Actiune in anulare

Sentinţă civilă 1374 din 08.05.2014


Cu sesizarea înregistrată sub nr.742/207/2014 la data de  03.03.2014 pe rolul Judecătoriei Caracal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, în temeiul art.245 alin.1 lit.c/1 C.pr.p., art.249 alin. 2 C.pr.p., combinate cu prevederile art.92 și art.308 C.pr.c., a solicitat instanței desființarea înscrisurilor falsificate de către învinuita RML, respectiv: contractul de credit pentru consum nr.695481 din 27.10.2008, anexele acestui contract de credit; declarația pe proprie răspundere/cererea de credit formulată de solicitant ,,ZT”; declarația din data de 27.10.2008 privitoare la numărul de telefon indicat pentru contact și factura fiscală seria HY-TIS nr.15259 din 27.10.2008.

S-a arătat că partea vătămată ZT a formulat plângere penală împotriva învinuitei RML, la data de 06.12.2010, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals privind identitatea  și uz de fals, arătând că în cursul lunii octombrie 2008 a fost indusă în eroare de învinuita RML, care i-a solicitat actele de stare civilă, sub pretext că urmează ca partea vătămată să o gireze pentru a putea încheia un contract de credit bancar, pentru achiziționarea unor bunuri cu plata în rate.

În continuare, s-a menționat că ulterior, folosind actele de stare civilă ale părții vătămate și profitând de neatenția reprezentanților S.C. H S.R.L. ..., județul Dolj, prin inducerea în eroare și declinarea unei identități false, învinuita RML a determinat încheierea  unui contract de credit pentru consum nr.695481 din 27.10.2008 și anexele acestui contract de credit, pe numele părții vătămate ZT.

S-a precizat în sesizare că în baza acestui contract de credit, învinuita RML a achiziționat mai multe bunuri cu plata în rate de la magazinul S.C. H S.R.L. ..., județul Dolj, bunuri care au fost achitate de către societatea creditoare S.C. RIFN S.A. – București, conform contractului menționat mai sus.

Prin sesizare s-a mai arătat că prejudiciul cauzat în dauna părții civile S.C. RIFN S.A. – București a fost în valoare de 6718,75 lei.

Totodată, s-a mai menționat prin sesizare că prin rechizitoriul nr.3635/P/2010 din 21.03.2012 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei RML pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art.215 alin.1, 2 și 3 C.p. și uz de fals, prev. de art.291 teza II C.p. cu aplicarea art.33 lit.a C.p..

S-a mai arătat că, prin același rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor penale de către organele de poliție pentru identificarea autorului infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 C.p. și fals privind identitatea, prev. de art.293 C.p..

De asemenea, s-a mai precizat că prin Ordonanța nr.907/P/2012 din data de 11.11.2013 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei RML, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor, prev. de art.290 alin.1 C.p. și art.293 alin.1 C.p. cu aplicarea art.33 lit.a C.p. și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ (1000 lei amendă administrativă), în temeiul prev. de art.249/1 C.pr.p., art.11 pct.1 lit.b, art.10 lit.b/1 C.pr.p. și art.18/1 C.p..

Prin aceeași ordonanță s-a dispus în temeiul art.245 alin.1 lit.c/1 C.pr.p., art.249 alin.2 C.pr.p. combinat cu art.92 și art.308 C.pr.civ., sesizarea instanței civile – Judecătoria Caracal, cu privire la desființarea înscrisurilor falsificate de învinuita RML.

Au fost anexate în vederea soluționării sesizării, următoarele înscrisuri: copia Ordonanței nr.907/P/2012 din data de 11.11.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal; copia rechizitoriului nr.3653/P/2010 din data de 21.03.2012; originalul înscrisurilor falsificate de învinuita RML, respectiv contractul de credit pentru consum nr.695481 din 27.10.2008 și anexele acestui contract de credit, declarație pe proprie răspundere/cererea de credit formulată de solicitant „ZT”, declarația din data de 27.10.2008 privitoare la numărul de telefon indicat prin contract și factura fiscală seria HY-TIS nr.15259 din 27.10.2008; copia raportului de expertiză grafică nr.72820 din data de 14.06.2013 și a raportului de expertiză grafică nr.89133 din data de 09.11.2011; copie de pe declarația părții vătămate ZT dată în cursul urmăririi penale.

Cu toate că au fost legal citați, intimații RML și S.C. RIFN S.A. București nu s-au prezentat în instanță pentru a-și formula eventuale apărări în cauză și nu au formulat întâmpinare, potrivit dispozițiilor art. 205 C.pr.civ..

