Schimbarea încadrării juridice a fapte, ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile, conform art. 5 Noul Cod Penal.

Sentinţă penală 113 din 10.09.2014


Schimbarea încadrării juridice a fapte, ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile, conform art. 5 Noul Cod Penal.

Potrivit art. 5 alin. 1 N.C.P. în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Schimbarea  de încadrare juridică  a faptei din tentativă de omor săvârşită sub incidenţa Codului Penal din anul 1969, se impune în condiţiile în care acesta a fost trimis în judecată pentru acea faptă, încadrarea juridică fiind stabilită de procuror conform N.C.P., având în vedere circumstanţe atenuante mai favorabile precum şi modalităţi de individualizare a pedepsei mai favorabile.

Prin sentinţa penală nr. 113 din 10 sept. 2014 pronunţată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 1728/90/2014, în baza  art. 386 Cod procedură penală;

S-a dispus încadrarea  juridică dată  faptei prin actul de  sesizare a  instanţei,  din infracţiunea  prev. de art. 32  raportat  la  art. 188  din Codul  penal, în infracţiunea  prevăzută de  art. 20  rap. la  art. 174  şi art.  175  lit. i Cod penal (1969).

În baza art. 20  rap. la  art.  174  şi 175  lit. i Cod penal (1969)  cu  aplic. art. 74 lit. a  şi c, art. 76 lit. a  Cod penal (1969), art. 396  alin. 10 Cod procedură penală  şi art. 5  alin.1 Cod penal:

Inculpatul B.N. ,  a fost condamnat la pedeapsa  principală de  4 ani închisoare  şi la 2 ani pedeapsa  complementară a  interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64  alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal (1969).

În baza art. 71 Cod penal(1969), s-a  aplicat  inculpatului  pedeapsa accesorie şi interzice exercitarea drepturilor  prev. de  art. 64  alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal (1969).

În temeiul disp. art. 861 Cod penal (1969):

S-a dispus suspendarea executării  pedepsei  sub  supraveghere pe durata unui  termen de  încercare de  6  ani calculat  conform art. 862  Cod penal (1969).

S-a încredinţat  supravegherea  inculpatului B.N., Serviciului  de  Probaţiune  de  pe  lângă Tribunalul  Vâlcea.

În temeiul art. 863 Cod. pen. (1969), pe  durata  termenului  de  încercare, inculpatul a fost obligat  să se  supună următoarelor  măsuri de  supraveghere:

a)să se  prezinte la datele  fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea;

b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare  de  domiciliu, reşedinţă  sau locuinţă  şi  orice  deplasare  care  depăşeşte 8  zile, precum şi  întoarcerea;

c)să  comunice  şi  să  justifice  schimbarea  locului de  muncă;

d)să  comunice  informaţii de  natură a  putea fi  controlate  mijloacele sale de existenţă.

S-a atras  atenţia  inculpatului asupra  consecinţelor nerespectării dispoziţiilor  prev. de  art. 864  şi art. 865 Cod penal (1969).

Conform art. 71 alin. 5 Cod penal (1969), pe durata  termenului de  încercare  se suspendă  executarea pedepsei accesorii .

În baza  art. 7 din Legea nr. 76/2008:

S-a dispus  prelevarea  probelor  biologice  de  la  inculpat  în vederea  introducerii profilului  său  genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza  art. 19 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală raportat  la  art. 313 din Legea nr. 96/2006:

Inculpatul a fost obligat  să  plătească  părţilor  civile SPITALUL  CLINIC JUDEŢEAN DE  URGENŢĂ CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Tabaci nr. 1  suma de  9.649,80 lei, cu titlu de  despăgubiri  civile (cheltuieli de  spitalizare) şi SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN VÂLCEA, cu sediul  în Rm. Vâlcea. Str. G-ral Magheru nr. 42  suma de 394,30  lei cu  titlu de  despăgubiri  civile (cheltuieli de  transport şi asistenţă  medicală).

S-a luat act că persoanele vătămate  C. D. ,  domiciliat în  mun. Drăgăşani, str. Bârsanu  nr. 29, judeţul Vâlcea  şi Spitalul  Municipal „ Costache Nicolescu” Drăgăşani  nu  au  formulat pretenţii  în cauză.

În baza art. 112 lit. b Cod penal,  confiscă de  la  inculpat  un  cuţit  cu  lungimea totală de 24 cm.  aflat  la Camera de corpuri delicte  a IPJ Vâlcea.

