Violarea de domiciliu (art.192 alin. 2, art. 211 alin. 1 şi 2 C.p.)

Sentinţă penală 2417/2011 din 17.11.2010


Dosar nr. 7617/280/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 2417/2011

Şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.I.

Grefier F.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lânga Judecatoria Pitesti reprezentat prin procuror

A.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul şi pe parte civilă P.I. , parte vătămată

P.I., având ca obiect violarea de domiciliu (art.192 alin. 2, art. 211 alin. 1 si 2 C.p.)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinită, fara citarea partilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile in fond asupra

cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 08.11.2011, sustinerile partilor si concluziile

reprezentantului Parchetului fiind consemnate în scris in încheierea de amânare a pronuntarii din

acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta.

Deliberând;

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti nr.8534/P/2010 din

18.04.2011 şi înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 7617/280/2011, s-a dispus trimiterea în

judecată în stare de arest preventiv a inculpatului  , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de

art. 192 alin. 2 C.p. şi art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. a şi b, alin. 21 lit. b şi c C.pen., cu aplicarea

art. 33 lit. a C.pen. şi art. 37 lit. b C.pen.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în data de 28.11.2010 inculpatul

A.G.C. a pătruns fără drept, pe timp de noapte, purtând o pânză pe faţă şi având asupra sa o

armă albă, în locuinţa părţilor vătămate P.I.  şi P.S. , pe care i-a deposedat, prin violenţă şi

ameninţare, de suma de 2300 lei.

Situaţia de fapt reţinută in rechizitoriu este susţinută de următoarele mijloace de probă:

declaraţii părţi vătămate, declaraţii învinuit şi inculpat, declaraţii martori D.F., A.D., B.I., A.A.A.,

O.G., S.A.N., P.M., proces-verbal de constatare, proces-verbal de cercetare la faţa locului, însoţit

de planşe foto, raport de constatare medico-legală, raport de expertiză medico-legală ADN, fişă

cazier judiciar inculpat.

Prin rezoluţia nr. 8543/P/2010 din data de 09.12.2010 s-a dispus începerea urmăririi

penale împotriva făptuitorului în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 192 alin. 2

C.p. şi art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. a şi b, alin. 21 lit. b şi c C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. şi

art. 37 lit. b C.pen. Prin ordonanţa nr. 813294 din data de 09.12.2010 a Poliţiei Mun. Piteşti s-a

dispus  reţinerea pe timp de 24 de ore a învinuitului A.G.C.  începând cu data de 09.12.2010 orele

17,15 (f. 104 d.u.p.).

Prin ordonanţa nr. 8534/P/2010 din 09.12.2010, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti

a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva învinuitului A.G.C. pentru infracţiunile

prevăzute de art. 192 alin. 2 C.p. şi art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. a şi b, alin. 21 lit. b şi c C.pen., cu

aplicarea art. 33 lit. a C.pen. şi art. 37 lit. b C.pen. ( fila 112 d.u.p.) .

De asemenea, prin încheierea pronunţată de Judecătoria Piteşti în data de 09.12.2010 în

dosar 24776/280/2010 a fost dispusă arestarea preventivă a inculpatului A.G.C., pe o perioadă de

29 zile, măsură preventivă prelungită prin încheierile din data de 30.12.2010 în dosarul nr.

25904/2010, din data de 31.01.2011 în dosarul nr. 1975/280/2011, din data de 01.03.2011 în

dosarul nr. 3870/280/2011, din data de 30.03.2011 în dosarul nr. 6163/280/2011,  şi menţinută

ca legală şi temeinică de instanţă, atât în baza art. 300 ind.1 c.pr.pen., cât şi în baza art. 300 ind. 2

c.pr.pen.

În faza cercetării judecătoreşti, au fost audiaţi: martorii D.F., A.D., B.I., A.A.A., O.G.

S.A.N., P.M., B.D., S.E., S.I.P., au fost depuse înscrisuri de către Parchetul de pe lângă

Judecătoria Piteşti. Inculpatul şi-a exercitat dreptul de a nu da declaraţie în cauză.

