Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.).

Sentinţă penală 30 din 20.03.2014


Dosar nr. 94/199/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 30

Şedinţa publică de la 03 Martie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE A. P.

Grefier F. H.

Ministerul public reprezentat de procuror: P. I.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe petenţii  R. C., B. D. şi pe intimata S. E., având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.).

Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 Noul Cod procedură  penală.

La apelul  nominal făcut în şedinţă publică se prezintă părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care evidenţiază părţile, obiectul pricinii şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, arătând că procedura este completă, după care:

Intimata S. E. depune la dosar un set de fotografii.

Părţile, arată că nu mai au late cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Având cuvântul pe fond, petentul R. C., solicită neînceperea urmăririi penale

Având cuvântul pe fond, petentul B. D., solicită neînceperea urmării penale.

Intimata S. E., având cuvântul pe fond, arată că petenţii au intrat în curtea ei, i-a întrebat ce caută la ea în curte, iar aceştia au spus că, caută un câine. Lasă soluţia la aprecierea instanţei.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul pe fond, arată că plângerea este inadmisibilă întrucât, a fost atacată la instanţă, şi nu la procurorul ierarhic superior. Solicită respingerea plângerii  ca inadmisibilă.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

-deliberând-

Asupra cauzei penale de faţă, constată că:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei  Buhuşi sub nr. 94/199/31.01.2014, petenţii R. C. şi B. D.  au formulat plângere împotriva rezoluţiei nr. 1/II/2/2014 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, solicitând admiterea plângerii şi desfiinţarea rezoluţiei atacate .

În motivarea plângerii, petenţii au arătat că, procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi a dispus prin rezoluţia din data de 13.12.2013 neînceperea urmăririi penale faţă de R. C. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală şi de asemenea, neînceperea urmăririi penale faţă de B.D.întrucât, sub aspectul laturii subiective, fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii.

Împotriva soluţiei dispuse în dosarul nr.986/P/2013, a formulat plângere S. E., înregistrată sub nr.1/II/2/2014.

În data de 13.01.2014, primi Procurorul, a constatat prin rezoluţie că soluţia dispusă în dosarul mai sus menţionat se impune a fi infirmată, motivat de faptul că actele administrate  sunt insuficiente în stabilirea situaţiei de fapt, cu privire la acţiunea de  ucidere a celor doi câini (nu s-a avut în vedere identificarea cadrului în care a fost efectuată activitatea de eliminare a câinilor, dacă aceştia au fost identificaţi pe spaţiul public, dacă au existat sesizări ale cetăţenilor din zonă, identificarea şi audierea unor terţe persoane neimplicate).

Faţă de B. D., prim procurorul a susţinut că temeiul juridic al soluţiei de neîncepere a urmăririi penale nu poate fi reţinut şi motivat pe lipsa intenţiei deoarece acesta a declarat cp, a intrat fără acord pe proprietatea petentei, deoarece avea ordin de a recupera seringile folosite.

Din declaraţiile petenţilor şi cele ale martorilor audiaţi în cauză, declaraţii aflate la dosarul de cercetare penală, reiese faptul că animalele (câinii) se aflau pe domeniul public în momentul când s-a acţionat asupra lor, ulterior împuşcării, unul dintre câini a fugit pe proprietatea petentei.

La datat respectivă, gardul petentei era rupt, fapt ce a permis câinilor să pătrundă în curtea acesteia. Ulterior, petenta a reparat gardul, doar pentru a întări acuzaţiile formulate la adresa celor doi.

Petenţii şi-au întemeiat plângerea pe dispoziţiile art.278/1 C.pr.pen.

Petenţii au depus la dosar fotografii  şi au solicitat proba cu un martor .

Părţile au fost legal citate, şi s-au prezentat la instanţă.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 09.09.2013, Poliţia oraşului Buhuşi a fost sesizată de numita S. E.  cu o plângere prin care reclama faptul că o persoană necunoscută a sărit gardul în curtea sa şi i-a „înţepat” doi câini, care imediat au murit. Sesizarea a fost înregistrată la  Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi sub nr.986/P/11.09.2013.

Prin rezoluţia nr.986/P/13.12.2013 Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi a dispus neînceperea urmăririi penale  faţă de petentul R. C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de supunere a unui animal la rele tratamente prevăzută de art.23 al.1/1, al.2 lit.a, raportat la art.6 al.1,al.2 lit.a din Legea.nr.205/2004, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. pentru săvârşirea infracţiunilor de mai sus. De asemenea s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de petentul B. D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violare de domiciliu prevăzută de art.192 al.1 C.pen., întrucât, sub aspectul laturii subiective, fapta nu întruneşte elementele constitutive ale acestei infracţiuni.

Prin rezoluţia nr.1/II/2/13.01.2014  prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi a admis plângerea formulată de S. E. şi a  infirmat rezoluţia procurorului nr.986/P/13.12.2013.

Instanţa reţine că prin decizia nr. 1/2009, Î.C.C.J.,  admiţând recursul în interesul legii, a stabilit că: „în aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. 2 şi 3 şi art. 2781 alin. 1 şi alin. 2 teza a II-a din Codul de procedură penală, organul judiciar competent să soluţioneze plângerea împotriva rezoluţiei sau ordonanţei prim-procurorului, prin care s-a infirmat rezoluţia sau ordonanţa procurorului de netrimitere în judecată şi s-a dat aceeaşi sau altă soluţie de netrimitere în judecată, pentru alte motive sau pentru unele din motivele invocate de petent, este procurorul ierarhic superior”.

Faţă de cele ce preced  instanţa în temeiul art. 2781 al. 8 lit. a C. pr. pen., va respinge plângerea formulată de petenţi, ca inadmisibilă şi va menţine rezoluţia  atacată nr. 1/II/2/13.01.2014 a prim procurorului Parchetului de pe  lângă Judecătoria Buhuşi.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 al. 2 C. pr. pen..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 278/1 alin.8, lit.a C. pr. pen.

Respinge plângerea formulată de petenţii R.C. şi B. D., ca inadmisibilă.

Menţine rezoluţia atacată nr.1/II/2/13.01.2014 a prim procurorului  Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi.

În temeiul art. 192 alin..2 C. pr. pen., obligă  fiecare petent să plătească  statului cu titlu de cheltuieli  judiciare suma de câte 30 de  lei.

Definitivă.

 Pronunţată în şedinţă publică azi 03.03. 2014.

Preşedinte,  Grefier,

Red.PA 19.03.2014

Tehnored.PA/HF Ex.2

19/20.03.2014