În baza  art. 274  alin. 1 Cod  procedură penală :

Obligă  pe  inculpat  să  plătească  statului suma de  700  lei, cu  titlu de  cheltuieli  judiciare.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a constatat că,  că prin rechizitoriul nr.506/P/2014 din 30.04. 2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a  dispus  trimiterea  în judecată  în stare de  libertate a  inculpatului  B. N. pentru  comiterea infracţiunii de tentativă de omor, faptă prev.de art. 32 C.p. rap.la art.188 C.p.

Actul de  sesizare a  instanţei a  reţinut  în sarcina  inculpatului  B. N. , în esenţă, faptul  că în ziua de 06.01.2014 în jurul orei 15,00 în timp ce curăța răchită cu un cuțit în curtea locuinței sale, a fost insultat de către persoana vătămată C. D. , aflată sub influența băuturilor alcoolice, care se deplasa pe strada Bîrsanu, din mun.Drăgășani, prin dreptul locuinței inculpatului.

În această împrejurare, inculpatul a ieșit la poarta locuinței sale, înarmat cu  un cuțit și cu o furcă, aplicându-i persoanei vătămate o lovitură cu furca, precum și mai multe lovituri de cuțit, la nivelul toracelui și a brațului drept, perforându-i  plămânul drept,  provocându-i şi alte leziuni traumatice, pentru a  căror  vindecare a  necesitat 30- 35  zile de  îngrijiri medicale,  leziuni care i-au pus  în primejdie viaţa.

Din probatoriul administrat în cauză, tribunalul reţine  următoarele:

Cauza  a  fost  înregistrată pe  rol, la  data de 05.05.2014.

Prin încheierea  din  04  iunie  2014, întrucât  inculpatul  nu a  formulat cereri  şi  excepţii  şi  nici din  oficiu  nu  s-au  impus a fi  invocate, judecătorul de  cameră  preliminară a constatat  legalitatea  sesizării, a  competenţei  materiale, a administrării  probelor şi  efectuării  actelor de  urmărire  penală şi a  dispus  începerea judecăţii.

La  termenul de  judecată  din  10  septembrie  2014, inculpatul B.N. a  solicitat  ca  judecata  să se  facă  pe  baza  probelor  administrate  în faza de  urmărire  penală, în  conformitate cu  dispoziţiile  art. 377  Cod  procedură  penală,  arătând  că  recunoaşte  în  totalitate  faptele  reţinute  în  actul de  sesizare  şi  nu  solicită administrarea  de  probe,  fiind de  acord  să  despăgubească  părţile  civile  constituite în  cauză.

Tribunalul, cercetând  cauza  în  conformitate  cu prevederile  art. 377 Cod  procedură  penală,  pe  baza  probelor  administrate  în  cursul  urmăririi  penale  şi a  actelor  aflate  la  dosar,  respectiv:  plângerea  persoanei vătămate  C.D.,  proces-verbal de  cercetare  la faţa  locului  şi  planşele  cu  fotografii  judiciare, raportul de  expertiză medico-legală, declaraţia  persoanei  vătămate, declaraţiile  martorilor : B.I., B.A. , O. V. şi C.M. coroborate  cu declaraţiile  inculpatului  şi  recunoaşterea  faptei, reţine  următoarea  situaţie constată  că  prin actul de  sesizare a  instanţei se  reţine  următoarea  situaţie de  fapt:

La data de 06.01.2014, ora 15.10, organele de poliţie din cadrul Poliţiei mun.Drăgăşani, au fost sesizate prin denunţ telefonic de către B. I. , cu privire la faptul că între fratele său, B. N.  şi vecinul acestuia, C. D., a izbucnit un conflict spontan în urma căruia C. D. a suferit leziuni traumatice ( dosar filele 9, 11-12 ).

Din cercetări s-a stabilit că inculpatul B. N.  i-a aplicat victimei C. D.  o lovitură  cu o furcă şi mai multe lovituri cu un cuţit în zona toraco-abdominală şi a braţului drept, provocându-i leziuni traumatice care i-au pus în primejdie viaţa.

In legătură cu săvârşirea faptei s-au efectuat iniţial cercetări în dosarul penal nr.22/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani în care, prin ordonanţa din data de 05.02.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de vătămare corporală, prev.de art.194 C.p.

La data de 28.03.2014 Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani a dispus declinarea competenţei de soluţionare a dosarului penal nr.22/P/2014 în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, apreciindu-se că există indicii privind comiterea infracţiunii de tentativă de omor, prev.de art.32 C.p. rap.la art.188 C.p. S-a constituit astfel dosarul penal nr.506/P/2014.

Inculpatul B. N. în vârstă de 80 ani locuieşte în mun.Drăgăşani, str.Bîrsanu, nr.8, jud.Vâlcea. Pe aceeaşi stradă, la numărul administrativ 29 locuieşte persoana vătămată C. D. , în vârstă de 45 ani.

Anterior datei de 06.01.2014, între persoana vătămată şi inculpat nu au existat conflicte. Din cercetări s-a stabilit că persoana vătămată a fost solicitată în mai multe rânduri de către inculpat pentru prestarea de activităţi agricole pe terenurile proprietatea acestuia, fiind plătit pentru activităţile desfăşurate.

Întrucât obişnuia să consume alcool,  persoana vătămată îi solicita în mod frecvent inculpatului să-l servească cu băuturi alcoolice atunci când îl întâlnea pe stradă.

În ziua de 06.01.2014 persoana vătămată C. D.  s-a deplasat la locuinţa unor prieteni de-ai săi situată pe aceeaşi stradă, cu un coş cu produse ( alimente ) pe care, potrivit obiceiului local, cu prilejul unei sărbători religioase, le-a oferit acestora.

Cu această ocazie, persoana vătămată a consumat băuturi alcoolice.

În jurul orei 14,30, persoana vătămată s-a întors spre locuinţa sa ţinând în mână coşul în care a avut produsele.

În timp ce se apropia de locuinţa inculpatului B. N. , l-a observat pe acesta în curtea locuinţei sale, unde inculpatul curăța răchită cu un cuțit.

Persoana vătămată i-a solicitat inculpatului să-l servească cu băuturi alcoolice. Acesta şi-a exprimat refuzul de a-l servi cu băuturi, motiv pentru care a fost insultat şi înjurat de către persoana vătămată. Acest aspect reiese din declaraţia inculpatului, coroborată cu declaraţia martorului ocular, B. I. , fratele acestuia.

Dat fiind refuzul inculpatului de a-l servi cu băuturi alcoolice, persoana vătămată şi-a continuat drumul pe stradă înspre locuinţa sa, continuând însă să urmărească cu privirea curtea inculpatului.

Inculpatul s-a înarmat cu cuțitul folosit la curățatul răchitei, pe care l-a ascuns sub obiectele de vestimentație și în continuare a  mers în spatele curţii sale de unde a luat o furcă prevăzută cu doi ţepi metalici cu care a ieşit la poarta locuinţei, strigând la persoana vătămată, ameninţând-o cu moartea.

 Potrivit martorului ocular B. I. , intenţia inculpatului de a o agresa pe persoana vătămată a fost exprimată într-un mod elocvent prin folosirea expresiei: „ Plecaşi, că-ţi arăt eu ţie!”.

Persoana vătămată C. D.  l-a auzit pe inculpat, a lăsat coşul din mână şi s-a întors înspre locuinţa acestuia.

Inculpatul a ieşit din curtea locuinţei sale, ţinând în mână furca și s-a adresat persoanei vătămate, îndemnând-o pe un ton ameninţător să vină la el. Amenințările cu moartea proferate de inculpat la adresa persoanei vătămate au fost auzite și de martora B.A., vecina și cumnata sa, care a ieșit la poarta locuinței pentru a vedea ce se întâmplă.

Persoana vătămată C. D., fără a avea intenţia de a-l agresa pe inculpat, s-a îndreptat către acesta, răspunzându-i că poate să o lovească dacă intenţionează să facă acest lucru. Faptul că persoana vătămată nu a avut intenţia de a-l agresa pe inculpat, reiese atât din declaraţia acesteia, cât şi din cea a martorului ocular Bleotu Adriana care a auzit-o pe persoana vătămată spunându-i inculpatului „Hai, omoară-mă!”, drept răspuns la ameninţările proferate de acesta din urmă.

Inculpatul Bleotu Nicolae s-a îndreptat către persoana vătămată cu intenţia de a-l lovi cu furca.

Sesizând iminenţa atacului, fratele inculpatului, martorul B.I. a încercat să-l împiedice pe acesta să pună în practică rezoluția infracțională, prinzând de furca cu care inculpatul intenționa să o lovească pe persoana vătămată. În același timp, martorul B. I.  a încercat să o convingă pe persoana vătămată C. D. să plece acasă.

De asemenea, în desfășurarea conflictului a intervenit și martora B.A., care s-a adresat persoanei vătămate rugând-o să plece acasă și să evite amplificarea conflictului.

