Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008).

Sentinţă penală 3 din 08.01.2014


Asupra cauzei penale de faţă :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă nr. 301/P/2013, înaintat la această instanţă şi înregistrat la data de  16.10.2013 sub nr. 692/181/2013, s-a dispus  punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului S. N D.pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 108 al.1 lit. a, al.2 lit. a  din Legea nr. 46/2008.

Se susţine în  rechizitoriul Parchetului de pe lângă judecătoria Baia de Aramă că în perioada lunii aprilie 2013, în prezenţa fiului său S. D.-M., învinuitul S. N. D. a tăiat, fără a fi marcat de către organele silvice, din fondul forestier naţional, proprietate privată, respectiv din pădurea numitului P. I., situată în punctul „Părţitoarea”, de pe raza localităţii Ponoarele, sat Deruleni, judeţul Mehedinţi, un arbore de esenţă fag, creând un prejudiciu în valoare de 648,55 lei – de cel puţin, 5 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei (preţul unui m.c. de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei fiind de 85 lei). 

Cu privire la săvârşirea faptei, organele de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 4 Baia de Aramă, Postul de Poliţie Ponoarele, au fost sesizate prin plângerea numitului P. I., din data de 17.06.2013 .

Susţine Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă că în data 01.07.2013, cu ocazia cercetări la faţa locului, s-a procedat la identificarea terenului – pădure în cauză, constatându-se că acesta este delimitat vizibil prin semne de hotar faţă de celelalte proprietăţi vecine, iar în interiorul

acestuia s-a identificat o cioată de arbore, de esenţă fag, care nu prezenta amprenta ciocanului silvic de marcat, iar în urma măsurării acesteia de către reprezentantul ITRSV Rm. Vâlcea, s-a stabilit că are diametrul de 63,5 cm. De asemenea, în interiorul terenului s-a mai găsit şi un ciot de arbore de esenţă fag, rupt în mod natural, ce nu a fost inventariat, materialul lemnos rezultat de la cei doi arbori fiind ridicat în totalitate. 

 În urma probatoriului administrat s-a reţinut de organul de urmărire penală că inculpatul Sultan Dumitru, în luna aprilie 2013, împreună cu fiul său S. D.-M. a mers în pădurea numitului Plăiniceanu Ion, situată în punctul „Părţitoarea'', de pe raza localităţii Ponoarele, sat Deruleni, de unde el personal a tăiat cu motofierăstrăul un arbore de esenţă fag, materialul lemnos rezultat de la arborele respectiv, precum şi cel de la un ciot de arbore de esenţă fag, rupt în mod natural, transportându-l la locuinţa sa. Acesta a mai arătat că a tăiat arborele în cauză şi a ridicat materialul lemnos ca urmare a unei înţelegeri pe care a avut-o cu partea vătămată P. I., căruia atât el cât şi soţia sa S. C., care în momentul comiterii faptei se afla la muncă în Germania, i-au dat diferite sume de bani si au desfăşurat lucrări de construcţii la locuinţa acestuia din satul Deruleni în schimbul acestui arbore .

Susţine organul de urmărire penală că în drept fapta învinuitului S. D., constând în aceea că, în perioada lunii aprilie 2013, însoțit fiind de fiul său – S. D.-M., a tăiat cu nerespectarea regimului silvic - fără marcă silvică, material lemnos din fondul forestier naţional, proprietate privată, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs, în cuantum de 648,55 lei, este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei, întruneşte sub aspect obiectiv şi subiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, proprietate privată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 108 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008.

Din adresa nr. 6015/08.07.2013 cu privire la valoarea prejudiciului şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei şi fişa de calcul a pagubei provenite din tăierea ilegală de arbori aferentă, a ITRSV Rm. Vâlcea, rezultă că materialul lemnos tăiat avea un volum de 3,390 m.c., valoarea prejudiciului cauzat prin tăierea arborelui, de esenţă fag, este de 648,55 lei, iar preţul unui m.c. de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei este de 85 lei, astfel că paguba produsă de învinuit este de peste 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior la data constatării faptei.

În cursul urmăririi penale partea vătămată a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal împotriva învinuitului, cu valoarea arborelui de esenţă fag cu diametru de 63/43 cm .

