Înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate

Sentinţă penală 219 din 22.04.2015


Prin sesizarea Serviciului de probaţiune, înregistrată la această instanţă sub nr. ……… din 24.02.2015  s-a solicitat înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate a consemnării la sfârşit de săptămână, prev. de art.115, al. 1, lit. c C.p., aplicate minorului BR prin Sentinţa Penală nr.743/18.12.2014, pronunţată în dosarul nr……… de Judecătoria GH, cu măsura educativă a asistării zilnice, prev. de art.120 al.1 C.P., pe considerentul că minorul nu a respectat cu rea-credinţă condiţiile de executare a măsurii educative, respectiv pe data de 02.02.2015 consilierul de probaţiune, manager de caz a fost contactat telefonic de către un reprezentant al Poliţiei GH, care a declarat că în data de 07.02.2015 (sâmbăta), cu ocazia unei acţiuni desfăşurate la domiciliul lui BR a constatat că acesta nu se află la domiciliu şi pe parcursul aceleaşi zile a fost transmis prin fax o copie după procesul verbal încheiat de lucrătorii de poliţie, care atestă acest aspect.

În cauză s-a dispus ataşarea dosarului …….. al Judecătoriei Gura Humorului.

Instanţa constată că prin Sentinţa Penală nr.743/18.12.2014 pronunţată în dosarul nr……… de Judecătoria GH, definitivă prin neapelare, minorului BR i s-a aplicat măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână, prev de art.115 al.1 lit. c C.pen., cu începere de la rămânerea definitivă a hotărârii, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune pe o perioadă de 12 săptămâni. Totodată pe durata executării măsurii educative s-a stabilit în sarcina inculpatului următoarele obligaţii: să se prezinte la Serviciului de probaţiune la datele fixate de acesta; să nu se apropie şi să nu comunice cu inculpatul IAA. S-a atras atenţia inculpatului asupra prev. art. 121,. al. 3-4 şi art. 122, 123 C.P. Din referatul de evaluare întocmit de consilierul de probaţiune, rezultă că acesta nu a respectat cu rea-credinţă condiţiile de executare a măsurii educative, respectiv pe data de 02.02.2015 consilierul de probaţiune, manager de caz a fost contactat telefonic de către un reprezentant al Poliţiei GH, care a declarat că în data de 07.02.2015 (sâmbăta), cu ocazia unei acţiuni desfăşurate la domiciliul lui BR a constatat că acesta nu se află la domiciliu şi pe parcursul aceleaşi zile a fost transmis prin fax o copie după procesul verbal încheiat de lucrătorii de poliţie, care atestă acest aspect. În atare situaţie, Serviciul de Probaţiune, având în vedere şi factorii care influenţează sau pot influenţa conduita generală a minorului, respectiv existenţa multor probleme de natură contravenţională, relaţia deficitară existentă între acesta şi tatăl său, lipsa unei figuri autoritare la nivelul familiei de apartenenţă, faptul că minorul este o persoană influenţabilă la presiunea celor din jur, a propus înlocuirea măsurii educative, cu cea a asistării zilnice. În concret, având în vedere şi concluziile referatului de evaluare a minorului întocmit de Serviciul de Probaţiune, instanţa reţine că acesta nu a respectat condiţiile de executare/obligaţiile impuse de instanţă, respectiv a consemnării la sfârşit de săptămână, pe o durată de 12 săptămâni, astfel că se impune înlocuirea acestei măsuri, motiv pentru care, în baza art.513 alin.1 C. proc. pen. şi art.120 alin.1 C. pen. admite sesizarea formulată de petentul MJ - DNP- SERVICIUL DE PROBAŢIUNE S. împotriva condamnatului BR şi înlocuieşte măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână, prev. de art.115 al.1 lit.c Cod Penal aplicată inculpatului BR prin Sentinţa Penală nr.743/18.12.2014 pronunţată în dosarul nr……….. al Judecătoriei GH cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 3 (trei) luni, prev. de art. 120 alin.1 Cod Penal, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune S. Obligă pe inculpatul BR să respecte programul stabilit de Serviciul de Probaţiune S., care va conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse inculpatului. Pe durata executării măsurii educative, inculpatul va avea următoarele obligaţii: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava la datele fixate de acesta; să nu se apropie şi să nu comunice cu inculpatul IAA. Se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.121 alin.3 şi 4, art.122 şi 123 Cod Penal.  Obligă pe părţile responsabile civilmente S. (F.) MD şi SSD, în solidar, cu inculpatul BR, la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care din care suma de 200 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei, în contul Baroului Suceava, reprezentând onorariu apărător oficiu.