Infracţiunilor prevăzute de art. 64

Sentinţă penală 385 din 06.10.2014


DOSAR  PENAL NR.////842/2013

R O M ÂN I A

JUDECĂTORIA  HÂRŞOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

SENTINȚA PENALĂ NR. ///

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN : .2014

PREŞEDINTE : S.R.M. 

GREFIER : GH.C.

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE PROCUROR C.M. DIN CADRUL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA HÂRŞOVA

S-a luat în examinare cauza penală privind pe inculpatul A.C., domiciliat în (…), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 64, lit. a (pescuitul  comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit), g (pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte  de pescuit  având  ochiul de plasă sub  dimensiunile minime legale, i (deținerea și folosirea la pescuit de către persoanele  neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum  și a altor  tipuri de unelte de pescuit  comercial( și k (deținerea  și utilizarea  uneltelor  de plasă de tip monofilament ) din OUG  nr. 23/2008, totul  cu aplicarea  art. 38, alin.1  C.pen., prin Rechizitoriul nr.////P/2013 din ///.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârşova .

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de //.2014 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, a amânat pronunţarea la data de ///.2014, când s-a pronunţat. 

I N S T A N T A

Asupra cauzei penale de fata:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova nr. ////P/2013 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului A.C., domiciliat în (…), pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.64, literele a (pescuitul commercial sau sportive, fără licenţă sau autorizaţie de pescuit), g (pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale), i (deţinerea şi folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit commercial ) şi k  (deţinerea şi utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament) din OUG nr.23/2008 totul cu aplic. art. 38 alin.1 C.pen.

Cauza a fost inregistrata pe rolul instantei la data de 04.07.2014 sub numar de dosar 385/842/2014.

In fapt, se retine in sarcina inculpatului A.C., ca, la data de //.2013  organele de Poliţie din cadrul Postului de  Poliţie Transporturi Navale Hârşova împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură i-au depistat la km.253 al fluviului Dunărea pe inculpatul condamnat F.I. şi pe inculpatul A.C., pescuind nelegal, având asupra lor unelte de pescuit comercial tip setcă monofilament având ochiul de plasă subdimensionat.

Cu ocazia controlului efectuat de către organele de poliţie asupra ambarcaţiunii nelicenţiate, a fost descoperită o plasă tip monofilament şi având ochiul de plasă subdimensionat cu o lungime de 50 m care a fost confiscată de către organele de poliţie.

Organele de poliţie au încheiat procesul-verbal de constatare a infracţiunilor la data de  ///.2013 şi întrebaţi fiind despre provenienţa plasei de pescuit aflate în posesia lor, inculpatul F.I. şi inculpatul A.C. au declarat că acesta aparţine inculpatului A.C..

Prin rechizitoriul nr. ////P/2013 din data de ///.2013 inculpatul condamnat F.I. a fost trimis în judecată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.64 literele a,i, k, şi m din OUG 23/2008, totul cu aplicarea art. 33 lit. b cod penal, iar faţă de inculpatul A.C. s-a dispus disjungerea cauzei, având în vedere că nu i s-a putut prezenta materialul de urmărire penală. Prin sentinţa penală nr. // din data de ///.2014, s-a dispus de către Judecătoria Hârşova condamnarea inculpatului F.I. la o pedeapsă cu amendă penală de 1500 lei, precum şi confiscarea plasei de tip monofilament şi având ochiul de plasă subdimensionat.

Din declaraţia inculpatului A.C. a reieşit că plasa de pescuit tip monofilament şi având ochiul de plasă subdimensionat nu îi aparţine şi nu a pescuit cu aceasta, precum şi că, împreună cu inculpatul condamnat F.I., se îndreptau cu ambarcaţiunea în care au fost surprinşi de către organele de poliţie către pădurea situată pe celălalt mal al fluviului Dunărea, pentru a aduna lemne de foc. Până a ajunge la malul celălalt, au fost opriţi de către martorul B.S. care le-a solicitat ajutorul în a-şi recupera plasele de pescuit aflate în apele fluviului, motiv pentru care martorul B.S. a fost luat în ambarcaţiunea lor. De asemenea, ulterior a declarat că, de fapt, plasa de pescuit aparţinea martorului B.S..

