Recurs contencios administrativ. anulare proces verbal de control întocmit de i.t.m. -art.10 şi 16 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii.

Decizie 3036 din 09.09.2013


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

 RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE PROCES VERBAL DE CONTROL ÎNTOCMIT DE I.T.M.

-art.10 şi 16 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii.

Instanţa de fond a făcut o corectă apreciere a probelor de la dosar reţinând că starea de fapt mentionată în procesul verbal de control seria BH nr.0014524/10.03.2011 emis de  ITM B.  corespunde realitătii.

În opinia instanţei de recurs, sunt neîntemeiate susţinerile recurentei în sensul că numiţii U.  I. , B. M. , G.  G. si G. D.  nu au prestat activitate în folosul societaţii şi că angajarea acestora nu a fost aprobată de către administratorul recurentei, care nu stia de prezenta lor în incinta societaţii în ziua controlului.

În considerentele sentintei atacate, instanta de fond a făcut referire în mod justificat la declaratiile date de cele 4 persoane mentionate mai sus în fata agentilor constatatori, care sunt confirmate si de către martorul L. F. N. , rezultănd că toate aceste persoane au lucrat pentru societatea reclamantă, fără a li se fi încheiat contracte individuale de muncă.

Contrar pozitiei exprimate de recurentă, declaratiile subiective si contradictorii ale martorilor B. M. , L. F. N.  si U. I.  O. au fost corect înlăturate de către instanta de fond, neputând fi  acceptate apărările recurentei referitoare la presiunile exercitate de inspectorii de muncă, la prezenţa persoanelor respective la sediul societaţii doar pentru a aduna deşeuri de foc sau la desfăşurarea unor activităţi pentru o altă societate comercială.

Decizia nr.3036/CA/09.09.2013 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II –a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa nr.3240/CA/24.04.2013 Tribunalul Bihor a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta S.C. C. T. S.R.L.  cu sediul în localitatea R., nr. 262/A, judeţul B., în contradictoriu cu pârâtul I.  T.  M. B., cu sediul în O., strada A. R. nr. 1B, judeţul B. A luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

În urma unui control efectuat la reclamantă, a fost întocmit procesul verbal de control seria BH nr. 0014524 din 10.03.2011 (f. 4-7) prin care s-a dispus încheierea contractulelor individuale de muncă pentru domnii G. G. , B. M., U. I. O., G. D. cu data începerii activităţii, respectiv 10.03.2011, şi transmiterea acestora în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Pentru a se dispune aceste măsuri, s-a constatat că persoanele menţionate prestau muncă pentru reclamantă începând cu data de 10.03.2011 fără a li se fi încheiat contracte individuale de muncă începând cu această dată.

Instanţa a reţinut că procesul verbal de control este un act administrativ prin care se constată anumite împrejurări şi se dispun măsuri în funcţie de aceste împrejurări constatate. În măsura în care starea de fapt constatată nu corespunde realităţii, actul administrativ astfel întocmit este nelegal şi se impune anularea lui.

În speţă, instanţa a apreciat că starea de fapt menţionată în procesul verbal de control seria BH nr. 0014524 din 10.03.2011 (f. 4-7) corespunde realităţii. Astfel, instanţa a constatat că împrejurarea că la momentul efectuării controlului domnii G. G. , B. M. , U.  I.  O, G.  D.  prestau muncă fără a li se fi încheiat contracte individuale de muncă rezultă din declaraţiile date de aceştia în faţa agenţilor constatatori (f. 23-25). De asemenea, aceste declaratii sunt confirmate si de declaraţia data de domnul L. F. N. (f. 23) care a arătat in fata reprezentanţilor paratului ca lucreaza pentru reclamanta împreună cu persoanele depistate la munca fara contract, indicandu-le pe acestea nominal.

Instanta a apreciat ca declaratiile date de martorii B. M.  (f. 49), L.  F. N. (f.64) şi U. I O. (f. 50) in fata instantei sunt subiective si se impune a fi inlaturate avand in vedere ca sunt in contradictie cu cele date de aceleasi persoane cu ocazia controului efectuat de reprezentantii paratului precum si cu celelalte declaratii date de celelalte persoane depistate la munca fara contract cu aceeasi ocazie.

Prin urmare, nu au fost reţinute apărările reclamantei conform căreia aceste persoane se aflau la sediul sau doar pentru a aduna deşeuri pentru lemne de foc şi că nu au prestat activitate pentru reclamantă.

Nu a fost retinută nici apararea formulata de reclamanta conform careia persoanele depistate la munca nu ar fi prestat activitate pentru ea ci pentru cealalta societate care isi are sediul in respectiva societate avand in vedere ca in declaratiile date cu ocazia controlului toate persoanele depistate la munca au aratat ca muncesc pentru reclamantă.

