Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)

Sentinţă penală 97 din 09.09.2014


Asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă nr. 316/P/2013 din data de 16.04.2014, înregistrat la data de 18.04.2014 sub nr. 277/181/2014, s-a dispus  trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului C. Ş. I. pentru săvârşirea infracţiunii  de participare improprie la tăiere , fără drept , de arbori , din fondul forestier naţional proprietate privată , faptă prevăzută de art. 52 alin.3 cod penal , raportat la art. 108 alin.l, lit d din Legea nr. 46/2008 , cu aplicarea art. 5 cod penal.

Se susţine în  rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă că, în  data de 20.06.2013 , inculpatul Cocină Şelea Ilie s-a deplasat însoţit de cinci muncitori forestieri – M. I.Pavel , M. V., Ş. I. N., F. V. şi D. V.. ,angajaţi ai SC R. SRL, în punctul Valea Lupşei  - Valea Rea , pe raza comunei Padeş , judeţul Gorj , unde tatăl său C. S.( în prezent decedat) , a deţinut în proprietate o suprafaţă de teren cu vegetaţie forestieră, conform actelor de proprietate existente la dosar( titlu de proprietate , fişa tehnică emisă de O. S. P. şi adeverinţa  emisă de P. B. de A.).

Cu această ocazie, învinuitul C. Ş. I. l-a determinat pe suspectul M. I. P., să taie de pe terenul tatălui său , fond forestier naţional , fără a respecta regimul  silvic, cu ajutorul unui ferestrău  mecanic , un număr de 8 arbori esenţă fag , care nu purtau marcă silvică, rezultând un volum total de 34,918 mc material lemnos şi o valoare a prejudiciului de 9474,94 lei, de peste 50 ori mai mare decât preţul med iul al unui  mc de masă lemnoasă pe picior.

Totodată, se susține prin actul de sesizare că, numiţii M.V. şi Ş. I. N. au ajutat la pregătirea materialului lemnos rezultat în urma tăierii, F. V. l-a transportat cu tractorul până în drumul forestier , de unde trebuia să fie încărcat în autocamionul condus de D.V., spre a fi transportat la domiciliul învinuitului C. Ş. I..

De asemenea ,în rechizitoriu se menţionează că,  în timp ce susnumiţii efectuau  toate aceste operaţiuni de pregătire şi încărcare a materialului lemnos , au fost surprinşi de organele de urmărire penală, care s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, întocmind în acest sens procesele verbale de sesizare din oficiu, respectiv de cercetare la faţa locului , din data de 20.06.2013.

Situaţia de fapt se susţine cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de  sesizare din oficiu, proces-verbal de cercetare la fața locului, proces verbal de constatare şi planşe fotografice , proces verbal de constatare a actelor premergătoare , declaraţiile suspecţilor Mischie Victor, Mischie Ilie Pavel,declaraţiile martorilor, declaraţiile inculpatului C. Ş. I., adresa O. S. P., proces verbal predare primire şi înscrisuri.

În drept, fapta învinuitului C. Ş. I., care a determinat cu intenție pe suspectul Mi. I.P., să taie de pe terenul tatălui său, fond forestier național, fără a respecta regimul silvic, cu ajutorul unui ferestrău mecanic, un număr de 8 arbori esenţă fag, care nu purtau marca silvică, rezultând un volum total de 34,918 mc material lemnos și o valoare a prejudiciului de 9474,94 lei, de peste 50 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (preţul unui mc de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei fiind de 85 lei) întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de participație improprie la tăiere, fără drept, de arbori din fondul forestier naţional proprietate privată, faptă prevăzută de art. 52 alin 3 cod penal, raportat la art.108 alin.(1) lit.d) din Legea 46/2008, cu aplicarea art. 5 cod penal.

Din adresa nr. 1910 din 25.06.2013 cu privire la valoarea prejudiciului şi  preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei, a Direcţiei Silvice Gorj – O. S. P., rezultă că materialul lemnos tăiat avea un volum de 34.918 mc , iar valoarea prejudiciului cauzat prin tăierea celor 8 arbori este de 9474,94 lei, iar preţul unui m.c. de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei este de 85 lei, astfel că paguba produsă de învinuit este de peste 50 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior la data constatării faptei.

În cauză a fost efectuată o cercetare la faţa locului la data de 21.06.2013, ocazie cu care s-a stabilit că materialul lemnos provine din suprafaţa de pădure pe care tatăl susnumitului C. S. – a deţinut-o în proprietate , în punctul V. L. , sat Motru Sec , comuna Padeş , judeţul Gorj, conform actelor de proprietate existente  la dosar.

La data de 22.04.2014, în baza rezoluţiei judecătorului de cameră preliminară, s-a comunicat rechizitoriul  conform art. 344 alin. 2 Cpp către inculpat stabilindu-se un termen de 20 de zile de la primirea comunicării pentru formularea, în scris, de cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către  organele de urmărire penală, acest termen fiind împlinit fără ca inculpata să invoce neregularităţi ale actelor efectuate în cursul urmăririi penale.

De asemenea, s-a dispus emiterea unei adrese pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpat.

La termenul de judecată din data de 27.05.2014, în baza disp. art. 346 alin. (2) C. proc. penală instanţa a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 316/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, privind pe inculpatul C.Ş. I., fiind respectate dispoziţiile art. 328 C. proc. pen., a administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

În instanţă, a fost audiat inculpatul C. Ş. I., declaraţia acestuia fiind  consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Din probatoriului administrat, instanţa reţine aceeaşi stare de fapt cu cea constatată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă reţinând că, în  data de 20.06.2013 , inculpatul C. Ş. I. s-a deplasat însoţit de cinci muncitori forestieri , respectiv  M. I. P. , M. V., Ş. I. N., F.V. şi D.Viorel ,angajaţi ai SC R.SRL, în punctul Valea Lupşei  - Valea Rea , pe raza comunei Padeş , judeţul Gorj , unde tatăl său C. S.( în prezent decedat) , a deţinut în proprietate o suprafaţă de teren cu vegetaţie forestieră, conform actelor de proprietate existente la dosar( titlu de proprietate , fişa tehnică emisă de Ocolul Silvic Padeş şi adeverinţa  emisă de Primăria Baia de Aramă).

În aceste împrejurări inculpatul C. Ş. I., l-a determinat pe numitul M. I. P., să taie de pe terenul tatălui său , fond forestier naţional , fără a respecta regimul  silvic, cu ajutorul unui ferestrău  mecanic , un număr de 8 arbori esenţă fag , care nu purtau marcă silvică, rezultând un volum total de 34,918 mc material lemnos şi o valoare a prejudiciului de 9474,94 lei, de peste 50 ori mai mare decât preţul mediul al unui  mc de masă lemnoasă pe picior.

Instanţa reţine , totodată , că la termenul din data de 09.09.2014 inculpatul C. Ş. I.a susţinut că înţelege să invoce în favoarea sa disp. art. 375 c.p.p., solicitând ca judecarea cauzei să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le cunoaşte şi le însuşeşte în totalitate, arătând că nu solicită în apărare administrarea altor probe.

Reţinând această stare de fapt, în drept, fapta inculpatului C.Ş. I. constând în aceea că, în data de  20.06.2013, la determinat  cu intenție pe suspectul M. I. P., să taie de pe terenul tatălui său, fond forestier național, fără a respecta regimul silvic, cu ajutorul unui ferestrău mecanic, un număr de 8 arbori esenţă fag, care nu purtau marca silvică, rezultând un volum total de 34,918 mc material lemnos și o valoare a prejudiciului de 9474,94 lei, de peste 50 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional, proprietate privată, faptă prev. şi pedepsită de în art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 108 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008, iar vinovăţia acesteia, sub forma intenţiei directe, fiind dovedită, instanţa va proceda la condamnarea inculpatului C.Ş. I..

Potrivit disp. art. 5, alin. 1 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal „În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă”.

La individualizarea cuantumului pedepsei ce urmează a fi aplicată în limitele reduse, potrivit art. 375 Cpp, instanţa va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite determinat atât de modul de producere cât şi de importanţa valorilor sociale încălcate.

De aceea, având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 52 alin.3 cod penal. raportat la art.108 alin.(1) lit. d, din Legea 46/2008, cu aplicarea art.5 cod penal şi art. 396 alin.10 c.p.p. este de natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de legea penală, respectiv prevenţia şi reeducarea inculpatului, precum şi funcţia de exemplaritate a pedepsei.

În baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Baia de Aramă pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. , respectiv asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

De asemenea, instanţa va lua act că în cauză nu există constituire de parte civilă.

În baza art.274 alin. 1 C.p.p. , instanţa  va obliga inculpatul C. Ş. I. să plătească cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 168,66 lei .