Talharie art.233 NCp

Sentinţă penală 4523 din 25.09.2014


Titlu: talharie art.233 NCp

Tip speţă: sentinţă penala

Număr speţă:4523

Data speţă:25.09.2014

Domeniu asociat: infractiuni contra patrimoniului.

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul ……../P/2012, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul R.C.A., sub aspectul comiterii a două infractiuni de tâlhărie prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c Cp din 1969 cu aplic. art. 99 Cp din 1969, în final cu aplicarea art. 33 lit.a Cp din 1969.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în esenţă că: în data de 06.05.2012, în jurul orei 18.30, in timp ce se afla în Parcul N. Romanescu din mun. Craiova, inculpatul R.C.A. i-a condus pe minorii C.B.D. si P.N., într-o zona mai retrasa a parcului si imediat i-a prins cu mâinile la ceafa si le-a cerut să îi dea telefoanele mobile. De teama,  C.B.D. i-a remis inculpatului telefonul mobil marca Alcatel, iar P.N. telefonul marca Sony Ericsson. După ce a intrat în posesia celor doua telefoane si le-a observat, învinuitul a înapoiat telefonul marca Sony Ericsson părtii vătămate P.N., iar telefonul Alcatel l-a păstrat si s-a îndepărtat de părţile vătămate.

Pentru a se reține aceasta stare de fapt, în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: - proces verbal de predare-primire a persoanei suspecte de săvârşirea infractiunii, declaratii martori U.E.R. si I.G., declaratie învinuit, declaratii părti vătămate C.B.D. si P.N., plângere reprezentant legal C.F.L., dovada restituire telefon Alcatel.

În cursul judecatii, instanta a procedat la audierea inculpatului, care a declarat ca recunoaste savarsirea faptelor retinute în sarcina sa si nu contestă probele de la urmărire penala si nu solicita readministrarea acestora, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

În temeiul art. 374 alin. 7 Cp, instanţa a pus în dezbaterea contradictorie a procurorului şi a părţilor probele administrate în faza de urmărire penală, probe care nu au fost contestate, şi nici nu s-a solicitat administrarea altor probe în cursul judecăţii.

Partile vătămate minore P.N., prin reprezentantii legali P.M. şi F.A. şi - C.B.D., prin reprezentantii legali C.P.S. şi C.F.L. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Fata de starea de minoritate a inculpatului la momentul savarsirii faptelor s-a dispus efectuarea unui referat de evaluare de catre Serviciul de Probatiune Dolj, referatul fiind atasat la dosar ( fila 53).

Analizând materialul probatoriu, instanţa reţine următoarele:

În data de 06.05.2012, în jurul orei 17.30, inculpatul R.C.A. se afla în autobuzul care circula pe traseul E1 din mun. Craiova. În autobuz se aflau si părtile vătămate P.N. şi C.B.D., minori în vârstă de 12 ani. Inculpatul a purtat o discutie cu părţile vătămate, hotarand împreună cu acestia sa meargă în parcul Romanescu din mun. Craiova pentru a se plimba cu barca, întrucât inculpatul le comunicase ca unchiul sau lucreaza in parc si le va permite sa se plimbe cu barca.

Inculpatul si părtile vătămate au coborât în statia de autobuz de la parc, iar aici, inculpatul a observat ca părtile vătămate detin telefoane mobile, astfel că a luat hotararea de a sustrage telefoanele apartinand părtilor vatamate.

În acest sens, inculpatul a condus părtile vătămate într-o zona mai retrasa a parcului, unde i-a prins cu mâinile de ceafă si le-a solicitat sa îi remită bunurile pe care le deţin.

De teama,  părtile vătămate au remis inculpatului telefoanele mobile pe care le aveau asupra lor.

Astfel, partea vătămată C.B.D. i-a remis inculpatului telefonul mobil marca Alcatel, iar partea vatamata P.N. a remis telefonul marca Sony Ericsson.

După intrarea în posesia celor doua telefoane mobile, inculpatul a înapoiat părtii vătămate P.N. telefonul marca Sony Ericsson, motivând că nu îi place.

