Plangere impotriva rezolutiei procurorului

Sentinţă penală 271 din 13.05.2013


Dosar nr. 14545/288/2012

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

SECŢIA  PENALA

Operator de date cu caracter personal nr.4078

SENTINŢA PENALĂ  NR. 271

Şedinţa publică din data 13 mai 2013

Instanţa constituită din:

Preşedinte: xxxxxxxxx

Grefier: xxxxxxxxxxx

--------

Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea reprezentat prin

Procuror : xxxxxxxxxx

--------

Pe rol fiind pronunţarea asupra plângerii formulate de petentul E. F., domiciliat în Rm.Vâlcea, având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art. 2781 C. proc. pen.), în contradictoriu cu intimatul P. E. C., domiciliat în …

Potrivit dispoziţiilor art. 310 alin. 2 C. proc. pen., părţile nu se citează la pronunţarea sentinţei.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 29 aprilie 2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp  a amânat pronunţarea pentru 07 mai 2013,  respectiv 13 mai  2013, când a hotărât.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele :

Sub nr. 14.545/288/2012, a fost înregistrată plângerea formulată de petentul E. F., în calitate de administrator al S.C…… S.R.L. Rm. Vâlcea, în contradictoriu cu intimatul P. E. C., împotriva soluţiei de încetare a urmăririi penale cuprinsă în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, emis la data de 03.10.2012 în dosarul nr. 1530/P/2010.

În motivarea plângerii, petentul  arată că soluţia atacată este nelegală şi netemeinică, în mod greşit dispunându-se de către procuror încetarea urmăririi penale faţă de numitul P. E. C., de vreme ce, în realitate, soluţia care se impune, în raport de faptele de furt calificat de folosinţă şi distrugere a autovehiculului aparţinând S.C. …… S.R.L. Râmnicu Vâlcea comise de acesta, este contrară.

A fost ataşat, spre consultare, dosarul nr. 11.760/288/2012 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, precum şi dosarul nr. 1530/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, însoţit de fotocopia ordonanţei nr.1573/II/2/2012 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea şi dovada comunicării către petent a acesteia.

Analizând lucrările şi materialul în discuţie din dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, instanţa reţine următoarele :

La data de 21.03.2010, în jurul orelor 23,30, Poliţia Râmnicu Vâlcea a fost  sesizată în legătură cu faptul că pe strada Crişan din municipiul Râmnicu Vâlcea, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Cu ocazia deplasării la faţa locului, organele de poliţie au stabilit că accidentul rutier a fost cauzat de P. E. C. care a luat, fără consimţământ, din parcarea S.C. Valmetex, unde fusese lăsat de unchiul său să înnopteze, autoutilitara marca Volvo cu numărul de înmatriculare VL-05-THX, ce tracta semiremorca marca Schimtz cu numărul de înmatriculare VL-05-TGO, aparţinând S.C. …….. S.R.L. Rm. Vâlcea, şi a condus-o pe strada Crişan din municipiul Râmnicu Vâlcea, deşi nu poseda permis de conducere şi anterior consumase băuturi alcoolice, fapt ce a determinat acroşarea unor porţi metalice şi avarierea autotractorului.

În cursul urmăririi penale, a fost a administrat un probatoriu amplu.

Prin rechizitoriul din data de 03.10.2012 emis în dosarul nr.1530/P/2010,  s-a dispus, pe de o parte, trimiterea în judecată a inculpatului P. E. C., pentru infracţiunile prevăzute de art. 86 alin.1 şi art. 87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, iar, pe de altă parte, încetarea urmăririi penale faţă de acesta sub aspectul infracţiunii prevăzute de art.208 alin.1 şi 4, art. 209 lit.e, g, i rap. la art.210 Cod penal, apreciindu-se ca fiind incidente în cauză dispoziţiile art. 10 lit.f Cod procedură penală, cu motivarea că lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în condiţiile în care E. F., cel în a cărei posesie se afla autovehiculul în momentul sustragerii de către învinuit şi care este rudă apropiată cu acesta, a învederat că nu formulează plângere prealabilă pentru săvârşirea infracţiunii de furt de folosinţă.

Prin rezoluţia prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea nr. 1573/II/2/2012 din data de 12.11.2012, s-a dispus respingerea plângerii formulate de petent împotriva rezoluţiei atacate, considerându-se că din actele aflate la dosar rezultă că soluţia adoptată este legală şi temeinică.

Ulterior, petentul E. F., în calitate de administrator al S.C. ………. S.R.L. Rm. Vâlcea, a introdus plângere, în condiţiile art. 2781 Cod procedură penală, la Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Instanţa constată că plângerea este, în parte, fondată. Astfel:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea nr.  1530/P/2010 din data de 03.10.2012 s-a dispus, printre altele, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului major P. E. C., pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice,  prevăzute de art. 86 alin. 1 şi art. 87 alin. 1 din Codul rutier (OUG nr. 195/2002), cu aplicarea în cauză a prevederilor art. 33 lit. a) Cod penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea sub numărul 11.760/288/2012.

