Contestaţie la executare

Sentinţă penală 31 din 03.03.2014


Dosar nr. 105/199/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 31

Şedinţa publică de la 03 Martie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.P.

Grefier F. H.

Ministerul Public reprezentat prin procuror: P. I.

Pe rol fiind judecarea cauzei Penal privind pe condamnat ……, având ca obiect contestaţie la executare.

Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 Noul Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţa nepublică se prezintă petentul lipsă fiind apărătorul acestuia.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Petentul, arată că nu l-a angajat pe dl. av……, ca apărător.

Conform art.83, 108 al.1 şi 2 şi art.374 i s-au adus la cunoştinţă contestatorului fapta prevăzută de lege, drepturile şi obligaţiile acestuia după care i s-a luat declaraţie contestatorului, aceasta fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Petentul, având cuvântul pe fond, solicită admiterea contestaţiei la executare.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, solicită respingerea cereri ca nefondată, întrucât petentul a fost condamnat la 1 an închisoare cu suspendarea condiţionată a închisorii rămasă definitivă în septembrie 2011 prin Decizia Tribunalului Bacău, iar obligativitatea contestaţiei este în situaţia în care pedeapsa este mai mare ca limita pedepsei aplicate.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

-deliberând-

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Buhuşi sub nr. 105/199/03.02.2014 petentul ……., a solicitat reabilitarea judecătorească, conform art.135 Cod penal din1969.

În motivarea cererii petentul a arătat că  prin sentinţa penală nr.60/22.04.2010 a Judecătoriei Buhuşi a fost condamnat la pedeapsa de un an închisoare cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prevăzută de art. 181 al.1 C.pen., iar de atunci  nu a mai fost condamnat şi  a dat dovadă de un comportament ireproşabil.

La  data de 20.02.2014 petentul a depus la dosar o cerere modificatoare prin care arată că cererea depusă anterior este o contestaţie la executare,  şi solicită reanalizarea pedepsei aplicate, faţă de dispoziţiile noului cod penal.

Instanţa a dispus din oficiu ataşarea dosarului nr.1049/199/2009 al Judecătoriei Buhuşi.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr.60/22.04.2010 a Judecătoriei Buhuşi, rămasă definitivă la data de 29.09.2011, prin decizia penală nr.487/R/29.09.2011 a Tribunalului Bacău, ca urmare a respingerii recursului, petentul …… a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art.181 al.1 C.pen. ( 1969).

Instanţa reţine că potrivit C.pen. din 1969 infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art.181al.1 era pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 5 ani . Potrivit noii reglementări pedeapsa a rămas aceeaşi , fapta inculpatului încadrându-se la art.193 al.2 C.pen.

Potrivit art.4 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a noului C.pen.”pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul C.penal din 1969, care nu depăşeşte maximul special prevăzut de noua reglementare, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acesteia din urmă”.

Faţă de cele ce preced instanţa ,în temeiul art.598 al.1 lit.d N.C.pr.pen, urmează să respingă cererea petentului, aşa cum a fost modificată, ca nefondată, constatând că pedeapsa aplicată inculpatului nu depăşeşte maximul special prevăzut de N.C.pen., astfel încât  nu se impune reducerea acesteia.

Văzând şi dispoziţiile art.275 al.2 N.C.pr.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 598 al.1 lit.d  N.C. pr. pen.

Respinge cererea formulată de petentul ……, aşa cum a fost modificată, ca nefondată.

În temeiul art. 275 alin..2 N.C. pr. pen., obligă petentul să plătească  statului cu titlu de cheltuieli  judiciare suma de 30 lei.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 03.03..2014.

Preşedinte, Grefier,

Red.PA 18.03.2014

Tehnored.PA/HF ex.4

18/19.03.2014