Pensie întreţinere

Sentinţă civilă 597 din 05.06.2015


Dosar nr. 3775/214/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA COSTEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 597

Şedinţa publică de la 05 Iunie 2015

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta F.N. şi pe pârâtul F.M., având ca obiect pensie întreţinere.

INSTANŢA

Deliberand, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.3775/214/2014 din 19.12.215, numita F.N. domiciliata in oras Costesti, str.teilor, nr.27, jud.Arges, in calitate de reprezentant legal al minorilor F.M. A si F F A, a formulat plangere in contradictoriu cu paratul F.M. , prin care solicita obligarea paratului  la plata pensiei de intretinere in favoarea minorilor, plata sumei de 174 euro reprezentand complement diferential acordat de statul german si plata sumei de 9 euro incasata de parat in perioada septembrie 2014/decembrie 2014, reprezentand diferenta dintre cuantumul alocatiei pentru fiecare copil acordata de statul german(184 euro) si cuantumul alocatiei acordata de statul roman(10 euro), si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

 În motivarea cererii, arata reclamanta ca s-a casatorit cu paratul la data de 01.11.1997, iar din casatorie au rezultat minorii F A, născuta la data de 15. 07. 1999 si F.M. A, născut la data de 03. 06. 2003. în prezent, minora F F A este în vârsta de 15 ani, fiind eleva în clasa a IX-a la Liceul tehnologic Costesti, iar minorul F.M. A este elev în clasa a V-a la Scoală Gimnaziala nr. 1 Costesti.Precizeaza ca pârâtul F.M. desfăşoară activitate salarizata în Germania, fiind angajat cu contract de munca de o societate germana din anul 2012 pâna în prezent. Precizeaza ca acesta venea în tara doar când avea concediu cam de 2 ori pe an. Din anul 2012 pârâtul îi trimitea reclamanatei si copiilor sume variabile de 250-300 euro, aproximativ la 2 luni, motivând ca salariul pe care îl obţine este de 1000 euro. Pârâtul a fost în concediu în tara în luna februarie 2014, si ulterior întoarcerii sale în Germania, a contribuit cu sume tot mai mici si din ce în ce mai rar la cheltuielile de creştere si educare a minorilor. Precizeaza ca în luna iunie 2014, pârâtul nu a trimis nicio suma de bani pentru creşterea si educarea minorilor, iar în luna august a venit din nou acasă. Acesta a cumpărat un autoturism din Germania, iar la venirea în tara a avut o suma de 1000 euro pe care a folosit-o exclusiv pentru a înmatricula acest autoturism. In luna septembrie acesta a trimis 150 euro, iar în luna octombrie 250 euro. Precizeaza ca în luna noiembrie 2014 acesta nu a înţeles sa mai contribuie cu nicio suma de bani pentru creşterea si întreţinerea minorilor, însa a venit în tara, cumparându-si un alt autoturism. Precizeaza ca pârâtul a venit doar într-o singura zi sa viziteze minorii, întrucât acesta are în prezent o relaţie extraconjugala pe care o recunoaşte si refuza sa mai contribuie la creşterea si educarea celor doi minori. Menţioneaza reclamanta ca este angajata la Spitalul Judeţean Argeş în funcţia de îngrijitoare. Venitul brut al acesteia este de 1127 lei, iar suma neta pe care o încaseaza efectiv este de 115 lei, întrucât din venitul brut se scad contribuţiile sociale, rata la C.A.R. si o alta suma reţinuta pentru un contract de credit. Reclamanta este  care s-a ocupat de creşterea si îngrijirea copiilor si a suportat cheltuielile legate de educarea acestora, în ultimele luni pârâtul nemaifiind interesat în niciun fel de cei doi minori. Precizeaza ca nu dispune de mijloace materiale suficiente pentru satisfacerea nevoilor corespunzătoare vârstei si pregătirii şcolare a minorilor. Aceste cheltuieli vizează nu numai asigurarea condiţiilor de hrana si îmbrăcăminte, ci si asigurarea unor condiţii optime de creştere, îngrijire, educare. Este de necontestat faptul ca satisfacerea acestor nevoie implica sume de bani, care sunt afectate asigurării necesitaţilor enumerate anterior. Potrivit dispoziţiilor art. 487 C.civ., părinţii au dreptul si îndatorirea de a creste copilul, îngrijind