Aderare la grup infracţional organizat şi contrabandă cu ţigări

Sentinţă penală 180 din 13.10.2011


Dosar nr. 2500/89/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ  Nr. 180

Şedinţa publică de la 13 Octombrie 2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Ministerul Public reprezentat de procuror din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vaslui

Pe rol se află pronunţarea în cauza privind pe inculpaţii

B T, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.3 cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal, 

R G, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.3 cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal, 

C A,  trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.3 cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal,

C  R - V, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.3 cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal,

R D, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.2 lit.a cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal,

D C, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.2 lit.a cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal,

R A, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.2 lit.a cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal

V M, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.3 cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal,

M A, trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.3 cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal şi 

SI D, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 270 alin.3 cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal. 

 

T R I B U N A L U L

Inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor şi şi-au însuşit probele administrate în timpul urmăririi penale, în acest sens, fiind audiaţi potrivit dispoziţiilor art. 3201 alin. 3 Cod procedură penală.

Examinând actele şi lucrările dosarului cauzei, instanţa reţine următoarele;

De la începutul anului 2011, la nivelul municipiului Bârlad s-a constituit un grup de persoane, care, de la constituirea sa şi până în cursul lunii iulie, a desfăşurat, în mod constant, activităţi de primire, deţinere, transportare şi, ulterior, de vânzare de ţigări, aduse din Republica Moldova, cunoscând că acestea provin din contrabandă.

Ţigările de provenienţă moldovenească după ce erau primite de către membrii grupului de la furnizorii ce desfăşurau efectiv activităţi de contrabandă şi care au aderat la grup aveau un rol bine determinat, erau vândute de către acestea, unor terţe persoane, cu preţuri mai mari decât cele cu care erau achiziţionate.

Membrii grupului infracţional vindeau ţigările provenite din Republica Moldova, fie unor persoane cunoscute, acei ,,clienţi fideli”, ce cumpărau frecvent, la intervale regulate de timp, diferite cantităţi de ţigări, şi care la rândul lor le distribuiau atât în mediul rural cât şi în mediul urban dar şi la alte persoane pentru consum propriu. În tranzacţiile pe care le efectuau membrii grupului şi anume în activitatea ilegală de vânzare a ţigărilor de provenienţă Republica Moldova, aceştia încercau ca atunci când efectuau efectiv vânzarea să nu conducă clienţii la locurile de depozitare a ţigărilor de contrabandă ci ori se întâlneau în anumite locuri stabilite ori se deplasau la domiciliile clienţilor.

Pentru a evita eventuala depistare a lor de către organele de poliţie, inculpaţii apelau la unii dintre membrii grupului pentru a efectua transportul ţigărilor cu maşina sau chiar pe jos cu rucsacul.

Atunci când vreunul dintre membrii grupului infracţional avea clienţi care doreau să cumpere de la el ţigări, dar acesta nu deţinea, în acel moment, cantităţile sau marca de ţigări solicitate, fie achiziţiona, fie se împrumuta de la un alt membru al grupului, ori, după caz, trimitea clientul unui alt inculpat care făcea parte din grup şi care avea cantităţile de ţigări pe care clientul dorea să le cumpere.

Ţigările de provenienţă ilicită, din Republica Moldova, care se comercializau, pe raza municipiului Bârlad şi a zonelor limitrofe, în modul arătat mai sus, erau furnizate membrilor grupului prin introducerea în ţară, prin punctele vamale de către persoane din Republica Moldova care se deplasau în România, cu acest scop sau personal de către unii dintre membri. Astfel în mod constant şi repetat, în România, prin punctele vamale se introduceau cantităţi de ţigări peste limita admisă de lege, prin sustragerea de la controlul vamal, ţigările fiind ascunse în locaşuri special amenajate ( la autoturismele folosite erau puse baterii mult mai mici decât cele prevăzute şi apoi se ataşa o cutie special confecţionată pentru a pune ţigările sau locuri amenajate în portbagaj, tetiere, uşi).

Deplasările în Republica Moldova ale persoanelor care aprovizionau cu ţigări grupul infracţional, s-au desfăşurat constant, pe parcursul mai multor luni de zile.

Imediat după introducerea în România a ţigărilor, furnizorii predau şi le  vindeau unor membri ai grupului infracţional, cu preţuri mai mari decât cele cu care erau cumpărate din Republica Moldova. Membrii grupului depozitau ţigările în locuinţele personale sau ale rudelor, la locuri închiriate tocmai cu acest scop, după care într-un interval foarte scurt de timp încercau să le vândă.

Furnizorii nu aveau contact cu toţi membrii grupului infracţional, ci doar cu unii dintre aceştia şi prin intermediul cărora, ulterior, se aproviziona cu ţigări tot grupul.

Activitatea infracţională era coordonată şi organizată de unii dintre membrii grupului care aveau legături infracţionale în Republica Moldova, prin intermediul cărora puteau obţine cantităţi însemnate de ţigări.

Persoanele de contact din Republica Moldova, în persoana inculpaţilor care au aderat la grup,  procurau ţigările şi stabileau, împreună cu persoanele care coordonau activitatea pe teritoriul românesc, data la care urma să se realizeze preluarea ţigărilor şi locul prin care urma să se facă acest lucru.

