Furt calificat. Violare de domiciliu. Încetarea procesului penal ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. Legea penală mai favorabilă.

Sentinţă penală 2825 din 09.10.2014


„În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor A. şi P. prin rechizitoriul întocmit  la data de 31.10.2012 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi în dosarul de urmărire penală având nr.5353/P/2009  , astfel:

- din infracţiunea de „ complicitate la tentativă la furt calificat”, prevăzută de art.  26 Cod penal din 1968 raportat la art. 20 Cod penal din 1968 cu referire la art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a,e Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 99 alin. 3 Cod penal din 1968  în infracţiunea  de „ complicitate la tentativă la furt calificat”, prevăzută de art.  48 raportat la art. 32 cu referire la art. 228 alin. 1 Co penal , cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal , art. 113 alin. 3 Cod penal  şi cu reţinerea dispoziţiilor art. 5 Cod penal;

- din infracţiunea de „violare de domiciliu ”, prevăzută de art.  192 alin. 2  Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 99 alin. 3 Cod penal din 1968  în infracţiunea  de „violare de domiciliu”, prevăzută de art.  224 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal , art. 113 alin. 3 Cod penal  şi cu reţinerea dispoziţiilor art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la art. 153 , art. 154 , art. 155 alin. 4 Cod penal  cu referire la art. 131 Cod penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor minori A. şi P. în ceea ce priveşte infracţiunile de „complicitate la tentativă la furt calificat”, prevăzută de art.  48 raportat la art. 32 cu referire la art. 228 alin. 1 Co penal , cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi „violare de domiciliu”, prevăzută de art.  224 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal , cu aplicarea art. 113 alin.3 Cod penal  şi cu reţinerea dispoziţiilor art. 5 Cod penal , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.”.

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Raportat la limitele de pedeapsă prevăzute de Codul penal  în cazul infracţiunilor de complicitate la tentativă de furt calificat şi violare de domiciliu , instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor , în sensul anterior menţionat .

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei răspunderii penale cu privire la cei doi inculpaţi minori instanţa a reţinut că , potrivit art. 153 Cod penal  prescripţia înlătură răspunderea penală; termenul de prescripţie a răspunderii penale , în cazul în care  legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani , fiind de 5 ani –termen care începe să curgă de la data săvârşirii infracţiunii.

Potrivit art. 155 Cod penal cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză , după fiecare întrerupere începând să curgă un nou termen de prescripţie. Potrivit alin. 4 al art. anterior menţionat termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.

La calcularea  termenului de prescripţie instanţa a avut în vedere şi disp. art. 131 Cod penal potrivit cărora „termenele de prescripţie a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori şi se întrerup sau se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori”.

Analizând dispoziţiile legale anterior menţionate instanţa a constatat că în cazul inculpaţilor minori  , pentru infracţiunea de „ complicitate la tentativă la furt”, prevăzută de art.  48 raportat la art. 32 cu referire la art. 228 alin. 1 Cod penal , cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal , art. 113 alin. 3 Cod penal , respectiv „violare de domiciliu”, prevăzută de art.  224 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal , art. 113 alin. 3 Cod penal termenul de prescripţie a răspunderii penale este de  5 ani ( 2 ani şi 6 luni potrivit art. 154 cu referire la art. 154  alin. 1 lit. d) Cod penal şi  dublat  potrivit art. 155 alin. 4 Cod penal) calculat de la data săvârşirii faptei , respectiv 03.05.2009.