Divorţ prin acord

Sentinţă civilă 830 din 12.12.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi  la data de 28.11.2013 sub nr. 1304/199/2013, reclamantul P. M.-I. în contradictoriu cu pârâta P. M., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor şi revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, acela de D..

Acţiunea a fost legal timbrată cu 200 lei taxă de timbru.

În motivarea cererii, reclamantul arată că la începutul căsniciei relaţiile dintre ei au decurs în mod armonios, cu toate că au existat mici neînţelegeri, fără ca acestea să degenereze în diferende majore.  Cu timpul, însă, neînţelegerile s-au accentuat, amândoi ajungând la convingerea că între ei există diferenţe din punct de vedere psihologic şi comportamental, precum şi în privinţa aşteptărilor ce le au de la viaţa în comun. Reclamantul arată că din căsătoria lor nu au rezultat copii minori. Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art.373 şi următoarele Cod civil şi art.928 şi următoarele Cod procedură civilă.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosar copia certificatului de căsătorie, în original procur judiciară autentificată sub nr.118562/15.11.2913 la Torino de către notar B. D., însoţită de traducerea legalizată, copii de pe cărţile de identitate ale părţilor, certificat de informare  cu privire la mediere.

Părţile au fost reprezentate la instanţă de mandatar av. C. V., conform procurii speciale de la fila 9 dosar.

La termenul din 12.12.2013, apărătorul părţilor arătat că solicită desfacerea căsătoriei prin acord.

Din actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data 15.08.2010,  căsătoria lor fiind înregistrată sub nr.696 din 15.08.2010 în Registrul de Stare Civilă al Primăriei Bacău conform certificatului de căsătorie aflat la fila  07 în dosar. Din căsătoria părţilor nu au rezultat copii minori .

Având în vedere că ambele părţi si-au manifestat expres acordul privind desfacerea căsătoriei şi constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 374 C. civ., în sensul existenţei consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ, nici unul dintre ei nefiind pus sub interdicţie, instanţa în baza art. 373 lit. a C. civ., va admite cererea şi va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor.

Întrucât între soţi nu a intervenit nici o înţelegere cu privire la numele purtat în timpul căsătoriei, instanţa va dispune, în temeiul art. 929 al.2 Cod pr.civilă şi 930 al.1 Cod pr.civilă, va lua act de învoiala soţilor şi va dispune ca pârâta să revină la numele avut anterior.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Domenii speta