În structura grupului, inculpaţii aveau roluri şi poziţii bine delimitate, în ceea ce priveşte ierarhia şi funcţionarea sa, după cum urmează:

- Inculpatul B T este cel care, împreună cu inculpata M A, fiica sa, a coordonat întreaga activitate infracţională de vânzare a cantităţilor de ţigări pe care unii dintre membrii grupului le primeau, găseau acei clienţi doritori a cumpăra ţigări de provenienţă Republica Moldova, negociau preţul de vânzare, transportau şi puneau în vânzare ţigările care ajungeau în mod ilegal în ţară.

Cei doi inculpaţi au fost cei care au realizat contactele cu persoanele care cumpărau ţigări mulţi dintre aceştia fiind acei „clienţi fideli”, stabilind detalii despre modul, data la care urma să se realizeze vânzarea ţigărilor şi locul unde urmau să fie predate.

- Inculpata M A este cea care, în afara activităţilor descrise mai sus, desfăşurate împreună cu inculpatul B T, era persoana cea mai apropiată de inculpaţi şi care a realizat legăturile infracţionale dintre membrii grupului şi clienţii ce achizionau ţigări de contrabandă. Inculpata era cea care primea sumele de bani de la clienţi şi care efectua, după reţinerea unui comision pentru fiecare pachet de ţigări vândut,  plata către ceilalţi membri ai grupului.

- Inculpatul C A este cel care avea rolul de a prelua ţigările ce formau obiectul infracţiunii de contrabandă, de a le depozita, colecta şi de a le transporta în locurile stabilite de către el şi cunoscute şi de inculpatul C R-V. Totodată, a fost cel care era  legătura între ceilalţi membri ai  grupului şi persoanele care  introduceau ilegal  ţigările în ţară, care stabilea preţul la vânzare pe  pachet, care  preda mai  departe ţigările prin intermediul celorlalţi inculpaţi  către clienţi. De asemenea, inculpatul C A  avea  rolul de a  colecta sumele  de bani provenite din  vânzarea ţigărilor şi de a le preda inculpaţilor care în mod repetat introduceau  în ţară, din Republica Moldova cantităţile de ţigări ce  formau  obiectul infracţiunii de contrabandă. 

- Inculpatul  C RV a fost cel care avea rolul de  a supraveghea traseul în momentul în care cantităţile de ţigări  erau distribuite, de a căuta clienţi şi de a vinde personal ţigările  ce erau introduse  ilegal în România din republica Moldova. Inculpatul  vindea cantităţile de ţigări  pe care le  deţinea şi prin intermediul inculpatei M A care aşa cum  am arătat mai sus, realiza legăturile infracţionale între toţi membrii grupului.

- Inculpatul VM, este cel care avea rolul de a prelua ţigările ce formau obiectul infracţiunii de contrabandă, de a le depozita, colecta şi de a le transporta în locurile stabilite de către el şi cunoscute şi de inculpatul  R G şi învinuitul R I. Inculpatul V M  avea şi el la rândul său  legături cu cetăţeni moldoveni neidentificaţi de la  care în mod repetat prelua  cantităţi de  ţigări provenite  din contrabandă şi pe care le punea în vânzare  personal sau prin intermediul inculpatului R G şi numitului RI pe piaţa neagră a mun. Bîrlad  sau localităţilor  limitrofe. De asemenea  vindea o parte  din ţigări prin intermediul inculpaţilor  M A şi  B T dar şi cumpăra de la cei doi atunci când nu avea  anumite  mărci de ţigări cerute de unii dintre clienţi. O parte din ţigările  deţinute de C A  au fost  vândute  prin intermediul inculpaţilor.

- Inculpatul R G, era persoana de încredere a inculpatului V M  care  coordona  activitatea de depozitare, transport şi vânzare  către clienţi a  ţigărilor ce formau obiectul  infracţiunii de contrabandă. Totodată era persoana care negocia cu clienţii  preţurile de vânzare  al ţigărilor şi se ocupa  de împachetarea ţigărilor  în  pachete  atunci când acestea erau  puţin deteriorate (presate) ca urmare a transportului din  Republica Moldova în România în locuri  ascunse.

- Inculpatul R A,  a  avut rolul de a introduce în  repetate rânduri  cu  autoturismul proprietatea inculpatului R D, autoturism  care era prevăzut cu locaşuri  ascunse, unde erau puse  cantităţile de ţigări tocmai pentru a nu fi  descoperite la un eventual  control de către organele vamale. Inculpatul se ocupa  alături de  inculpaţii R  D şi D C de transportarea ţigărilor şi predarea acestora  inculpatului C A la locurile de depozitare stabilite.

- Inculpatul R D, a  avut rolul de a introduce în  repetate rânduri  cu  autoturismul proprietatea inculpatului R D, autoturism  care era prevăzut cu locaşuri  ascunse, unde erau puse  cantităţile de ţigări tocmai pentru a nu fi  descoperite la un eventual  control de către organele vamale. În afara celor menţionate şi reţinute în sarcina  inculpatului RA, acesta avea  rolul ca împreună cu ceilalţi cetăţeni  moldoveni să coordoneze întreaga  activitate de  ascundere a ţigărilor în maşinile cu care se deplasau în România, de transport, de preluare a ţigărilor de  către membrii grupului infracţional dar  şi de negocierea preţului  cu care ţigările  erau puse în vânzare pe piaţa neagră a ţigărilor.