de sănătatea si dezvoltarea lui fizica, psihica si intelectuala, de educaţia, învăţătura si pregătirea profesionala a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor si nevoilor copilului". Potrivit art. 488 C.civ. „Părinţii au îndatorirea de a creste copilul în condiţii care sa asigure dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala în mod armonios". Potrivit art. 499 alin. 1 C.civ.:,,Tatăl si mama sunt obligaţi, în solidar, sa dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum si educaţia, învăţătura si pregătirea sa profesionala". Având în vedere cele menţionate, se impune ca si pârâtul sa contribuie la cheltuielile de creştere, îngrijire si educare a minorilor, potrivit cotelor legale. Pe de alta parte, pârâtul F.M. realizează venituri substanţiale, aceasta fiind salariat la o societate din Germania, obţinând un salariu de aproximativ 2000 euro lunar, si nu 1000 euro, asa cum acesta susţinea. Solicita distinct de pensia de intretinere, si obligarea pârâtului, începând cu data introducerii prezentei acţiuni, sa achite lunar fiecărui minor suma de 174 euro, în echivalentul în lei la data plaţii, suma cuvenita minorilor si reprezentând complement diferenţial acordat de statul german, respectiv diferenţa dintre cuantumul alocaţiei pentru fiecare copil acordata de statul german (184 euro) si cuantumul alocaţiei acordata de statul român (10 euro). Potrivit Regulamentului CE 883/29 aprilie 2004, copiii români care au parinti plecati la munca in strainatate pot beneficia de alocaţie de stat mai mare decât cea oferita în România, cu condiţia ca cetăţenii români sa lucreze legal în tara respectiva. Cei care lucrează cu contract în străinătate, pot solicita servicii sociale în tara unde lucrează. Daca statul de reşedinţa al copiilor si al unuia dintre părinţi este România, si celalalt părinte are activitatea în alt stat membru UE, statul competent cu plata prestaţiilor este cel român si va plaţi în integralitate drepturile la alocaţia de stat a copiilor, în celalalt stat membru acordându-se un complement diferenţial. Procedura consta în completarea a doua formulare: formularul E 411 - cererea de informaţii privind dreptul la prestaţiile familiale în statul de reşedinţa al familiei, si formularul E 401 - atestat privind componenta familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale. In situaţia în care, ca urmare a cererii formulate prin intermediul formularului E411, instituţia competenta primeşte o informaţie conform căreia prestaţiile sunt datorate si acordate potrivit legislaţiei tarii de reşedinţa, aceasta va calcula complementul diferenţial pe care va trebui sa-1 acorde, efectuând, pentru fiecare membru de familie, comparaţia între cuantumul datorat în baza legislaţiei din tara de reşedinţa si cuantumul datorat în baza propriei sale legislaţii. în vreme ce minorii din România primesc alocaţii de stat în valoare de 42 de lei lunar, alocaţia de stat în Germania este de 184 euro. Precizeaza ca toate formalităţile necesare obţinerii complementului diferenţial acordat de statul german au fost îndeplinite în luna iulie 2014, reclamanta expediind pârâtului toate documentele la data de 21. 07. 2014 prin posta Atlassib. Pârâtul a valorificat aceste documente, încasând începând cu luna septembrie 2014 suma acordata de statul german cu titlu de complement diferenţial. Pe cale de consecinţa, se impune ca începând cu data introducerii acţiunii, pârâtul sa achite minorilor, distinct de pensia de întreţinere si sumele acordate de statul german cu titlu de complement diferenţial pentru cei doi minori.De asemenea, se impune obligarea pârâtului sa plătească fiecăruia dintre minori suma de 696 euro, suma încasata de pârât în perioada septembrie 2014-decembrie 2014, cu titlu de complement diferenţial reprezentând diferenţa dintre cuantumul alocaţiei pentru fiecare copil acordata de statul german (184 euro) si cuantumul alocaţiei acordata de statul român (10 euro). Aceste sume au fost încasate de către pârât, desi ele sunt acordate minorilor si se cuvin acestora.

