Condamnarea inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, prev. şi ped. art. 207 alin (1) c. pen. şi pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 244 alin. (1), (2) c. pen.

Hotărâre 158 din 14.04.2016


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin rechizitoriul nr. 586/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

- S.G.,  cetăţenie română, studii medii, stagiul militar satisfăcut, căsătorit, cu doi copii minori în întreţinere, ocupaţia lucrător comercial la S.C R S.R.L., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. şi ped. de art. 323 alin. (1) şi (2) Cpen.de la 1969,

-şantaj, prev. şi ped. de prev. şi ped. de art. 194 alin (1) şi (2) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969,

-înşelăciune, prev. şi ped. de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen. de la 1969, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969,

-  S.E. N., cetăţenie română, studii medii, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorită, cu doi copii minori în întreţinere, ocupaţia manichiurist la PFA Butucel Maria Mihaela, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. şi ped. de art. 323 alin. (1) şi (2) Cpen.de la 1969,

-şantaj, prev. şi ped. de prev. şi ped. de art. 194 alin (1) şi (2) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969,

-înşelăciune, prev. şi ped. de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen. de ia 1969, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969,

- G. E. cetăţenie română, studii medii, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorită, fără copii minori în întreţinere, ocupaţia vânzător la S.C. Avibiona&Co S.R.L., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. şi ped. de art. 323 alin. (1) şi (2) Cpen.de la 1969,

-şantaj, prev. şi ped. de prev. şi ped. de art. 194 alin (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969,

-instigare la înşelăciune, prev. şi ped. de art. 25 C. pen. de la 1969 rap. la prev. şi ped. de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen. de la 1969

în cond. art. 33 lit. „a" C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen.

Pentru stabilirea situaţiei de fapt reţinută în sarcina inculpaţilor, în faza de urmărire penală s-au administrat probatorii cu : plângeri penale, înştiinţări de plată, copii înscrisuri dosare credit, declaraţii inculpaţi, istoric O.R.C. societăţi comerciale, declaraţii persoane vătămate, raport expertiză criminalistică , state de plată S.C. M S.R.L. , state de plată S.C. G & L S.R.L. constituiri parte civilă , corespondenţă unităţi bancare şi  dosare de credit .

În faza de cercetare judecătorească au fost analizate şi readministrate probele  mai sus menţionate, au fost audiaţi inculpaţii cât şi martorii P. M. şi D. I., pe situaţia de fapt, la propunerea inculpaţilor prin apărător  . 

Inculpaţii prin apărător au insistat în audierea persoanelor vătămate. Raportat la această cerere, instanţa a făcut diligenţe în vederea audierii tuturor părţilor civileîn sensul că, deşi aveau termen în cunoştinţă, s-a dispus citarea acestora în vederea audierii, tribunalul procedând la audierea celor care s-au prezentat în faţa instanţei, respectiv I.V, F A, M A, M C, M E şi G E, persoanele vătămate menţinându-şi declaraţiile date în faza de urmărire penală.

Inculpaţii nu au recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, tribunalul reţine că, iniţial, în cadrul S.C. M. S.R.L. au avut calitatea de asociaţi toţi inculpaţii, S G, S E N (soţ şi soţie), respectiv G E (mama inculpatei S E N) încă de la momentul înfiinţării - anul 2003 - şi până la data de 08.06.2006 - când G. E a ieşit din societate, iar în cadrul S.C. G & L S.R.L. a avut calitatea de asociat inculpata G E împreună cu soţul său G V pe întreaga perioadă de funcţionare a acestei din urmă societăţi.

Din declaraţiile persoanelor vătămate, părţilor civile coroborate cu celelalte probe mai sus menţionate instanţa reţine că, inculpaţii, după ce reuşeau, prin acte de constrângere morală, să îi determine pe angajaţi să contracteze creditele bancare, le întocmeau în fals înscrisurile necesare obţinerii acestora, prin consemnarea unor venituri salariale considerabil mai mari decât cele avute în realitate în cadrul celor două societăţii, iar banii obţinuţi erau preluaţi de cei trei inculpaţi de la angajaţi şi folosiţi ulterior în interes personal, persoanele vătămate declarând că, la acordarea împrumuturilor erau însoţiţi de inculpaţi şi nu luau nici un ban ci doar semnau contractele fără să le citească iar inculpaţii încasau banii.

Solicitarea contractării creditelor era făcută la scurt timp de la momentul angajării, într-un interval de maxim o lună, sub pretextul extinderii activităţii celor două societăţi comerciale.

În situaţia în care angajatul nu ceda în urma solicitării iniţiale, inculpaţii reveneau cu noi solicitări care la nevoie îmbrăcau forma şantajului.

Tot din declaraţiile părţilor civile coroborate cu celelalte probe mai sus menţionate instanţa reţine că răul cu care erau ameninţaţi majoritatea subalternilor consta în desfacerea contractelor individuale de muncă, profitându-se inclusiv de naivitatea unora care deşi prestau activitate de muncă specifică nici măcar nu aveau reprezentarea că nu erau legal încadraţi în societate, cu contracte individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova – cum este cazul numitei I.V.

Totodată, instanţa reţine că, în cazul altor angajaţi, inculpaţii S.G şi S.E. N au speculat unele circumstanţe de ordin personal, cum s-a întâmplat în cazul contabilei A E L care a fost instigată să contracteze credite atât în nume propriu, cât şi să îi ajute, prin prisma funcţiei deţinute, la falsificarea documentaţiilor celorlalţi angajaţi, prin consemnarea unor venituri salariale mai mari. În cazul acesteia inculpaţii au exploatat o posibilă stare de recidivă a contabilei lor. Răul cu care a fost ameninţată victima a fost acela de a-i înscena, în caz de opoziţie, comiterea unui furt de natură a-i atrage răspunderea penală, conştienţi fiind de faptul că A E L risca pedeapsa închisorii în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni .

Inculpaţii S G şi S E N au avut atitudine asemănătoare şi faţă de numitul V l, încadrat în cadrul S.C. M S.R.L. funcţia de şofer ameninţat atât cu concedierea, cât şi cu deteriorarea intenţionată a autoturismului de serviciu pe care îl avea în gestiune pe bază de proces-verbal, cu consecinţa achitării din propriile venituri a contravalorii reparaţiilor.

În acelaşi timp, din proba cu înscrisuri administrată coroborată şi cu declaraţiile părţilor civile, tribunalul reţine faptul că rate din creditele contractate au fost achitate de cei trei inculpaţi o scurtă perioadă de timp, pentru a câştiga încrederea persoanelor vătămate şi pentru a reuşi, pe această cale, să le determine să contracteze noi împrumuturi, victimele fiind amăgite că ratele nu vor fi suportate din propriul patrimoniu.

În continuare, instanţa reţine că plata creditelor a fost ulterior sistată de inculpaţi, cu precădere după momentul încetării colaborării cu persoanele vătămate, cărora fie le înceta contractul individual de muncă, fie îşi depuneau demisiile iar neachitarea creditelor contractate a condus, în scurt timp, la trimiterea de somaţii de către unităţile bancare creditoare către persoanele care figurau titulari de contract.

Astfel persoanele vătămate au sesizat organele de urmărire penală, fiind depuse numeroase plângeri pentru săvârşirea infracţiunilor de fals, înşelăciune, etc. Primul organ judiciar sesizat a fost Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, competenţa fiind ulterior declinată în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova datorită cuantumului prejudiciului care a depăşit 200.000 lei.

Din cuprinsul actelor de sesizare instanţa reţine că la momentul semnării contractelor de credit, persoanele vătămate nici măcar nu aveau cunoştinţă de conţinutul acestora şi nici de documentele care erau ataşate la dosar în vederea aprobării creditului.

Tot din proba cu înscrisuri administrată coroborată şi cu declaraţiile persoanelor vătămate, tribunalul reţine faptul că inculpaţii S G, S E N şi G E, au săvârşit mai multe acte materiale al infracţiunilor continuate reţinute în sarcina lor, atât prin raportare la creditele bancare contractate în nume propriu, cât şi prin raportare la celelalte credite contractate de fiecare angajat al celor două societăţi comerciale pe care le administrau, respectiv :

1. Creditele contractate de inculpatul S Gl De la Banca Tiriac (în prezent Unicredit Tiriac Bank).

A fost obţinut un credit în valoare de 10.000 euro în urma încheierii contractului de împrumut pentru nevoi personale nr. 24MP00000037/08.11.2005 .

La obţinerea creditului s-a folosit adeverinţa de venit nr. 215/0111.2005 şi copia carnetului de muncă seria MPS nr. 241793. În cuprinsul acestora inculpatul figura în cadrul S.C. M S.R.L. cu un salariu brut de 3900 lei, pe care l-ar fi avut începând cu data de 01.04.2005. în realitate, în luna decembrie 2005 a încasat de 11 ori mai puţin, respectiv 350 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză întocmit a rezultat că nu se poate stabili cine a întocmit în fals înscrisurile ce au stat la baza obţinerii creditului, însă inculpatul, prin prisma funcţiei de administrator, avea cunoştinţă de caracterul nereal al veniturilor salariale consemnate în cuprinsul acestora.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Unicredit Tiriac Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

b)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

Creditul a fost solicitat de inculpat în luna octombrie 2005. Unitatea bancară a aprobat acordarea creditului, fiind încheiat contractul de credit nr. 364PL/17.10.2005 pentru suma de 10.500 lei.

