Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Sentinţă penală 29 din 15.06.2018


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA   Dosar nr.522/248/2017

ÎNTORSURA BUZĂULUI

SENTINŢA PENALĂ NR.29

Şedinţa publică din data de 15 iunie 2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ...– judecător

GREFIER: ...

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza penală privind pe inculpatul ... trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prevăzută şi pedepsită de art.335 alin.1 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa inculpatului.

Procedură  fără citarea părţilor potrivit art.405 alin.2 Cod procedură penală.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului şi stadiul procesual.

Se constată că dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 08.06.2018, conform celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în temeiul art. 391 alin.1 Cod procedură penală, din lipsă de timp a amânat pronunţarea pentru data de 15.06.2018.

JUDECĂTORIA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, reţine următoarele:

Prin rechizitoriul nr.195/P/2016, emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, la data de 04.08.2017, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul ... pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art.335 alin.1 C.Pen. şi pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen., cu aplicarea art.38 alin.2 C.Pen.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că, în data de 23.06.2016, ora 23.32, inculpatul ... a condus autoturismul marca Audi A1, cu numărul de înmatriculare ..., pe DN10, în comuna Sita-Buzăului, jud. Covasna, fără a avea permis de conducere şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 2,00 g/l alcool pur în sânge, iar, când a ajuns la km 109+350 m, a pierdut controlului asupra autovehiculului, a părăsit partea carosabilă şi a lovit soclul din beton al gradului imobilului cu nr. administrativ 251, proprietatea martorului ....

Această situaţie a fost reţinută pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: proces-verbal de constatare a infracţiunii (f.12 DUP), buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr. 1440-A12/197/24.06.2016 (f.19 DUP), cerere de analiză, proces-verbal de recoltare şi examenul clinic (f.11-13 DUP), dovada testării cu etilotestul (f.10 DUP), adresa nr.38468/01.07.2016 a Serviciului Public Comunitar- Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (f.24 DUP), proces-verbal de examinare a autovehiculului şi planşă fotografică (f.13-18 DUP) şi declaraţii de martori ( f.44-61).

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Din examinarea sentinţei penale nr.15/26.05.2015, pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosarul nr.166/248/2015, definitivă prin decizia penală nr.715/Ap/29.10.2015 a Curţii de Apel Braşov, instanţa constată că, inculpatul ..., în data de 26.11.2014, ora 17.50, a condus autoturismul marca Audio A4 cu nr. de înmatriculare ...pe DN 10, pe raza satului  Brădet, având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 2,65 g/l alcool pur în sânge, împrejurare în care a acroşat pe partea dreaptă a drumului pe numita Papară Florentina, aceasta din urmă căzând la pământ.

Din examinarea adresei nr.38468/01.07.2016, emisă de SPCRPCÎV Covasna, instanţa constată că, la data de 29.10.2015, în temeiul sentinţei penale nr.15/26.05.2015, pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosarul nr.166/248/2015, definitivă prin decizia penală nr.715/Ap/29.10.2015 a Curţii de Apel Braşov, permisul de conducere al inculpatului ... a fost anulat.

La data de data de 23.06.2016, în jurul orei 23.30,  inculpatul ..., deşi avea permisul de conducere anulat şi consumase băuturi alcoolice, a condus autoturismul marca Audi A1, cu numărul de înmatriculare ..., pe DN10, în comuna Sita-Buzăului, jud. Covasna, iar, când a ajuns la km 109+350 m, a pierdut controlului asupra autovehiculului, a părăsit partea carosabilă şi a lovit soclul din beton al gradului imobilului cu nr. administrativ 251, proprietatea martorului ....

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere înscrisurile depuse la dosarul de urmărire penale coroborate cu declaraţiile martorilor ..., ..., ..., ... şi ....

Astfel, instanţa va avea în vedere că martorul ocular ... a arătat că, în seara respectivă, a auzit o bubuitură şi, imediat a ieşit în drum să vadă despre ce este vorba, ocazie cu care a observat că autoturismul inculpatului lovise gardul din piatră al imobilului martorului ..., că în autoturism, pe locul şoferului, amplasat în partea stânga faţă a autoturismului, căzut înspre partea dreaptă, peste schimbătorul de viteze, se afla inculpatul, că inculpatul nu mai era însoţit de vreo persoană şi, de asemenea, că motorul autoturismului inculpatului era turat la maxim, iar din interior ieşea fum (filele 44-45 DUP şi 33 DJ).

