţele art. 52 din Legea 263.

Din decizie şi anexa la deciziei s-a constatat că reclamantul a realizat un  stagiu de cotizare de 45 ani, 3 luni şi 6 zile din care în condiţii speciale de muncă 11 ani şi 29 zile şi 15 ani, 7 luni şi 26 zile în grupa I de muncă.

A beneficiat şi de 12 ani şi 6 luni - spor aferent grupei  I şi condiţii speciale şi de un stagiu asimilat de 1 an, 10 luni şi 26 zile (serviciu militar).

S-a constat că beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare de 8 ani şi 6 luni şi faţă de vârsta standard de pensionare (65 ani) şi vârsta avută la data cererii de înscriere la pensie de 52 ani şi 5 luni nu sunt îndeplinite condiţiile art. 52 din Legea 263.

Prin hotărârea Comisiei de Contestaţii Pensii a fost respinsă contestaţia formulată de reclamant prin care a susţinut calcul eronat al reducerii vârstei standard de pensionare datorită stagiilor de cotizare realizate în grupa superioară de muncă şi condiţii speciale de muncă.

Conform hotărârii atacate în instanță s-a constata că reclamantul a realizat un stagiu de cotizare de 45 ani. 3 luni şi 6 zile din care 4 ani, 1 luni şi 23 zile în grupa I de muncă, 11 ani şi 29 zile în condiţii speciale de muncă, 12 ani şi 6 luni spor de grupa I şi condiţii speciale , 10 an, 10 luni şi 18 zile stagiu asimilat (serviciu militar obligatoriu).

S-a reţinut că pentru perioada cât a lucrat în grupa I de muncă (15 ani, 7 luni şi 26 zile) beneficiază de o reducere de 3 ani conform tabelului 1, al art. 55 din Legea 263 şi pentru perioada cât a lucrat în condiţii speciale (11 ani şi 29 zile9 reducerea vârstei standard de pensionare este de 5 ani şi 6 luni.

Ca atare reducerea totală de care beneficiază reclamantul este de 8 ani şi 6 luni.

Prin acţiunea de faţă reclamantul a susţinut că în mod greșit s-a calculat reducerea de 8 ani şi 6 luni deoarece a lucrat în condiţii de grupa I (Legea 3/19779 15 ani, 7 luni şi 26 zile şi în condiţii speciale 11 ani şi 29 zile, rezultând o vechime în condiţii speciale de 26 ani, 8 luni şi 24 zile şi raportat la art. 55 tabelul 2 din Legea 263/2010 reducerea vârstei standard este de 13 ani.

A fost invocat şi art. 158 din Legea 263/2010.

Susţinerile reclamantului nu pot fi primite.

Potrivit art. 158 din Legea 263/2010 perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi  a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare cu excepţia celor realizate în activităţi care conform art. 30, alin.1 sunt încadrate în condiţii speciale.

Nu poate fi considerat locul de muncă pe care l-a ocupat reclamantul în perioada în care a fost încadrat în grupa I de muncă ca fiind parte din locurile de muncă în condiţii speciale (art. 30, alin.1 din Legea 263/2010) deoarece anexele 2 şi 3 din Legea 263/2010 se referă la locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în condiţii speciale după apariţia Legii 263/2010.

Ori încadrarea reclamantului în grupa I de muncă s-a făcut pentru perioada 12.10.1982 -08.7.1985, 21.01.1986 -01.05.1988, 01.05.1988 -01.04.2011 în baza O 50/1990, anexa 1.

Ca atare perioada cât a lucrat în condiţii de grupa I se consideră perioadă lucrată în condiţii deosebite şi nu speciale, iar reducerea vârstei standard de pensionare se ace conform tabelului 1, art. 55 din Legea 263 şi pentru  perioadele lucrate în condiţii speciale conform tabelului 2.

La 2 ianuarie 2014 a intrat în vigoare Legea 380/2013 potrivit căreia persoanele care au realizat activitate în grupa I de muncă pot solicita înscrierea la pensie cu reducerea vârstei standard conform tabelului 1 ˆ1 din Legea 380/2013 respectiv în cazul reclamantului pentru cei 15 ani, 7 luni şi 26 zile realizaţi în grupa I reducerea este de 7 ani şi 6 luni şi adunat cu reducerea de 5 ani şi 6 luni pentru condiţii speciale reclamantul poate solicita înscrierea la pensie conform acestei legi care la data de 02 septembrie 2013 nu era în vigoare.

Reclamantul a susţinut că prin Sentinţa nr 83/21.01.2010 Tribunalul Mehedinţi a statuat că reclamantul a beneficiat de condiţii speciale de muncă începând cu data de 02.06.2006 la zi, iar prin adeverințele eliberate de fostul angajator RAAN 1412/23.07.2014, 1937/2014, 2743/2013, 1954/2013 reclamantul a beneficiat de aceste condiţii până la data încetării raporturilor de muncă însă aşa cum s-a arătat a fost valorificat ca stagiu realizat în condiţii speciale perioada de 11 ani şi 29 zile conform adeverinţelor eliberate de angajator, perioadă de altfel necontestată.

Faţă de considerentele expuse mai sus va fi respinsă contestaţia ca nefondată.

Această sentinţă a rămas definitivă prin neapelare.