Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (o.u.g nr. 195/2002)

Sentinţă penală 37 din 25.02.2014


JUDECĂTORIA COSTEŞTI

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 37/2014

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat S.C., având ca obiect infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002).

***

Prin rechizitoriul nr. 1159/P/2013 din data de 24.10.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti inculpatul S.C. a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism, având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală, prev. de art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002.

 Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Costeşti la data de 07.11.2013 sub nr. unic 3420/214/2013.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că la data de 14.07.2013, în jurul orelor 00,49, inculpatul S.C. a condus pe DN 65A, pe raza comunei Buzoeşti, judeţul Argeş, autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare AG-09-SWV, având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv 1,50 g%0 la prima probă şi 1,35 g%0  la cea de-a doua.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces-verbal de depistare, rezultatul testării cu aparatul etilotest, buletin de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 279/17.07.2013 emis de S.M.L. Argeş, declaraţii inculpat, declaraţii martor B I M.

La termenul de judecată din data de 16.01.2014 inculpatului i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile art. 3201 C.p.p., ocazie cu care acesta a declarat că recunoaşte fapta reţinută în sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei, solicitând totodată ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Constatând îndeplinite condiţiile art. 3201 C.p.p., instanţa a încuviinţat cererea inculpatului, dispunând ca judecata să aibă loc în condiţiile textului de lege menţionat.

În scopul soluţionării cauzei, instanţa a dispus ataşarea fişei de cazier judiciar a inculpatului, din cuprinsul căreia rezultă că nu este cunoscut cu antecedente penale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 14.07.2013, în jurul orelor 00:49, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului Costeşti au oprit pentru control, pe D.N. 65A, pe raza comunei Buzoeşti, judeţul Argeş, autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare AG-09-SWV, condus de inculpatul S.C.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea sa cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În aceste condiţii, inculpatul a fost condus la Spitalul „Regele Carol I” din Costeşti, în vederea prelevării probelor biologice de sânge.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 279/17.07.2013 întocmit de S.M.L. Argeş (f. 7 d.u.p.), inculpatul a avut o alcoolemie de 1,50 g%0 la prima probă (ora 01,15) şi 1,35 g%0  la cea de-a doua (ora 02,15).

Cu ocazia audierii, inculpatul a precizat că la data de 13.07.2013, în jurul orelor 20,00, a mers împreună cu mai mulţi prieteni la un bar din comuna Buzoeşti, unde a consumat băuturi alcoolice, respectiv un litru de bere. În jurul orelor 00:45 a fost rugat de un prieten să îl ducă la domiciliu, iar în timp ce se deplasa pe DN 65A a fost oprit de un echipaj al poliţiei rutiere.

Susţinerile inculpatului se coroborează cu depoziţia martorului asistent BIM, care a confirmat totodată legalitatea procedurii desfăşurate de organele de poliţie.

În drept, fapta inculpatului S.C., care la data de 14.07.2013, în jurul orelor 00,49, a condus pe DN 65A, pe raza comunei Buzoeşti, judeţul Argeş, autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare AG-09-SWV, având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv 1,50 g%0 la prima probă şi 1,35 g%0  la cea de-a doua, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 din Lg. 286/2009 privind Codul penal.

În acest sens, instanţa evidenţiază că prevederile art. 336 alin. 1 din Lg. 286/2009 privind Codul penal reprezintă o reglementare mai favorabilă decât prevederile art. 87 alin. 1 din O.U.G., având în vedere că prevăd şi sancţiunea alternativă a amenzii penale, alăturat celei a închisorii.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 alin. 1 din Lg. 286/2009 privind Codul penal şi va ţine seama, în acest sens, de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, de conduita inculpatului după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, de nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

În ceea ce priveşte limitele de pedeapsă, se reţine că la termenul de judecată din data de 16.01.2014 inculpatul a solicitat să se facă aplicarea în cauză a prevederilor fostului art. 3201 C.p.p. (în prezent art. 375 din Lg. 135/2010 privind Codul de procedură penală), având în vedere poziţia sinceră exprimată în faţa instanţei, iar la acelaşi termen de judecată instanţa a încuviinţat cererea sa, constatând îndeplinite condiţiile textului de lege menţionat.

Ca atare, instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între limitele rezultate în urma aplicării prevederilor art. 375 şi art. 396 alin. 10 din Lg. 135/2010 privind Codul de procedură penală, respectiv între 8 luni şi 3 ani şi 4 luni (pedeapsa prevăzută de art. 336 alin. 1 din Lg. 286/2009 privind Codul penal fiind de la unu la 5 ani închisoare). 

La aprecierea stării de pericol creată, instanţa urmează a ţine seama, în primul rând, de valoarea relativ ridicată a alcoolemiei inculpatului, astfel cum rezultă din buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 279/17.07.2013 întocmit de S.M.L. Argeş. Instanţa acordă o importanţă deosebită la individualizarea judiciară a pedepsei acestui aspect, dat fiind faptul că riscul producerii unui accident rutier creşte direct proporţional cu valoarea alcoolemiei.

Pe de altă parte, urmează a fi avute în vedere elementele de natură să caracterizeze persoana inculpatului, respectiv recunoaşterea săvârşirii faptei şi lipsa antecedentelor penale, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar.

Având în vedere aspectele arătate mai sus, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare este necesară şi suficientă pentru îndreptarea inculpatului.

În consecinţă, în temeiul art. 336 alin. 1 din Lg. 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Lg. 286/2009 privind Codul penal, în condiţiile art. 396 alin. 10 din Lg. 135/2010 privind Codul de procedură penală, va condamna pe inculpatul S.C. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

Potrivit art. 12 din Lg. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal, pedepsele accesorii şi complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracţiunea comisă.

Având în vedere natura infracţiunii săvârşite de către inculpat, în temeiul art. 66 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 286/2009 privind Codul penal va interzice acestuia, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

Totodată, în temeiul 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 286/2009 privind Codul penal va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, instanţa apreciază că scopul preventiv-educativ al pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia.

Astfel, instanţa consideră ca fiind îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute de art. 81 C. pen. din 1969 privind suspendarea condiţionată (instituţie ce funcţionează autonom faţă de aplicarea pedepsei), respectiv pedeapsa aplicată este de 1 an şi 6 luni închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni şi se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, motiv pentru care instanţa, în baza art. 81 şi art. 82 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 13 C. pen. din 1969, va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni, termen de încercare.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. din 1969 va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de mai sus.

Totodată, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de încercare.

În temeiul art. 274 alin. 1 din Lg. 135/2010 privind Codul de procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 60 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, urmând ca onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, în sumă de 200 lei, să rămână în sarcina statului.