Telefonul marca Alcatel, apartinând părţii vătămate C.B.D., a fost păstrat de catre inculpat care s-a îndepărtat de părţile vătămate, avand asupra sa bunul.

Părţile vătămate s-au deplasat spre directia Velodrom, întâlnindu-se cu un echipaj de politie.

Din cuprinsul procesului verbal de predare – primire a persoanei suspecte de savarsirea infracţiunii, coroborat cu declaratiile părtilor vătămate, instanta retine că la sesizarea părtilor vătămate, organele de politie au procedat la căutarea inculpatului, care a fost identificat in Parcul Romanescu, în zona restaurantului " Ciobanaşu", iar cu ocazia controlului corporal efectuat asupra inculpatului a fost gasit telefonul mobil marca Alcatel apartinând părtii vătămate C.B.D., care l-a recunoscut ca fiind al său.

Telefonul mobil marca Alcatel a fost restituit părtii vătămate C.B.D., pe bază de dovadă. ( dovada fila 9 d.u.p.).

Pentru a retine aceasta stare de fapt, instanta are în vedere şi declaratiile părtilor vătămate C.B.D. şi P.N., coroborate cu declaratiile martorilor U.E.R. si I.G..

Totodată, instanta retine că inculpatul a recunoscut savarsirea faptelor, atat pe parcursul urmăririi penale, cat si in cursul judecatii, iar declaratia sa se coroboreaza cu celelalte probe administrate in cauză.

În ceea ce priveşte incadrarea juridică a infractiunilor pentru care a fost trimis in judecata inculpatul, instanta retine că de la momentul săvârşirii faptelor şi până la judecarea cauzei, a intrat în vigoare, la data de 01.02.2014, Noul Cod Penal.

Instanţa constată că, limitele de pedeapsă prevăzute de Noul Cod Penal pentru infractiunea de tâlhărie sunt mai mici decât cele prevăzute de Codul penal de la 1969.

Totodată, instanta retine că, potrivit art. 114 Cp, fata de minorul care la data savarsirii infractiunii avea varsta intre 14 si 18 ani se ia o masura educativa.

În consecinţă, in actualul cod penal s-a renuntat la aplicarea pedepselor fata de inculpatii care la data savarsirii faptei erau minori, fata de acestia putând fi luate numai masuri educative.

În consecinţă, instanţa apreciază că, Noul Cod Penal intrat în vigoare la data de 01.02.2014, reprezintă legea mai favorabilă, motiv pentru care instanţa, va face aplicabilitatea art.5 C.p. astfel că, în temeiul art.386 alin.1 C.p.p. instanţa va schimba încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul R.C.A. din două infractiuni de tâlhărie, fiecare prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c Cp din 1969 cu aplic. art. 99 si urm. Cp din 1969, in final cu aplicarea art. 33 lit.a Cp din 1969 în două infractiuni de tâlhărie, fiecare prev. de art.233 Cp cu aplic. art. 113 Cp, în final cu aplic. art. 38 alin.1 Cp. 

În drept,

Fapta inculpatului minor R.C.A. care în data de 06.05.2012, în timp ce se afla în parcul N. Romanescu din mun. Craiova, prin violentă, a deposedat pe partea vătămată C.B.D. de telefonul mobil marca Alcatel, în scopul insusirii pe  drept întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 233 Cp.

Fapta inculpatului minor R.C.A. care în data de 06.05.2012, în timp ce se afla în parcul N. Romanescu din mun. Craiova, prin violentă, a deposedat pe partea vătămată P.N. de telefonul mobil marca Sony Ericsson, în scopul insusirii pe  drept  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 233 Cp.

Avand in vedere faptul ca la data savarsirii faptelor inculpatul ( nascut la data de 16.12.1995) era minor, in cauza se vor retine, pentru fiecare dintre cele doua infractiuni si dispozitiile art. 113 Cp privind starea de minoritate.

Avand in vedere ca cele doua infractiuni au fost savarsite prin actiuni diferite, inainte ca inculpatul sa fi fost condamnat defintiv pentru vreuna dintre ele, instanta va retine si va da eficienta dispozitiilor art. 38 alin.1 Cp privind concursul real de infractiuni.

