Art. 211 al.1, 2 C.p.

Sentinţă penală 40 din 25.02.2014


J U D E C A TO R I A

D E L I B E R Â N D:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd, din data de 18.09.2013, înregistrat la instanţă la data de 18.09.2013, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului minor XX, pentru săvârşirea infracţiunilor  de tâlhărie prev. şi ped. de art. 211 al.1, al.2 lit.a,b,c, al.21 lit.a,b C.p. cu aplic. art. 99 al.3 C.p şi a inculpatului YY. fiind acuzat de comiterea infracţiunii de tâlhărie prev. şi ped. de art. 211 al.1, al.2 lit.a,b,c, al.21 lit.a,b C.p. cu incidenţa  art. 75 lit c C.p

S-a reţinut în cuprinsul rechizitoriului faptul că în noaptea de  26/27.08.2013 după o înţelegere prealabilă, inculpatul XX împreună cu inculpatul YY, au pătruns în Staţia peco Dieselyan SRL …. purtând cagule pe faţă, unde, prin ameninţarea cu un cuţit, au sustras suma de 521 lei.

Prin încheierea din data de 19.11.2013, având în vedere faptul că în ceea ce-l priveşte pe inculpatul minor XX, nu au mai fost alte cereri de formulat în cauză, acesta prevalându-se de disp. art. 320/1 C.p.p,  ţinând seama de situaţia că inculpatul este arestat preventiv în cauză, pentru faptul că în privinţa inculpatului YY  s-a admis în circumstanţiere proba cu expertiza medico legală psihiatrică, pentru a nu afecta dreptul inculpatului minor XX la un proces desfăşurat într-un termen rezonabil, instanţa, în conformitate cu disp. art. 38 C.p.p, a dispus disjungerea cauzei cu privire la acesta din urmă şi terminarea cercetării judecătoreşti în ceea ce-l priveşte, cu continuarea procesului penal împotriva inculpatului YY în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

Cu privire la inculpatul minor XX, în dosarul disjuns cu nr. 1782/177/2013 al Judecătoriei Aleşd, s-a dispus condamnarea sa, la pedeapsa de 2 ani închisoare, prin privare de libertate,  prin  sentinţa penală nr. 214/2013, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.3/10.01.2014 a Curtii de Apel Oradea.

În cursul urmăririi penale inculpatul YY a recunoscut comiterea faptei de care  este acuzat, detaliind, cu ocazia reconstituirii efectuate modul de săvârşire al faptei.

În şedinţa publică din data de 15.10.2013, inculpatul YY a recunoscut  comiterea faptei puse în sarcina sa, solicitând ca judecarea cauzei să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în condiţiile art. 320/1 alin 2 C.p.p. Această cerere a fost admisă de instanţă prin încheierea pronunţată la aceeaşi dată.

Partea vătămată SC Diesel Yan SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză, întrucât prejudiciul a fost recuperat în cursul urmăririi penale.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

În seara zilei de 26.08.2013 inculpaţii YY şi XX, s-au întâlnit pentru  a discuta despre modalitatea în care ar putea face rost de bani, luând hotărârea de a se deplasa la staţia Peco situată în localitatea Aleşd, la ieşirea înspre Tinăud pe partea stângă, unde prin folosirea ameninţărilor şi a violenţelor să deposedeze persoanele aflate în incinta staţiei, de sume de bani. În acest scop, în prealabil, inculpaţii şi-au confecţionat cagule din mânecile unei bluze şi au luat asupra lor două cuţite.

Ajunşi în apropierea staţiei Peco, la teresa numită la “Scânduri”, inculpaţii au urmărit mai întâi dacă în staţie sunt oprite autovehicule pentru alimentare, asigurându-şi în această modalitate locul unde urma să desfăşoare activitatea infracţională.

În momentul în care s-au asigurat  că în staţia Peco nu mai sunt alte autovehicule inculpaţii YY şi XX, şi-au pus pe faţă cagulele confecţionate în condiţiile arătate mai sus peste ele inculpatul XX trăgându-şi o bluză iar inculpatul YY o şapcă de culoare roşie. Astfel, deghizaţi inculpaţii în jurul orelor 02,58, în data de 27.08.2013, s-au deplasat prin spatele staţiei Peco înspre incinta staţiei, inculpatul YY ameninţând unul dintre lucrătorii staţiei, respectiv pe martorul ….., spunându-i “ să stea cuminte”. După acest moment, ambii inculpaţi au pătruns în interiorul staţiei, unde inculpatul XX întâlnind-o pe martora …… (vânzătoare) a ameninţat-o prin gesturi  cu cuţitul pe care l-a avut asupra sa, solicitându-i să predea banii  existenţi în casa de marcat. În tot acest timp, inculpatul YY, întărind acţiunea ilicită a inculpatului minor, a supravegheat-o având în buzunar un cuţit, pe cealaltă persoană prezentă – martorul ….. angajat al staţiei Peco.

