Neaplicarea dispozitiilor privind organizarea licitatiei, beneficiind de dreptul de preemtiune constructorul de buna credinta

Sentinţă civilă 221 din 13.03.2009


Neaplicarea dispozitiilor privind organizarea licitatiei , beneficiind  de dreptul de preemtiune  constructorul de buna credinta .

Institutia Prefectului a solicitat anularea hotararii nr. l8/3l.03.2008  a  Consiliului Local  privind  aprobarea vanzarii spatiului concesionat reprezentat din cladire si teren , proprietatea privata a Consiliului Local,  a art. 27 din contractul de concesiune nr. 533/2003 precum si anularea contractului de vanzare cumparare  prin care  imobilul  s-a instrainat .

S-a motivat  ca  in art. 27  al contractului de concesiune  s-a prevazut un drept de preemtiune la vanzare al concesionarului si din acest motiv nu s-a mai organizat licitatie pentru vanzarea imobilului ce a facut obiectul concesiunii, incalcandu-se astfel dispoz. art.l3 din Legea 50/199l.

Instanta a constatat ca actiunea  este  neintemeiata,  intrucat in  cauza sunt aplicabile dispoz. art.  l23 alin. 3 din Lega  2l5/200l,  care stipuleaza  ca in  situatia vanzarii unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ teritoriale  pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna credinta  beneficiaza de un drept de preemtiune la cumpararea terenului aferent constructiei.

Din probele administrate a reiesit ca la momentul  concesiunii a fost organizata licitatie publica iar pe teren se gasea o constructie  inceputa in anul l987,  care in anul l989  a fost abandonata si practic la data concesiunii  era o ruina.

Concesionarul , in conditii legale, a  ridicat o noua constructie  pe fundatia celei vechi  si astfel  trebuia sa beneficieze de dreptul de  preemtiune  la cumparare cu atat mai mult cu cat  investitia ce se gasea pe teren, era una cu o valoare economica nesemnificativa.

Nu se poate vorbi  de o incalcare a art l3 din legea  50/ 1991 in conditiile in care  art. 27  din contractul de concesiune  nu venea in contradictie cu dispozitiile legale  cat timp  asa cum s-a aratat anterior , constructia  reprezenta in realitate o ruina.

Data publicarii pe portal : 02.04.2009