Concediere dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege. Nulitate absolută. Consecinţe.

Sentinţă civilă din 23.09.2008


Concediere dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege. Nulitate absolută. Consecinţe.

Reclamanta MA în contradictoriu cu intimata ASP Vaslui a solicitat constatarea nulităţii absolute a dispoziţiei nr. 7/04.02.2007, repunerea sa în situaţia juridică anterioară, plata cheltuielilor de judecată şi daune morale.

Instanţa a admis în parte contestaţia reclamantei motivat de faptul că în cauză nu au fost respectate dispoziţiile art. 267 C. muncii în sensul că nu s-a efectuat cercetarea prealabilă, prezenţa contestatoarei la controlul efectuat la data de 03.02.2008 neechivalând cu o cercetare prealabilă în condiţiile impuse de textul citat. De asemenea nu au fost respectate nici dispoziţiile art. 268 C. muncii, în dispoziţia nr. 7/04.02.2007 nefiind descrisă fapta, nefiind precizate prevederile din statutul disciplinar, regulamentul intern sau ale contractului colectiv de muncă care au fost încălcate de salariat, nu s-au indicat motivele pentru care au fost înlăturate apărările salariatei şi motivele pentru care nu s-a efectuat cercetarea, nu s-a indicat temeiul de drept în baza căruia s-a aplicat sancţiunea, nu s-a indicat instanţa competentă şi termenul în care sancţiunea poate fi contestată. Raportat acestora  instanţa a admis în parte contestaţia, a constatat nulitatea absolută a dispoziţiei nr. 7/04.02.2007, a dispus reintegrarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de art. 78 C. muncii, respingând daunele morale solicitate de contestatoare întrucât, aşa cum s-a stabilit de către instanţa supremă prin Decizia 40/2007, acestea nu se acordă decât dacă au fost prevăzute prin CCM sau prin contractul individual de muncă.