Declaraţiile sale se coroborează cu declaraţiile martorului ocular ..., care a arătat că, imediat după ce a auzit o bubuitură, a ieşit în drum şi a observat că autoturismul inculpatului lovise gardul imobilului său, că motorul era pornit şi turat şi că în interiorul autoturismului, pe unul dintre scaunele din faţă, aplecat înspre dreapta, se afla inculpatul, iar inculpatul nu era însoţit de vreo persoană (filele 50-51 DUP şi 34 DJ), cu declaraţiile martorului ocular ..., care a arătat că, imediat după ce a auzit bubuitura, a ieşit în drum şi a observat că autoturismul inculpatului lovise gardul imobilului martorului ..., că în autoturism, pe locul şoferului, amplasat în partea stânga faţă a autoturismului, se afla inculpatul, că motorul autoturismului inculpatului era pornit şi turat, că unul dintre martorii prezenţi a oprit motorul autoturismului, iar martorul a scos bornele bateriei, pentru a preveni izbucnirea unui incendiu (filele 52-53 DUP şi 35 DJ) şi cu declaraţiile martorului ocular ..., care a arătat că după ce a auzit o bubuitură a ieşit în drum şi a observat că autoturismul inculpatului lovise gardul martorului ... şi că motorul autoturismului era pornit (fila 54 DUP şi 46 DJ).

De asemenea, instanţa constată că toţi aceşti martori, precum şi martorul ... (filele 46-49 DUP şi 47 DJ), au arătat că autoturismul prezenta avarii doar în partea stânga faţă, avarii rezultate din impactul autoturismului cu gardul martorului ..., precum şi faptul că, în aproximativ 10 minute de la producerea accidentului, la faţa locului au sosit o ambulanţă şi un echipaj de poliţie.

Instanţa va înlătura apărarea inculpatului ..., susţinută şi de martorul ..., potrivit căreia, la momentul accidentului, inculpatul nu conducea autoturismul, întrucât era şi imposibil din cauza faptului că motorul acestuia era defect, iar motivul impactului ar fi acroşarea autoturismului inculpatului de către un alt vehicul, posibil autocamion, întrucât nu se coroborează cu restul probelor administrate în cauză.

Astfel, instanţa constată că martorii oculari audiaţi, cu excepţia martorului ..., au arătat că motorul autoturismului era pornit şi turat, ceea ce exclude ipoteza imposibilităţii funcţionării motorului şi, de asemenea, au arătat că inculpatul nu era însoţit de vreo altă persoană, ceea ce exclude ipoteza conducerii autoturismului de către o altă persoană decât inculpatul.

De asemenea, instanţa constată că toţi martorii oculari audiaţi, inclusiv martorul ..., au arătat că s-a auzit o singură bubuitură, iar autoturismul inculpatului prezenta avarii doar în partea stânga faţă, ceea ce exclude ipoteza acroşării autoturismului inculpatului de către un alt vehicul, întrucât o posibilă acroşare ar fi generat avarii şi în partea din spate a autoturismului şi ar fi determinat două zgomote de impact, un zgomot în momentul acroşării şi un zgomot în momentul impactului autoturismului cu gardul din beton.

Astfel, din probele administrate în cauză rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că, în data de 23.06.2016, în jurul orei 23.30,  inculpatul ..., deşi avea permisul de conducere anulat, a condus autoturismul marca Audi A1, cu numărul de înmatriculare ..., pe DN10, în comuna Sita-Buzăului, jud. Covasna.

În drept, fapta inculpatului care, în data de 23.06.2016, în jurul orei 23.30,  deşi avea permisul de conducere anulat, a condus autoturismul marca Audi A1, cu numărul de înmatriculare ..., pe DN10, în comuna Sita-Buzăului, jud. Covasna, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat, prevăzută de art.335 alin.2 teza a III-a C.Pen., motiv pentru care, în temeiul art.386 alin.1 C.Proc.Pen., instanţa va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul ... din infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art.335 alin.1 C.Pen., în infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat, prevăzută de art.335 alin.2 teza a III-a C.Pen.