Inculpatul B.N. a tras furca din mâna fratelui său și a lovit-o cu aceasta pe persoana vătămată C. D..

Cu privire la această primă lovitură aplicată de inculpat persoanei vătămate, prin folosirea furcii, martorii oculari B. A. și B.I. au declarat că lovitura a fost aplicată de sus în jos, peste spate, fără ca furca să fie înfiptă în corpul persoanei vătămate.

În schimb, persoana vătămată a declarat că inculpatul i-a înfipt furca în zona toracelui, în partea dreaptă, resimțind intensitatea loviturii.

Inculpatul însă, a negat folosirea furcii la agresiunea exercitată asupra persoanei vătămate.

Potrivit declarațiilor martorilor B.A. și B. I. , persoana vătămată a încercat să riposteze, lovindu-l ușor pe inculpat cu pumnul în zona capului. De altfel, inculpatul nici nu a sesizat această încercare de ripostă, declarând că nu a fost lovit de către persoana vătămată, în cauză  dispunându-se clasarea cauzei cu privire la această faptă, lipsind plângerea prealabilă.

În continuare, inculpatul B. N. a scos cuțitul pe care-l ținea la spate, sub obiectele de vestimentație, cu care i-a aplicat victimei 7-8 lovituri în zona toraco-abdominală și a brațului drept.

Urmare agresiunii suferite, persoana vătămată s-a întors, a parcurs o scurtă distanță înspre locuința sa, după care a căzut pe carosabil.

Desfășurarea conflictului a fost observată de la distanță și de către mama persoanei vătămate, numita O. V., care deplasându-se la fața locului a fost la rândul său amenințată și agresată de inculpat, acesta prinzând-o cu mâinile de gât.

Numita O. V.  nu a formulat plângere penală prealabilă, astfel încât s-a  dispus  clasarea cauzei cu privire la faptele de amenințare și lovire sau alte violențe, prev.de art. 206 C.p. și art.193 alin.1 C.p.

Martorul B. I. a solicitat intervenția medicală de urgență prin apelul de urgență 112 și în același timp a sesizat organele de poliție în legătură cu respectivul conflict.

Cu ocazia cercetării la fața locului, organele de poliţie au constatat că respectivul conflict s-a produs pe strada Bîrsanu, din mun.Drăgăşani, în dreptul porții de acces în curtea locuinţei inculpatului B. N.. Cu aceeași ocazie, organele de poliţie au ridicat din posesia inculpatului B. N.  cuţitul folosit de acesta la agresiunea exercitată asupra persoanei vătămate, stabilindu-se că lama acestuia are lungimea de 12 cm.

De asemenea, organele de poliţie au ridicat bluzele purtate de persoana vătămată, fixând prin fotografiere urmele de rupere a materialului în zonele în care i-au fost produse plăgile ( filele 11 – 32 dosar ).

Atât cuţitul, cât şi cele două bluze au fost introduse la Camera de corpuri delicte a IPJ Vâlcea cu dovada seria AT nr.0010430/09/01/2014 ( filele 33 – 34 dosar).

În urma agresiunii suferite, persoana vătămată C. D.  a fost transportată de urgenţă de Spitalul municipal Drăgăşani şi în continuare, în aceeaşi zi, la SJU Craiova – Secţia Chirurgie Toracică unde a fost internată în perioada 06.01.20014 – 04.02.2014, fiind supusă unor intervenţii chirurgicale.

La data de 07.02.2014 persoana vătămată C. D.  a fost examinată medico-legal în cadrul SJML Vâlcea.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr.A1-D/88/11.02.2014 întocmit de SJML Vâlcea, la examenul obiectiv medico-legal, persoana vătămată a prezentat la baza hemitoracelui drept o plagă înţepată de 1,5/1 cm.; anterior şi posterior de aceasta a prezentat alte două plăgi înţepate de 1/0,5 cm. şi 1,5/1,5 cm., iar deasupra lor a prezentat o altă plagă post-operatorie oblică cu urmele firelor de sudură de circa 12 cm. lungime; la nivelul regiunii pectorale a prezentat o altă plagă superficială cu urmele firelor de sudură de 1,5/0,5 cm.; axilar anterior, pe braţul drept 1/3 superioară faţă anterior, subclavicular drept, centru abdominal pectoral stâng; a prezentat 5 plăgi cu urmele firelor de sutură cu dimensiuni cuprinse între 3/0,5 cm. şi 2/0,5 cm., iar centrul pectoral prezenta multiple excoriaţii cu dimensiuni de 1/0,5 cm. şi 0,5/0,2 cm.

