Reabilitare de drept

Decizie 112/Ap din 12.04.2006


Reabilitare de drept

Constată că, prin sentinţa penală nr. 106/23 februarie 2006, Tribunalul Braşov a respins cererea formulată de condamnatul G.V. de constatare a reabilitării de drept referitor la  condamnările suferite prin sentinţele penale nr. 107/19 iunie 1997 a Tribunalului Braşov  şi nr. 275/30 ianuarie 1997 a Judecătoriei Braşov.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că amenda penală, de 60.000 lei ROL, aplicată prin sentinţa penală nr. 275/1997 a Judecătoriei Braşov, a fost achitată numai la data de 22 noiembrie 2005, astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru reabilitarea petentului, întrucât reabilitarea priveşte ansamblul condamnărilor suferite de acesta, situaţie în care termenul de reabilitare se calculează,  potrivit art. 136 alin. 2 Cod penal, de la data achitării amenzii.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi condamnatul criticând-o pentru nelegalitate, în sensul că termenul de reabilitare de 3 ani se calculează de la data stingerii executării pedepsei amenzii, respectiv de la data de 1 aprilie 2000, astfel că trebuia să se constate intervenirea reabilitării de drept a ambelor condamnări.

Apelurile sunt fondate.

Analizând lucrările dosarului, curtea constată că prin sentinţa penală nr. 275/30 ianuarie 1997 a Judecătoriei Braşov, rămasă definitivă la data de  1 aprilie 1997, condamnatului i s-a aplicat pedeapsa de 60.000 lei ROL amendă penală, iar prin sentinţa penală nr. 107/19 iunie 1997 a Tribunalului Braşov, rămasă definitivă prin neapelare, i-a fost aplicată pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de încercare de 4 ani.

Potrivit art. 86/6 Cod penal, dacă cel condamnat la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării sub supraveghere nu a săvârşit din nou o infracţiune înăuntrul termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării, este reabilitat de drept.

De asemenea, potrivit art. 134 Cod penal, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării, printre altele, la amendă dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nici o altă infracţiune. Acest termen se calculează potrivit art. 134 alin. 2 Cod penal, şi anume din momentul în care amenda a fost achitată sau executarea ei s-a stins în alt mod. Conform art. 121 alin. 1 Cod penal, prescripţia înlătură răspunderea penală, în cazul când pedeapsa este amenda termenul fiind potrivit art. 126 alin. 1 lit. c Cod penal de 3 ani.

Or, faţă de data de 1 aprilie 2000, când s-a prescris executarea pedepsei amenzii, termenul de 3 ani,  prevăzut de art. 134 Cod penal, s-a împlinit la data de 1 aprilie 2003.

Cum şi termenul de încercare de 4 ani s-a împlinit la data de 1 iulie 2001, este evident că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a se constata reabilitarea de drept a ambelor condamnări.

Aşa fiind, în baza art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, se vor admite apelurile, se va desfiinţa hotărârea atacată şi se va constata reabilitarea de drept a condamnărilor suferite de petent.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

(Decizia penală nr.112/Ap din 12 aprilie 2006)