Sub aspectul laturii obiective, există acţiunea inculpatului de a conduce un autoturism pe drumurile publice fără a avea acest drept, încălcând în acest fel prevederile legale care reglementează desfăşurarea acestei activităţi. Infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului este una de pericol, astfel că legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul socialmente periculos, în speţă, punerea în pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă, formă de vinovăţie prevăzută de art.16 alin.3 lit.b C.Pen. Astfel, inculpatul care a condus autoturismul pe drumurile publice fără a avea acest drept, a prevăzut şi, deşi nu a urmărit, a acceptat posibilitatea ca prin fapta sa infracţională să pună în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art.74 C.Pen., respectiv dispoziţiile din partea generală a Codului penal, limitele de pedeapsă prevăzute de C.Pen., gradul de pericol social concret al infracţiunii săvârşite, modul şi împrejurările concrete ale comiterii acesteia, urmarea care s-ar fi putut produce şi cea care s-a produs efectiv şi persoana inculpatului.

Instanţa va avea în vedere gradul de pericol social ridicat al infracţiunii raportat la rezultatele grave care s-ar fi putut produce în urma conducerii pe drumul public fără a avea acest drept, precum şi la cele care s-au produs efectiv – un accident de circulaţie, faptul că inculpatul a condus autoturismul după ce a consumat băuturi alcoolice, precum şi faptul că, anterior, inculpatul a mai fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen., astfel cum rezultă din fişa de cazier a inculpatului (fila 13 DJ).

Instanţa va reţine în favoarea inculpatului ataşamentul său faţă de familie, existenţa unui loc de muncă şi motivaţia crescută de a se implica în activităţi utile, lipsa unui anturaj criminogen, precum şi motivaţia crescută pentru schimbarea comportamentului, aspecte ce rezultă din raportul de evaluare întocmit în cauză (filele 25-27 DJ).

Pentru aceste motive, în baza art.335 alin.2 teza a III-a C.Pen., cu aplicarea art.396 alin.10 C.Proc.Pen., instanţa îl va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa de 1 (un) an 2 (două) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat. 

Având în vedere, pe de-o parte, gravitatea faptei inculpatului, care a condus autoturismul având permisul de conducere anulat din cauza săvârşirii anterioare a unei alte infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, iar, pe de altă parte, concluziile raportului de evaluare întocmit în cauză de Serviciul de probaţiune Covasna, potrivit cărora consumul sistematic de alcool, prin efectele sale, duce la o scădere a gândirii critice a inculpatului faţă de propriul comportament, instanţa constată că este necesară şi aplicarea pedepsei complementare prevăzute în art.66 alin.1 lit.i C.Pen. şi, în consecinţă, va interzice inculpatului ...,  pe o durată de 2 (doi) ani de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei de 1 (un) an 2 (două) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă penală, exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere

De asemenea, instanţa, în temeiul art.65 alin.1 raportat la art.66 alin.1 lit.i C.Pen., va interzice inculpatului ..., ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Instanţa constată că infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat, prevăzută de art.335 alin.2 teza a III-a C.Pen., ce face obiectul prezentei cauze, este în raport de pluralitate intermediară cu infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen., pentru care a fost condamnat inculpatul ... prin sentinţa penală nr.15/26.05.2015, pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosarul nr.166/248/2015, definitivă prin decizia penală nr.715/Ap/29.10.2015 a Curţii de Apel Braşov.

În aceste condiţii, instanţa, în baza art.96 alin.4 C.Pen., va dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 10 (zece) luni închisoare, aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală nr.15/26.05.2015, pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosarul nr.166/248/2015, definitivă prin decizia penală nr.715/Ap/29.10.2015 a Curţii de Apel Braşov.