Dată fiind starea de sănătate şi vârsta părţilor civile P.S. si P.I., instanţa a apreciat că

acestea nu şi-ar putea face singure apărarea şi le-a numit un apărător din oficiu, potrivit art. 173

alin. 3 C.p.p.

Pe tot parcursul procesului penal, inculpatul a avut o atitudine de negare a comiterii faptei

şi a invocat lipsa de probe împotriva sa.

În faţa instanţei, martorii A.D. şi A.A.A. s-au prevalat de dispoziţiile art. 80 C.p., dată

fiind calitatea lor de rude apropiate ale inculpatului, respectiv mamă şi frate.

Audiat de instanţă, martorul B.I. a prezentat o declaraţie cu un conţinut diferit de cele

date în faza de urmărire penală , motivele invocate fiind presiunile şi ameninţările organelor de

poliţie la adresa acestuia, ca şi asupra martorei A.D..

În consecinţă, instanţa va face aplicarea disp. art 63 C. pr.pen. şi va da eficienţă acelor

declaraţii care sunt în măsură să conducă la stabilirea unei situaţii de fapt care să reflecte în mod

real împrejurările care au condus la începerea urmăririi penale împotriva inculpatului şi trimiterea

acestuia în judecată.

Analizând ansamblul materialului probator administrat in cauză, instanţa reţine

următoarea situaţie de fapt:

În data de 29.11.2010 partea vătămată P.I. a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul

că în seara de 28.11.2010, ora 20,00, inculpatul A.G.C.,  a pătruns fără drept în locuinţa sa din

com. V., satul I., jud. Argeş, şi, prin violenţe şi ameninţări, a sustras de la partea vătămată P.S.

suma de 2300 lei. Declaraţia sa, luată în prezenţa martorei S.E., a fost consemnată într-un proces-

verbal.( fila 5 d.u.p.).

Partea vătămată P.I. a mai declarat că l-a recunoscut pe inculpat, pe care îl cunoaşte de 15

ani, şi care a intrat în locuinţă după ce l-a împins pe partea vătămată P.S., şi a început să îi

ameninţe pe cei doi cu moartea pentru a-i da banii pe care îi au în casă.

Inculpatul purta mănuşi,  la gură avea legată o cârpă albă, a pulverizat o substanţă dintr-un

spray pe care îl avea asupra sa şi avea asupra sa un cuţit luat din bucătăria din curtea părţilor

vătămate, cu care s-a îndreptat către partea vătămată P.S., căruia i-a tăiat pantalonii în zona

piciorului stâng, de unde dintr-un buzunar interior, a sustras două portofele în care se afla actul

acestuia de identitate şi suma de 2340 lei, compusă din 4 bancnote de câte 10 lei şi 23 de

bancnote de câte 100 lei.

În înfruntarea cu partea vătămată P.S., care era căzut la pământ şi care încercase să se

opună acţiunii agresive a inculpatului, fiind tăiat cu cuţitul pe partea dorsală a mâinii drepte,

inculpatului i-a căzut pânza care îi ascundea parţial faţa, fiind observat de partea vătămată P.I. la

lumina degajată de televizorul din cameră.

După ce a obţinut banii, inculpatul a fugit din locuinţa părţilor vătămate prin grădina din

spatele curţii.

Informaţiile asupra momentului comiterii faptei de către inculpat sunt furnizate în

principal de către partea vătămată P.I., ale căror declaraţii au fost consemnate de organele de

poliţie  în prezenţa unor martori asistenţi. Constituirea de parte civilă a acesteia s-a realizat prin

declaraţia dată în prezenţa martorului P.I.  ( f. 27-28 d.u.p.). Partea vătămată P.S. nu a putut fi

audiat întrucât s-a constatat că vorbele acestuia nu sunt inteligibile ( f. 26 d.u.p.).

Partea vătămată P.I. a mai declarat că despre bani mai ştia nepotul său O.G., care îi ajuta

în gospodărie, dar cu care se certase în urmă cu două săptămâni.