La întocmirea dosarului de credit a fost folosită adeverinţa de venit nr. 169/14.10.2005 şi copia carnetului de muncă seria MPS nr. 241793 .

În cuprinsul adeverinţei era consemnat că inculpatul înregistrează în cadrul S.C. M S.R.L. un salariu net de 996,70 lei, iar în carnetul de muncă figura începând cu 01.07.2005 cu un salariu de bază de 1500 lei.

Raportul de expertiză nu clarifică cine a întocmit în fals aceste înscrisuri, copia carnetulului de muncă fiind certificată pentru conformitate cu originalul, însă inculpatul, prin prisma funcţiei de administrator, avea cunoştinţă de caracterul nereal al veniturilor salariale consemnate în cuprinsul acestora.

Nu există la dosar statul de plată din octombrie 2005 al S.C. M S.R.L., însă există cele din septembrie şi noiembrie 2005, unde S G figura încadrat cu un salariu net de 350 lei.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Unicredit Tiriac Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

c)De la Raiffeisen Bank S.A.

A fost solicitat de inculpat în luna iulie 2007, în nume propriu, de la Raiffeisen Bank. Valoarea creditului de nevoi personale a fost în cuantum de 3845 euro, fiind aprobat de bancă şi încheiat contractul de credit nr. RF33443615491/04.07.2007 .

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 529/04.07.2007 eliberată pe numele de S G din cuprinsul căreia rezulta că este administrator al S.C. M S.R.L. şi înregistrează un venit de 2840 lei, precum şi adeverinţa de venit cu nr. 528/04.07.2007 eliberată pe numele soţiei, S E N, din cuprinsul căreia rezulta că este director general la aceeaşi societate şi înregistrează un salariu egal cu cel al soţului său, respectiv 2840 lei .

În realitate salariul real al inculpaţilor era de trei ori mai mic, respectiv 950 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză criminalistică întocmit a rezultat că inculpata S E N a semnat adeverinţa nr. 528/04.07.2007 în calitate de director general, iar adeverinţa cu nr. 529/04.07.2007 a fost semnată la rubrica „administrator" de SG. Totodată s-a mai reţinut că scrisul de mână al ambelor adeverinţe fost completat de A E L.

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. Secapital S.a.R.L, această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 24.812,90 lei.

2. Creditele contractate de inculpata S.E N de la Banca Comercială Română S.A.

Inculpata a semnat în calitate de împrumutat contractul de credit bancar pentru persoane fizice cu nr. 421V/26.08.2004, fiindu-i acordat un credit de nevoi personale în valoare de 2300 USD .

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de salariu cu nr. 39/02.08.2004 unde figura cu un salariu de încadrare de 850 lei în cadrul S.C. MS.R.L.

Deşi la dosar nu există un înscris oficial cu privire la salariul real al inculpatei la data de 02.08.2004, se constată că există suficiente elemente de natură a conduce la reţinerea caracterului fals al adeverinţei în condiţiile în care în luna ianuarie 2005 figura cu un venit de 350 lei. De precizat că acest stat de plată este cel mai vechi (din punct de vedere al datei) dintre cele ridicate de la I.T.M. Prahova.

Pentru obţinerea creditului s-a procedat şi la falsificarea cărţii de muncă a inculpatei S E N, cu seria MPS, nr. 1339396, fiind menţionat un salariu de 850 lei începând cu data de 01.04.2004.

Din cuprinsul raportului de expertiză criminalistică întocmit rezultă că toate falsurile, respectiv completarea şi semnarea adeverinţei de salariu cu nr. 39/02.08.2004, precum şi certificarea pentru conformitate cu originalul a carnetului de muncă, au fost realizate de inculpata G E, care la momentul respectiv avea calitatea de coasociat în cadrul S.C. M S.R.L.

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. S S.a.R.L, această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 3489,31 lei.

b)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

Creditul a fost solicitat de inculpat în luna martie 2006. Unitatea bancară a aprobat acordarea creditului, fiind încheiat contractul de credit nr. 897PL/24.03.2006 pentru suma de 17.400 lei .

La întocmirea dosarului de credit a fost folosită adeverinţa de venit nr. 22/24.03.2006.

În cuprinsul adeverinţei era consemnat că inculpata este încadrată în cadrul S.C. Marygy S.R.L. în funcţia de director comercial şi înregistrează un salariu net de 3000 lei.

În realitate salariul încasat în luna martie 2006 a fost de numai 330 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că scrisul de completare al adeverinţei de venit nr. 22/24.03.2006, care atesta un salariu nereal, aparţine inculpatului S G .

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

c) De la Raiffeisen Bank S.A.

A fost solicitat de inculpată în luna iulie 2007, în nume propriu, de la Raiffeisen Bank. Valoarea creditului de nevoi personale a fost în cuantum de 3845 euro, fiind aprobat de bancă şi încheiat contractul de credit nr. RF33443607005/03.07.2007.

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 524/03.07.2007 din cuprinsul căreia rezulta că este director general al S.C. Marygy S.R.L. şi înregistrează un venit de 2840 lei (f. 86 vol. X), precum şi adeverinţa de venit cu nr. 523/03.07.2007 eliberată pe numele soţului, Savu Georgel, din cuprinsul căreia rezulta că este administratorul aceleiaşi societăţi comerciale şi înregistrează un salariu egal cu cel al soţiei sale, respectiv 2840 lei .

În realitate salariul inculpaţilor la momentul respectiv era de trei ori mai mic, fiind în sumă 950 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză criminalistică întocmit a rezultat că inculpatul S G a semnat adeverinţa nr. 524/03.07.2007 în calitate de administrator, iar adeverinţa cu nr. 523/03.07.2007 a fost semnată la rubrica „director general" de S N. Totodată s-a mai reţinut că scrisul de mână al ambelor adeverinţe fost completat de A E La.

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. Secapital S.a.R.L, această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 20.756,33 lei.

Creditul contractat împreună de soţii S G si S E N de la Banca Tiriac (în prezent Unicredit Tiriac Bank)

Soţii S G si S E N au contractat împreună un credit în valoare de 19.500 euro de la această unitate bancară, fiind încheiat contractul de credit nr. 24CP000000013/24.07.2006.

La dosarul de credit a fost depusă adeverinţa de venit nr. 338/21.07.2006 din cuprinsul căreia rezulta că inculpata este director la S.C. M. S.R.L. şi înregistrează un venit de net de 2840 lei.

Totodată a fost depuse copii certificate „conform cu originalul" de pe carnetul de muncă al inculpatei, cu seria MPS, nr. 1339396, unde figura încadrată, începând cu 01.07.2005 cu un salariu de bază de 3900 lei.

În realitate salariul inculpatei era mult mai mic, respectiv 370 lei. aşa cum rezultă din statul de plată aferent acelei luni.

Din cuprinsul raportului de expertiză criminalistică întocmit a rezultat că semnătura aplicată pe adeverinţă la rubrica „contabil şef aparţine inculpatei G E şi totodată că aceasta a fost persoana care a certificat în fals, pentru conformitate cu originalul, cartea de muncă a fiicei sale.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Unicredit Tiriac Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

3. Creditele contractate de numita A E L

a)De la Raiffeisen Bank S.A.

A fost solicitat de aceasta în luna noiembrie 2006. Valoarea creditului de nevoi personale a fost în cuantum de 2700 euro, fiind aprobat de bancă şi încheiat contractul de credit nr. RF33442797942/30.11.2006.

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 488/29.11.2006 din cuprinsul căreia rezulta că A E L ocupa funcţia de asistent manager în cadrul S.C. M S.R.L. şi înregistrează un venit de 1075 lei.

În realitate aceasta deşi presta activitate în cadrul societăţii, fiind angajată faptic întocmai începând cu luna noiembrie 2006 (a se vedea declaraţia de la f. 52 voi. II), nu figura pe statul de plată aferent acestei luni.

Din cuprinsul raportului de expertiză criminalistică întocmit a rezultat că inculpatul S G a semnat adeverinţa nr. 488/29.11.2005 la rubrica „administrator", iar S E N la rubrica „director" .

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Raiffeisen Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

b)De la Piraeus Bank

Cu această bancă a fost încheiat contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 31000000000074567 din data de 09.11.2006. Valoarea creditului obţinut a fost în cuantum de 13.585 lei.

Pentru obţinerea creditului a fost folosită adeverinţa de venit nr. 466/08.11.2006 din cuprinsul căreia rezulta că A E L ocupa funcţia de contabil în cadrul S.C. M S.R.L. şi înregistrează un venit de 1075 lei .

În realitate aceasta deşi presta activitate în cadrul societăţii, fiind angajată faptic întocmai începând cu luna noiembrie 2006, nu figura pe statul de plată aferent acestei luni.

Din cuprinsul raportului de expertiză criminalistică întocmit a rezultat că inculpatul S G a semnat adeverinţa nr. 466/08.11.2006 la rubrica „administrator", iar S E N la rubrica „director".

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. Secapital S.a.R.L, această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 21.732,86 lei.

c)De la Finansbank (în prezent Credit Europe Bank)

Creditul obţinut de la acesta instituţie bancară a fost în cuantum de 16.155,09 lei, fiind semnat contractul de credit nr. 2NPFG05438835921 din data de 28.12.2006 .