-  Inculpatul D C, a  avut rolul de a introduce în  repetate rânduri  cu  autoturismul pe care îl luase  spre  folosinţă de la un alt  cetăţean moldovean pentru o durată de 3 ani,  autoturism  care era prevăzut cu locaşuri  ascunse, unde erau puse  cantităţile de ţigări tocmai pentru a nu fi  descoperite la un eventual  control de către organele vamale. Totodată, s-a ocupat de transportul acestor ţigări  acceptând să declare organelor vamale în mod mincinos  că scopul deplasării în România este unul legal. Având  dublă cetăţenie – moldovenească şi română, ar fi  existat mai  puţine  suspiciuni cu privire la  scopul ilegal  al deplasării sale în România. Avea rolul de a  asista  la preluarea ţigărilor de  către membrii grupului care se ocupa  cu depozitarea şi vânzarea  acestora mai departe în România.

- Inculpatul S  I D, a  avut rolul de a prelua  ţigările de contrabandă  şi a le vinde către inculpaţii M A şi B T cu preţuri mult mai mari decât cele de  achiziţie.  În repetate rânduri a  depozitat la  locuinţa sa ţigările ce erau introduse ilegal în ţară şi de a le pune în vânzare şi a aproviziona în acest mod membrii grupului infracţional cu ţigări de provenienţă din Republica  Moldova.

Încă de la începutul anului 2011, grupul infracţional a desfăşurat activităţi ilicite, acţionând după mecanismul descris anterior.

Activitatea infracţională desfăşurată a atins punctul culminant în perioada mai - iulie 2011, când a fost introdusă ilegal în ţară  în repetate rânduri o  cantitate relativ mare de ţigări provenite din Republica Moldova şi care a  fost pusă în vânzare  către  clienţii care  doreau să  achiziţioneze ţigări la un preţ mult redus  faţă de cel  practicat în  mod legal în magazine.

Astfel, în perioada  aprilie – mai 2011, inculpatul C A l-a cunoscut pe  inculpatul R D cu care a  stabilit ca acesta  să introducă ilegal  din republica Moldova în România ţigări şi pe care  apoi să le valorifice în municipiul Bîrlad şi zonele limitrofe.

Această situaţie de fapt, este recunoscută de către  inculpatul C A care  avea rolul de  a  primi şi depozita ţigările introduse ilegal în ţară şi apoi a le pune în vânzare prin intermediul celorlalţi inculpaţi, membri ai  grupului infracţional,  către diferite persoane.

Astfel, în seara zilei de 14.07.2011, inculpaţii R A, R D şi D C, l-au contactat telefonic pe inculpatul C A, pentru a-l anunţa că urmează să intre în scurt timp pe teritoriul României şi au stabilit ca în momentul în care ajung în mun.Bîrlad să se întâlnească  pentru a face predarea ţigărilor de contrabandă. Inculpaţii, cunoşteau că urmează  să transporte cu două autoturisme în România ţigări şi să le  predea unor cetăţeni români.

În dimineaţa zilei de 15.07.2011, la ora 05.43 autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare în care se aflau inculpaţii R A şi  R D a intrat în România prin Punctul de Trecere a Frontierei  Oancea urmat la scurt timp de  autoturismul marca BRILLIANCE cu numărul de înmatriculare, ce era condus de către inculpatul D C. Acesta din urmă a declarat  verbal lucrătorilor  vamali că scopul  deplasării sale în România, este acela  de a-şi perfecta actele de identitate emise de autorităţile române, lucru neadevărat. Ambele  autoturisme  s-au deplasat  către municipiul Bârlad fiind  conduse de către R A şi respectiv D C, autoturisme care transportau  aproximativ  cantitatea de  4000 pachete cu ţigări disimulate în elementele de caroserie şi în locaşuri special amenajate pentru a nu fi depistate cu ocazia efectuării controlului vamal. Inculpatul R D avea  cunoştinţă  că mai există  o maşină care este plină  cu ţigări şi care trebuia să  ajungă în municipiul Bârlad.

În municipiul Bârlad, inculpaţii s-au întâlnit în jurul orelor 8:30, conform înţelegerii cu inculpatul C A, în parcarea  supermarketului LIDL, situat la ieşirea din oraş către mun. Vaslui. Inculpatul CA, care era cu autoturismul marca, având numărul de înmatriculare  şi care era condus de  către P A B, după o scurtă discuţie cu cetăţenii moldoveni, i-a condus pe  aceştia la garajul situat pe strada din Bârlad, garaj ce a fost închiriat  la începutul lunii iunie 2011 de către inculpatul C A, de la martorul C J în scopul de a depozita în interiorul acestuia cantităţile de ţigări introduse ilegal din Republica Moldova în România.