Martora ….. reacţionând la acţiunile inculpaţilor a acţionat butonul de panică la care era prevăzut sistemul de siguranţă al staţiei Peco, după care a luat un scaun pe care l-a folosit împotriva inculpatului XX încercând să-l lovească, cu scopul de-al împiedica să comită faptele.

În tot acest context, inculpatul minor XX a reuşit să sustragă din casa de marcat suma de 521 lei, după care a părăsit în fugă locul faptei împreună cu inculpatul YY. In timp ce se retrăgeau de la locul faptei inculpatului YY, i-a căzut de pe cap şapca de culoare roşie, cei doi adăpostindu-se la domiciliul inculpatului XX. Spre dimineaţa aceleaşi zile, cu intenţia de a se debarasa de lucrurile folosite la deghizare, inculpatul XX a aruncat în râul Criş, hainele cu care au fost îmbrăcaţi la momentul comiterii faptei precum şi cuţitul folosit în acest scop. Cât priveşte arma folosită de inculpatul YY la comiterea faptei, aceasta a fost găsită pe traseul urmat de aceştia după comiterea faptei, întrucât în grabă cuţitul a fost pierdut de inculpat.

Această stare de fapt a fost reţinută de instanţă în urma coroborării mijloacelor de probă reprezentând declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului XX, proces verbal de reconstituire, proces verbal de cercetare la faţa locului, proces verbal de reconstituire şi declaraţiilor martorilor VV, VV, VV, VV şi VV şi conţinutul raportului de constatare tehnico ştiinţifică nr. 426309/10.09.2013 întocmit de I.P.J Bihor – Serviciul de Investigaţii Criminalistice.

Prejudiciul cauzat SC DieselYan SRL, căreia îi aparţinea staţia Peco, a fost recuperat în cursul urmăririi penale, prin restituirea sumei de bani sustrasă.

Atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii, cu privire la incupatul YY, s-a administrat proba privind expertiza medico legală psihiatrică, din conţinutul lucrărilor de expertiză întocmite în acest sens, inclusiv a suplimentului adus acestora de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Bihor, rezultând fără echivoc că discernământul acestui inculpat este păstrat în prezent şi a fost, de asemenea, păstrat la momentul comiterii faptei imputate. S-a arătat totodată că acesta prezintă o personalitate în curs de structurare instabil emoţională, iar în prezent, cel mai probabil din cauza faptului că nu mai consumă droguri, nu are simptomatologia vreunei afecţiuni psihice.

În drept, fapta inculpatului YY, astfel cum a fost descrisă mai sus, întruneşte elementele constitutive ale infracţiuni de tâlhărie, prev. de art. 211 al.1, al.2 lit. a, b, c, al.21 lit. a, b C.p. cu incidenţa art. 75 lit. c C.pen,  texte de lege, avute în vedere la stabilirea încadrării juridice a faptei, la momentul emiterii rechizitoriului în dosarul nr.889/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd.

Având însă în vedere  intrarea în vigoare la data de 01.02.2014 a Legii nr. 286/2009 mod., privind Noul Cod Penal, instanţa urmează a ţine seama de disp. art. 5 alin 1 din Noul Cod Penal, conform cărora „ În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei,  au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă”.

În acest context, din punct de vedere al limitele de pedeapsă prevăzute de norma incriminatoare, instanţa constată că legea mai favorabilă este cea prevăzută de Noul Cod Penal în art. 234 lit. c, d şi art.77 lit. d, respectiv art. 78 alin 1, motiv pentru care ţinând seama de dispoziţiile acestor texte de lege şi a celor prevăzute de art. 396 alin 10 N.C.p.p., îl va condamna pe inculpatul YY, la o pedeapsă de 2 ( doi)  ani şi 6 ( şase) luni închisoare.

La reţinerea circumstanţei agravante prevăzută de art. 77 lit. d N.Cpen, instanţa va avea în vedere împrejurarea că, la momentul comiterii faptei inculpatul YY cunoştea faptul că inculpatul XX (coautor) este minor.

La individualizarea pedepsei şi modalitatea ei de executare, instanţa a avut în vedere fapta  comisă de inculpat, pericolul social al acestora, împrejurările în care aceasta a fost comisă, modalitatea concretă de comitere, în timpul nopţii de două persoane împreună care s-au folosit de cagule şi cuţit şi de ameninţări la adresa angajaţilor părţii vătămate, atitudinea de recunoaştere şi regretare a faptei manifestată de inculpat, toate acestea reclamând un pericol social concret deosebit.

 Totodată a fost avută în vedere şi concluzia exprimată în raportul de expertiză medico legală psihiatrică, în legătură cu faptul că acest inculpat,fost consumator de droguri, în prezent, cel mai probabil din cauza faptului că nu consumă droguri, nu prezintă simptomatologia vreunei afecţiuni psihice. Aşadar, executarea pedepsei în regim de detenţie, este de natură să înlăture tentaţia şi posibilitatea inculpatului de a consuma pe viitor droguri, contribuind astfel la reeducarea sa şi din acest punct de vedere.

