Condamnatul a formulat o nouă contestaţie la executare,deoarece ,în opinia sa, nu s-a făcut o încadrare juridică corectă cu ocazia soluţionării contestaţiei la executare anterioare(prin care s-au aplicat dispoziţiile art.6 Cod Penal), în sensul că nu s-au

Decizie 150 din 02.04.2015


Condamnatul a formulat o nouă contestaţie la executare,deoarece ,în opinia sa, nu s-a făcut o încadrare juridică corectă cu ocazia soluţionării contestaţiei la executare anterioare(prin care s-au aplicat dispoziţiile art.6 Cod Penal), în sensul că nu s-au stabilit în mod corect articolele care au corespondent în noul Cod penal.

Condamnatul nu mai poate formula o nouă contestaţie la executare în care să solicite din nou aplicarea dispoziţiilor art.6 Cod penal pentru aceleaşi infracţiuni avute în vedere la pronunţarea s.p.nr.128 din 12 februarie 2014 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.905/63/2014, modificată prin d.p.nr.442 din 5 iunie 2014 a Curţii de Apel Craiova, chiar dacă, în opinia sa, la soluţionarea contestaţiei la executare formulată anterior nu s-a procedat în mod corect.

Prin sentinţa penală nr. 85 din data de 04.02.2015 Tribunalul Dolj, în baza art 599 alin 5 C.pr.pen, a respins, ca inadmisibilă, contestaţia la executare formulată de contestatorul S. C. R. .

A fost obligat contestatorul la 200 lei cheltuieli judiciare statului.

Pentru a pronunţa această sentinţă, s-a reţinut că la data de 11.11.2014, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, contestaţia la executare formulată de petentul condamnat S. C.R., prin care a arătat că a intervenit o lege penală mai favorabilă, respectiv condamnările depăşesc maximul din noul Cp şi că în urma unor cereri anterioare s-a aplicat art.6 alin.1 la condamnările sale, dar la două infracţiuni s-a calculat reţinut greşit echivalentul juridic.

Astfel, pentru infracţiunea prev de art 208, 209 lit e C.pen din 1969, corespondentul corect în Noul Cod penal este art 228 alin 1 al cărui maxim este de 3 ani închisoare şi nu art 229 alin 1 lit b C.pen aşa cum în mod eronat s-a reţinut prin decizia penală nr 442 din 05 iunie 2014 a Curţii de Apel Craiova,  iar pentru infracţiunea prev de art 279 alin 3 lit a C.pen corespondentul juridic este 342 alin 1 Cod Penal al cărui maxim este 5 ani închisoare.

Urmare relaţiilor solicitate locului de deţinere al condamnatului, la dosar s-a primit adresa nr.N105035/PCDJ/16.12.2014, emisă de Penitenciarul Maximă Siguranţă Craiova, prin care s-a comunicat fişa de evaluare a condamnatului întocmită de comisia privind aplicarea legii penale mai favorabile şi copia mandatului de executare a pedepsei nr 514/2.03.2009 emis de Tribunalul Olt.

De asemenea, la termenul de judecată din 04.02.2015 contestatorul a depus un memoriu la dosar prin care a solicitat reducerea pedepsei de la 6 ani la 3 ani primită pentru săvârşirea infracţiunii de furt şi de asemenea reducerea pedepsei de la 8 ani la 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere muniţie, cu menţinerea rezultantei.

Verificând actele şi lucrările dosarului, instanţa a constatat următoarele:

Prin sent pen nr 223/21.12.2007 a  Tribunalului Olt definitivă prin d.p. nr 638/ 23.02.2009 a ÎCCJ , inculpatul S. C. R.  a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 27 ani închisoare.

Prin sent pen nr 128/12.02.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, rămasă definitivă prin dec pen nr 442/05.06.2014 a Curţii de Apel Craiova, s-a admis sesizarea din oficiu formulată de Comisia de Evaluare din cadrul Penitenciarului Craiova privind aplicarea legii penale mai favorabile, s-a constatat incidenţa dispoziţiilor art. 6 alin. 1 Cod Penal în privinţa pedepselor aplicate, după cum urmează: pentru inf. prev. de art. 279 al. 3 lit. a Cod Penal 1969 corespondent în art. 342 al. 3 N.  Cod Penal, s-a redus pedeapsa principală aplicată, de la 8 ani închisoare, la 7 ani închisoare; pentru inf. prev. de art. 136 din lg. 295/2004, corespondent în art. 343 al. 1 N. Cod Penal s-a redus pedeapsa principală aplicată de la 5 ani închisoare, la 3 ani închisoare; pentru inf. prev. de art. 217 al. 1, 4 Cod Penal 1969, corespondent în art. 253 al. 1 şi 4 N. Cod Penal, s-a redus pedeapsa principală de la 8 ani închisoare la 7 ani închisoare; pentru inf. prev. de art. 208-209 lit. e Cod Penal 1969, corespondent în art. 229 al. 1 lit. b N. Cod Penal, s-a redus pedeapsa principală de la 6 ani închisoare la 5 ani închisoare.