Prima dată a fost condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare în care se  aflau inculpaţii  , autoturism ce a fost parcat în garajul  sus  menţionat, loc în care a fost descărcată cantitatea de ţigări ce era ascunsă în locaşurile special amenajate. Ulterior, în timp ce RD a rămas la garaj împreună cu inculpatul C A, inculpatul R A s-a deplasat cu maşina în parcarea supermarketului LIDL de unde a revenit la volanul  autoturismul marca BRILLIANCE cu numărul de înmatriculare fiind însoţit de inculpatul D C. Acesta din urmă a parcat maşina în acelaşi garaj de pe strada, unde cei trei inculpaţi au descărcat din locaşurile special amenajate aproximativ 2000 pachete de ţigări mărcile WINSTON şi LM, operaţiunea durând tot aproximativ 3 ore, ca şi în cazul primului autoturism.

Ulterior, după descărcare, cele doua autoturisme conduse de inculpaţii  , au plecat din municipiul Bârlad, cu destinaţia Republica Moldova îndreptându-se către Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa. Cu ocazia  prezentării pe  sensul de ieşire  din Romania, cele  două autoturisme au fost oprite şi s-a procedat la examinarea  criminalistică a  acestora.

S-a  stabilit,  în urma examinării  criminalistice a celor două autoturisme în care se aflau inculpaţii, că acestea erau prevăzute cu locaşuri special amenajate în portbagaj, în părţile laterale şi partea mediană, sub banchetele din spate şi sub spătar, în praguri. Tot cu această ocazie în locaşul special amenajat din portbagajul autoturismului marca Briliance a fost găsit un pachet cu ţigări marca Winston, care avea codul de bare identic cu cel aplicat pe pachetele de ţigări descoperite cu ocazia percheziţiilor din aceeaşi zi efectuate la garajul din strada. Totodată,  acelaşi cod de bare a fost  identificat şi pe pachetele de ţigări găsite în boxa de la subsolul blocului în care locuieşte mama inculpatului B T unde au fost lăsate de inculpaţii BT şi M A în aceeaşi zi ,precum şi în portbagajul autoturismului marca BMW cu numărul de înmatriculare, în care se aflau inculpatul CA şi şoferul acestuia P AB cu ocazia depistării în trafic pe raza municipiului Bârlad  în data de 15.07.2011. 

 Inculpaţii R A şi R D  nu erau la primul transport ilegal de ţigări din Republica Moldova în România, efectuând  anterior alte două transporturi procedând în aceeaşi modalitate ca în ziua de 15.07.2011 şi anume prin ascunderea  pachetelor  ţigări în locaşuri  special  amenajate în interiorul autoturismelor cu care se deplasau. Astfel, la  data de 11.07.2011,  au efectuat un transport cu ţigări intrând în România  prin Punctul de Trecere a Frontierei Oancea cu autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare, după care s-au deplasat pe raza municipiului Bârlad unde s-au întâlnit tot în parcarea supermarketului LIDL cu inculpatul C A. Inculpaţii au fost conduşi la acelaşi garaj din strada, unde au descărcat din elementele de caroserie şi din locaşurile special amenajate o cantitate de ţigări cu timbru de accize Republica Moldova. Acest aspect rezultă din procesul verbal de verificare în baza de date intrări/ieşiri, în/din România, precum şi din declaraţia inculpatului R D.

Înţelegerea dintre inculpatul C A  şi ceilalţi inculpaţi  care  introduceau  efectiv ţigările în ţară fără a le  declara organelor vamale, era  ca după comercializarea întregii cantităţi cantitate de ţigări, să achite contravaloarea  ţigărilor la preţul  negociat anterior cetăţenilor moldoveni la o dată ulterioară.

Momentul în care inculpatul C A primea ţigările de  contrabandă  era  cunoscut de către inculpaţii B T şi M A  care aveau rolul de a identifica şi de a stabili o eventuală vânzare a  ţigărilor  către  clienţii  deja  cunoscuţi şi care se  aprovizionau şi anterior cu astfel de ţigări de la  aceştia. Pachetele cu  ţigări ce erau primite şi depozitate de către inculpatul C A  erau ambalate în saci menajeri de culoare neagră, în funcţie de cantităţile stabilite telefonic de comun acord cu diferiţii cumpărători. Cea mai mare parte din ţigări era distribuită de către inculpaţi, aceştia având o reţea de distribuţie foarte bine pusă la punct, pe raza municipiului Bârlad şi în comunele limitrofe. De asemenea, o parte din ţigări era distribuită personal  şi  de către  inculpatul  Cu R – V, acesta  din urmă fiind  la curent cu momentul  introducerii şi depozitării ţigărilor  provenite  din contrabandă. Relevantă în acest sens sunt convorbirile telefonice dintre C R şi C A din data de 13.07.2011 orele 19.58:08.

Inculpatul C R V, avea  rolul nu numai  de a  distribui ţigările  dar  şi  de a asigura  traseul în momentul în care se făcea  un transport  de ţigări  către  anumiţi  clienţi în sensul că mergea cu maşina sa în faţa  autoturismului în care se afla inculpatul CA şi semnala  eventuală  prezenţă a  lucrătorilor de poliţie. 

…………………………………………………………………..

În  momentul în care cele  două  autoturisme în  care se aflau  inculpaţii  CA  şi  C  R V au oprit în faţa casei  unde  trebuia să se  facă livrarea ţigărilor  au fost  surprinşi de către organele de poliţie care au procedat la legitimarea persoanelor şi controlul celor două autovehicule. Cu această ocazie, în portbagajul autoturismului marca BMW au fost găsiţi doi saci menajeri de culoare neagră, în care se afla cantitatea de 750 pachete de ţigări marca WINSTON, cu timbru de acciză de Republica Moldova, în cotiera aceluiaşi autoturism a fost identificat un pachet de ţigări marca KENT de culoare roşie cu timbru de acciză de Republica Moldova. În autoturismul marca Renault, în locaşul pentru documente din bord, au fost găsite două pachete de ţigări marca L&M, unul de culoare roşu şi unul de culoare albastru, ambele cu timbru de acciză de Republica Moldova, iar la percheziţia corporală asupra lui C R a fost găsită suma de 11.620 lei. În  legătură cu  cele două pachete de ţigări marca LM găsite în  autoturismul  condus  de  inculpat  acesta a declarat că provin din ţigările ce erau depozitate în garajul închiriat de inculpatul Codrianu Andrei.

Aceste aspecte se probează cu procesul verbal de depistare din data de 15.07.2011, declaraţiile inculpaţilor.

……………………………………………………………………..

Faptele inculpatului B T, de a constitui alături de alţi inculpaţi un grup infracţional organizat în  scopul comiterii de infracţiuni de  contrabandă, de a deţine, transporta, colecta, prelua şi de a vinde ţigări moldoveneşti  cunoscând provenienţa ilegală întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a  unui grup infracţional organizat în scopul  comiterii de infracţiuni grave, deţinere, transport,colectare, preluare şi vânzare de ţigări  cunoscând că provin din  contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal;

Faptele inculpatei M A de a constitui  alături de alţi inculpaţi un grup infracţional organizat în  scopul comiterii de infracţiuni de  contrabandă, de a deţine, transporta, colecta, prelua şi de a vinde ţigări moldoveneşti  cunoscând  provenienţa ilegală,  întrunesc elementele constitutive  ale infracţiunii de constituire a  unui grup infracţional organizat în scopul  comiterii de infracţiuni grave, deţinere, transport,colectare, preluare şi vânzare de ţigări  cunoscând că provin din  contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal;

Faptele inculpatului R G de a constitui  alături de alţi inculpaţi un grup infracţional organizat în  scopul comiterii de infracţiuni de  contrabandă, de a deţine, transporta, colecta, prelua şi de a vinde ţigări moldoveneşti  cunoscând  provenienţa ilegală, întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunii de constituire a  unui grup infracţional organizat în scopul  comiterii de infracţiuni grave, deţinere, transport, colectare, preluare şi vânzare de ţigări  cunoscând că provin din  contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal;

Faptele inculpatului V M de a  constitui  alături de alţi inculpaţi un grup infracţional organizat în  scopul comiterii de infracţiuni de  contrabandă, de a deţine, transporta, colecta, prelua şi de a vinde ţigări moldoveneşti  cunoscând  provenienţa ilegală întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a  unui grup infracţional organizat în scopul  comiterii de infracţiuni grave, deţinere, transport, colectare, preluare şi vânzare de ţigări  cunoscând că provin din  contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal;

Faptele inculpatului C A, de a  constitui  alături de alţi inculpaţi un grup infracţional organizat în  scopul comiterii de infracţiuni de  contrabandă, de a deţine, transporta, colecta, prelua şi de a vinde ţigări moldoveneşti  cunoscând  provenienţa ilegală,întrunesc elementele  constitutive ale  infracţiunii de constituire a  unui grup infracţional organizat în scopul  comiterii de infracţiuni grave, deţinere, transport,colectare, preluare şi vânzare de ţigări  cunoscând că provin din  contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal;

Faptele inculpatului  C  R - V,  de a  constitui  alături de alţi inculpaţi un grup infracţional organizat în  scopul comiterii de infracţiuni de  contrabandă, de a deţine, transporta, colecta, prelua şi de a vinde ţigări moldoveneşti  cunoscând  provenienţa ilegală întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de  constituire a  unui grup infracţional organizat în scopul  comiterii de infracţiuni grave, deţinere, transport,colectare, preluare şi vânzare de ţigări  cunoscând că provin din  contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal;

Faptele inculpatului R D, de a introduce în repetate  rânduri cantităţi de ţigări  din Republica  Moldova în Romania prin  punctele de  trecere a frontierei ascunse în locaşuri special  amenajate în autoturisme, cu scopul de a aproviziona  membrii grupului cu ţigări, întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de aderare la un unui grup infracţional organizat în scopul  comiterii de infracţiuni grave, contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.2,  lit.b, art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal;

Faptele inculpatului D C, de a introduce în repetate  rânduri cantităţi de ţigări  din Republica  Moldova în Romania prin  punctele de  trecere a frontierei ascunse în locaşuri special  amenajate în autoturisme, cu scopul de a aproviziona  membrii grupului cu ţigări  infracţiunii de aderare la un unui grup infracţional organizat în scopul  comiterii de infracţiuni grave, deţinere, transport,colectare, preluare şi vânzare de ţigări  cunoscând că provin din  contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.2  lit.b, art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal;

Faptele inculpatului R A, de a introduce în repetate  rânduri cantităţi de ţigări  din Republica  Moldova în România prin  punctele de  trecere a frontierei ascunse în locaşuri special  amenajate în autoturisme, cu scopul de a aproviziona  membrii grupului cu ţigări întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  aderare  la un unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni grave, deţinere, transport,colectare, preluare şi vânzare de ţigări  cunoscând că provin din  contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.2  lit.b, art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal.

Faptele inculpatului S I D  de a  adera şi sprijini un grup infracţional  specializat în  preluarea, deţinerea şi vânzarea de ţigări moldoveneşti şi de a deţine şi a aproviziona grupul cu ţigări provenind din contrabandă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de aderare şi sprijinire  a  unui grup infracţional organizat în scopul  comiterii de infracţiuni grave, deţinere şi vânzare de ţigări  cunoscând că provin din  contrabandă, prev de art.7 din L.39/2003 şi art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din L.86/2006, modificată, cu aplic. art.33 lit.a Cod penal.

Inculpatul C R V a desfăşurat o activitate concretă de preluare, depozitare, deţinere, predare şi desfacere de ţigări, astfel că activitatea lui constituie autorat la infracţiunea de contrabandă şi nu complicitate la această infracţiune, iar pentru acest motiv urmează a fi respinsă cererea acestuia de schimbare a încadrării juridice, în sensul arătat mai sus.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, ANAF – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.328.497 lei, reprezentând valoarea în vamă a mărfurilor, taxe vamale şi accize. Pentru detalierea modului de calcul a prejudiciului, partea civilă a trimis în copie o adresă întocmită în faza de urmărire penală. Această adresă nu este suficientă pentru lămurirea situaţiei prejudiciului, mai ales că în activitatea tip „suveică” a inculpaţilor este posibil ca aceeaşi cantitate de ţigări să fi fost în posesia, deţinerea, plasarea, vânzarea etc. a mai multor persoanei. Este necesar a se administra probe pentru a se stabili care este cuantumul prejudiciului real creat bugetului de stat, de fiecare inculpat în parte, sau de membrii unui grup, astfel cum el a fost constituit. Este evident că pentru soluţionarea acţiunii civile se impune administrarea de probe în faţa instanţei, în sensul dispoziţiilor art. 3201 alin. 5 Cod procedură penală, activitate care ar întârzia soluţionarea cauzei sub aspectul acţiunii penale.

 Pentru aceste considerente, în baza art. 38 şi art. 3201 alin. 5 Cod procedură penală se va disjunge cauza sub aspectul laturii civile în ceea ce îi priveşte pe toţi inculpaţii.

Pentru infracţiunile comise, inculpaţilor li se va stabili câte o pedeapsă la individualizarea cărora, în cadrul general prev. de art. 52 şi art. 72 Cod penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptelor comise, datele privind persoana inculpaţilor, atitudinea acestora în timpul procesului, precum şi dispoziţiile art.3201 alin.7 Cod procedură penală, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010.

Având în vedere aceste din urmă considerente, tribunalul apreciază că în favoarea inculpaţilor poate fi reţinută circumstanţa atenuantă judiciară prev. de art.74 lit.a) Cod penal cu consecinţa reducerii pedepselor aplicate pentru infracţiunile săvârşite, în limita prev. de art.76 lit.b) Cod penal. Vor fi contopite, conform art.34 lit.b) Cod penal, urmând ca fiecare inculpat să execute pedeapsa cea mai grea stabilită conform regulilor arătate mai sus.

Fiind îndeplinite cerinţele art.81 Cod penal pentru inculpaţi, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea efectivă a pedepselor stabilite, astfel că, în conformitate cu dispoziţiile art.81 Cod penal, se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor stabilite, urmând a se stabili termen de încercare conform art.82 Cod penal.

Se va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi infracţiuni în perioada termenului de încercare.

Pe durata executării pedepselor, li se va interzice inculpaţilor exercitarea drepturilor prev. de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, iar în conformitate cu dispoziţiile art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.88 alin.1 Cod penal, din durata pedepselor aplicate inculpaţilor, se va deduce durata reţinerii şi arestării preventive.

În baza art.350 alin.3 lit. b) Cod procedură penală, se va dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor.

În ceea ce o priveşte pe inculpata M A din pedeapsa aplicată acesteia se va deduce durata reţinerii şi arestării preventive şi conform art. 1605 alin. 6 Cod procedură penală se va dispune încetarea stării de liberare provizorie sub control judiciar.

În ceea ce îi priveşte pe inculpaţii C A şi V M, dată fiind contribuţia concretă a lor la derularea faptelor, amploarea acţiunilor lor şi rolul mai important în cadrul grupului, dar şi conduita bună în colectivitate, conduita bună în timpul procesului, tribunalul apreciază că pronunţarea condamnării constituie un avertisment serios pentru aceştia în sensul dispoziţiilor art. 861 alin. 1 lit. c) Cod penal şi, chiar fără executarea pedepselor, inculpaţii nu vor mai săvârşi infracţiuni. Fiind îndeplinite şi celelalte cerinţe ale art. 861 Cod penal, se va dispune suspendarea executării pedepselor stabilite sub supraveghere.

Se va stabili termen de încercare, se va atrage atenţia inculpaţilor C A şi V M asupra dispoziţiilor art. 864 şi se vor stabili măsurile de supraveghere şi obligaţiile inculpaţilor pe durata termenului de încercare, conform art. 863 alin. 1 Cod penal.

Pe durata executării pedepselor, li se va interzice inculpaţilor CA şi V M exercitarea drepturilor prev. de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, iar în conformitate cu dispoziţiile art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.88 alin.1 Cod penal, din durata pedepselor aplicate inculpatului C A, se va deduce durata reţinerii şi arestării preventive.

În baza art.350 alin.3 lit. b) Cod procedură penală, se va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului C A.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul V M din pedeapsa aplicată acestuia se va deduce durata reţinerii şi arestării preventive şi conform art. 1605 alin. 6 Cod procedură penală se va dispune încetarea stării de liberare provizorie sub control judiciar.

Va menţine măsura sechestrului asigurător instituit în timpul urmăririi penale în vederea reparării prejudiciului, asupra următoarelor bunuri:

-autoturism Skoda Octavia;

-suma de 2.560 euro, suma de 9.315 lei, autoturism marca BMW 318i, , autoturism marca Renault Laguna ;

-imobilul situat în, terenul în suprafaţă de 646 mp, imobilul situat în şi terenul în suprafaţă de 257,72 mp;

-imobilul situat în.

În baza art. 118 lit. e) Cod procedură penală, va confisca de la inculpatul V M, 81 pachete ţigarete marca Winston, 3.265 pachete ţigarete marca Plugarul, 150 pachete ţigarete marca MT, 15 pachete ţigarete marca Doina, 8 pachete ţigarete marca Carpaţi, 13 pachete ţigarete marca Monte Carlo, 3 pachete ţigarete marca L&M, 13 pachete ţigarete marca Hilton, 217 pachete ţigarete Red&White Special, 251 pachete ţigarete marca Ritm.

În baza art. 118 lit. e) Cod procedură penală, va confisca de la inculpata M A, 99 pachete ţigarete marca L&M, 1 pachet ţigarete marca Red&White Special, 1 pachet ţigarete marca MT. Menţine sechestrul instituit asupra sumei de 448 lei, în vederea recuperării pagubei.

În baza art. 118 lit. e) Cod procedură penală, va confisca de la inculpatul S I D, 780 pachete ţigarete marca Plugarul, 7 pachete ţigarete marca Winston, 2 pachete ţigarete marca Hasima şi 435 l produs petrolier. Menţine indisponibilizarea sumei de 5.000 lei în vederea despăgubirii părţii civile.

În baza art. 118 lit. e) Cod procedură penală, va confisca de la inculpatul D C un autoturism marca Deliance BS6 şi de la inculpatul R D marca BMW 525, autoturisme aflate la I.P.J. Vaslui.

Ţigaretele ce au fost confiscate au fost predate şi se află în păstrare la Serviciul de combatere a criminalităţii organizate Vaslui.

Va admite cererea privind ridicarea sechestrului asigurător asupra autoturismului FORD Transit aparţinând inculpatului V M şi va dispune restituirea bunului menţionat către inculpat, întrucât valoarea celorlalte bunuri aparţinând inculpatului şi care au fost indisponibilizate asigură recuperarea prejudiciului ce a fost stabilit în sarcina inculpatului până în acest moment.

În baza art.191 Cod procedură penală vor  fi obligaţi inculpaţii la cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii de contrabandă pentru care inculpatul C R V a fost trimis în judecată din prevederile art. 270 alin.3 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 în dispoziţiile art. 26 Cod penal cu referire la art. 270 alin.3 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006.

În baza art.38 şi 3201 alin.5 Cod procedură penală disjunge cauza sub aspectul laturii civile, în ceea ce îi priveşte pe toţi inculpaţii trimişi în judecată în prezenta cauză.

În baza procedurii prev. de art.3201 Cod procedură penală condamnă inculpaţii:

1.) B T, ,  fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, ambele cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare şi stabileşte termen de încercare 4 ani, conform art.82 Cod penal.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit.b) Cod procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art.88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 16.07.2011 până la data punerii efective în libertate.

2.) R G –  , fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin.3 cu referire la art. 274 din Legea 86/2006 modificată, ambele cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal.

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 8 luni închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare şi stabileşte termen de încercare 3 ani şi 8 luni, conform art.82 Cod penal.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit.b) Cod procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art.88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 16.07.2011 până la data punerii efective în libertate.

3.) C  R - V, fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, ambele cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal.

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare şi stabileşte termen de încercare 4 ani, conform art.82 Cod penal.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit.b) Cod procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art.88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 16.07.2011 până la data punerii efective în libertate.

4.) R D, , la următoarele pedepse:

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, transportare, colectare şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. b), art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal.

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare şi stabileşte termen de încercare 4 ani, conform art.82 Cod penal.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit.b) Cod procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art.88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 16.07.2011 până la data punerii efective în libertate.

5.) D C,  fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, transportare, colectare şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. b), art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal.

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare şi stabileşte termen de încercare 4 ani, conform art.82 Cod penal.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit.b) Cod procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art.88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 16.07.2011 până la data punerii efective în libertate.

6.) R A, fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, transportare, colectare şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. b), art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal.

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare şi stabileşte termen de încercare 4 ani, conform art.82 Cod penal.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit.b) Cod procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art.88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 16.07.2011 până la data punerii efective în libertate.

7.) M A –  fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, ambele cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 2 luni închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatei drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare şi stabileşte termen de încercare 3 ani şi 2 luni, conform art.82 Cod penal.

Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 16.07.2011  şi până la data de 26.07.2011.

În baza art. 1605 alin. 6 Cod procedură penală dispune încetarea stării de liberare provizorie sub control judiciar luată prin încheierea din 26.07.2011 dată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 2146/89/2011.

8.) S I D,  fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, ambele cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare şi stabileşte termen de încercare 4 ani, conform art.82 Cod penal.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Constată încetată de drept măsura obligării de a nu părăsi ţara dispusă de procuror prin ordonanţa din 30.08.2011.

9.) C A, fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, ambele cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal.

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.861 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare şi stabileşte termen de încercare 6 ani, conform art.862 Cod penal.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui, desemnat ca organ de supraveghere;

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 350 alin. 3 lit.b) Cod procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art.88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 16.07.2011 până la data punerii efective în libertate.

10.) V M,  fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003,

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi vânzare de ţigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art.270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, ambele cu aplicarea art.33 lit.a), art.74 lit.a) şi art.76 lit.b) Cod penal.

În baza art.33 lit.a) şi 34 lit.b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de  art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal, în condiţiile art.71 Cod penal.

În baza art.861 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare şi stabileşte termen de încercare 5 ani, conform art.862 Cod penal.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui, desemnat ca organ de supraveghere;

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 16.07.2011 până la 19.08.2011.

În baza art. 1605 alin. 6 Cod procedură penală dispune încetarea stării de liberare provizorie sub control judiciar luată prin decizia penală nr. 868/19.08.2011 a Curţii de Apel Iaşi.

Menţine măsura sechestrului asigurător instituit în timpul urmăririi penale în vederea reparării prejudiciului, asupra următoarelor bunuri:

-autoturism Skoda Octavia;

-suma de 2.560 euro, suma de 9.315 lei, autoturism marca BMW 318i, , autoturism marca Renault Laguna, bunuri aparţinând inculpatului CA;

-imobilul situat în, terenul în suprafaţă de 646 mp, imobilul situat în, terenul în suprafaţă de 271,63 mp şi terenul în suprafaţă de 257,72 mp situat în, toate aparţinând inculpatului V M;

-imobilul situat în aparţinând inculpatului B T.

În baza art. 118 lit. e) Cod procedură penală, confiscă de la inculpatul V M, 81 pachete ţigarete marca Winston, 3.265 pachete ţigarete marca Plugarul, 150 pachete ţigarete marca MT, 15 pachete ţigarete marca Doina, 8 pachete ţigarete marca Carpaţi, 13 pachete ţigarete marca Monte Carlo, 3 pachete ţigarete marca L&M, 13 pachete ţigarete marca Hilton, 217 pachete ţigarete Red&White Special, 251 pachete ţigarete marca Ritm.

În baza art. 118 lit. e) Cod procedură penală, confiscă de la inculpata M A, 99 pachete ţigarete marca L&M, 1 pachet ţigarete marca Red&White Special, 1 pachet ţigarete marca MT. Menţine sechestrul instituit asupra sumei de 448 lei, în vederea recuperării pagubei.

În baza art. 118 lit. e) Cod procedură penală, confiscă de la inculpatul S I D, 780 pachete ţigarete marca Plugarul, 7 pachete ţigarete marca Winston, 2 pachete ţigarete marca Hasima şi 435 l produs petrolier. Menţine indisponibilizarea sumei de 5.000 lei în vederea despăgubirii părţii civile.

În baza art. 118 lit. e) Cod procedură penală, confiscă de la inculpatul D C un autoturism marca Deliance BS6 şi de la inculpatul RD marca BMW 525, autoturisme aflate la I.P.J. Vaslui.

Ţigaretele ce au fost confiscate au fost predate şi se află în păstrare la Serviciul de combatere a criminalităţii organizate Vaslui.

Admite cererea privind ridicarea sechestrului asigurător asupra autoturismului FORD Transit aparţinând inculpatului V M şi dispune restituirea bunului menţionat către inculpat.

În baza art.191 Cod procedură penală obligă inculpaţii, la câte 2.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.191 Cod procedură penală obligă inculpaţii R G la plata sumei de 2.400 lei, din care suma de 400 lei reprezentând onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu la judecata cauzei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi S I Dla plata sumei de 2.500 lei din care suma de 500 lei reprezentând onorarii pentru apărătorii desemnaţi din oficiu la urmărirea penală şi judecata cauzei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţii M A, V M şi S I D şi de la comunicare pentru celelalte părţi. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 octombrie 2011.

PREŞEDINTE,GREFIER,