Cât priveşte aplicarea pedepselor complementare, instanţa va avea în vedere, cu prioritate, dispoziţiile art. 234 alin 1 ultima teză, în conformitate cu care tâlhăria calificată se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Totodată va avea în vedere dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 187/2012 în conformitate cu care „ În cazul succesiuni de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii şi complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracţiunea comisă”.

În consecinţă, constatând că legea mai favorabilă în raport cu pedeapsa principală este cea prevăzută de Noul Cod Penal, instanţa în  baza art. 67 alin 1 şi 2 N.C.pen cu aplic art. 5 alin 1 N.C.pen, va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 66 lit. a,b N.C.pen, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

Totodată, în baza art. 65 N.C.pen cu aplic art. 5 alin 1 N.C.pen, va  interzice inculpatului drepturile prev de art. 66 lit a,b N.C.pen, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei închisorii.

În ceea ce priveşte starea de arest preventiv în care se află inculpatul YY, instanţa constată, în baza probelor administrate, că inculpatul a săvârşit infracţiunea pentru care a fost cercetat, infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani şi pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, a împrejurării că până la momentul arestării sale inculpatul era consumator de droguri, stare pe fondul căreia a şi comis prezenta faptă, instanţa apreciază că privarea sa de libertate sub forma arestului preventiv este necesară şi în prezent, pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

În acest sens, instanţa reţine gravitatea faptei, din modalitatea concretă a săvârşirii ei - în timpul nopţii de două persoane împreună care s-au folosit de cagule şi cuţit şi de ameninţări la adresa angajaţilor părţii vătămate, cercetarea în libertate a acestui inculpat fiind de natură să afecteze negativ sentimentul de siguranţă a cetăţenilor, cel puţin în comunitatea locală, în legătură cu aplicarea fermă a legii penale.

În consecinţă, instanţa constatând că la acest moment este necesară privarea de libertate a inculpatului pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, toate aceste circumstanţe ale cauzei confirmând necesitatea menţinerii stării de arest a inculpatului, întrucât interesul public de înfăptuire al justiţiei şi ordinea publică ar putea fi afectate prin judecarea inculpatului în stare de libertate, în baza art.399 alin 1 C.p.p., va menţine măsura arestării preventive luată faţă  de  inculpatul YY, prin încheierea de arestare preventivă nr. 6/2013 pronunţată în dosar nr. 1366/177/2013 al Judecătoriei Aleşd, menţinută prin încheierea penală nr. 58 /Î/R/2013 a Tribunalului Bihor Oradea şi pe cale de consecinţă va respinge cererea inculpatului de înlocuire a acestei măsuri cu o măsură preventivă mai uşoară.

Sub aspectul laturii civile, va constata că partea vătămată SC Diesel Yan SRL, nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat în cursul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin 1 C.p.p, va obliga inculpatul la 2000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 234  lit. c,d N.C.pen, cu incidenţa art. 77 lit. d N.C.pen, a art. 78 alin 1 N.C.pen, cu aplic art. 396 alin 10 C.p.p. şi a art. 5 alin 1 N.C.pen, condamnă pe inculpatul YY fiul lui … şi …., ns. la …., jud. …., domiciliat în com. …., bl. …, apt. …, jud. …., cetăţenie română şi slovacă, fără antecedente penale, CNP …., în prezent aflat în Penitenciarul Oradea, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, la o pedeapsă de:

- 2 ( doi)  ani şi 6 (şase) luni închisoare

În baza art. 67 alin 1 şi 2 N.C.pen cu aplic art. 5 alin 1 N.C.pen, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 66 lit a,b N.C.pen, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 65 N.C.pen cu aplic art. 5 alin 1 N.C.pen interzice inculpatului drepturile prev de art. 66 lit a,b N.C.pen, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei închisorii.

În baza art.399 alin 1 C.p.p., menţine măsura arestării preventive luată faţă  de  inculpatul YY fiul lui ….. şi …., ns. la …. în …, jud. …., domiciliat în com. …., bl. …, apt. …., jud. …., CNP …., în prezent aflat în Penitenciarul Oradea, prin încheierea de arestare preventivă nr. 6/2013 pronunţată în dosar nr. 1366/177/2013 al Judecătoriei Aleşd, menţinută prin încheierea penală nr. 58 /Î/R/2013 a Tribunalului Bihor Oradea.

Respinge cererea inculpatului de înlocuire a acestei măsuri cu o măsură preventivă mai uşoară.

Constată că partea vătămată SC DieselYan SRL, nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 274 alin 1 C.p.p, obligă inculpatul la 2000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 25.02.2014.

PRESEDINTE GREFIER