La un moment dat, inculpatul, prin apărător, a încercat să acrediteze ideea că O.G. ar fi

putut fi autorul infracţiunilor cercetate în prezenta cauză, însă, pe lângă faptul că nu există nicio

probă în acest sens, este greu de crezut că partea vătămată P.I. nu l-ar fi recunoscut pe acesta

după voce şi figură, în condiţiile în care era un obişnuit al gospodăriei celor doi bătrâni.

S-a efectuat o cercetare la faţa locului, constatările fiind consemnate în procesul-verbal

încheiat la data de 29.11.2010 ( f. 7-9 d.u.p.), în prezenţa martorilor asistenţi D.F.  şi S.I.. S-au

ridicat de la faţa locului cuţitul şi pânza albă despre care partea vătămată P.I. a relatat că au fost

folosite de către agresor.

S-au realizat şi fotografii  judiciare care prezintă locuinţa părţilor vătămate, dar şi pe P.S.,

aşa cum arăta după agresiune.

Din raportul de constatare medico-legală nr. 752/A7/06.12.2010 întocmit de SML Argeş

rezultă că partea vătămată P.S. prezintă leziuni traumatice ( echimoză violacee de 3/2 cm dorsal

mâna dreaptă cu 2 plăgi tăiate de 1 cm şi 0,5 cm) produse prin lovire cu sau de corp dur şi corp

tăietor-înţepător ce pot data din 28.11.2010, ce necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale de la

producere.

Conform raportului de constatare medico-legală nr. 571/A7/06.12.20100 întocmit de

SML Argeş, rezultă că partea vătămată P.I. nu prezintă leziuni de violenţă. De altfel, această parte

vătămată a declarat că inculpatul doar a împins-o.

Raportul de expertiză medico-legală -  examen ADN a concluzionat că pe materialul textil

ridicat din locuinţa părţilor vătămate nu au fost evidenţiate salivă  şi nici un profil ADN, datorită

cantităţii extrem de mici de material genetic de natură umană în urma degradării acestuia şi/sau

expunerii la factorii de mediu ( filele 39-43 d.u.p., 51-58 dosar instanţă).

Întrucât partea vătămată P.I.  este singura care a descris episodul din seara zilei de

28.11.2010, se va da eficienţă declaraţiilor acesteia în măsura în care se coroborează cu fapte sau

împrejurări ce rezultă din ansamblul probator existent în cauză, potrivit art. 75 C.p.p.

Fiind audiat în faza de urmărire penală,  inculpatul  nu a recunoscut comiterea faptei. A

arătat că, în data de 28.11.2011, în jurul orei 15:00, a plecat în com. Răteşti, sat Ciupa, jud. Argeş,

la domiciliul martorului B.I., care îl însărcinase cu vânzarea unei bovine, locaţie în care a ajuns în

jurul orelor 18:00-18:30 şi în care a rămas până a doua zi. Inculpatul a mai arătat că s-a deplasat

iniţial în Piteşti unde a stat singur până în jurul orelor 17:00-17:30, când s-a urcat într-un

autoturism de ocazie cu care a mers pe Autostrada A1 până în dreptul Km 86, de unde a mers pe

jos cca 2,5 km până în com. Răteşti. Deşi iniţial a declarat că nu s-a întâlnit cu nicio persoană, în

faza cercetării judecătoreşti a solicitat audierea martorului Ş.I.P., pe care l-ar fi întâlnit în după

amiaza zilei de 28.11.2011 în Piteşti, martor care nu a fost în măsură să confirme afirmaţiile

inculpatului.

Iniţial, inculpatul a fost de acord să fie subiectul unei constatări tehnico-ştiinţifice privind

detectarea comportamentului simulat, însă, ulterior, a revenit asupra manifestării de voinţă şi şi-a

exprimat refuzul de a fi supus testării poligraf ( f. 31 d.u.p.).