Pentru obţinerea creditului a fost folosită adeverinţa de salariat nr. 564/28.12.2006 din cuprinsul căreia rezulta că A E L are o vechime de 30 de luni în cadrul S.C. M S.R.L. şi înregistrează un venit de 1200 lei.

Totodată la dosarul de credit a fost anexată în copie certificată „conform cu originalul" şi carnetul de muncă cu seria CM, nr. 0120454 unde A E. L. (fostă N) figura cu un venit de 1200 lei, iar data angajării era consemnată 01.06.2004. Ambele menţiuni erau întocmite în fals, carnetul de muncă fiind falsificat.

Din cuprinsul raportului de expertiză criminalistică întocmit a rezultat că înscrisul oficial (carnet de muncă) a fost certificat pentru conformitate cu originalul de S E N, iar adeverinţa nr. 564/28.12.2006 a fost semnată la rubrica „administrator" de S G, iar la rubrica „director" de S E N .

A E L nu figura pe statul de plată al societăţii aferent lunii decembrie 2006 deşi presta efectiv activitate în cadrul S.C. M S.R.L.

Din adresa Credit Europe Bank S.A. rezultă că A E L figurează în evidenţele instituţiei cu un contract de credit care a fost cesionat către S.C. Colectare Recuperare Creanţe CRC S.R.L. cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, et. 12, sector 6.

Nu a fost identificată la dosar constituire de parte civilă din partea acestei societăţi de recuperare creanţe.

4. Creditele contractate de numita G E

a)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

G E a încheiat cu această instituţie financiară contractul de credit nr. 67PL705.07.2007. A obţinut cu titlu de împrumut suma de 6300 lei.

Pentru obţinerea creditului a folosit adeverinţa de venit nr. 84/02.07.2007 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrată în funcţia de gestionar în cadrul S.C. G S.R.L., societate administrată de G Ea, cu un salariu de 950 lei.

În realitate salariul efectiv al acesteia era de peste două ori mai mic, respectiv 440 lei, aşa cum rezultă din statul de plată al S.C. G.S.R.L. aferent lunii iulie 2007 .

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 84/02.07.2007 a fost semnată la rubrica „director" de G. E.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Internet Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

b)De la Raiffeisen Bank S.A.

A fost identificat contractul de credit nr. RF33443231183/12.04.2007 încheiat pentru suma de 3500 euro.

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 20/10.04.2007 din cuprinsul căreia rezulta că G E ocupa funcţia de gestionar în cadrul S.C. G S.R.L. şi înregistrează un venit de 975 lei.

În realitate salariul efectiv al acesteia era de peste două ori mai mic, respectiv 440 lei, aşa cum rezultă din statul de plată al S.C. G. S.R.L. aferent lunii aprilie 2007.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că scrisul de mână de pe adeverinţa de venit nr. 20/10.04.2007 aparţine inculpatei G. E, iar semnăturile din dreptul rubricilor „director" şi „administrator" celor doi asociaţi, G E, respectiv G V .

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. S S.a.R.L, această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 20.663,58 lei.

5. Creditele contractate de inculpata F A

a)De la Banca Tiriac (în prezent Un ic red it Tiriac Bank)

Creditul a fost solicitat în luna octombrie 2005, fiind aprobat de bancă şi încheiat contratul de credit nr. 24MP000000709/07.10.2005 pentru suma de 14.700 lei.

S-a a folosit pentru obţinerea creditului adeverinţa de venit nr. 142/06.10.2005 unde era consemnat că activează în cadrul S.C. M S.R.L. şi are un salariu lunar brut de 1800 lei (1279 lei net).Totodată s-a depus în copie certificată „conform cu originalul" şi cartea de muncă a numitei F A, cu seria MMSSF nr. 3044791 .

Nu există la dosar statul de plată din octombrie 2005 al S.C. M S.R.L., însă există cele din septembrie şi noiembrie 2005, unde F A figura încadrată cu un salariu de 330 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că semnătura din dreptul rubricii „Director" de pe adeverinţa de venit nr. 142/06.10.2005 aparţine inculpatei G E, iar cartea de muncă a fost certificată pe flecare pagină tot de această inculpată.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Unicredit Tiriac Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

b)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

A fost obţinut un credit în valoare de 16.000 lei, prin încheierea contractului de credit nr. 304PL/28.09.2005 .

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit nr. 92/26.09.2005 din cuprinsul căreia reieşea că F Aa înregistrează venituri nete de 1279 lei în cadrul S.C. M S.R.L., unde este încadrată în funcţia de şef magazine.

În realitate venitul acesteia era de numai 330 lei, aşa cum rezultă din statul plată aferent acelei luni .

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit a fost completată în fais atât de inculpata G E, cât şi de Inculpatul S G. S-a mai reţinut că inculpatul S G a semnat în dreptul rubricii „administrator", iar S E în dreptul rubricii „director" .

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

c) De la Raiffeisen BankS.A.

A fost solicitat în cursul lunii decembrie 2006 de la Raiffeisen Bank. Creditul a fost aprobat de instituţia financiară, fiind încheiat contractul de credit nr. RF334432815573/07.12.2006 încheiat pentru suma de 3500 euro.

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 24/04.12.2006 din cuprinsul căreia rezulta că numita F. A este încadrată în cadrul S.C. G S.R.L. în funcţia de contabil şef şi înregistrează un venit net de 2092 lei .

În realitate aceasta era încadrată în funcţia de vânzător şi încasa un salariu lunar de 370 lei ..

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că scrisul de mână de pe adeverinţa de venit nr. 24/04.12.2006 aparţine inculpatei G E, iar semnăturile din dreptul rubricilor „director" şi „administrator" celor doi asociaţi, G E, respectiv G V.

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. S S.a.R.L., această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 16.633,41 lei.

6. Creditele contractate de inculpata M A (născută P)

a) De la Raiffeisen Bank S.A.

A fost identificat contractul de credit nr. RF33442783389/28.11.2006  încheiat pentru suma de 3500 euro.

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 22/24.11.2006 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrată în cadrul S.C. G. S.R.L. în funcţia de gestionar-merceolog şi înregistrează un venit net de 1279 lei.

În realitate aceasta era încadrată în funcţia de vânzător şi încasa un salariu lunar de 370 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că scrisul de mână de pe adeverinţa de venit nr. 22/24.11.2006 aparţine inculpatei G. E, iar semnăturile din dreptul rubricilor „director" şi „administrator" celor doi asociaţi, G E, respectiv G V .

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. Secapital S.a.R.L., această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 17.787,67 lei.

b)De la Piraeus Bank

A fost identificat contractul de credit nr. 31000000000076774/16.11.2006  încheiat pentru suma de 26.125 lei.

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 12/15.11.2006 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrată în cadrul S.C. GS.R.L. în funcţia de merceolog şi înregistrează un venit net de 1279 lei .A fost depusă şi copia carnetului de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, din cuprinsul căreia rezulta că este încadrată în funcţia de merceolog şi încasează, începând cu data de 01.06.2006, un salariu brut de 1800 lei.

În realitate aceasta era încadrată în funcţia de vânzător şi încasa un salariu lunar de 370 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că scrisul de mână de pe adeverinţa de venit nr. 12/15.11.2006, precum şi scrisul de completare de pe carnetul de muncă, aparţine inculpatei G E. S-a mai stabilit că semnătura de pe adeverinţa de venit, din dreptul rubricii „director", aparţine inculpatei G E, iar cea din dreptul rubricii „contabil" numitei F A.

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. S S.a.R.L, această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 44.194,54 lei .

c)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

A fost identificat contractul de credit nr. 1077PL/04.05.2006 (f. 186-188 voi. VI) încheiat pentru suma de 17.300 lei.

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 56/04.05.2006 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrată în cadrul S.C. M S.R.L. în funcţia de gestionar şef şi înregistrează un venit net de 1678 lei .

În realitate aceasta era încadrată pe un salariu lunar de 330 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 56/04.05.2006 a fost semnată la rubrica „director" de S N, iar la rubrica „contabil şef de G E .

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

7. Creditele contractate de inculpatul V l

a) De la Finansbank (în prezent Credit Europe Bank)

Cu această instituţie financiară a fost încheiat contractul de credit pentru nevoi personale cu nr. 2NPFG05438834612/18.12.2006, pentru suma de 16.370,49 lei .

A fost folosită pentru obţinerea creditului adeverinţa de salariu nr. 541/14.12.2006 din cuprinsul căreia rezulta că Vulpe loan are calitatea de şofer în cadrul S.C. MS.R.L. şi înregistrează venituri salariate nete de 873 lei.

În realitate venitul lunar încasat în cadrul societăţii era în sumă de 500 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 541/14.12.2006 a fost semnată la rubrica „director" de SN, iar la rubrica „administrator" de S G .

Din adresa Credit Europe Bank S.A. rezultă că Vulpe loan figurează în evidentele instituţiei cu un contract de credit care a fost cesionat către S.C. Colectare Recuperare Creanţe CRC S.R.L. cu sediul în B, sector 6.

Nu a fost identificată la dosar constituire de parte civilă din partea acestei societăţi de recuperări creanţe.

b) De la Piraeus Bank

A fost identificat contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 31000000000085246/11.12.2006 pentru suma de 11.495 lei .

Pentru aprobarea creditului a fost depusă adeverinţa de venit nr. 501/11.12.2006 unde se consemna că înregistrează în cadrul S.C. M. S.R.L. un venit lunar net în cuantum de 873 lei .