În actul de inculpare şi sesizare a instanţei s-a reţinut că în ziua de 21.03.2010, inculpatul P. E. C. s-a deplasat la locuinţa unchiului său, E. F., situată în cartierul Petrişor din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru a-l ajuta la muncă în grădină şi la construirea unui gard. În timpul în care a muncit în gospodăria unchiului său, a consumat băuturi alcoolice. Seara, împreună cu unchiul său s-a deplasat în parcarea aparţinând societăţii comerciale Valmetex, pentru ca a dormi în cabina autocamionului marca Volvo, cu numărul de înmatriculare VL-05-TXH, la care se afla ataşată semiremorca marca Schmitz cu numărul de înmatriculare VL-05-TGO.

La un moment dat, deşi nu avea permis de conducere, abilităţile şi deprinderile necesare conducerii de autovehicule pe drumurile publice şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a hotărât să conducă ansamblul rutier pe drumurile publice.

În jurul orelor 23,30, cunoscând că un rând de chei ale autocamionului era deţinut de unchiul său, însă un altul se afla ascuns în cabina autocamionului sub bord, a luat cheile, a pornit motorul şi apoi a ieşit cu ansamblul rutier din parcare, conducându-l pe strada Crişan, din municipiul Râmnicu Vâlcea.

După ce s-a deplasat pe această stradă circa 100-150 m, în timp ce intenţiona să efectueze o manevră de intrare în parcarea societăţii, pe o altă cale de acces, situată lângă Staţia Peco Boromir, întrucât nu avea cunoştinţele necesare de a conduce, a acroşat porţile de acces ale parcării, gardul împrejmuitor al imobilului cu nr. 27 şi indicatoarele rutiere ale Staţiei Peco Boromir.

Prin sentinţa penală nr. 872/12.12.2012 pronunţată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea în dosarul nr. 11.760/288/2012, rămasă definitivă prin nerecurare, inculpatul P. E. C. a fost condamnat, în temeiul  art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) Cod procedură penală la o pedeapsă de 9 luni închisoare, iar în temeiul art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) Cod procedură penală la 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) Cod penal, au fost contopite pedepsele stabilite şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care a fost aplicat un spor de 3 luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an şi 3 luni închisoare. Executarea pedepsei rezultante menţionate şi a pedepsei accesorii aplicate au fost suspendate sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea nr.  1530/P/2010 din data de 03.10.2012 s-a dispus, totodată, în temeiul art. 11 pct. 1 lit. c rap. art. 10 lit. f Cod procedură penală, şi încetarea urmăririi penale a învinuitului P. E. C. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1, 4 - art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal rap. la art. 210 Cod penal (soluţia atacată prin plângerea de faţă).

Considerentele acestei soluţii sunt acelea că lipseşte plângerea persoanei vătămate, întrucât E. F., cel în a cărui posesie se afla autovehiculul în momentul sustragerii de către învinuit şi care este rudă cu apropiată cu acesta, a declarat că nu formulează plângere prealabilă împotriva sa pentru săvârşirea infracţiunii de furt de folosinţă.

Declaraţiile numitului E. F. (aflate în dosarul de urmărire penală la filele 23 -26) sunt în sensul că acesta, în calitate de unchi al învinuitului P. E. C., nu înţelege să formuleze plângere pentru furt de folosinţă împotriva nepotului său, neavând pretenţii de natură penală faţă de acesta. Însă, a precizat că are pretenţii de natură civilă faţă de învinuit, respectiv pentru reparaţiile ce s-au impus a fi efectuate tirului avariat de nepotul său la data de 21.03.2011, când l-a condus pe drumurile publice fără acordul proprietarului, fără a deţine permis de conducere şi aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. E. F. a subliniat în declaraţiile din datele de 06.10.2010 şi 22.09.2011 că tirul în discuţie nu este proprietatea sa personală, ci este proprietatea S.C. …….. S.R.L. Rm. Vâlcea, pe care o administrează.

La filele 64 - 70 din dosarul de urmărire penală au fost depuse documentele care atestă faptul că autoutilitara autotractor marca Volvo cu numărul de înmatriculare VL-05-TXH şi semiremorca marca Schmitz cu numărul de înmatriculare VL-05-TGO sunt proprietatea S.C. …….. S.R.L. Rm. Vâlcea şi, pe de altă parte, că E. F. este administratorul şi unul dintre cei doi asociaţi ai acestei societăţi comerciale.

Societatea comercială este subiect de drept distinct de asociaţii care o constituie. Patrimoniul societăţii comerciale are un caracter autonom, distinct şi inconfundabil faţă de patrimoniile personale ale asociaţiilor. Calitatea de persoană juridică dă dreptul societăţii comerciale de  a participa în nume propriu la raporturile juridice.