În baza art.96 alin.5 coroborat cu art.44 alin.2 raportat la art.39 alin.1 lit.b C.Pen., instanţa va contopi pedeapsa 1 (un) an 2 (două) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare cu pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an 2 (două) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare, pe care o sporeşte cu 3 (trei) luni şi 10 (zece) de zile închisoare, urmând ca în final inculpatul ... să execute pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art.45 alin.3 lit.a raportat la art.66 alin.1 lit.i C.Pen., instanţa îi va interzice inculpatului ...,  pe o perioadă de 2 (doi) ani de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă penală, exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

În baza art.45 alin.5 raportat la art.65 alin.1 coroborat cu art.66 alin.1 lit.i C.Pen., instanţa îi va interzice inculpatului ... exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Instanţa constată că, prin rechizitoriu, inculpatul ... a fost trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen., constând în aceea că, în data de 23.06.2016, ora 23.32, inculpatul ... a condus autoturismul marca Audi A1, cu numărul de înmatriculare ..., pe DN10, în comuna Sita-Buzăului, jud. Covasna, având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 2,00 g/l alcool pur în sânge.

Potrivit art.336 alin.1 C.Pen., conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Instanţa constată că, la data de 27 ianuarie 2015, a fost publicată Decizia nr.732/2014 a Curții Constituționale potrivit căreia sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispozițiilor art.336 alin.1 C.Pen. este neconstituțională, întrucât aduce atingere prevederilor constituționale ale art.1 alin.5 referitor la principiul respectării legilor și ale art.20 referitor la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art.7 paragraful 1 referitor la legalitatea incriminării din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Așadar s-a revenit la incriminarea existentă anterior în legea specială care a reglementat, până la data de 1 februarie 2014, infracțiunile la regimul rutier, în prezent data şi ora săvârșirii infracțiunii prevăzute de art.336 alin.1 C.Pen. fiind data şi ora depistării în trafic a conducătorului auto, având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Instanţa a constatat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că, la data de 23.06.2016, în jurul orei 23.30,  inculpatul ..., deşi avea permisul de conducere anulat şi consumase băuturi alcoolice, a condus autoturismul marca Audi A1, cu numărul de înmatriculare ..., pe DN10, în comuna Sita-Buzăului, jud. Covasna, iar, când a ajuns la km 109+350 m, a pierdut controlului asupra autovehiculului, a părăsit partea carosabilă şi a lovit soclul din beton al gradului imobilului cu nr. administrativ 251, proprietatea martorului ....

Rezultă astfel că, în cauză, trebuie stabilită valoarea alcoolemiei inculpatului la data de 23.06.2016, în jurul orei 23.30, cel mai târziu ora 23.32, ora apelului la SNUAU 112 (fila 12 DUP).

Potrivit art.190 alin.8 C.Proc.Pen., în cazul conducerii unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe, recoltarea de probe biologice se efectuează din dispoziţia organelor de constatare şi cu consimţământul celui supus examinării, de către un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, în cel mai scurt timp, într-o instituţie medicală, în condiţiile stabilite de legile speciale.

De asemenea, instanţa constată că, potrivit art.9 alin.1 din normele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin OMS nr.1512/2013, recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive se va face în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului rutier sau a împrejurării care impune recoltarea acestora, iar, conform art.10² din aceleaşi norme, în cazul în care nu au fost recoltate două mostre de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei.

Instanţa constată că, deşi potrivit declaraţiilor martorilor oculari, echipajul de poliţie a ajuns la faţa locului în aproximativ 10 minute de la accident, deci în jurul orei 23.40, testarea inculpatului cu aparatul alcooltest a fost efectuată abia în data de 24.06.2016, la ora 01.04, deci la mai mult de o oră de la data producerii accidentului, iar recoltarea singurei probe de sânge s-a efectuat abia în data de 24.06.2016, la ora 01.30, deci la aproape două ore de la data producerii accidentului, fără a se oferi vreo explicaţie rezonabilă în legătură cu această întârziere, în condiţiile în care, din examinarea adresei nr.166441/10.11.2016, emisă de ISU Covasna, rezultă că, în momentul sosirii echipajului de prim ajutor, în jurul orei 23.40, inculpatul a refuzat examinarea, tratamentul şi transportul către o unitate spitalicească, rămânând la locul intervenţiei (filele 19-20 şi 25-27 DUP).