 In drept invoca art. 499 C.civ., art. 513-533 C.civ. si ale art. 453 C.proc.civ., Regulamentului CE 883/29 aprilie 2004.

 In susţinerea cererii, reclamanta depune urmatoarele inscrisuri: act de identitate, certificate de nastere ale minorilor, certificat de casatorie, adeverinta nr.341/2014, adeverinta nr.270/2014, adeverinta nr.32183/2014, decizie pentru impozitul pe venit, extras de cont/luna octombrie 2014, extras de cont/luna noiemvrie 2014, extras drepturi salariale.

 Paratul a depus intampinare cu privire la solicitare reclamantei la plata pensiei de întreţinere in procent de 33% din veniturile sale, cate 16,5% pentru fiecare minor, este de acord sa contribuie lunar. Fata de solicitarea reclamantei cu privire la plata diferenţei dintre cuantumul alocaţiei pentru fiecare copil acordata de statul German si cuantumul acordat de statul Roman, arata ca nu a primit alocaţie din partea statului German, decât alocaţie din partea statului Roman pentru cei doi minori care au beneficiat potrivit inscrisurilor pe care le-a depus reclamanta. Intrucât, potrivit legislaţiei Uniunii Europene in vigoare, copii nu pot primii alocaţie de stat de la statul German numai daca renunţa la alocaţia de la statul Roman. Fata de solicitarea reclamantei sa plăteasca suma 696 Euro pe perioada septembrie 2014 - decembrie 2014, arata ca nu s-a procedat la renunţarea la alocaţia din partea statului roman astfel incat statul German nu putea sa plătească alocaţie pentru minori. Fata de cele menţionate de reclamanta in cerere, arata faptul ca el a contribuit material la cheltuielile ocazionate cu creşterea si educarea minorilor, a trimis bani pentru cheltuielile zilnice ale acestora, hrana, îmbrăcăminte, îngrijire si ori de cate ori a venit in tara a mers cu aceştia la magazine si le-a cumpărat atat imbrăcăminte cat si alimente. Totodată a încercat sa arate afecţiunea fata de aceştia in calitatea sa de tata, afecţiune pe care are si din partea celor doi minori. Cu toate ca reclamanta arata ca daca un părinte are activitatea in alt stat membru UE are dreptul la un complement suplimentar la alocaţia de stat pentru minori din partea statului respectiv, statul competent cu plata prestaţiilor fiind roman, nu s-au plătit drepturile de alocaţie de stat si nici nu s-au încasat sume acordate cu titlul de complement diferenţial la alocaţie pentru cei doi minori in celalalt stat membru astfel incat solicita sa se respinga si acest capăt de cerere.

In drept invoca art.205 C.proc.civ.

La data de 27.03.2015 reclamanta si-a modificat cererea in sensul ca solicita restituirea sumei de 6984,21 lei, in echivelentul in lei la data platii, reprezentand diferenta dintre cuantumul alocatiei pentru fiecare copil acordata de statul german (368 euro) si cuantumul alocatiei acordata de statul roman (84 lei) in perioada decembrie 2012-iulie 2014. A solicitat de asemenea obligarea paratului la plata pensiei de intretinere in favoarea minorilor de la data introducerii cererii pana la majoratul acestora.

 Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine faptul ca reclamanta ca s-a casatorit cu paratul la data de 01.11.1997, iar din casatorie au rezultat minorii F F Andreea, născuta la data de 15. 07. 1999 si F.M. A, născut la data de 03. 06. 2003. în prezent, minora F F A este în vârsta de 15 ani, fiind eleva în clasa a IX-a la Liceul tehnologic Costesti, iar minorul F.M. Alexandru este elev în clasa a V-a la Scoală Gimnaziala nr. 1 Costesti. Precizeaza ca pârâtul F.M. desfăşoară activitate salarizata în Germania, fiind angajat cu contract de munca de o societate germana din anul 2012 pâna în prezent.

