Infractiuni

Sentinţă civilă 1607 din 09.10.2014


Prin acţiunea înregistrată la data de 20.02.2014 pe rolul Judecătoriei M., sub nr. 630/260/2014, reclamantul C. E. a chemat în judecată pârâta C. A., solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună punerea sub interdicţie a pârâtei precum şi desemnarea reclamantului în calitate de tutore.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că pârâta este fiica sa precum şi că aceasta suferă de un handicap permanent de gradul II cu deficienţă funcţională accentuată. Datorită acestei dizabilităţi pârâta nu are capacitate de exerciţiu, necesitând ajutor de specialitate şi supraveghere permanentă. Din acest motiv pârâta a şi fost internată în Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap C.

În drept, au fost invocate prevederile art. 164 şi următoarele din codul civil.

Reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

În data de 26.08.2014 Parchetul de pe lângă Judecătoria M. a depus la dosarul cauzei referatul procurorului cu propunerea de punere sub interdicţie a pârâtei C. A. precum şi raportul de expertiză medico-legală nr. 2495/A1P/146/22.07.2014 prin care se recomandă instituirea măsurii de punere sub interdicţie.

La termenul din 19.06.2014, instanţa a audiat pârâta C. A..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin acţiunea ce face obiectul dosarului nr. 630/260/2014 reclamantul C. E. a chemat în judecată pârâta C. A., solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună punerea sub interdicţie a pârâtei.

Potrivit art. 164 cod civil, persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească.

În cauză, s-au efectuat cercetările prealabile conform art. 937 cod procedură civilă în cadrul cărora a fost efectuată o expertiză medico-legală psihiatrică care a constatat că pârâta prezintă diagnosticul Sechele de encefalopatie cronică infantilă-oligofrenie grad I/II-parapareză spastică, precizându-se totodată că pârâta nu păstrează capacitatea de autoconducţie, autoîngrijire şi administrarea bunurilor proprii, fiind recomandată instituirea măsurii de punere sub interdicţie.

La termenul din 19.06.2014 instanţa a audiat-o pe pârâta C. A..

Având în vedere cele arătate mai sus, instanţa reţine că pârâta C. A. prezintă diagnosticul Sechele de encefalopatie cronică infantilă-oligofrenie grad I/II-parapareză spastică şi nu păstrează capacitatea de discernământ necesar pentru a se îngriji de interesele sale, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 164 cod civil pentru a fi pusă sub interdicţie.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite acţiunea şi va dispune punerea sub interdicţie a pârâtei Cantor Augustina.

Potrivit art. 170 cod civil, prin hotărârea de punere sub interdicţie, instanţa de tutelă numeşte, de îndată un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie judecătorească. Prin urmare, având în vedere dispoziţiile legale arătate mai sus, instanţa va dispune numirea reclamantului Cantor Eduard în calitate de tutore al pârâtei C. A..

În temeiul art. 940 cod procedură civilă, instanţa dispune ca după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, o copie legalizată a dispozitivului acesteia se va comunica Serviciului de stare civilă a oraşului C. precum şi Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap C..

De asemenea, în temeiul art. 229 din Legea nr. 71/2011, se dispune delegarea atribuţiilor instanţei privind inventarierea bunurilor interzisului judecătoresc şi controlul exercitării tutelei către autoritatea tutelară Primăria C.