Astfel, în condiţiile în care prima valoare probabilă a alcoolemiei inculpatului a fost obţinută la mai mult de o oră de la producerea evenimentului rutier, iar, în lipsa a două mostre de sânge recoltate la interval de o oră, nu se poate efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei, instanţa constată că, în cauză, nu se poate stabili, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că, la data de 23.06.2016, în jurul orei 23.30,  inculpatul ... a condus autoturismul marca Audi A1, cu numărul de înmatriculare ..., pe DN10, în comuna Sita-Buzăului, jud. Covasna, având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Având în vedere aceste considerente, instanţa constată că nu există probe din care să rezulte, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul ... a săvârşit infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen., constând în aceea că, în data de 23.06.2016, ora 23.32, inculpatul ... a condus autoturismul marca Audi A1, cu numărul de înmatriculare ..., pe DN10, în comuna Sita-Buzăului, jud. Covasna, având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 2,00 g/l alcool pur în sânge, motiv pentru care, în temeiul art.396 alin.1 raportat la art.17 alin.2 coroborat cu art.16 alin.1 lit.c C.Proc.Pen., va dispune achitarea inculpatului pentru această infracţiune.

În baza art.274 alin.1 C.Proc.Pen. instanţa va obliga inculpatul ... la plata către stat a sumei de 800 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În baza art.386 alin.1 C.Proc.Pen. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul ... din infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art.335 alin.1 C.Pen., în infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat, prevăzută de art.335 alin.2 teza a III-a C.Pen.

În baza art.396 alin.1 raportat la art.17 alin.2 coroborat cu art.16 alin.1 lit.c C.Proc.Pen. dispune achitarea inculpatului ..., fiul lui …, născut la data de …, în …, domiciliat în …, CNP …, pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen.

În baza art.335 alin.2 teza a III-a C.Pen., condamnă pe inculpatul ..., fiul lui …, născut la data de …, în …, domiciliat în …, CNP …, la pedeapsa de 1 (un) an 2 (două) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat.

În baza art.66 alin.1 lit.i C.Pen., interzice inculpatului ...,  pe o durată de 2 (doi) ani de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei de 1 (un) an 2 (două) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă penală, exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

În baza art.65 alin.1 raportat la art.66 alin.1 lit.i C.Pen., interzice inculpatului ... exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Constată că infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat, prevăzută de art.335 alin.2 teza a III-a C.Pen., ce face obiectul prezentei cauze, este în raport de pluralitate intermediară cu infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art.336 alin.1 C.Pen., pentru care a fost condamnat inculpatul ... prin sentinţa penală nr.15/26.05.2015, pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosarul nr.166/248/2015, definitivă prin decizia penală nr.715/Ap/29.10.2015 a Curţii de Apel Braşov.

În baza art.96 alin.4 C.Pen., dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 10 (zece) luni închisoare, aplicată inculpatului ... prin sentinţa penală nr.15/26.05.2015, pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosarul nr.166/248/2015, definitivă prin decizia penală nr.715/Ap/29.10.2015 a Curţii de Apel Braşov.

În baza art.96 alin.5 coroborat cu art.44 alin.2 raportat la art.39 alin.1 lit.b C.Pen. contopeşte pedeapsa 1 (un) an 2 (două) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare cu pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an 2 (două) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare, pe care o sporeşte cu 3 (trei) luni şi 10 (zece) de zile închisoare, urmând ca în final inculpatul ... să execute pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art.45 alin.3 lit.a raportat la art.66 alin.1 lit.i C.Pen., interzice inculpatului ...,  pe o perioadă de 2 (doi) ani de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă penală, exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

În baza art.45 alin.5 raportat la art.65 alin.1 coroborat cu art.66 alin.1 lit.i C.Pen., interzice inculpatului ... exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art.274 alin.1 C.Proc.Pen. obligă inculpatul ... la plata către stat a sumei de 800 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.06.2018.

PREŞEDINTE  GREFIER

... ...

Redact.Jud…..

Tehnored….

15.06.2018/ 4 ex.