Sinceritatea sa a mai fost verificată într-o privinţă, pornind de la informaţia oferită de

inculpat în sensul că tot timpul a avut asupra sa telefonul mobil cu numărul X şi că ultima

convorbire de pe acest telefon a avut-o cu prietena sa în seara zilei de 28.11.2010, în jurul orelor

17:00-17:30, pe un număr internaţional ( f. 102 verso-103 d.u.p.).

Procedându-se la localizarea şi identificarea convorbirilor purtate pe telefonul cu numărul

X  în datele de 28.11.2010, a rezultat că inculpatul a primit un apel la ora 17:21 de la un număr

naţional  şi a apelat numărul prietenei sale din străinătate la ora 23:49, nu la ora 17:00-17:30. Ca

locaţie a apelantului acestui ultim apel este indicată com. Vedea, sat Vârşeşti, ceea ce înseamnă că

în noaptea de 28/29.11.2010, inculpatul se afla în localitatea de domiciliu, şi nu la locuinţa

concubinului mamei sale. De altfel, a doua zi, 29.11.2011, primul apel a fost făcut de inculpat

către prietena sa din Spania la ora 09,26 din mun. Piteşti, Bdul Petrochimiştilor. Doar

convorbirile începând cu ora 09:57 îl localizează pe inculpat în data de 29.11.2010 în com. Răteşti,

jud. Argeş ( f. 199-200).

Însă, din materialul probator reiese că inculpatul a avut un alt program în seara zilei de

28.11.2011. După comiterea infracţiunilor, inculpatul a mers la domiciliul mamei sale, A.D., unde,

în prezenţa acesteia, a fraţilor săi, A.A.A. şi F.I., şi a concubinului mamei, B.I., a relatat

amănuntele faptelor comise, aspecte confirmate de aceştia în urma audierii lor în calitate de

martori în faza de urmărire penală. În aceeaşi fază a procesului, aceiaşi martori au susţinut că

inculpatul a încercat să îi determine să declare că, în data de 28.11.2010, în jurul orei 15:00, a

plecat de la domiciliu şi nu l-au mai văzut până a doua zi.

Din analiza coroborată a declaraţiilor părţii vătămate P.I. cu cele ale martorilor A.D.,

A.A.A. şi B.I. , date în faza de urmărire penală rezultă că, în seara zilei de 28.11.2010, inculpatul a

comis infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată.

Astfel, martora A.D., după ce a acceptat să dea declaraţie, având cunoştinţă despre

prevederile art. 80 C.p.p., iniţial a declarat că într-adevăr în data de 28.11.2010, inculpatul a plecat

din com. Vedea spre com. Răteşti, încercând să ofere detalii despre o presupusă înţelegere pe care

fiul său ar fi avut-o cu o anumită persoană, neidentificată, în vederea transportării acestuia din

com. Răteşti. A mai relatat martora că, în seara zilei de 28.11.2010, concubinul său, B.I., a fost

sunat pe mobil de către inculpat, care i-a comunicat că va rămâne peste noapte în satul Ciupa. ( f.

48-50 d.u.p.).

Martorul B.I.  a declarat şi el, iniţial, că nu a mai ştiut nimic despre inculpat începând cu

data de 28.11.2010, ora 15:00, până a doua zi, în jurul prânzului, când a fost sunat de acesta şi au

discut despre preţul de vânzare a bovinei. Martorul a negat că în seara zilei de 28.11.2010 ar fi

fost sunat de inculpat pe telefonul mobil, aşa cum declarase martora A.D..

Pusă în faţa contradicţiilor dintre declaraţia sa şi cea a concubinului său, A.D. a revenit

asupra depoziţiei sale şi a precizat că nu este adevărat că fiul său l-ar fi sunat pe mobil pe B.I., iar

declaraţia sa anterioară ar fi avut scopul de a-l ajuta pe inculpat să nu ajungă din nou la închisoare

( f. 51 d.u.p.). A mai arătat martora că, în jurul orei 19:00, la domiciliul său din com. Vedea au

sosit ceilalţi doi fii ai săi, A.A.A. şi F.I.I., care i-au povestit că, în timp ce se întorceau către casă,

pe lângă ei a trecut martorul S.A., care se afla la volanul autoturismului său, întâlnire ce avut loc în

zona magazinului pe care acesta din urmă îl deţine în comună. La aproximativ 45 de minute de la

sosirea celor doi, a ajuns acasă şi inculpatul, care s-a dus în camera unde se găseau fraţii lui.

Întrebat fiind unde a fost şi ce a făcut, după mai multe insistenţe, inculpatul a povestit că a fost

acasă la P.S., căruia i-a spart uşa, i-a rupt pantalonii pe care îi purta şi i-a luat banii pe care îi avea

asupra sa. În acelaşi context, inculpatul i-a remis martorei suma de 500 lei, pe care îi avea în

bancnote de câte 100 lei, sumă pe care aceasta a acceptat-o. Martora a mai declarat că, în

momentul povestirii, în cameră se aflau şi fraţii inculpatului, ulterior intrând şi martorul B.I.,

context în care şi acesta a aflat despre cele petrecute. A doua zi, se discuta în sat că inculpatul

A,G,C, i-a tâlhărit pe soţii P.

Drept urmare, martorul B.I. a revenit asupra declaraţiei sale, arătând că inculpatul a

recunoscut cu seninătate faptele, amuzându-se în momentul în care i s-a reproşat conduita sa

ilegală ( f. 56 verso-57 d.u.p.). A.G.C. le-a cerut rudelor sale şi martorului B. să îl acopere, acesta

din urmă conformându-se de frică. A mai precizat că inculpatul râdea şi nu îi părea rău de cele

întâmplate. Declaraţia a fost luată în prezenţa martorului asistent N.C..

 Prezenţa inculpatului la domiciliul mamei sale în seara zilei de 28.11.2010 a fost

confirmată şi de martorul A.A.A., care a mai precizat că inculpatul folosea la adresa bătrânului

P.S. apelativul „Chiorul”, povestindu-le cum acesta avea pe el două perechi de pantaloni, fiind

nevoit să-i rupă prima pereche pentru a ajunge la a doua, unde partea vătămată avea ascunşi banii

( f. 58-62 d.u.p.).

Fratele inculpatului F.I.I. s-a prevalat de dispoziţiile art. 80 C.p.p. şi nu a dat declaraţii în

cauză.

Deşi au menţionat că nu au asistat în mod direct la producerea evenimentelor, martorii

A.D., A.A.A. şi B.I. au oferit informaţii care au conturat în mod clar starea de fapt, neexistând

nici un dubiu că inculpatul A.G.C. ar  fi comis infracţiunile ce i se impută.

Dreptul la tăcere exercitat de martorii A.D SI A.A.A  în faţa instanţei nu schimbă cu

nimic conţinutul declaraţiilor date în faţa organelor de cercetare penală, care îşi păstrează forţa

probantă.

Martorul B.I. a revenit în faţa instanţei asupra declaraţiilor date, arătând că a fost supus la

presiuni de către organele de cercetare penală pentru a da declaraţii favorabile. Însă, cu toate

acestea, martorul a declarat că la data de 28.11.2010, în jurul orei 15:00, inculpatul a plecat către

locuinţa sa din com. Răteşti, sat Ciupa, pentru a transporta nişte lucruri şi a se ocupa de vânzarea

unei bovine, însă, în seara zilei, s-a întors acasă, pentru a pleca din nou, către aceeaşi destinaţie, a

doua zi ( f. 61).

Date fiind declaraţiile sale inconsecvente, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti a

început urmărirea penală împotriva lui B.I. pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă

prevăzută de art. 260 alin. 1 C.p. în dosarul nr. 4088/P/2011 ( f. 148 ). În acest context, martorul

a arătat că a dat declaraţii mincinoase în faţa instanţei şi că, în realitate, inculpatul A.G.C. a venit

acasă în seara zilei de 28.11.2010 şi a recunoscut fapta comisă asupra soţilor S. ( f. 185-190).

Împotriva lui  A.G.C. a început urmărirea penală  pentru instigare la infracţiunea de

mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 25 C.p. rap. la art. 260 C.p. în dosarul nr. 2688/P/2011 ( f.

130-138)

Aşa fiind, instanţa va reţine ca adevărate declaraţiile date de martorii A.D., A.A.A. şi B.I. 

în faza de urmărire penală.

În ce priveşte presupusele presiuni şi ameninţări ale organelor de poliţie la care ar fi fost

supuşi martorii pentru a da declaraţii, instanţa constată că acestea nu sunt dovedite, aceştia având

posibilitatea să formuleze în cauză plângere împotriva anchetatorilor pentru purtare abuzivă, în

baza art. 250 C.pen., precizând datele de identificare concrete ale făptuitorilor şi cuprinsul detaliat

al actelor de ameninţare şi violenţă, ceea ce nu a făcut.

În stabilirea situaţiei de fapt, instanţa va da eficienţă şi declaraţiei martorului O.G., care a

arătat că, în data de 28.11.2010, în jurul orei 18:00, în momentul în care a ieşit din barul din com.

Vedea, sat Izvoru de Sus, l-a observat pe inculpat coborând de pe bicicletă, pe care a rezemat-o

de o masă fixată în beton ( f. 66-68 d.u.p.).

Martorul S.A. a confirmat că martorul O.G.  a fost prezent în localul său în după amiaza

zilei de 28.11.2011, însă nu a remarcat prezenţa inculpatului ( f. 69-71 d.u.p., 139 dos. instanţă).

Martorul P.M. a relatat că, în data de 29.11.2011, în jurul orei 12:30, s-a întâlnit cu

inculpatul, negociind cu acesta suma de bani pentru vânzarea unei bovine ce aparţinea lui B.I., în

final oferindu-i suma de 1300 lei în 2 bancnote de câte 500 lei, 1 bancnotă de 200 lei şi 2

bancnote de câte 50 lei ( f. 62 dosar instanţă, 72-76 d.u.p.).

Instanţa a mai audiat şi pe martora D.F. ( f. 104). Aceasta a relatat că obişnuieşte să

meargă la locuinţa părţilor vătămate la fiecare două zile pentru a le duce lapte. Într-o dimineaţă, în

jurul orei 07:00, i-a găsit pe aceştia aşezaţi pe pat şi plângând, împrejurare în care i-au povestit că

nepotul lor C. le-ar fi furat banii. A mai precizat că P.S. este nevăzător, iar P.I. are probleme

locomotorii. A mai observat că P.S. avea un bandaj la una dintre mâini. În faza de urmărire

penală, martora a arătat că, auzind povestea celor doi bătrâni, a alertat pe numita S.E., care este

nepoata părţilor vătămate.

Martora S.E. a relatat că obişnuieşte să îi ajute pe cei doi bătrâni în treburile zilnice ( f.

140). Cunoştea faptul că partea civilă S.P. purta două perechi de pantaloni, în care îşi ţinea

economiile care se ridicau la mai mult de 2000 lei. I-a văzut pe bătrâni cu o zi înainte de a fi

tâlhăriţi şi P.S.  nu avea pantalonii rupţi, ci cusuţi şi nu purta vreun bandaj la mână. A doua zi,

P.S. avea pantalonii spintecaţi şi răni sângerânde la mâna dreaptă A descris-o pe partea vătămată

P.I. ca fiind „ o persoană lucidă, conştientă, recunoaşte persoanele pe care le vede, corespunzător

unei persoane de 80 de ani. Nu poartă ochelari”. A mai precizat că O.G. şi A.G.C. diferă ca şi

constituţie fizică, primul fiind mai înalt, aspect constatat direct şi de către instanţă.

În consecinţă, nu există nicio probă din care să reiasă în mod concret că o altă persoană

decât inculpatul ar fi abordat în mod violent pe soţii P., noaptea, în locuinţa proprie, însuşindu-şi

banii economisiţi de aceştia.

Având în vedere cele expuse, instanţa va reţine că, în seara zilei de 28.11.2011, în jurul

orei 20:00, inculpatul a pătruns fără drept in locuinţa parţilor vătămate P.S. si P.I., din com. V.,

satul I., jud. A., având faţa parţial acoperita cu o panza alba si pulverizând o substanţa dintr-un

spray pe care-l avea asupra sa. Ulterior inculpatul s-a îndreptat spre bucătăria de vara a părţilor

vătămate de unde a luat un cuţit de bucătărie cu mâner de lemn si cu lama de 13 cm., cu care a

revenit in camera unde se aflau părţile vătămate si după ce l-a împins pe P.S., care a căzut, le-a

ameninţat pe părţile vătămate cu acel cuţit, spunând ca le taie si le omoară da nu îi dau banii. In

continuare inculpatul a tăiat cu cuţitul cracul stâng al pantalonilor pe care îi purta P.S., iar din

buzunarul stâng al pantalonilor de dedesubt acesta a sustras doua portofele in care se afla suma

de 2340 lei si buletinul de identitate al parţii vătămate. In timp ce partea vătămata încerca sa se

apere inculpatului i-a cazut jos pânza de culoare alba pe care o avea pe fata. In urma altercaţiei cu

inculpatul partea vătămata P.S. a suferit leziuni la mana dreapta pentru care a necesitat 7-8 zile de

îngrijiri medicale .

În drept, faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de violare

de domiciliu şi de tâlhărie  în variantă agravată prev. şi ped de art. 192 alin. 2 C.p. şi art. 211 alin.

1, alin. 2 lit. a şi b, alin. 21 lit. b şi c C.pen.

Cele două infracţiuni au fost comise în concurs, conform disp. art. 33 lit.a C.pen., astfel

încât instanţa va stabili pentru fiecare câte o pedeapsă cu închisoarea pe care urmează a o contopi

potrivit disp. art. 34 lit. b C.pen.

În aceste condiţii, vinovăţia inculpatului fiind dovedită pentru toate infracţiunile reţinute,

comise sub forma intenţiei directe prev. de art. 19 alin. 1 pct. lit. a C.pen., aşa cum se desprinde

din modalitatea de săvârşire a faptelor, instanţa urmează a-i aplica acestuia pedeapsa închisorii, la

stabilirea căreia se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen.,

precum şi periculozitatea sporită a faptei imputate, concretizată în modul de săvârşire.

Relativ la inculpatul A.G.C., se va reţine că acesta posedă antecedente penale, fiind în

stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 37 lit. alin. 1 lit. b C.pen., întrucât a mai fost anterior

condamnat la pedeapsa închisorii pentru comiterea de infracţiuni de furt calificat. Ultima dată,

inculpatul a fost arestat la data de 27.03.2006 şi eliberat la data de 24.09.2009, la termen. În

consecinţă, instanţa reţine că inculpatul a mai fost anterior condamnat pentru comiterea de

infracţiuni de gravitate ridicată, însă a continuat să comită fapte prevăzute de legea penală uzând

de violenţă şi dovedind o lipsă de respect faţă de valori sociale precum patrimoniul sau libertatea

persoanei.

Pedeapsa aplicată inculpatului urmează a se executa în cond. art. 57 C.pen., iar în baza

disp. art. 71 C.pen.., instanţa va interzice acestuia exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1

lit.a  teza a II-a şi lit. b C.pen.

În temeiul art. 88 C.pen. va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de la

data de 09.12.2010- ora 17:15-10.12.2010- ora 09:00,  şi arestul preventiv de la data de 09.12.2010

la zi.