Conform statelor de plată transmise de I.T.M. venitul lunar încasat în cadrul societăţii, aferent lunii decembrie 2006, era în sumă de 500 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 501/11.12.2006 a fost semnată la rubrica „director" de S N, iar la rubrica „administrator" de S G .

Creditul a fost integral restituit, fiind identificată la dosar adresa nr. 365/07.02.2013 a unităţii bancare transmisă împrumutatului din cuprinsul căreia rezultă rambursarea integrală anticipată a creditului.

8. Creditele contractate de inculpatul G M C

a) De la Piraeus Bank

Creditul a fost solicitat în luna noiembrie 2006, fiind încheiat contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 31000000000073600/06.11.2006 pentru suma de 16.720 lei .

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit nr. 465/06.11.2006. Din cuprinsul acesteia rezulta că este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L. în funcţia de agent comercial şi pe ultimele trei luni a înregistrat un venit cuprins între 1250 şi 1430 lei .

Conform statelor de plată transmise de I.T.M. venitul lunar încasat în cadrul societăţii, aferent lunii decembrie 2006, era în sumă de 650 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 465/06.11.2006 a fost semnată la rubrica „director" de S N, iar la rubrica „administrator" de S G.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Piraeus Bank şi nici cu' privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

b) De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

A fost identificat contractul de credit nr. 22PL/05.07.2006 pentru suma de 17.700 lei .

La baza acordării creditului a stat întocmirea şi ulterior folosirea adeverinţei de venit nr. 180/04.07.2006 (f. 164 voi. XIII). Din cuprinsul acesteia rezulta că numitul G M C încadrat în cadrul S.C. MS.R.L. în funcţia de agent comercial şi înregistrează venituri lunare nete de 1678 lei .

În fapt, în cursul lunii iulie numitul G M Cn a înregistrat un venit net de 650 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 180/04.07.2006 a fost semnată la rubrica „director" de S N, fiind completată şi semnată la rubrica „administrator" de S G.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

9. Creditele contractate de inculpatul V M

a) De la Raiffeisen Bank

A fost obţinut un credit de nevoi personale, în valoare de 3500 euro, prin încheierea contractului nr. RF33443159072/22.03.2007 .

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 81/20.03.2007 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L. în funcţia de agent vânzări şi înregistrează un venit net de 1875 lei.

În realitate acesta era încadrat în funcţia de şofer şi încasa un salariu lunar net de 500 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că scrisul de mână de pe adeverinţa de venit nr. 81/20.03.2007 aparţine numitei A E L, iar semnăturile din dreptul rubricilor „director" şi „administrator" celor doi asociaţi, S E N, respectiv S G.

Nu au fost identificate informaţii cu privire la cesionarea ulterioară de către bancă a creditului în favoarea societăţii S.C. Secapital S.a.R.L., reprezentată de S.C. Kruck România S.R.L. şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă din partea Raiffeisen Bank.

b) De la Banca Română pentru Dezvoltare

Creditul a fost obţinut tot în cursul lunii martie 2007, fiind încheiat contractul de credit nr. 3270712/28.03.2007 pentru suma de 11.000 lei .

Pentru obţinerea creditului s-a folosit adeverinţa de venit nr. 84/20.03.2007 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrat în cadrul S.C. Marygy S.R.L. în funcţia de agent vânzări şi înregistrează un venit net de 1075 lei (f. 12 voi. XIII), precum şi copia carnetului de muncă seria MMSSF nr. 2898681 certificată pentru conformitate cu originalul unde figura cu un venit brut de 1500 lei.

În realitate acesta era încadrat în funcţia de şofer şi încasa un salariu lunar net de 500 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că semnăturile din dreptul rubricilor „director" şi „director general" celor doi asociaţi, S E N, respectiv S G. Totodată s-a stabilit că S E N a certificat în fals şi copia carnetului de muncă.

Din adresa B.R.D. din data de 10.09.2013 rezultă că în evidenţele unităţii bancare V M figurează în urma acestui credit cu o restanţă de 10.959,72 lei, creanţa nefiind cesionată. Unitatea bancară nu şi-a precizat poziţia în legătură cu o eventuală constituire de parte civilă.

c) De la Finansbank (în prezent Credit Europe Bank)

Cu această instituţie financiară a fost încheiat contractul de credit pentru nevoi personale cu nr. 2NPFG05438836025/29.12.2006, pentru suma de 11.960,48 lei.

A fost folosită pentru obţinerea creditului adeverinţa de salariu nr. 568/29.12.2006 din cuprinsul căreia rezulta că V M are calitatea de agent comercial în cadrul S.C. M S.R.L. şi înregistrează venituri salariale nete de 1075 lei, precum şi copia carnetului de muncă seria MMSSF nr. 2898681 certificată pentru conformitate cu originalul unde figura cu un venit brut de 1500 lei.

în realitate venitul lunar încasat în cadrul societăţii era în sumă de 500 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 568/29.12.2006 a fost semnată la rubrica „director" de S N, iar la rubrica „director general" de S G. Totodată s-a stabilit că S E. N a certificat în fals şi copia carnetului de muncă.

Din adresa Credit Europe Bank S.A. rezultă că V M figurează în evidentele instituţiei cu un contract de credit care a fost cesionat către S.C. Colectare Recuperare Creanţe CRC S.R.L. sector 6 .

Nu a fost identificată la dosar constituire de parte civilă din partea acestei societăţi de recuperări creanţe.

10. Creditul contractat de inculpatul M. l

A fost identificat contractul de credit nr. 2007/9 din 10.01.2007 încheiat cu Romexterra Bank S.A. (în prezent Nextebank S.A.), suma obţinută cu titlu de împrumut fiind în cuantum de 15.000 lei .

Pentru obţinerea creditului s-a folosit adeverinţa de venit nr. 5/09.01.2007 din cuprinsul căreia rezulta că este angajat al S.C. M S.R.L. şi înregistrează venituri salariale nete de 1075 lei (f. 243, voi. XIII). De asemenea, la dosarul de credit a fost depusă în copie certificată pentru conformitate cu originalul şi carnetul de muncă seria MMSSF nr. 2898681.

În realitate venitul lunar încasat în cadrul societăţii era în sumă de 500 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 5/09.01.2007 a fost semnată la rubrica „director" de S N, iar la rubrica „administrator" de S G. Totodată s-a stabilit că Savu Elena Nadia a certificat în fals şi copia carnetului de muncă.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Nextebank S.A. şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

11. Creditele contractate de inculpata I V

a)De la Finansbank (în prezent Credit Europe Bank)

Cu această instituţie financiară a fost încheiat contractul de credit pentru nevoi personale cu nr. 2NPFG05438836014/29.12.2006, pentru suma de 16.370,49 lei .

A fost folosită pentru obţinerea creditului adeverinţa de salariu nr. 567/29.12.2006 din cuprinsul căreia rezulta că I V are calitatea de gestionar în cadrul S.C. M S.R.L. şi înregistrează venituri salariale nete de 873 lei , precum şi copia carnetului de muncă seria AH nr. 249920 certificată pentru conformitate cu originalul unde figura cu un venit brut de 1200 lei.

În fapt, Ion Veronica, pensionară, deşi presta activitate în cadrul S.C. M. S.R.L. încă din perioada în care societatea era administrată şi de inculpata G E, nu a fost niciodată încadrată cu forme legale în societate (a se vedea statele de plată transmise de I.T.M.).

Din cuprinsul plângerii penale pe care a formulat-o şi din cuprinsul declaraţiilor date pe parcursul cercetărilor (f. 156-158, vol. II) rezultă că  a fost încadrată în societate de G E în anul 2005 şi şi-a încetat activitatea în cursul anului 2009.

Se poate deduce aşadar că aceasta cumula pensia cu salariul, fără a avea reprezentarea că lucrează, în fapt, fără forme legale.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 567/29.12.2006 a fost semnată la rubrica „director" de S.N, iar la rubrica „director general" de SG. Totodată s-a stabilit că S E N a certificat în fals şi copia carnetului de muncă.

Din adresa Credit Europe Bank S.A. rezultă că Ion Veronica figurează în evidenţele instituţiei cu un contract de credit care a fost cesionat către S.C. Colectare Recuperare Creanţe CRC S.R.L. cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, et. 12, sector 6 .

Nu a fost identificată la dosar constituire de parte civilă din partea acestei societăţi de recuperări creanţe.

b)De la Piraeus Bank

Creditul a fost solicitat în luna noiembrie 2006, fiind încheiat contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 31000000000077316/06.11.2006 pentru suma de 4702,50 euro .

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit nr. 17/17.11.2006. Din cuprinsul acesteia rezulta că este încadrată în cadrul S.C. G&L S.R.L. în funcţia de gestionar şi pe ultimele trei luni a înregistrat un venit net de 1279 lei.

Ion Veronica nu desfăşura activitate, cu forme legale, în cadrul S.C. G&L S.R.L

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 17/17.11.2006 a fost completată, iar apoi semnată la rubrica „director" de G E, iar la rubrica „administrator" de G V.

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. S S.a.R.L, această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 19.418,12 lei.

c)De la Banca Română pentru Dezvoltare

Creditul a fost obţinut în luna decembrie 2006, fiind încheiat contractul de credit nr. 3003850/22.12.2006 pentru suma de 16.000 lei.

Pentru obţinerea creditului s-a folosit adeverinţa de venit nr. 547/19.12.2006 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrată în cadrul S.C. M S.R.L. în funcţia de şef magazin şi înregistrează un venit net de 1279 lei.