În cuprinsul aceluiaşi raport de expertiză au fost menţionate constatările evidenţiate în actele medicale, potrivit cărora persoana vătămată a fost internată la SJU Craiova cu diagnosticul „Plăgi tăiate toraco-abdominale şi braţ drept, hemotorax drept, masiv, agresiune fizică. Diagnosticul la externare: hemotorax drept suprainfectat, agresiune fizică. Insuficientă respiratorie acută, plagă înţepată penetrantă. Hemitoracele drept, plăgi înţepate, nepenetrante, toraco-abdominale, anemie secundară; sindrom algic toracic”.

S-a stabilit că leziunile traumatice suferite de persoana vătămată s-au putut produce prin lovire cu un corp tăietor – înţepător, posibil cuţitul corp delict, fără a exclude posibilitatea ca una din plăgile descrise să se fi putut produce cu un corp înţepător ( posibil furcă ), leziuni care au necesitat 30 – 35 zile de îngrijiri medicale. S-a stabilit, de asemenea, că leziunile traumatice au pus în primejdie viaţa victimei, pentru salvarea acesteia fiind necesară intervenţie chirurgicală de specialitate.

Referitor la ameninţarea cu moartea proferată de inculpat la adresa persoanei vătămate C. D. , anterior exercitării actelor de agresiune fizică asupra acesteia, s-a  constatat  că aceasta se absoarbe în conţinutul infracţiunii de tentativă de omor, din materialitatea căreia reiese că rezoluţia infracţională a inculpatului a constat în agresarea victimei,  ameninţarea cu moartea fiind materializată prin lovirea repetată a victimei în aceeaşi împrejurare.

Tribunalul  constată că  împrejurările  săvârşirii  faptei  şi derularea  acesteia  au  fost  corect  reţinute  prin actul de  sesizare raportat  la  întregul  material  probator  administrat în cauză.

Este  evident  că inculpatul  nu a  urmărit  suprimarea  vieţii  persoanei  vătămate, aşa  după  cum  corect  se  susţine  şi în  apărare, însă modul  haotic  în care a  aplicat  loviturile, prin  folosirea  unui  cuţit, în regiunea  toraco-abdominală ,  executând  un  atac  prin  surprindere, într-o zonă  vitală şi  fără  posibilitatea  părţii  vătămate de a se  apăra, inculpatul a  acceptat  posibilitatea  producerii  unei  astfel de  consecinţe, fiind  vorba  aşadar,  sub aspectul  laturii  subiective, de  o  intenţie  indirectă  în săvârşire infracţiunii de  tentativă  la  omor.

Aşadar,  în drept,  fapta  inculpatului  B. N.  care  la  data  de  06.01.2014, în jurul orei  15:10, fiind  insultat de  către  persoana  vătămată C. D. ,  aflată  sub  influenţa  băuturilor alcoolice, în stradă, loc  public, i-a  aplicat  acestuia o  lovitură cu  furca  şi  7-8  lovituri  de  cuţit  în  zona  toraco-abdominală , perforându-i  plămânul drept, leziuni  ce i-au  pus  în primejdie  viaţa  şi  care  au  necesitat  pentru  vindecare 30-35  zile de  îngrijiri  medicale,  acceptând  posibilitatea intervenirii decesului  persoanei vătămate, întruneşte  elementele  constitutive  ale  infracţiunii de  tentativă  de  omor calificat, prevăzută  şi  pedepsită de  art. art. 20  rap. la  art.  174  alin. 1 şi  175 lit. i Cod penal (1969).

Având  în  vedere  decizia  nr. 265  din 6  mai  2014 a Curţii  Constituţionale  care  a  stabilit  că  dispoziţiile  art. 5  din Codul  penal  sunt  constituţionale  în  măsura  în  care  nu  permit  combinarea  prevederilor  din legi  succesive  în  stabilirea  şi  aplicarea  legii  penale  mai  favorabile, tribunalul  constată că  legea  penală  mai favorabilă  ce  se  va  aplica  inculpatului, în  raport  de condiţiile de  incriminare, de  tragerea la  răspundere  penală, de  cuantumul şi  conţinutul  pedepselor, este  Codul  penal  din  1969.