În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen., va menţine măsura arestării preventive a inculpatului

A.G.C., constatând că subzistă motivele pentru care aceasta a fost dispusă, având în vedere că

infracţiunile pentru care este cercetat inculpatul sunt pedepsite cu închisoarea mai mare de 4 ani,

iar lăsarea in libertate a acestuia prezintă un pericol concret pentru ordinea publica evidenţiat de

modalitatea in care faptele au fost comise (pe timp de noapte, folosind un spray iritant

lacrimogen, mascând fata cu o pânza si, in final, folosind o arma alba si exercitând acte de

ameninţare si de violenta pentru a-l deposeda pe partea vătămata de bunurile sale), de trecutul

infracţional al inculpatului (acesta suferind multiple condamnări pentru savarsirea aceluiaşi gen de

fapte, ultima data fiind eliberat din executarea unei pedepse privative de libertate la data de

24.09.2009), de pericolul major la care a fost expusa integritate corporala si viata celor doua parti

vătămate (persoane in varsta lipsite de posibilitatea de a se apara si de a riposta la actele de

agresiune exercitate asupra lor) si nu in ultimul rând de atitudinea inculpatului de a încerca

zădărnicirea aflării adevărului prin influenţarea martorilor apropiaţi (A.D., A.A.A.  si B.I. - mama,

fratele si concubinul mamei inculpatului) sa declare neadevăruri (ca in data de 28.11.2010, in jurul

orelor 15:00 inculpatul ar fi plecat in com. Rătesti, sat Ciupa, unde a rămas pana a doua zi la

domiciliul lui B.I.) pentru a-i asigura astfel un alibi in raport cu faptele de care este acuzat.

Date fiind considerentele expuse pe parcursul analizei acţiunii penale şi soluţia dată

acesteia, instanţa constată întrunirea condiţiilor răspunderii civile delictuale în sarcina inculpatului

A.G.C. în ceea ce priveşte suma sustrasă din posesia părţilor vătămate P.I. şi P.S.. Coroborând

declaraţia părţii vătămate P.I. cu cea a martorei S.E., se constată că suma sustrasă de la părţile

vătămate are caracter cert şi se ridică la valoarea de 2.340 lei, la plata căreia inculpatul va fi obligat

către părţile civile, in temeiul art. 14 si art. 346 C.pr.pen. comb. cu art. 998 şi urm. C.civ.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen., va obliga pe inculpat la plata sumei de 2500 lei cheltuieli

judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu avocat oficiu M.H., 300

lei reprezintă onorariu avocat oficiu M.M., 1400 lei reprezintă cheltuieli judiciare pentru faza de

urmărire penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul A.G.C., cetăţean roman, fără ocupaţie, necăsătorit, recidivist, în

prezent aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul Colibaşi, la pedeapsa de:

- 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prevăzută

de art. 192 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p.

- 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1,

alin. 2 lit. a, b, alin. 21 lit. b,c C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p.

În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit. b C.p. constată că infracţiunile sunt concurente,

contopeşte pedepsele aplicate şi dispune executarea pedepsei celei mai grele de 8 ani închisoare

în condiţiile art. 57 C.p.

În baza art. 71 C.p., pe durata executării pedepsei interzice inculpatului exercitarea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a si lit.b C.p.

În baza art. 350 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului A.G.C., iar în baza art. 88

C.p. deduce din pedeapsa aplicată anterior reţinerea de la data de 09.12.2010- ora 17:15-

10.12.2010- ora 09:00,  şi arestul preventiv de la data de 09.12.2010 la zi.

În baza art. 14 si art. 346 C.pr.pen. comb. cu art. 998 şi urm. C.civ. obligă pe inculpat să le

plătească părţilor civile P.I.  şi P.S. suma de 2340 lei cu titlu de despăgubiri civile-daune

materiale.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen., obligă pe inculpat la 2500 lei cheltuieli judiciare către

stat, din care suma de 200 lei reprezinta onorariu avocat oficiu M.H., 300 lei reprezinta onorariu

avocat oficiu M.M., 1400 lei reprezintă cheltuieli judiciare pentru faza de urmărire penală.

 Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2011

Preşedinte,

G.I.

Grefier,

F.S.

Red-tenored. G.I./24.11.2011/ 3 exem.

F.S. 21 Noiembrie 2011