Prin urmare, instanţa a constatat că procesul verbal de control seria BH nr. 16103 din 25.05.2011 (f. 13-17) este întocmit în mod legal şi a respins ca nefondată acţiunea.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs recurenta reclamantă SC C. T. SRL solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate, în sensul admiterii acţiunii.

A arătat că soluţia este nelegală, declaraţiile martorilor sunt importante, în stabilirea stării de fapt şi a adevărului. Este vorba de persoanele care au fost găsite în incinta societăţii şi despre care se susţine că ar fi lucrat în folosul acesteia.

Martorul B. M.  şi U. I. O. au arătat că nu au lucrat pentru societate, nu au vorbit cu administratorul societăţii, nu acesta i-a chemat să vină să lucreze ci au fost chemaţi de către L. F. , care era angajat, l-au ajutat pe acesta la unele treburi, însă nu au fost plătiţi pentru ajutorul dat. De asemenea au arătat că nu lucrează nici în prezent în cadrul societăţii.

A arătat că U. I. , B. M.,  G. G. şi G. D. nu au prestat activitate în folosul societăţii, angajarea lor nu a fost aprobată de către administratorul societăţii care nu ştia de prezenţa acestora în ziua controlului şi care nici nu era prezent în acea zi.

Cu privire la G. G. şi G. D. , martorul L. F.  a arătat că aceştia se aflau în afara sediului societăţii în momentul în care au apărut inspectorii de muncă. Nici nu se ştie cine sunt aceste persoane şi nu au putut fi aduşi ca şi martori.

Cu privire la declaraţia martorului L. F. a arătat că nici aceasta nu este subiectivă şi nici nu se poate reţine vreun interes al martorului de a proteja societatea, la momentul declaraţiei martorul nu mai era angajat.

Cu privire la contradictorialitatea declaraţiile, a arătat că martorii audiaţi în cauză au clarificat şi acest aspect. Aceştia au arătat modul cum s-a desfăşurat controlul, numărul mare de inspectori de muncă care s-au prezentat la acest control, modalitatea de interogare şi întocmire a acelor declaraţii, aspecte care au dus la intimidarea acestor persoane neobişnuite să aibă de a face cu astfel de controale.

Elementele esenţiale pentru încheierea unui contract individual de muncă sunt: acordul ambelor părţi (angajator şi angajat) şi remuneraţia pentru munca prestată.

Nu se poate vorbi în această situaţie despre existenţa acestor elemente. Societatea nu a ştiut de aceste persoane, nu s-a vorbit cu administratorul societăţii despre o eventuală angajare a lor, nici de la control şi până în prezent aceste persoane nu lucrează pentru societate şi nici nu au fost remunerate în vreun fel .

Intimatul pârât legal citat nu  formulat întâmpinare.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, precum si sub toate aspectele, în baza prevederilor art. 304 ind.1 Cod procedură civilă, instanta a apreciat recursul declarat de recurenta S.C. C. T. SRL R.  ca fiind nefondat pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a făcut o corectă apreciere a probelor de la dosar reţinând că starea de fapt mentionată în procesul verbal de control seria BH nr.0014524/10.03.2011 emis de  ITM B.  corespunde realitătii.

În opinia instanţei de recurs, sunt neîntemeiate susţinerile recurentei în sensul că numiţii U.  I. , B. M. , G.  G. si G. D.  nu au prestat activitate în folosul societaţii şi că angajarea acestora nu a fost aprobată de către administratorul recurentei, care nu stia de prezenta lor în incinta societaţii în ziua controlului.

În considerentele sentintei atacate, instanta de fond a făcut referire în mod justificat la declaratiile date de cele 4 persoane mentionate mai sus în fata agentilor constatatori, care sunt confirmate si de către martorul L. F. N. , rezultănd că toate aceste persoane au lucrat pentru societatea reclamantă, fără a li se fi încheiat contracte individuale de muncă.

Contrar pozitiei exprimate de recurentă, declaratiile subiective si contradictorii ale martorilor B. M. , L. F. N.  si U. I.  O. au fost corect înlăturate de către instanta de fond, neputând fi  acceptate apărările recurentei referitoare la presiunile exercitate de inspectorii de muncă, la prezenţa persoanelor respective la sediul societaţii doar pentru a aduna deşeuri de foc sau la desfăşurarea unor activităţi pentru o altă societate comercială.

În consecinţă, în baza considerentelor expuse, în temeiul prevederilor art. 312 Cod procedură civilă cu raportare la prevederile art.10 şi 16 din Legea nr.53/2003-Codul muncii, instanţa a respins ca nefondat recursul declarat de recurenta S.C. C.  T. SRL R.

Fără cheltuieli de judecată în recurs.