Instanţa, din oficiu, a solicitat prin adresă Inspectoratului de Poliţie al judeţului Mehedinţi, înaintarea fişei de cazier a inculpatului S. N D., la dosarul cauzei fiind înaintat răspunsul.

În instanţă, a fost ascultat inculpatul S. N D., potrivit art. 320^1 c.p.p., declaraţia  acestuia fiind  consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Din probatoriului administrat, instanţa reţine aceeaşi stare de fapt ca cea reţinută în actul de sesizare al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, constatând că, în luna aprilie 2013, inculpatul S. N D., în prezenţa fiului său S. D.-M., a tăiat, fără a fi marcat de către organele silvice, din fondul forestier naţional, proprietate privată, respectiv din pădurea părţii vătămate P. I., situată în punctul „Părţitoarea”, de pe raza localităţii Ponoarele, sat Deruleni, judeţul Mehedinţi, un arbore de esenţă fag, creând un prejudiciu în valoare de 648,55 lei – de cel puţin, 5 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei, potrivit  adresei nr. 6015/08.07.2013 întocmită de  Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare  Râmnicu  Vâlcea.

În raport de probatoriul administrat în cauză, în drept, fapta inculpatului S. D., constând în aceea că, în perioada lunii aprilie 2013, însoţit fiind de fiul său – S. D.-M., a tăiat cu nerespectarea regimului silvic - fără marcă silvică, material lemnos din fondul forestier naţional, proprietate privată, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs, în cuantum de 648,55 lei, este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, proprietate privată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 108 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008, iar vinovăţia acestuia, sub forma intenţiei directe, fiind pe deplin dovedită, instanţa va dispune condamnarea inculpatului.

La termenul din data de 08.01.2014 instanţa a luat act de cererea  inculpatului S. N D.privind soluţionarea cauzei potrivit dispoziţiilor art. 320 indice 1 c.p.p., susţinând  că îşi însuşeşte în totalitate probele administrate în cursul urmăririi penale, neavând  de propus alte probe în apărare.

La individualizarea cuantumului pedepsei ce urmează a fi aplicată în limitele reduse, potrivit art. 320^1 al.7 c.p.p., văzând şi disp. 72 c.p., instanţa va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite determinat atât de modul de producere cât şi de importanţa valorilor sociale încălcate. Va fi avută în vedere, de asemenea, conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea  infracţiunii şi atitudinea acestuia rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii  şi comportarea sinceră în cursul procesului, astfel că, în cauză urmează a se face aplicarea dispoziţiile art.74 al 1 lit. a şi c  c.p.

De aceea, având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 108 al.1 lit. a, al.2 lit.a din Legea nr. 46/2008, este de natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 c.p., respectiv prevenţia şi reeducarea inculpatului S.N D., precum şi funcţia de exemplaritate a pedepsei.

Cu privire la individualizarea executării pedepsei ce se va aplica inculpatului S. N D., instanţa apreciază, în contextul celor deja menţionate, că scopul acesteia poate fi atins şi fără executare, astfel că, în baza art. 81şi 82  c.p. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilind un termen de încercare de 2 ani şi 3 luni.

De asemenea, inculpatului S.N D. i se va aplica, în baza art.71 al.1 c.p., pedeapsa accesorie, dispunând interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 al l litera a teza a II a şi litera b c.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe perioada prev. de art. 71 al.2 c.p. respectiv din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

În baza disp. art.71 al.5 c.p. instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 al l litera a teza a II a  şi litera b c.p.,  pe perioada suspendării condiţionate a pedepsei principale.

De asemenea, urmează ca în baza dispoziţiilor art. 359 c.p.p., instanţa să atragă atenţia inculpatului S. N D. asupra  disp. art. 83 c.p., respectiv asupra revocării suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

Instanţa va lua act că nu există constituire de parte civilă în  cadrul procesului penal.

În baza art. 191 al.1 c.p.p.,instanţa va obliga inculpatul S. D.să plătească cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 327 lei, din care onorariu avocat din oficiu, în cuantum de 200 lei , din fondurile Ministerului Justiţiei.