În cauză a fost audiat şi martorul B.S. care a declarat că inculpatul condamnat F.I. şi inculpatul A.C. „pescuiau şi ei staţionar (la stănoagă) cu o plasă de pescuit comercial de aproximativ 50 de m şi că „după ce şi-au scos plasa lor de pescuit din apă, m-au luat şi pe mine în barcă pentru a-mi verifica uneltele mele de pescuit „, moment la care  „ am fost opriţi de către organele de poliţie”.

Declaraţiile inculpatului A.C. au fost apreciate ca nesincere, având în vedere declaraţiile martorului B.S., date atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei de judecată şi care se coroborează cu menţiunile din procesul-verbal de constatare a infracţiunilor.

Niciunul dintre inculpaţi nu deţine ambarcaţiune pentru care să fie emisă licenţă de pescuit, nefiind pescari autorizaţi să desfăşoare activitatea de pescuit comercial aşa cum reiese din adresa /// din data de ///.2013 emisă de Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură.

Audiat în faţa instanţei inculpatul a precizat că este nevinova şi că îşi menţine declaraţiile date în faza de urmărire penală.

Analizand actele si lucrarile existente la dosar, instanta retine urmatoarele:

La data de ///.2013  organele de Poliţie din cadrul Postului de  Poliţie Transporturi Navale Hârşova împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură i-au depistat la km.253 al fluviului Dunărea pe inculpatul condamnat F.I. şi pe inculpatul A.C., pescuind nelegal, având asupra lor unelte de pescuit comercial tip setcă monofilament având ochiul de plasă subdimensionat.

Cu ocazia controlului efectuat de către organele de poliţie asupra ambarcaţiunii nelicenţiate, a fost descoperită o plasă tip monofilament şi având ochiul de plasă subdimensionat cu o lungime de 50 m care a fost confiscată de către organele de poliţie.

Organele de poliţie au încheiat procesul-verbal de constatare a infracţinilor la data de  ///.2013 şi întrebaţi fiind despre provenienţa plasei de pescuit aflate în posesia lor, inculpatul F.I. şi inculpatul A.C. au declarat că acesta aparţine inculpatului A.C..

Prin rechizitoriul nr. ////P/2013 din data de ///.2013 inculpatul condamnat F.I. a fost trimis în judecată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.64 literele a,i, k, şi m din OUG 23/2008, totul cu aplicarea art.33 lit.b cod penal, iar faţă de inculpatul A.C. s-a dispus disjungerea cauzei, având în vedere că nu i s-a putut prezenta materialul de urmărire penală. Prin sentinţa penală nr. // din data de //.2014, s-a dispus de către Judecătoria Hârşova condamnarea inculpatului F.I. la o pedeapsă cu amendă penală de 1500 lei, precum şi confiscarea plasei de tip monofilament şi având ochiul de plasă subdimensionat.

Din declaraţia inculpatului A.C. a reieşit că plasa de pescuit tip monofilament şi având ochiul de plasă subdimensionat nu îi aparţine şi nu a pescuit cu aceasta, precum şi că, împreună cu inculpatul condamnat F.I., se îndreptau cu ambarcaţiunea în care au fost surprinşi de către organele de poliţie către pădurea situată pe celălalt mal al fluviului Dunărea, pentru a aduna lemne de foc. Până a ajunge la malul celălalt, au fost opriţi de către martorul B.S. care le-a solicitat ajutorul în a-şi recupera plasele de pescuit aflate în apele fluviului, motiv pentru care martorul B.S. a fost luat în ambarcaţiunea lor. De asemenea, ulterior a declarat că, de fapt, plasa de pescuit aparţinea martorului B.S..

Martorul B.S. a fost audiat atât în cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei arătând că A.C. şi F.I. erau cu o altă barcă, martorul rugându-i pe aceştia doi să îl ajute să scoată setcile.