Aşadar, faptul că posesia (unul dintre atributele dreptului de proprietate) asupra tirului era exercitată de proprietar (S.C.) prin intermediul unei persoane fizice – rudă cu făptuitorul, nu poate avea relevanţă juridică în sensul incidenţei în speţă a reglementării instituite de legiuitor pentru situaţiile particulare (apreciate astfel prin prisma relaţiei speciale existente între făptuitor şi partea vătămată) în care infracţiunea se urmăreşte doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

În aceste condiţii, instanţa constată că încadrarea juridică dată de organul de urmărire penală faptei învinuitului P. E. C. de a lua, fără consimţământ, din parcarea S.C. Valmetex, autoutilitara marca Volvo cu numărul de înmatriculare VL-05-THX, ce tracta semiremorca marca Schimtz cu numărul de înmatriculare VL-05-TGO, aparţinând S.C. ……. S.R.L. Rm. Vâlcea, şi de a o conduce pe strada Crişan din municipiul Râmnicu Vâlcea (acţiuni soldate cu avarierea autovehiculului) nu este corectă.

Infracţiunea în discuţie asupra căreia trebuia, în speţă, să dispună procurorul este cea incriminată de dispoziţiile art. 208 alin. 1, 4 - art. 209 alin. 1 lit. a, g, i din Codul penal, pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu.

Pentru a putea conchide asupra existenţei acesteia, importantă este, în speţă, analizarea situaţiei de fapt prin prisma elementelor constitutive (obiective şi subiective) al infracţiunii de furt calificat de folosinţă, pentru a aprecia dacă  intimatul a acţionat cu  intenţie (directă sau indirectă), săvârşind cu vinovăţie o faptă prevăzută de legea penală, cauzatoare de prejudicii, îndreptată împotriva patrimoniului societăţii comerciale al cărei reprezentant legal este petentul E. F.

Potrivit art. 65 Cod procedură penală, în procesul penal, sarcina administrării probelor revine organului de urmărire penală. În îndeplinirea aceste sarcini organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge probe pentru aflarea adevărului şi pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele, în vederea justei soluţionări a acesteia.

În ceea ce priveşte infracţiunea de distrugere, la care se face referire în plângerea de faţă, se constată că soluţia adoptată de procuror şi criticată nu a avut în vedere şi această faptă. Or, potrivit reglementării înscrise în art. 2781 din Codul de procedură penală, instanţa de judecată are doar competenţa de a cenzura soluţiile de netrimitere în judecată, astfel că orice aprecieri, sub acest aspect, s-ar situa în afara limitelor învestirii.

Faţă de considerentele expuse anterior, instanţa constată că soluţia procurorului atacată este netemeinică şi nelegală, prin urmare, în baza art. 2781 alin. 8 lit. b Cod procedură penală, va admite, în parte, plângerea şi va dispune desfiinţarea soluţiei de încetare a urmăririi penale cuprinsă în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea nr. 1530/P/2010 din data de 03.10.2012, adoptată cu privire la învinuitul P. E. C., sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1,4 - art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal rap. la art. 210 Cod penal.

Pe cale de consecinţă, va trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale faţă de intimatul P. E. C. pentru comiterea infracţiunii de furt de folosinţă calificat, prevăzute de art. 208 alin. 1,4 - art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, faţă de partea vătămată S.C. ……… S.R.L. Rm. Vâlcea, şi completării cercetărilor sub acest aspect.

Cu ocazia continuării cercetărilor vor fi reaudiate părţile precum şi orice persoană care are cunoştinţă despre împrejurări relevante cu privire la fapta intimatului şi urmările acesteia, va fi stabilit pe bază de dovezi certe prejudiciul cauzat societăţii petente şi vor fi efectuate orice alte activităţi necesare justei soluţionări a cauzei sub toate aspectele.

În acord cu dispoziţiile legale incidente în materie, cheltuielile judiciare efectuate în cauză, avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

În baza art. 2781 alin. 8 lit. b Cod procedură penală;

Admite, în parte, plângerea formulată de petentul E. F., domiciliat în Rm.Vâlcea,  în calitate de administrator al S.C. ……. S.R.L. Rm. Vâlcea, în contradictoriu cu intimatul P. E. C., domiciliat în comuna….

Desfiinţează soluţia de încetare a urmăririi penale cuprinsă în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea nr. 1530/P/2010 din data de 03.10.2012, adoptată cu privire la învinuitul P. E. C., sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1,4 - art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal rap. la art. 210 Cod penal.

Trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale faţă de intimatul P. E. C. pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, prevăzute de art. 208 alin. 1, 4 - art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, faţă de partea vătămată S.C. …… S.R.L. Rm. Vâlcea, şi completării cercetărilor sub acest aspect.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală;

Cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 mai 2013.

Preşedinte,

Grefier,

1