În fapt, I V nu desfăşura activitate, cu forme legale, în cadrul S.C. M S.R.L.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că semnăturile din dreptul rubricilor „director economic" şi „director general" celor doi asociaţi, S E N, respectiv S G .

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. Sl S.a.R.L., această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. K S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 24.743,12 lei.

d)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

A fost identificat contractul de credit nr. 20PL706.02.2007 pentru suma de 7.400 lei.

La baza acordării creditului a stat întocmirea şi ulterior folosirea adeverinţei de venit nr. 15/01.02.2007. Din cuprinsul acesteia rezulta că numita Ion Veronica este încadrată în cadrul S.C. G S.R.L. în funcţia de şef magazin şi înregistrează venituri lunare nete de 1075 lei.

I V nu desfăşura activitate, cu forme legale, în cadrul S.C. G S.R.L.

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 15/01.02.2007 a fost completată şi semnată la rubrica „director" de G E, iar la rubrica „administrator" de G V.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

12. Creditele contractate de inculpatul V S

a)De la Piraeus Bank

Creditul a fost solicitat în luna februarie 2007, fiind încheiat contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 31000000000121369/13.03.2007 pentru suma de 3570 euro.

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit nr. 72/13.02.2007 . Din cuprinsul acesteia rezulta că este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L. în funcţia de agent vânzări şi pe ultimele trei luni a înregistrat un venit net de 873 lei. A mai fost depusă şi copia carnetului de muncă seria MPS, nr. 653138, certificat „conform cu originalul", în cuprinsul căruia figura cu un salariu brut de 1200 lei.

În fapt, venitul salarial net la momentul contractării creditului era în sumă de 650 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 72/13.02.2007 a fost completată de numita AE L, fiind semnată la rubrica „director" de S E N, iar la rubrica „administrator" de S G. Totodată s-a stabilit că S E N a certificat pentru conformitate copia carnetului de muncă unde era trecut un salariu nereal.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Piraeus Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

b)De la Banca Română pentru Dezvoltare

Creditul a fost obţinut în luna martie 2007, fiind încheiat contractul de credit nr. 3238595/19.03.2007 pentru suma de 6.100 euro.

Pentru obţinerea creditului s-a folosit adeverinţa de venit nr. 74/16.03.2007 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L. şi înregistrează un venit net de 1279 lei.

În fapt, venitul salarial net la momentul contractării creditului era în sumă de 650 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că semnăturile din dreptul rubricilor „director economic" şi „director general" aparţin celor doi asociaţi, S E N, respectiv S G.

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. S S.a.R.L., această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. K România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 34.859,67 lei .

13. Creditele contractate de inculpatul G R S de la Raiffeisen Bank

A fost obţinut un credit de nevoi personale, în valoare de 2000 euro, prin încheierea contractului nr. RF33442807239/05.12.2006.Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 495/04.12.2006 din cuprinsul căreia rezulta că G R Ş este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L în funcţia de gestionar şi înregistrează un venit net de 1279 lei.

În realitate acesta deşi era încadrat în această funcţie încasa un salariu lunar net de numai 370 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că semnăturile din dreptul rubricilor „director" şi „administrator" aparţin celor doi asociaţi, S E N, respectiv S G.

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. S S.a.R.L, această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. K. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 11.159,34 lei .

b)De la Finansbank (în prezent Credit Europe Bank)

Cu această instituţie financiară a fost încheiat contractul de credit pentru nevoi personale cu nr. 2NPFG0543519591/25.07.2006, pentru suma de 9.464,38 lei.

A fost folosită pentru obţinerea creditului adeverinţa de salariu nr. 235/14.07.2006 din cuprinsul căreia rezulta că G R Ş are calitatea de gestionar în cadrul S.C. M S.R.L. şi înregistrează venituri salariale nete de 702 lei  precum şi copia carnetului de muncă seria MMSSF nr. 3238994 certificată pentru conformitate cu originalul unde figura cu un venit brut de 950 lei .

În realitate acesta deşi era încadrat în această funcţie încasa un salariu lunar net de numai 370 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 235/14.07.2006 a fost semnată la rubrica „director" de S N, iar la rubrica „director generai" de S G. Totodată s-a stabilit că S E N a certificat în fals şi copia carnetului de muncă.

Din adresa Credit Europe Bank S.A. rezultă că G R Ş figurează în evidenţele instituţiei cu un contract de credit care a fost cesionat către S.C. Colectare Recuperare Creanţe CRC S.R.L. cu sediul în B., sector 6.

Nu a fost identificată la dosar constituire de parte civilă din partea acestei societăţi de recuperări creanţe.

c)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

A fost identificat contractul de credit nr. 33PL707.07.2006 pentru suma de 16.700 lei.

La baza acordării creditului a stat întocmirea şi ulterior folosirea adeverinţei de venit nr. 195/06.07.2006. Din cuprinsul acesteia rezulta că numitul G R Ş este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L. în funcţia de gestionar şef şi înregistrează venituri lunare nete de 1602 lei.

În realitate, în luna iulie 2006, acesta încasa un salariu lunar net de numai 370 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 195/06.07.2006 a fost completată şi semnată la rubrica „director" de S E N, iar la rubrica „administrator" de S G.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

d) De la Piraeus Bank

Creditul a fost solicitat tot în luna iulie 2006, fiind încheiat contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 310000000000371155/14.07.2006 pentru suma de 9.300,50 lei .

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit nr. 228/14.07.2006. Din cuprinsul acesteia rezulta că este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L. în funcţia de gestionar şi pe ultimele trei luni a înregistrat un venit net de 702 lei. A fost depusă şi copia carnetului de muncă MMSSF nr. 3238994 certificată pentru conformitate cu originalul unde figura cu un venit brut de 950 lei.

În realitate, în luna iulie 2006, acesta încasa un salariu lunar net de numai 370 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 228/14.07.2006 a fost completată, iar apoi semnată la rubrica „director" de S E N, iar la rubrica „administrator" de S G. Totodată s-a stabilit că S E N a certificat în fals şi copia carnetului de muncă .

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Piraeus Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

14. Creditele contractate de suspecta D M

a) De la Banca Română pentru Dezvoltare

Creditul a fost obţinut în luna mai 2006, fiind încheiat contractul de credit nr. 2436160/23.05.2006 pentru suma de 14.000 lei.

Pentru obţinerea creditului s-a folosit adeverinţa de venit nr. 78/19.05.2006 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrată în cadrul S.C. M.S.R.L. şi înregistrează un venit net de 873 lei (f. 60 vol. XI). A fost depusă şi copia carnetului de muncă MMSSF nr. 3234563 certificată pentru conformitate cu originalul unde figura cu un venit brut de 1200 lei (f. 73-77 vol. XI).

În fapt, venitul salarial net la momentul contractării creditului era în sumă de 370 lei (f. 257, vol. IX).

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că semnăturile din dreptul rubricilor „director economic" şi „director general" aparţin celor doi asociaţi, S. E. N., respectiv S. G. Totodată s-a stabilit că S G a certificat în fals şi copia carnetului de muncă.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către B.R.D. şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

b)De la Piraeus Bank

Creditul a fost solicitat în luna iunie 2006, fiind încheiat contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 310000000000028692/12.06.2006 pentru suma de 11.495 lei .

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit nr. 123/09.06.2006 . Din cuprinsul acesteia rezulta că este încadrată în cadrul S.C. M S.R.L. în funcţia de asistent manager şi pe ultimele trei luni a înregistrat un venit net de 874 lei. A fost depusă şi copia carnetului de muncă MMSSF nr. 3234563 certificată pentru conformitate cu originalul unde figura cu un venit brut de 1200 lei.

În realitate, în luna iunie 2006, acesta încasa un salariu lunar net de numai 370 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 123/09.06.2006 a fost completată, iar apoi semnată la rubrica „director" de S E N, iar la rubrica „administrator" de S G. Totodată s-a stabilit că S E. N a certificat în fals şi copia carnetului de muncă.

Contractul a fost cesionat de bancă către S.C. S S.a.R.L, această din urmă societate, prin reprezentant legal S.C. K România S.R.L. constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 16.514,45 lei .

c)De la Finansbank (în prezent Credit Europe Bank)

Cu această instituţie financiară a fost încheiat contractul de credit pentru nevoi personale cu nr. 31132/24.05.2006, pentru suma de 11.752,47 lei.

A fost folosită pentru obţinerea creditului adeverinţa de salariu nr. 71/12.05.2006 din cuprinsul căreia rezulta că D M este angajată a S.C. M S.R.L. şi înregistrează venituri salariale nete de 874 lei. A fost depusă şi copia carnetului de muncă MMSSF nr. 3234563 certificată pentru conformitate cu originalul unde figura cu un venit brut de 1200 lei.

În realitate acesta încasa un salariu lunar net de numai 370 lei ia momentul respectiv.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 71/12.05.2006 a fost semnată la rubrica „contabil şef de SE N, iar la rubrica „director general" de S G. Totodată s-a stabilit că S G a certificat în fals şi copia carnetului de muncă.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Credit Europe Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

d)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

A fost identificat contractul de credit nr. 1047PL/04.05.2006 pentru suma de 16.400 lei (f. 127-129, vol. XI).

