Liberarea condiţionată (art.587 ncpp)

Hotărâre 2607 din 01.08.2017


Prin cererea înregistrată la data de xx.xx.xx pe rolul Judecătoriei XX sub nr, xx/xx/xxx petentul condamnat I. V. a solicitat liberarea conditionată din executarea pedepsei.

Prin sentinta penală nr. XX/XXX  pronunţată de Judecătoria XX s-a dispus declinarea competenţei de solutionare a cauzei privind pe petentul I. V. în favoarea Judecătoriei Craiova

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de XX.XX.XXX sub acelaşi număr de dosar.

În şedinţa publică din data de XX.XX.2017 petentul condamnat a învederat că la data formulării cererii se afla în tranzit la PMS Craiova, pedeapsa executând-o la penitenciarul XX.

La interpelarea instanţei, ANP a comunicat faptul că petentul I. V., la data formulării cererii de liberare conditionată, respectiv la data de 03.05.2017 se afla încarcerat la Penitenciarul XX.

Potrivit  dispoziţiilor art. 587  alin. 1 Cpp, „liberarea condiţionată se dispune, la cererea sau la propunerea făcută potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere” .

Nu există aşadar un drept de opţiune a persoanei condamnate si nici instanţele nu sunt  deopotrivă competente, întrucât  alegerea unei dintre cele doua instanţe nu este la latitudinea  condamnatului ci este impusa de  situaţia juridica a petentului,  respectiv de  locul de deţinere în care acesta se afla încarcerat la data formulării cererii de liberare condiţionată.

Având in vedere  relaţiile comunicate de ANP, din care reiese că petentul I. V., la data formulării cererii de liberare conditionată, respectiv la data de 03.05.2017 se afla încarcerat la Penitenciarul X, în temeiul art  587 alin.1 Cpp  instanta va dispune declinarea competentei de solutionare a cererii de liberare condiţionată formulata de condamnatul I. V. în favoarea Judecătoriei X, în a cărei rază  teritoriala se află locul de detinere în care petentul era încarcerat la data formulării cererii de liberare condiţionată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 587 alin. 1 c. pr. pen

Declină competenţa de soluţionare a cererii de liberare condiţionată formulată de contestatorul I. V., fiul lui X şi XX, născut la data X, în favoarea Judecătoriei X.

În baza art. 275 alin. 3 din c. pr. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului din care suma de 130 de lei reprezintă onorariu apărător oficiu.

Definitivă.

Soluţia se comunică potrivit art. 407 alin. 1 c. pr. pen.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01 august 2017.

Preşedinte, Grefier,