Cooperare judiciară internațională în materie penală. Aplicarea dispozițiilor art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 (republicată) pe tot parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, inclusiv după pronunțarea hotărârii definitiv

Hotărâre 1 din 14.04.2020


Cuprins pe materii: Cooperare judiciară internațională în materie penală

Indice alfabetic: Legea nr. 302/2004; executare a mandatului european de arestare

Temei de drept: art. 104  alin. (9) din Legea nr. 302/2004

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Încheierea penală din 14.04.2020

În condițiile în care durata maximă de arest a persoanei solicitate permisă de lege (180 zile) acoperă nu doar perioada de dinaintea rămânerii definitive a hotărârii de predare, ci și perioada de după acest moment și până la predarea efectivă către autoritatea emitentă a persoanei solicitate, concluzia ce se desprinde este aceea că norma juridică ce statuează obligația instanței de a verifica periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menţinerea arestării în vederea predării (art. 104 alin. 9 din Legea nr. 302/2004 republicată) are aplicabilitate/devine incidentă și după ce instanța de judecată a pronunțat hotărârea definitivă de predare și până la momentul la care persoana solicitată este predată în mod efectiv statului emitent al mandatului european de arestare.