La baza acordării creditului a stat întocmirea şi ulterior folosirea adeverinţei de venit nr. 56/03.05.2006 . Din cuprinsul acesteia rezulta că numita D M este încadrată în cadrul S.C. M S.R.L. în funcţia de asistent manager şi înregistrează venituri lunare nete de 1533 lei.

În realitate acesta încasa un salariu lunar net de numai 370 lei la momentul respectiv.

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 56/03.05.2006 a fost completată şi semnată la rubrica „director" de S E. N, iar la rubrica „administrator" de SG .

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

e)De la Romexterra Bank S.A. (în prezent Nextebank S.A.)

A fost identificat contractul de credit nr. 119/24.05.2006, suma obţinută cu titlu de împrumut fiind în cuantum de 10.000 lei .

Pentru obţinerea creditului s-a folosit adeverinţa de venit nr. 76/19.05.2006 din cuprinsul căreia rezulta că este angajată a S.C. M. S.R.L. şi înregistrează venituri salariale nete de 873 lei. De asemenea, la dosarul de credit a fost depusă în copie certificată pentru conformitate cu originalul şi carnetul de muncă seria MMSSF nr. 3234563 unde figura cu un salariu brut de 1200 lei.

În realitate acesta încasa un salariu lunar net de numai 370 lei la momentul respectiv.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 76/19.05.2006 a fost semnată la rubrica „director" de S N, iar la rubrica „administrator" de S G. Totodată s-a stabilit că SG a certificat în fals, pentru conformitate cu originalul, şi copia carnetului de muncă.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Nextebank S.A. şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

f)De la Banca Tiriac (în prezent Unicredit Tiriac Bank)

Creditul a fost solicitat în luna iulie 2006, fiind aprobat de bancă în luna următoare şi încheiat contratul de credit nr. 24CP000000033/03.08.2006 (f. 190-196, vol. XI) pentru suma de 20.500 lei.

S-a a folosit pentru obţinerea creditului adeverinţa de venit nr. 93/09.06.2006 unde era consemnat că activează în cadrul S.C. M S.R.L. şi are un salariu lunar net de 874 lei . Totodată s-a depus în copie certificată „conform cu originalul" şi carnetul de muncă seria MMSSF nr. 3234563 unde figura cu un salariu brut de 1200 lei .

În realitate D M încasa un salariu lunar net de numai 370 lei la momentul respectiv.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că semnătura din dreptul rubricii „Director" de pe adeverinţa de venit nr. 93/09.06.2006 aparţine inculpatei S N, iar copia carnetului de muncă a certificată şi semnată pentru conformitate cu originalul de inculpatul S G.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Unicredit Tiriac Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

15. Creditele contractate de suspecta MC

a)De la Banca Tiriac (în prezent Unicredit Tiriac Bank)

Creditul a fost solicitat în luna iunie 2006, fiind aprobat de instituţia financiară şi încheiat contratul de credit nr. 24PP000000200/09.06.2006 pentru suma de 7.100 euro.

Calitatea de persoane împrumutate au avut-o atât numita M C, cât şi soţul său, M G.

S-a a folosit pentru obţinerea creditului adeverinţa de venit nr. 85/05.06.2006 unde era consemnat că numita M C are calitatea de merceolog în cadrul S.C. M S.R.L. şi are un salariu lunar net de 1678 lei. Totodată s-a depus în copie certificată „conform cu originalul" şi carnetul de muncă seria BD nr. 0631458 unde figura cu un salariu brut de 2300 lei.

În realitate M C încasase în ultima lună anterioară acordării creditului un salariu lunar net de numai 330 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit a fost completată de G E, care de altfel a şi semnat la rubrica „contabil şef, iar la rubrica „director" şi-a aplicat semnătura fiica sa, S E N. Totodată s-a stabilit că G E a certificat în fals, pentru conformitate, copia carnetului de muncă.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Unicredit Tiriac Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

b)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

A fost identificat contractul de credit nr. 725PL/08.02.2006 pentru suma de 17.900 lei.

La baza acordării creditului a stat întocmirea şi ulterior folosirea adeverinţei de venit nr. 14/02.02.2006. Din cuprinsul acesteia rezulta că numita M C este încadrată în cadrul S.C. M S.R.L. şi în lunile octombrie - decembrie 2005 a înregistrat venituri lunare nete de 1635 lei. Totodată s-a depus în copie certificată „conform cu originalul" şi carnetul de muncă seria BD nr. 0631458 unde figura cu un salariu brut de 2300 lei .

În realitate acesta încasa un salariu lunar net de numai 330 lei în cele trei luni.

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 14/02.02.2006 a fost completată şi semnată la rubrica „administrator" de S G, iar la rubrica „director" de S E N. Totodată s-a stabilit că SG a certificat în fals, pentru conformitate, copia carnetului de muncă.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

16. Creditele contractate de suspectul R M E

a)De la Romexterra Bank S.A. (în prezent Nextebank S.A.)

A fost identificat contractul de credit nr. 443/27.10.2006, suma obţinută cu titlu de împrumut fiind în cuantum de 16.000 lei.

Pentru obţinerea creditului s-a folosit adeverinţa de venit nr. 513/23.10.2006 din cuprinsul căreia rezulta că este angajat al S.C. M S.R.L şi înregistrează venituri salariale nete de 1075 lei (f. 132, vol. XI). A fost depusă şi copia carnetului de muncă seria MMSS nr. 2360389 certificată pentru conformitate cu originalul, unde figura cu un salariu brut de 1500 lei.

În realitate acesta a încasat în cursul lunii respectiv numai 307 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 513/23.10.2006 a fost semnată la rubrica „director" de SN, iar la rubrica „administrator" de S G. Totodată s-a stabilit că S E N a certificat în fals, pentru conformitate cu originalul, şi copia carnetului de muncă.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Nextebank S.A. şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

b)De la Finansbank (în prezent Credit Europe Bank)

Cu această instituţie financiară a fost încheiat contractul de credit pentru nevoi personale cu nr. 1NPFG05435127269/31.10.2006, pentru suma de 22.509,42 lei .

A fost folosită pentru obţinerea creditului adeverinţa de salariu nr. 514/23.10.2006 din cuprinsul căreia rezulta că R M E este angajat al S.C. M S.R.L. şi înregistrează venituri salariale nete de 1075 lei. A fost depusă şi copia carnetului de muncă seria MMSS nr. 2360389 certificată pentru conformitate cu originalul, unde figura cu un salariu brut de 1500 lei.

În realitate acesta încasa un salariu lunar net de numai 307 lei la momentul respectiv.

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit nr. 514/23.10.2006 a fost semnată la rubrica „director" de S E N, iar la rubrica „administrator" de SG. Totodată s-a stabilit că S Gl a completat în parte adeverinţa de venit în litigiu.

Din adresa Credit Europe Bank S.A. rezultă că R M E figurează în evidenţele instituţiei cu un contract de credit care a fost cesionat către S.C. Colectare Recuperare Creanţe CRC S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sector 6.

c)De la Libra Bank (în prezent Libra Internet Bank)

A fost identificat contractul de credit nr. 64PL/14.07.2006 pentru suma de 17.900 lei.

La baza acordării creditului a stat întocmirea şi ulterior folosirea adeverinţei de venit nr. 235/14.07.2006. Din cuprinsul acesteia rezulta că numitul Roşu Marius Eugen este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L. şi înregistrează venituri salariale nete în cuantum de 1678 lei.

În realitate acesta încasa un salariu lunar net de numai 370 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 235/14.07.2006 a fost completată şi semnată la rubrica „administrator" de SG, iar la rubrica „director" de S E N.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

17.Creditul contractat de suspectul M i C

A fost identificat contractul de credit nr. 76PL/18.07.2006 încheiat cu  Bank (în prezent Libra Internet Bank) pentru suma de 17.900 lei.

La baza acordării creditului a stat întocmirea şi ulterior folosirea adeverinţei de venit nr. 335/18.07.2006. Din cuprinsul acesteia rezulta că numitul M. l C este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L. şi înregistrează venituri salariale nete în cuantum de 1747 lei.

În realitate acesta încasa un salariu lunar net de numai 650 lei.

Din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că adeverinţa de venit nr. 335/18.07.2006 a fost completată şi semnată la rubrica „administrator" de S G, iar la rubrica „director" de S E N, aceasta din urmă fiind în fapt şi persoana care a completat adeverinţa în litigiu cu un salariu care nu corespundea realităţii .

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Libra Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

18.Creditul contractat de suspectul V C

A fost obţinut un credit de nevoi personale, în valoare de 3500 euro, prin încheierea contractului nr. RF33443226189/06.04.2007 cu Raiffeisen Bank.

Pentru obţinerea creditului a fost depusă adeverinţa de venit cu nr. 107/06.04.2007 din cuprinsul căreia rezulta că este încadrat în cadrul S.C. M S.R.L.şi înregistrează un venit net de 975 lei.

În realitate acesta încasa un salariu lunar net de numai 500 lei .

Din cuprinsul raportului de expertiză a rezultat că adeverinţa de venit a fost completată de A.L.şi S.N, iar semnăturile din dreptul rubricilor „director" şi „administrator" aparţin celor doi asociaţi, S.E. N., respectiv S.G.

Nu există informaţii cu privire la cesionarea ulterioară a contractului de către Raiffeisen Bank şi nici cu privire la o eventuală constituire de parte civilă de către unitatea bancară.