Instanta constată că prin sentinţa penală nr……/06.02.2014 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin necontestare la data de 17.02.2014 a fost înlocuită pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată condamnatului R.C.A., prin sentinţa penală nr. …../12.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penala nr. …./12.04.2013 a Curtii de Apel Craiova, pentru săvârsirea infractiunii prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c, alin.2/1 lit.a Cp din 1969 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp din 1969, art. 99 Cp din 1969 cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detentie pe o perioadă de 3 ani.

Totodată, instanta constată că cele două infracţiuni din prezenta cauză, fiecare prev. de art.233 Cp cu aplic. art. 113 Cp, în final cu aplic. art. 38 alin.1 Cp ( săvârşite la data de 06.05.2012) sunt concurente cu infractiunea prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c, alin.2/1 lit.a Cp din 1969 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp din 1969, art. 99 Cp din 1969 ( săvârşită la datele de 07.02.2013 şi 31.01.2013) retinută în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr…../12.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penala nr…../12.04.2013 a Curtii de Apel Craiova, pentru care a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 3 ani închisoare, pedeapsa înlocuită cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detentie pe o perioadă de 3 ani, prin sentinţa penală nr…./06.02.2014 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin necontestare la data de 17.02.2014.

Faţă de aceste aspecte, instanta constată incidente dispoziţiile art.125 alin. 3 C.p. conform cărora  dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut în alin. (2) (respectiv 5 ani), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii.

La individualizarea duratei şi a naturii măsurii educative instanta va avea în vedere, potrivit art. 115 alin.2 Cp, criteriile prev. de art. 74 Cp, respectiv gravitatea infracţiunilor săvârşite, împrejurările, modul de comitere a infracţiunilor, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, în acest sens, instanta retinând că inculpatul, prin violenta, a deposedat părtile vătămate minore în vârstă de 12 ani, de bunurile care le apartineau, iar prejudiciile au fost recuperate integral, prin restituire.

Totodată, se va avea în vedere natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

Astfel, instanta retine ca inculpatul nu este la primul conflict cu legea penala, acesta fiind condamnat anterior pentru comiterea altei infractiuni de tâlhărie.

Totodată, din cuprinsul referatului de evaluare, instanta retine că inculpatul prezinta resurse familiale si personale reduse, iar ca factori care pot sustine motivatia evitarii unor noi conflicte cu legea penala sunt sustinerea materiala minima si afectiva primita din partea verişorului, frecventarea si intentia inculpatului de a finaliza studiile liceale, însă lipsa autorităţii şi imaginii parentale, precum si contactul cu mediile institutionalizate la varsta la care se contureaza personalitatea au dus la carente in dezvoltarea personalităţii inculpatului care au impact negativ asupra capacitatii de adaptare sociala si a tipului de relatii sociale dezvoltate, crescând probabilitatea adoptării unei conduite deviante ( dificultatea adaptarii la mediul familial prosocial, relationarea cu persoane cu o conduita neadecvata), in acest sens dovedindu-se utile frecventarea unor cursul scolare.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa, în baza art. 125 alin. 3 Cod penal va prelungi durata măsurii educative a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 3 ani, dispusă fata de inculpatul R.C.A. prin sentinţa penală nr……/06.02.2014 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin necontestare la data de 17.02.2014, cu 1 an şi 6 luni, pentru săvârşirea a două infractiuni de tâlhărie, fiecare prev. de art.233 Cp cu aplic. art. 113 Cp, în final cu aplic. art. 38 alin.1 Cp., urmând ca inculpatul să execute măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 4 ani si 6 luni, instanţa apreciind că aceasta măsură educativă, pe durata dispusă, este aptă să asigure reintegrarea sociala a inculpatului.

Totodată, instanţa va deduce din perioada măsurii educative perioada executată de la 07.02.2013 la zi.

Va dispune anularea formelor de executare emise în baza sentinţei penale nr. ……/06.02.2014 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin necontestare la data de 17.02.2014 şi va dispune efectuarea unor noi forme de executare conform prezentei sentinţe.