Fără a formula și înainta la dosar întâmpinare, intimata ZT s-a prezentat în ședința publică din 8 mai 2014 și a arătat că a considerat încheiate problemele cu învinuita RML, în condițiile în care a primit de la aceasta integral suma de bani care i s-a oprit din pensie în favoarea intimatei S.C. RIFN S.A. București, înțelegând să lase la aprecierea instanței cele sesizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța a reținut următoarele:

La data de 06.12.2010, intimata-parte vătămată ZT a formulat plângere penală împotriva intimatei-învinuite RML, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals privind identitatea  și uz de fals, arătând că în cursul lunii octombrie 2008 a fost indusă în eroare de învinuita RML, care i-a solicitat actele de stare civilă, sub pretext că urmează ca partea vătămată să o gireze pentru a putea încheia un contract de credit bancar, pentru achiziționarea unor bunuri cu plata în rate.

Folosind actele de stare civilă ale părții vătămate și profitând de neatenția reprezentanților S.C. H S.R.L. ..., județul Dolj, prin inducerea în eroare și declinarea unei identități false, învinuita RML a determinat încheierea  unui contract de credit pentru consum nr.695481 din 27.10.2008 și anexele acestui contract de credit, pe numele părții vătămate ZT.

În baza acestui contract de credit, învinuita RML a achiziționat mai multe bunuri cu plata în rate de la magazinul S.C. H S.R.L. ..., județul Dolj, bunuri care au fost achitate de către societatea creditoare S.C. RIFN S.A. – București, conform contractului de credit pentru consum nr.695481 din 27.10.2008 și anexele acestui contract de credit, astfel că prejudiciul cauzat în dauna părții civile S.C. RIFN S.A. – București a fost în valoare de 6718,75 lei.

Ulterior, prin rechizitoriul nr.3635/P/2010 din 21.03.2012 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei RML pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prev. de art.215 alin.1, 2 și 3 C.p. și uz de fals, prev. de art.291 teza II C.p. cu aplicarea art.33 lit.a C.p..

 Prin sentința penală nr.210 din 29.06.2012 pronunțată de Judecătoria Caracal în dosarul nr.1780/207/2012, inculpata RML a fost condamnată la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplicarea art.86/1 C.p., sentința rămânând definitivă prin nerecurare

Totodată, prin rechizitoriul nr.3635/P/2010 din 21.03.2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor penale de către organele de poliție pentru identificarea autorului infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.290 C.p. și fals privind identitatea, prev. de art.293 C.p., iar în urma acestei disjungerii s-a format dosarul penal nr.907/P/2012.

Prin Ordonanța nr.907/P/2012 din data de 11.11.2013 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei RML, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor, prev. de art.290 alin.1 C.p. și art.293 alin.1 C.p. cu aplicarea art.33 lit.a C.p. și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ (1000 lei amendă administrativă), în temeiul prev. de art.249/1 C.pr.p., art.11 pct.1 lit.b, art.10 lit.b/1 C.pr.p. și art.18/1 C.p..

Conform dispozițiilor 245 alin.1 lit.c/1 C.pr.p., prin ordonanța de încetare a urmăririi penale se dispune totodată asupra sesizării instanței civile competente cu privire la desființarea totală sau parțială a uni înscris.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.315 alin.2 lit.d NCPP, ordonanța de clasare cuprinde mențiunile prevăzute la art.286 alin.2, precum și dispoziții privind sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desființare totală sau parțială a unui înscris.

În conformitate cu dispozițiile art.92  alin.1 NCPC, procurorul poate porni orice acțiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Totodată, potrivit prevederilor art.308 NCPC, în cazul în care, potrivit legii, acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare ori nu poate continua, cercetarea falsului se va face de către instanța civilă, prin orice mijloace de probă.

Având în vedere considerentele mai sus expuse, instanța urmează să admită sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, în contradictoriu cu intimații ZT, RML și S.C. RIFN S.A. și să dispună desființarea totală a următoarelor înscrisuri : contractul de credit pentru consum nr.695481 din 27.10.2008 încheiat între S.C.  RIFN S.A. în calitate de creditor și ZT în calitate de împrumutat și anexele acestui contract de credit; declarația pe proprie răspundere/cererea de credit formulată de solicitant ,,ZT”; declarația din data de 27.10.2008 privitoare la numărul de telefon indicat pentru contact și factura fiscală seria HY-TIS nr.15259 din 27.10.2008.

Postat 30.05.2014