Fiind audiaţi, inculpaţii S.G. şi S. E. N. au recunoscut faptul semnării adeverinţelor de venit pentru angajaţii lor, însă au arătat că acestea erau deja completate de contabil şi nu au verificat realitatea datelor pe care înscrisurile le conţineau în legătură cu salariul. Au mai arătat că banii obţinuţi de pe urma creditelor nu i-au preluat ei, fiind folosiţi exclusiv de angajaţi, în interes personal.

Prin concluziile rapoartelor de expertiză efectuate în cauză,  instanţa reţine că susţinerile inculpaţilor sunt contrazise o parte din adeverinţe fiind completate cu date nereale privitoare la cuantumul salariilor direct de inculpaţi, iar nu de contabil.

Totodată, din declaraţiile persoanelor vătămate, respectiv înscrisurile depuse la dosarul cauzei instanţa constată că inculpaţii au contractat ei înşişi, în nume personal, credite bancare folosindu-se de adeverinţe de venit false privitoare la propriile salarii, despre care nu puteau susţine că nu aveau cunoştinţă sub aspectul cuantumului.

Din declaraţiile martorilor P. M şi D. I audiaţi  pe situaţia de fapt, la propunerea inculpaţilor prin apărător, instanţa nu poate reţine nimic relavant pentru a se putea constata că sunt sau nu întrunite elementele constituve ale infracţiunilor pentru care sunt cercetaţi inculpaţii, fapt pentru care aceste declaraţii nu pot fi luate în considerare.

Aşadar, instanţa constată că infracţiunile sunt dovedite prin declaraţiile celorlalte persoane audiate, prin înscrisuri şi prin cele două rapoarte de expertiză întocmite în cauză.

Raportat la cele mai sus menţionate instanţa constată că în drept sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor astfel:

Faptele inculpaţilor S G, S E N şi G E, primii doi soţ şi soţie, iar cea de-a treia mamă a inculpatei S E N, care în perioada anilor 2004-2007, profitând de poziţiile pe care le aveau în cadrul S.C. M S.R.L., societate pe care o controlau, fiecare având o participaţie de 33,33% din capitalul social, de a se asocia în vederea săvârşirii fie personal, fie prin angajaţii acestei societăţi, dar şi prin angajaţii S.C. G S.R.L (societate controlată de G E) a mai multor infracţiuni de fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, şantaj şi înşelăciune, infracţiuni pe care, de altfel le-au şi săvâşit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. şi ped. de art. 323 alin. (1) şi(2) C. pen. de la 1969.

De asemenea, fapta inculpaţilor S G şi S E N care în perioada de referinţă în baza unei rezoluţii infracţionale unice au contractat în nume propriu diverse credite de la instituţii bancare care aveau deschise sucursale pe raza municipiului Ploieşti, determinându-şi totodată şi angajaţii să contracteze astfel de credite, în baza unor documentaţii pe care ei înşişi le-au falsificat, producând o pagubă totală de 489.911.32 lei, 80.862.5 euro şi 2300 USD, însuşindu-şi de fiecare dată sumele de bani obţinute în mod ilicit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen. de la 1969, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969.

Totodată, fapta inculpatei G E, care atât în calitate de coasociat al S.C. M S.R.L. până la data de 08.06.2006, cât şi în calitate de coasociat al S.C.G S.R.L şi-a determinat angajaţii să contracteze în baza unor documentaţii false pe care ea însăşi le-a întocmit, diverse credite de la instituţii bancare care aveau deschise sucursale pe raza municipiului Ploieşti, însuşindu-şi de fiecare dată sumele de bani obţinute în mod ilicit şi producând o pagubă totală de 489.911.32 lei, 80.862.5 euro şi 2300 USD, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la înşelăciune, prev. şi ped. de art. 25 C. pen. de la 1969 rap. la art.'215 alin. (1), (2), (3) şi (5) C. pen. de la 1969, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969.

Fapta inculpaţilor S G şi S E N care, pentru a obţine foloasele materiale necuvenite, în baza unei rezoluţii infracţionale unice şi-au determinat angajaţii să contracteze credite la mai multe instituţii bancare, inclusiv prin ameninţarea cu darea în vileag a unor fapte imaginare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de şantaj, prev. şi ped. de prev. şi ped. de art. 194 alin (1) şi (2) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969.

De asemenea, fapta inculpatei Georgescu Elena care, pentru a obţine foloase materiale necuvenite, în baza unei rezoluţii infracţionale unice şi-a determinat angajaţii să contracteze credite la mai multe instituţii bancare, ameninţându-i cu concedierea şi exercitând în acest sens presiuni asupra acesora în mod sistematic, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de şantaj, prev. şi ped. de prev. şi ped. de art. 194 alin (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969.

Astfel, la individualizarea pedepselor la care vor fi condamnaţi inculpaţii, instanţa va avea în vedere  în vedere gradul de pericol social concret al faptei comise, împrejurările comiterii acesteia, precum şi circumstanţele personale ale inculpaţilor, aşa cum se reţin din înscrisule depuse la dosarul cauzei ca şi probe în circumstanţiere, inculpaţii nefiind cunoscuţi cu  antecedente penale, iar pe parcursul procesului penal şi-au manifestat regretul cu privire la faptele săvârşite.

În raport de criteriile arătate, instanţa va aplica inculpaţilor  pedepse cu închisoarea într-un cuantum corespunzător, apt spre a atinge scopul preventiv – educativ şi sancţionator al pedepsei, apreciind totodată, în raport de circumstanţele personale ale inculpaţilor care au avut un comportament corespunzător anterior  comiterii faptelor din prezenta cauza,  că acesta poate fi atins în cazul inculpaţilor prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea către minimul special prevăzut de lege.

Întrucât inculpaţii au săvârşit infracţiunile înainte de condamnarea definitivă pentru vreuna dintre ele instanţa va face aplicarea în cauză a disp.art. 38 alin.1.  cod penal privind concursul real de infracţiuni , urmând ca în baza art. 39 cod penal , aceştia urmând  să execute pedeapsa cea mai grea.

În continuare, având în vedere că infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. şi ped. de art. 323 alin. (1) şi (2) Cpen.de la 1969 a fost dezincriminată, iar faptele inculpaţilor nu pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii prev de art 367 din noul cod penal, unde este reglementată constituirea de grup infracţional în vederea săvârşirii de infracţiuni, acestia neavând o ierarhie în sensul grupului organizat ci acţionând în virtutea relaţiilor de familie, instanţa urmează ca în baza art. 16 al.1 lit. b C.p.p. să achite inculpaţii pentru săvârşirea infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. şi ped. de art. 323 alin. (1) şi (2) Cpen.de la 1969.

În raport de cele arătate, tribunalul va condamna inculpaţii după cum urmează:

În baza art. 16 al.1 lit. b C.p.p. va achita inculpatul S. pentru săvârşirea infracţiuni de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. şi ped. de art. 323 alin. (1) şi (2) Cpen.de la 1969.

- va condamna inculpatul SG pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, prev. şi ped. de prev. şi ped. de art. 207alin 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. faptă din perioada 2004 – 2007, la pedeapsa de un an închisoare

- va condamna inculpatul S G pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 244 alin. (1), (2C. pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C. pen. faptă din perioada 2004 – 2007,  la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art.38 şi art.39 cod penal, urmează ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de un an închisoare la care se adaugă o treime din cealaltă pendeapsă, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa de :1 un an şi 4 luni închisoare.

În baza art. 16 al.1 lit. b C.p.p. va  achita inculpata S E N, cetăţenie română, studii medii, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorită, cu doi copii minori în întreţinere, ocupaţia manichiurist la PFA Butucel Măria Mihaela, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiuni de  asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. şi ped. de art. 323 alin. (1) şi (2) Cpen.de la 1969.

- va condamna inculpatul S E N pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, prev. şi ped. de prev. şi ped. de art. 207alin 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. faptă din perioada 2004 – 2007,  la pedeapsa de un an închisoare

- va condamna inculpatul S E N pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 244 alin. (1), (2C. pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C. pen. faptă din perioada 2004 – 2007,  la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art.38 şi art.39 cod penal, urmează ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de un an închisoare la care se adaugă o treime din cealaltă pendeapsă, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa de :1 un an şi 4 luni închisoare.

 În baza art. 16 al.1 lit. b C.p.p.  va achită inculpata G. E cetăţenie română, studii medii, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorită, fără copii minori în întreţinere, ocupaţia vânzător la S.C. Avibiona&Co S.R.L., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiuni de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. şi ped. de art. 323 alin. (1) şi (2) Cpen.de la 1969.

- va condamna inculpatul G EA pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj, prev. şi ped. de prev. şi ped. de art. 207alin 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. faptă din perioada 2004 – 2007,  la pedeapsa de un an închisoare

- va condamna inculpatul G. E pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la înşelăciune, prev. şi ped. De art. 47 C.p. rap. la  art. 244 alin. (1), (2C. pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C. pen. faptă din perioada 2004 – 2007, la pedeapsa de un an închisoare.

În baza art.38 şi art.39 cod penal, urmează ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de un an închisoare la care se adaugă o treime din cealaltă pendeapsă, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa de :1 un an şi 4 luni închisoare.

În baza art. 91 Cod penal, va ispune pentru inculpaţi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, va obligă inculpaţii ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, va impune inculpaţilor să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 C.pen., urmează ca inculpatele S E N şi G E să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de câte  60 de zile  în cadrul SC S. de G UP, respectiv A P M C S, iar inculpatul S G să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de câte  60 de zile  în cadrul Primăriei com . M respectiv Liceului T M.