Ca  atare,  din oficiu, instanţa  va  dispune  schimbarea  încadrării juridice dată  faptei prin actul de  sesizare a  instanţei,  din infracţiunea  prev. de art. 32  raportat  la  art. 188  din Codul  penal, în infracţiunea  prevăzută de  art. 20  rap. la  art. 174  şi art.  175  lit. i Cod penal (1969).

În baza  textului incriminator,  cu  aplicarea dispoziţiilor  prev. de  art. 396  alin. 10 Cod  procedură penală  şi art. 5  alin.1  Cod  penal,  inculpatul  B.N., urmează să  fie  condamnat  la  o pedeapsa  principală de  4 ani închisoare  şi la 2 ani pedeapsa  complementară a  interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64  alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal (1969).

La  individualizarea  pedepsei, în  conformitate  cu  prevederile art. 72  Cod  penal, tribunalul  are  în vedere  circumstanţele  săvârşirii  faptei,  comportamentul  inculpatului în faţa  organelor de  anchetă  şi a  instanţei  unde  a  dat  dovadă de  sinceritate, lipsa  antecedentelor  penale, precum  şi  profilul  psihosocial  raportat  la  vârstă ( 80  de  ani), educaţie, ocupaţie, condiţie  socială.

Urmează ca în baza art. 71 Cod penal(1969), să  aplice  inculpatului  pedeapsa accesorie şi  să interzică exercitarea drepturilor  prev. de  art. 64  alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal (1969).

În ceea  ce  priveşte  modalitatea de  executare a  pedepsei, instanţa constată  că  sunt  îndeplinite  condiţiile  prev. de  art.  861 Cod penal (1969).

Urmează a se dispune  suspendarea executării  pedepsei  sub  supraveghere pe durata unui  termen de  încercare de  6  ani calculat  conform art. 862  Cod penal (1969), apreciindu-se faţă de vârsta  pe  care  o  are  inculpatul  că  pronunţarea  condamnării  va  constitui  un avertisment  pentru  acesta  şi  că,  chiar  fără  executarea  pedepsei,  condamnatul nu  va  mai  săvârşi  infracţiuni.

Se  va  încredinţa  supravegherea  inculpatului B.N. Serviciului  de  Probaţiune  de  pe  lângă Tribunalul  Vâlcea.

În temeiul art. 863 Cod. pen. (1969), pe  durata  termenului  de  încercare, inculpatul trebuie  să se  supună următoarelor  măsuri de  supraveghere:

e)să se  prezinte la datele  fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea;

f)să anunţe, în prealabil, orice schimbare  de  domiciliu, reşedinţă  sau locuinţă  şi  orice  deplasare  care  depăşeşte 8  zile, precum şi  întoarcerea;

g)să  comunice  şi  să  justifice  schimbarea  locului de  muncă;

h)să  comunice  informaţii de  natură a  putea fi  controlate  mijloacele sale de existenţă.

Se  va  atrage  atenţia  inculpatului asupra  consecinţelor nerespectării dispoziţiilor  prev. de  art. 864  şi art. 865 Cod penal (1969).

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal (1969), pe durata  termenului de  încercare  se suspendă  executarea pedepsei accesorii .

În baza  art. 7 din Legea nr. 76/2008, se  va  dispune  prelevarea  probelor  biologice  de  la  inculpat  în vederea  introducerii profilului  său  genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În temeiul art. 19 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală raportat  la  art. 313 din Legea nr. 96/2006, va  fi  obligat inculpatul  să  plătească  părţilor  civile SPITALUL  CLINIC JUDEŢEAN DE  URGENŢĂ CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Tabaci nr. 1  suma de  9.649,80 lei, cu titlu de  despăgubiri  civile (cheltuieli de  spitalizare) şi SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN VÂLCEA, cu sediul  în Rm. Vâlcea. Str. G-ral Magheru nr. 42  suma de 394,30  lei cu  titlu de  despăgubiri  civile (cheltuieli de  transport şi asistenţă  medicală).

Se  va  lua  act că persoanele vătămate  C. D. ,  domiciliat în  mun. Drăgăşani, str. Bârsanu  nr. 29, judeţul Vâlcea  şi Spitalul  Municipal „ Costache Nicolescu” Drăgăşani  nu  au  formulat pretenţii  în cauză.

În conformitate  cu  prevederile art. 112 lit. b Cod penal, se  va  confisca de  la  inculpat  un  cuţit  cu  lungimea totală de 24 cm.  aflat  la Camera de corpuri delicte  a IPJ Vâlcea,  folosit  la  comiterea  infracţiunii.

Văzând  şi  disp. art. 274  alin. 1 Cod  procedură penală :