Având în vedere ca părtile vătămate, prin reprezentantii legali, nu s-au constituit părti civile, instanţa va lua act ca partea vătămată P.N. prin reprezentantii legali P.M. şi F.A. şi partea vătămată C.B.D. prin reprezentantii legali C.P.S. şi C.F.L. nu s-au constituit părţi civile în cauză, prejudiciul fiind acoperit integral, prin restituire.

În temeiul art. 274 alin.1 Cpp, instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare statului.

În temeiul art. 274 alin.1 teza finala Cpp, onorariile apărătorilor din oficiu în cuantum de 200 lei, în faza de urmărire penală şi 200 lei, în faza de judecată ( pentru inculpat) şi câte 150 lei în faza de judecată pentru părtile vătămate vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art.386 alin.1 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul R.C.A. din două infractiuni de tâlhărie, fiecare prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c Cp din 1969 cu aplic. art. 99 si urm. Cp din 1969, in final cu aplicarea art. 33 lit.a Cp din 1969 în două infractiuni de tâlhărie, fiecare prev. de art.233 Cp cu aplic. art. 113 Cp, în final cu aplic. art. 38 alin.1 Cp. 

Constată că prin sentinţa penală nr…../06.02.2014 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin necontestare la data de 17.02.2014 a fost înlocuită pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată condamnatului R.C.A., prin sentinţa penală nr……/12.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penala nr…../12.04.2013 a Curtii de Apel Craiova, pentru săvârsirea infractiunii prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c, alin.2/1 lit.a Cp din 1969 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp din 1969, art. 99 Cp din 1969 cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detentie pe o perioadă de 3 ani.

Constată că cele două infracţiuni din prezenta cauză, fiecare prev. de art.233 Cp cu aplic. art. 113 Cp, în final cu aplic. art. 38 alin.1 Cp sunt concurente cu infractiunea prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c, alin.2/1 lit.a Cp din 1969 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp din 1969, art. 99 Cp din 1969 retinută în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. ……/12.03.2013 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penala nr. …../12.04.2013 a Curtii de Apel Craiova, pentru care a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 3 ani închisoare, pedeapsa înlocuită cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detentie pe o perioadă de 3 ani, prin sentinţa penală nr…../06.02.2014 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin necontestare la data de 17.02.2014.

În baza art. 125 alin. 3 Cod penal prelungeşte durata măsurii educative a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 3 ani, dispusă fata de inculpatul R.C.A., fiul……, născut la……., domiciliat în……. CNP…….., prin sentinţa penală nr……/06.02.2014 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin necontestare la data de 17.02.2014, cu 1 an şi 6 luni, pentru săvârşirea a două infractiuni de tâlhărie, fiecare prev. de art.233 Cp cu aplic. art. 113 Cp, în final cu aplic. art. 38 alin.1 Cp., urmând ca inculpatul să execute măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 4 ani si 6 luni.

Deduce din perioada măsurii educative perioada executată de la 07.02.2013 la zi.

Dispune anularea formelor de executare emise în baza sentinţei penale nr. ……./06.02.2014 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin necontestare la data de 17.02.2014 şi dispune efectuarea unor noi forme de executare conform prezentei sentinţe.

Ia act ca partea vătămată P.N., cu domiciliul în……..  prin reprezentantii legali P.M. şi F.A.,  şi partea vătămată C.B.D., cu domiciliul în………  prin reprezentantii legali C.P.S. şi C.F.L. nu s-au constituit părţi civile în cauză, prejudiciul fiind acoperit integral, prin restituire.

În temeiul art. 274 alin.1 Cpp obligă inculpatul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare statului.

În temeiul art. 274 alin.1 teza finala Cpp, onorariile apărătorilor din oficiu în cuantum de 200 lei, în faza de urmărire penală şi 200 lei, în faza de judecată ( pentru inculpat) şi câte 150 lei în faza de judecată pentru părtile vătămate rămân în sarcina statului.

 Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţa publică de la 25.09.2014.