S-a constatat că nu se impune reducerea pedepsei rezultante de 27 ani închisoare pedeapsă principală şi 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c Cod Penal, aplicată potrivit legii vechi, deoarece nu depăşeşte maximul special la care se poate ajunge în baza legii noi, conform art. 39 N. Cod Penal.

Potrivit dispoziţiilor art. 599 alin. 5 C.pr.pen., cererile ulterioare de contestaţie la executare sunt inadmisibile, dacă există identitate de persoană, de temei legal, de motive şi de apărări.

Astfel, constatând că prin sent pen nr 128/12.02.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, rămasă definitivă prin dec pen nr 442/05.06.2014 a Curţii de Apel Craiova, care are autoritate de lucru judecat, s-a soluţionat o contestaţie la executare privind aceeaşi parte – condamnatul S. C. R., întemeiată pe acelaşi temei legal şi pentru aceleaşi motive – aplicarea legii penale mai favorabile s-a respins contestaţia la executare  ca fiind inadmisibilă.

Împotriva acestei sentinţe  a formulat contestaţie condamnatul S. C. R., arătând că art.599 alin.5 Cod pr.penală nu are aplicabilitate în cauză, deoarece pentru infracţiunile prev.de art.208-209 alin.1 lit.e Cod penal anterior, respectiv art.279 alin.3 Cod penal anterior nu s-a făcut o încadrare juridică corectă cu ocazia soluţionării contestaţiei la executare anterioare, în sensul că nu s-au stabilit în mod corect articolele care au corespondent în noul Cod penal.

Astfel, infracţiunea prev.de art.208-209 alin.1 lit.e Cod penal anterior are echivalent în art.228 alin.1 noul Cod penal, ci nu în art.229 alin.1 lit.b noul Cod penal, iar infracţiunea prev.de art.279 alin.3 lit.a Cod penal anterior are echivalent în art.342 alin.1 noul Cod penal, ci nu în art.342 alin.3 noul Cod penal.

A precizat că nu contestă cuantumul pedepsei rezultante de 27 ani rezultată după contopirea pedepselor.

Prin decizia penală nr. 150 din 02 aprilie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.13808/63/2014,s-a respins,ca nefondată contestaţia,fiind obligat contestatorul la 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

În motivarea deciziei s-au arătat următoarele:

Prin s.p.nr.128 din 12 februarie 2014 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.905/63/2014, modificată prin d.p.nr.442 din 5 iunie 2014 a Curţii de Apel Craiova, în baza  art.595 Cod pr.penală, art.23 din Legea nr.255/2013 s-a admis contestaţia la executare, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art.6 Cod penal.

Prin contestaţia ce formează obiectul prezentei cauze, acelaşi condamnat solicită din nou aplicarea dispoziţiilor art.6 Cod penal, criticând modul în care  s-a soluţionat contestaţia la executare formulată anterior,  în opinia sa, pentru infracţiunile prev.de art.208-209 alin.1 lit.e Cod penal anterior, respectiv art.279 alin.3 Cod penal anterior nu s-a făcut o încadrare juridică corectă cu ocazia soluţionării contestaţiei la executare anterioare, în sensul că nu s-au stabilit în mod corect articolele care au corespondent în noul Cod penal.

Ori, contestaţia la executare formulată anterior a fost soluţionată printr-o hotărâre definitivă.

În acest context, condamnatul nu mai poate formula o nouă contestaţie la executare în care să solicite din nou aplicarea dispoziţiilor art.6 Cod penal pentru aceleaşi infracţiuni avute în vedere la pronunţarea s.p.nr.128 din 12 februarie 2014 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.905/63/2014, modificată prin d.p.nr.442 din 5 iunie 2014 a Curţii de Apel Craiova, chiar dacă, în opinia sa, la soluţionarea contestaţiei la executare formulată anterior nu s-a procedat în mod corect.

În speţă, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.599 alin.5 Cod pr.penală, existând identitate de persoană, de temei legal, de motive şi de apărări.

În altă ordine de idei, în condiţiile în care printr-o hotărâre anterioară definitivă s-au reîncadrat faptele conform reglementărilor noului Cod penal, reducându-se pedepsele în raport de dispoziţiile legii mai favorabile, cu ocazia soluţionării unei noi contestaţii la executare nu se mai poate analiza o nouă cerere formulată de acelaşi condamnat prin care solicită din nou reîncadrarea faptelor şi aplicarea dispoziţiilor legii mai favorabile.