Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 1122/CAF din 12.11.2010


Dosar nr. 2941/109/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA  CIVILĂ Nr. 1122/CAF

Şedinţa publică de la 12 Noiembrie 2010

Completul compus din:

S-a luat în  examinare, pentru  soluţionare, în  primă  instanţă  actiunea 

formulată  de  reclamant  G.M.F.în  contradictoriu cu pârâta ADMINISTRATIA

FONDULUI PENTRU MEDIU, având ca obiect anulare act administrativ.

La  apelul  nominal  făcut  în  şedinţă  publică  a  răspuns:  avocat T. pentru

reclamant, lipsă  fiind pârâta.

Procedura de  citare  este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează

Apărătorul reclamantului  depune  la  dosar  taxa  judiciară de  timbru 

aferentă  cererii de  chemare  în  judecată şi  arată că nu mai  are  alte  cereri de 

formulat în  cauză  solicitând  acordarea  cuvântului în dezbateri de  fond.

În  raport  de  actele  şi lucrările  dosarului,  instanţa  constată  cauza  în 

stare de  judecată şi  acordă părţilor  prezente  cuvântul  în dezbateri de  fond.

Apărătorul  reclamantului,  având  cuvântul  solicită  admiterea  acţiunii  aşa 

cum a  fost  formulată.

INSTANŢA

Constată că prin  acţiunea înregistrată la data de 09.08.2010 reclamanta 

G.M.F. a chemat în judecată pe pârâta Administratia Fondului Pentru Mediu

solicitând restituirea sumei de 2.616 RON, reprezentând  taxa de primă

înmatriculare pentru autoturismul marca Renault Megane, fabricat în anul 1999.

În motivarea acţiunii reclamantul arată că în anul 2008 a cumpărat un

autoturism marca Renault Megane, fabricat în anul 1999 şi  pentru a-l putea

înmatricula în România  a fost obligat să achite o taxă de 2.616 RON  contrar

legislaţiei europene care interzice  aplicarea unor impozite suplimentare asupra

bunurilor comunitare.

Examinând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

În anul 2008 reclamantul a achiziţionat din spaţiul comunitar autoturismul

marca Renault Megane, fabricat în anul 1999.

În vederea înmatriculării în România reclamantul a fost obligat să plătească o

taxă de primă înmatriculare în sumă de 2.616 lei, către pârâta Administraţia

Finanţelor Publice Piteşti.

Potrivit art. 90 alin.1 şi 2 din Tratatul  Comunităţii Europene, nici un stat

Membru nu aplică direct sau indirect produselor altor state membre, impozite

interne de  orice natură mai mari decât cele care  se aplică direct sau indirect

produselor naţionale similare. De asemenea nici un Stat Membru nu poate impune

asupra  produselor altor state membre impozite interne de natură să acorde

protecţie indirectă altor produse.

Dispoziţiile art. 214 şi art.2142 Cod fiscal sunt contrare celor din textul legal

menţionat întrucât prin instituirea taxei de primă înmatriculare se  acordă protecţie

indirectă autoturismelor înmatriculate pentru prima oară în România în raport cu

cele înmatriculate pentru prima oară într-un alt stat Membru.

Cum potrivit art.148 alin.2 din Constituţia României  normele internaţionale

prevalează celor interne atunci când acestea din urmă sunt contrare primelor va fi

admisă  acţiunea, anulată  decizia nr.6548 din 29.06.2010 şi obligată pârâta

Administraţia  Fondului pentru Mediu să restituie reclamantului suma de 2. 616 lei

reprezentând taxă de primă înmatriculare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată  de  reclamant  G.M.F.în  contradictoriu cu

pârâta ADMINISTRATIA  FONDULUI PENTRU MEDIU.

Anulează  decizia nr.6548 din 29.06.2010 şi obligă  pe  pârâta Administraţia

Fondului pentru Mediu să restituie reclamantului suma de  2.616 lei reprezentând 

taxă de  poluare.

Cu recurs în  termen de  15  zile  de  la  comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Noiembrie 2010 la  Tribunalul  Argeş-

sectie  civilă,  complet  specializat  contencios  administrativ  şi  fiscal.

Preşedinte,

Grefier,

1