Situatia de fapt retinuta de instanta si vinovatia inculpatului sunt pe deplin dovedite de mijloacele de proba administrate in cauza respectiv, referat de terminare a urmăririi penale, ordonanţa de punere în mişcare a urmăririi penale, referat cu propunere de punere în mişcare a urmăririi penale, ordonanţa de restiture a cauzei, ordonanţa de schimbare a încadrării juridice, opis imprimate, referat cu propunere de clasare, adresă disjungere dosar, copie xerox a rechizitoriului ///P/2013, copie xerox a rezoluţiei de începere a urmăririi penale, proces- verbal de constatare, proces-verbal de ridicare în vederea confiscării, procese verbale de custodie, dovadă seria SM nr.000500, copia xerox a adresei de introducere în Camera de corpuri delicte, proces-verbal de căutare, adresă nr. //.2013 a PP Transporturi Navale Hârşova, adresă nr. /////.2013 a ANPA, declaraţia martorului B.S., declaraţia învinuitului F.I., declaraţiile inculpatului A.C., proces-verbal de audiere a învinuitului F.I., proces-verbal de aducere la cunoştinţă a punerii în mişcare a urmăririi penale, proces-verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect, proces-verbal de audiere a inculpatului A.C., fişă cazier judiciar a inculpatului A.C.

In drept,

Faptele  inculpatului A.C. care la data de  ///.2013 a pescuit neautorizat, având asupra sa o plasă tip monofilament şi având ochiul de plasă subdimensionat, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunilor prevăzute de art.64 lit a,g, i,k din OUG 23/2008 totul cu aplicarea art.38 al.1 cod penal.

Din analiza cazierului judiciar existent in dosarul cauzei rezulta ca inculpatul  nu poseda antecedente penale.

La stabilirea pedepsei la care urmeaza sa fie condamnat inculpatul, instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 C.pen, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială, precum şi limitele de pedeapsa prevazute de textul incriminator pentru fapta savarsita.

Având în vedere aceste criterii  cât şi nivelul  social şi financiar precar, care se concretizează ca şi circumstanţe atenuante personale,faptul că inculpatul s-a prezentat la instanţă unde nu a avut o poziţie sinceră de recunoaştere,

pentru considerentele mentionate anterior, instanţa va dispune condamnarea acestuia la  cate o pedeapsa cu amenda penala:

În baza art.64 al.1 lit.a din OUG 23/2008,raportat la art.63 alin 2 VCP, totul cu aplicarea art.5 NCP

Condamnă pe inculpatul A.C. la o pedapsă de 600 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.

În baza art.64 al.1 lit.g din OUG 23/2008,raportat la art.63 alin 2 VCP, cu aplicarea art.5 NCP

Condamnă pe inculpatul A.C. la o pedapsă de 600 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.

În baza art.64 al.1 lit.i din OUG 23/2008,raportat la art.63 alin 2 VCP,cu aplicarea art.38 NCP, totul cu aplicarea art.5 NCP

Condamnă pe inculpatul A.C. la o pedapsă de 800 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.

În baza art.33 lit a şi 34 lit.c VCP cu aplicarea art.5 NCP

Contopeşte pedepsele aplicate. În final inculpatul A.C. execută pedeapsa rezultantă de 800 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.63 indice 1 VCP.

În baza art.398 NCPP raportat la art.274 alin 1 NCPP obligă pe inculpatul A.C. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 100 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

În baza art.64 al.1 lit.a din OUG 23/2008,raportat la art.63 alin 2 VCP, totul cu aplicarea art.5 NCP

Condamnă pe inculpatul A.C., dom. în (…)  la o pedapsă de 600 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.

În baza art.64 al.1 lit.g din OUG 23/2008,raportat la art.63 alin 2 VCP, cu aplicarea art.5 NCP

Condamnă pe inculpatul A.C. la o pedapsă de 600 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.

În baza art.64 al.1 lit.i din OUG 23/2008,raportat la art.63 alin 2 VCP, totul cu aplicarea art.5 NCP

Condamnă pe inculpatul A.C. la o pedapsă de 800 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.

În baza art.33 lit a şi 34 lit.c VCP cu aplicarea art.5 NCP

Contopeşte pedepsele aplicate.În final inculpatul A.C. execută pedeapsa rezultantă de 800 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 1 an.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.63 indice 1 VCP.

În baza art.398 NCPP raportat la art.274 alin 1 NCPP obligă pe inculpatul A.C. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 100 lei.

Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 06 Octombrie 2014

PREȘEDINTE, GREFIER,

S.R.M. GH.C.