În baza art. 91 alin.4 Cod penal, va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere, a săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

În baza art 241 al.1 lit. b C.p.p.va  constata încetată de drept măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii S G, S E N  şi G E.

Soluţionând latura civilă a cauzei, instanţa constată că sunt persoane vătămate s-au constituit părţi civile în cauză, părţi civile constituindu-se şi băncile care au acordat creditele mai sus menţionate.

Faţă de această situaţie, tribunalul constată că inculpaţii au săvârşit infracţiunile cu vinovăţia cerută de lege, au produs un prejudiciu părţilor civile şi există legătură de cauzalitate între prejudiciile produse şi faptele inculpaţilor, astfel fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale în sarcina inculpaţilor.

Raportat la aceste argumente, instanţa va admite acţiunea civilă formulată în cauză şi va obliga inculpaţii şi va dispune anularea înscrisurilor falsificate după cum urmează :

Va obliga inculpaţii în solidar la plata sumei de 24.812,90 lei către S.C. Secapital S.a.R.L, prin reprezentant legal S.C. Kruck România S.R.L. cât şi la  plata sumelor de 3489,31 lei; 20.756,33 lei; 21.732,86 lei; 20.663,58 lei; 16.633,41 lei; 17.787,67 lei; 44.194,54 lei; 19.418,12 lei ;  24.743,12 lei ; 34.859,67 lei ; 11.159,34 lei şi 16.514,45 lei.

 Va obliga inculpaţii în solidar la plata sumelor de :

- 10.000 euro către banca Unicredit Tiriac Bank)

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 215/0111.2005 (f. 33) şi copia carnetului de muncă seria MPS nr. 241793 (f. 39-43 ds. Up.).

- 10.500 lei către banca Libra Internet Bank.

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 169/14.10.2005 (f. 53 vol. X) şi copia carnetului de muncă seria MPS nr. 241793 (f. 56-64).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 529/04.07.2007 eliberată pe numele de S.G precum şi adeverinţa de venit cu nr. 528/04.07.2007 eliberată pe numele soţiei, SE N,

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de salariu cu nr. 39/02.08.2004 şi copia certificată „conform cu originalul" a cărţii de muncă a inculpatei S E N, cu seria MPS, nr. 1339396.

- 17.400 lei către Libra Internet Bank

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 22/24.03.2006 (f. 111 vol. X).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 524/03.07.2007 (f. 86 vol. X), precum şi adeverinţa de venit cu nr. 523/03.07.2007 (f. 87, vol. X).

- 19.500 euro către Unicredit Tiriac Bank.

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 338/21.07.2006 (f. 144 vol. X) şi copia certificată „conform cu originalul" a cărţii de muncă a inculpatei, cu seria MPS, nr. 1339396, (f. 154-151, vol. X).

- 2700 euro şi 16.155,09 lei către partea civilă A E L.

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 488/29.11.2006 (f. 278 vol. X).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 466/08.11.2006 (f. 278 vol. X).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de salariat nr. 564/28.12.2006 (f. 244 vol. X). şi copia certificată „conform cu originalul" a cărţii de muncă cu seria CM, nr. 0120454 (f. 245-249 vol. X)

-21.000 lei către partea civilă G E.

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 84/02.07.2007 (f. 339, voi. VIII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 20/10.04.2007 (f. 16 vol. VI).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 142/06.10.2005 - f. 36, vol. VI. şi copia certificată „conform cu originalul" a cărţii de muncă a numitei F A, cu seria MMSSF nr. 3044791 (f. 43-46 vol. VI).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 92/26.09.2005 (f. 166 vol. III).

Va dispune anularea adeverinţei de venit cu nr. 24/04.12.2006 (f. 30 vol. VI).

-17.300 lei către M. A (născută P)

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 22/24.11.2006 (f. 142 vol. VI).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 12/15.11.2006 (f. 203 vol. VI). şi copia carnetului de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul (f. 140 vol. IV).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 56/04.05.2006 (f. 194 voi.

-16.370,49 lei cât şi a sumei de 11.495 lei către V l

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de salariu nr. 541/14.12.2006 (f. 287, voi. VI).

Va dispune desfiinţarea  adeverinţei de venit nr. 501/11.12.2006 (f. 343, vol. VI).

-16.720 lei cât şi a sumei de 17.700 lei către  Gh M Cn

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 465/06.11.2006 (f. 164 voi. XIII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 180/04.07.2006 (f. 164 voi. XIII).

-3500 euro cât şi a sumei de 11.960,48 lei şi a sumei de 11.000 lei către V M

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 81/20.03.2007 (f. 56 voi. XIII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 84/20.03.2007 (f. 12 voi. XIII), precum şi copia carnetului de muncă seria MMSSF nr. 2898681 certificată pentru conformitate cu originalul (f. 15-19 voi. XIII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de salariu nr. 568/29.12.2006 (f. 1, voi. XIII), precum şi copia carnetului de muncă seria MMSSF nr. 2898681 certificată pentru conformitate cu originalul (f. 7-11 voi. XIII).

-15.000 lei către M l

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 5/09.01. (f. 243, voi. XIII). Şi a copiei certificată pentru conformitate cu originalul şi carnetul de muncă seria MMSSF nr. 2898681 (f. 244-248, voi. XIII).

-16.370,49 lei cât şi a sumei de 7.400 lei către  IV

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de salariu nr. 567/29.12.2006 (f. 270, voi. XIII), precum şi copia carnetului de muncă seria AH nr. 249920 certificată pentru conformitate cu originalul (f. 271-275 voi. XIII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 17/17.11.2006 (f. 292 voi. XIII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 547/19.12.2006 (f. 313 voi. XIII).

Va dispune desfiinţarea  adeverinţei de venit nr. 15/01.02.2007 (f. 343 voi. XIII).

- 3570 euro către V S

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 72/13.02.2007 (f. 11 vol. VII). şi copia carnetului de muncă seria MPS, nr. 653138, certificat „conform cu originalul", (f. 12-15, vol. VII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 74/16.03.2007 (f. 93 voi. VII).

- 9.464,38 lei cât şi a sumei de 16.700 lei şi a sumei de 9.300,50 lei către G R S

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 495/04.12.2006  (f. 171 vol. VII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de salariu nr. 235/14.07.2006 (f. 172, vol. VII), precum şi copia carnetului de muncă seria MMSSF nr. 3238994 certificată pentru conformitate cu originalul (f. 173-176 vol. VII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 195/06.07.2006 (f. 209 vol. VII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 228/14.07.2006 (f. 245 voi. XIII). şi copia carnetului de muncă MMSSF nr. 3238994 certificată pentru conformitate cu originalul f. 250-253 vol. VII).

-14.000 lei cât şi a sumei de 11.752,47 lei şi a sumelor de 16.400 lei , 10.000 lei şi  20.500 lei  către D M

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 78/19.05.2006 (f. 60 vol. XI). A fost depusă şi copia carnetului de muncă MMSSF nr. 3234563 certificată pentru conformitate cu originalul (f. 73-77 vol. XI).

Va dispune desfiinţarea  adeverinţei de venit nr. 123/09.06.2006 (f. 84 vol. XI). şi copia carnetului de muncă MMSSF nr. 3234563 certificată pentru conformitate cu originalul (f. 91-95 vol. XI).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de salariu nr. 71/12.05.2006 (f. 107, vol. XI). şi copia carnetului de muncă MMSSF nr. 3234563 certificată pentru conformitate cu originalul (f. 108-111 voi. XI).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 56/03.05.2006 (f. 123 vol. XI).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 76/19.05.2006 (f. 133, vol. XI). şi a copiei certificată pentru conformitate cu originalul şi carnetul de muncă seria MMSSF nr. 3234563 (f. 155-159, vol. XI).

Va dispune desfiinţarwea adeverinţei de venit nr. 93/09.06.2006 (f. 178, vol. XI. şi copiei certificată „conform cu originalul" şi carnetul de muncă seria MMSSF nr. 3234563 (f. 179-183, vol. XI).

-7.100 euro cât şi a sumei de 17.900 lei către  M C.

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 85/05.06.2006 (f. 42, vol. XII). şi copia certificată „conform cu originalul" şi carnetul de muncă seria BD nr. (f. 43-47, vol. XII).

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 14/02.02.2006 (f. 59 vol. XII). şi copia certificată „conform cu originalul" şi carnetul de muncă seria BD nr. 0631458 (f. 60-64, vol. XI).

- 16.000 lei cât şi a sumei de 22.509,42 lei şi a sumei de 17.900 lei către  R M E.

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 513/23.10.2006 (f. 132, vol. XI). şi copia carnetului de muncă seria MMSS nr. 2360389 certificată pentru conformitate cu originalul.

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de salariu nr. 514/23.10.2006 (f. 142, voi. XII). şi copia carnetului de muncă seria MMSS nr. 2360389 certificată pentru conformitate cu originalul.

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 235/14.07.2006 (f. 161 vol. XII).

-17.900 lei către  M i C

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit nr. 335/18.07.2006 (f. 388 voi. X).

- 3500 euro către  V C

Va dispune desfiinţarea adeverinţei de venit cu nr. 107/06.04.2007 (f. 330 vol. VII).

Totodată, va obliga inculpaţii  la  câte 1000lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 500 lei reprezintă cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală.