Cerere privind încuvinţarea executării silite a unei hotărâri pronunţată într-un stat membru ce

Sentinţă civilă 40 din 11.02.2010


Cererea în instanţă privind încuviinţarea executării silite este admisibilă în baza art. 40 alin. 2 din Regulamentul CE nr.2201/2003 chiar dacă este vorba de o hotărâre judecătorească executorie pronunţată într-un stat membru ce priveşte înapoierea copilului, pentru care, potrivit art. 42 din acelaşi regulament, nu ar mai fi necesară încuviinţarea executării.

Prin cererea formulată, Biroul Executorului Judecătoresc L.N. a solicitat instanţei încuviinţarea executării silite a ordonanţei pronunţată de Tribunalul din Milano în dosarul nr.29506/2008, având în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul A.M.

Prin sentinţa civilă nr. 40/11.02.2010 a Tribunalului Dolj-Secţia pentru Minori şi Familie, s-a admis cererea formulată de Biroul Executorului Judecătoresc L.N. şi s-a încuviinţat executarea silită pe teritoriul României a Hotărârii din 08.01.2009, pronunţată de Tribunalul din Milano-Secţiunea IX Civilă în procesul nr. 29506/2008+3232420/2008 şi a Ordonanţei din 28.09.2009, pronunţată de Judecătorul de Instrucţie în procesul nr. RG 29506/2008 al Tribunalului din Milano-Secţiunea IX Civilă, creditor fiind A.M., iar debitoare fiind M.G.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit art. 42 din Regulamentul CE nr. 2201/2003, înapoierea copilului care rezultă dintr-o hotărâre judecătorească executorie pronunţată într-un stat membru este recunoscută şi executorie într-un alt stat membru fără să fie necesară încuviinţarea executării şi fără să fie posibil să se opună recunoaşterii sale în cazul în care hotărârea a fost certificată în statul membru de origine în conformitate cu art. 42 alin. 2.

Ori, în speţa de faţă, este vorba tocmai de o atare situaţie.

Astfel, prin Hotărârea din 08.01.2009, pronunţată de Tribunalul din Milano-Secţiunea IX Civilă în procesul nr. 29506/2008+3232420/2008 şi prin Ordonanţa din 28.09.2009, pronunţată de Judecătorul de Instrucţie în procesul nr. RG 29506/2008 al Tribunalului din Milano-Secţiunea IX Civilă, s-a dispus înapoierea la Milano a minorelor A.S. şi A.S. şi încredinţarea lor către Primăria din Milano, iar această ultimă ordonanţă este executorie şi este certificată conform certificatului din 09.10.2009 emis de Tribunalul din Milano şi, ca atare, nu s-ar mai impune încuviinţarea executării de către instanţă.

Cu toate acestea, având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. 2 din acelaşi regulament, în care se arată că dispoziţiile din prezenta secţiune (4) nu îl împiedică pe un titular al răspunderii părinteşti să solicite recunoaşterea şi executarea unei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în secţiunile 1 şi 2 din prezentul capitol, instanţa consideră că prezenta cerere privind încuviinţarea executării este admisibilă.

Cu privire la fondul cererii, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Secţiunea 1, 2 şi 4 din Regulamentul CE nr. 2201/2003, în sensul că există o hotărâre şi o ordonanţă de înapoiere a minorelor pronunţate de statul italian, însoţite de certificatul prev. de art. 42 (la dosar fiind depuse hotărârea şi ordonanţa, certificate pentru autenticitate şi apostilate de Tribunalul din Milano şi certificatul prev. de art. 42 în original, dar şi traduceri ale acestor acte efectuate de un traducător autorizat de Ministerul de Justiţie) şi, prin urmare, consideră că această cerere este întemeiată şi a admis-o.

Având în vedere că persoana împotriva căreia se solicită executarea are domiciliul actual în Craiova-România, instanţa a constatat că aceasta are posibilitatea de a exercita calea de atac a recursului împotriva hotărârii, prin care se dispune încuviinţarea executării, în termen de 30 de zile de la comunicare, aşa cum prevede art. 33 alin. 5 din Regulamentul CE 2201/2003.