In ceea ce priveste solicitarea formulata de reclamanta cu privire la obligarea paratului la plata pensiei de intretinere in favoarea minorilor, instanta apreciaza aceasta cerere intemeiata avand in vedere ca paratul si-a exprimat disponibilitatea cu privire la indeplinirea obligatiei de intretinere fata de copii. De asemenea instanta ia in considerare si imprejurarea ca cei doi soti sunt despartiri in fapt, aspect care nu a fost contestat de parat, reclamanta avand spre crestere si supraveghere pe cei doi minori. Potrivit art. 499 alin. 1 C.civ.:,,Tatăl si mama sunt obligaţi, în solidar, sa dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum si educaţia, învăţătura si pregătirea sa profesionala". Având în vedere cele menţionate, se impune ca si pârâtul sa contribuie la cheltuielile de creştere, îngrijire si educare a minorilor, potrivit legii.

Cu privire la cuantumul obligatiei de intretinere, instanta apreciaza ca paratul va trebui sa plateasca pensia de intretinere in cuantum de 1/3 din venitul sau lunar pentru minori, conf.art.529 din N.c.civ. Avand in vedere ca paratul a depus la dosar adeverinta din care  rezulta cuantumul veniturilor realizate, instanta va stabili pensia de intretinere prin raportare la venitul net realizat in prezent, anume de 151,66 lei pentru ambii minori, incepand cu data introducerii cererii de chemare in judecata, respectiv de la 19.12.2014 pana la majoratul minorilor.

In ceea ce priveste cererea reclamantei prin care solicita restituirea sumei de 6984,21 lei, in echivalentul in lei la data platii, reprezentand diferenta dintre cuantumul alocatiei pentru fiecare copil acordata de statul german (368 euro) si cuantumul alocatiei acordata de statul roman (84 lei) in perioada decembrie 2012-iulie 2014, instanta o apreciaza ca intemeiata avand in vedere ca din cuprinsul inscrisurilor depuse la dosar rezulta ca aceasta suma de bani a fost virata de statul german in contul paratului, cu titlu de alocatie cuvenita minorilor. Astfel, prin decizia emisa de Agentia de munca, Casa pentru familie Hessa la data de 09.12.2014, s-a comunicat faptul ca statul german va achita suma de 2442,79 euro reprezentand diferenta de alocatie pentru perioada iulie-iunie 2014 si suma de 349,34 euro pentru perioada iulie 2014 si pana in prezent. De asemenea, prin decizia emisa Agentia de munca, Casa pentru familie Hessa la data de 12.12.2015, s-a comunicat faptul ca statul german va achita suma de 4192,08 euro reprezentand diferenta de alocatie pentru perioada iulie 2013-iunie 2014 si suma de 349,34 euro din luna iulie 2014 si pana in prezent. Aceste sume sunt defalcate in anexa la decizia din 12/02.2015. Fata de aspectul ca aceste sume de bani reprezinta intretinere cuvenita minorilor F.M. A si F F A, se cuvine a fi restituite si folosite exclusiv pentru asigurarea conditiilor necesare traiului, conform art.500 C.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea introdusa de reclamanta F.N., aşa cum a fost modificată, formulată în contradictoriu cu pârâtul F.M.-A.

Obliga pârâtul F.M. la restituirea echivalentului în lei la data plăţii a sumei de 6984,21 euro reprezentând alocaţie pentru copii.

Obliga pârâtul F.M. la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 1/4 din venitul net realizat, în favoarea minorilor F F A şi F.M. A de la data de 19.12.2014 şi până la majoratul acestora.

Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 420 lei din care 400 lei-onorariu avocat şi 20 lei-taxa de timbru.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.06.2015.

Jud. C. Olteanu