Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Amânarea aplicării pedepsei.

Sentinţă penală 155 din 30.01.2015


Obiect –  săvârşirea infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Cuprins pe materii : Drept penal. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Amânarea aplicării pedepsei.

Index alfabetic :

-Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

-Amânarea aplicării pedepsei

Judecătoria Galaţi, secţia penală, sentinţa penală nr. 155/30.01.2015

Rezumat hotărâre  :

 Instanţa de fond a reţinut în sarcina inculpatului X. Y., că la data de 16.02.2014 a condus pe drumurile publice din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, autoturismul marca A cu nr. de înmatriculare CT-xx-ZZZ, fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie.

Instanţa, în baza art. 396 alin. 1, alin. 4 Cod procedură penală, raportat la art. 83 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a stabilit pedeapsa de 1 (un) an închisoare în sarcina inculpatului X. Y., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 83 alin. 1 și 3 Cod penal, a amânat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul X. Y. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Galați la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1, lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Galați.

În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, a atras atenţia inculpatului X. Y. asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a obligat inculpatul X. Y. la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 250 lei aferentă fazei de urmărire penală.

Instanţa de control judiciar a respins apelul formulat de inculpat, ca nefondat, cu obligarea la plata cheltuielilor  judiciare, considerând că instanţa de fond a stabilit în mod corect vinovăţia inculpatului şi a dozat corespunzător pedeapsa stabilită, la fel şi modalitatea de executare.

Problema de drept

Instanţa a făcut aplicarea în cauză a unei instituţii noi prevăzute de Codul penal, anume amânarea aplicării pedepsei, care nu constituie o soluţie de condamnare, producând efecte diferite de cele ale condamnării în cazul în care pe durata termenului de supraveghere stabilit, inculpatul respectă măsurile de supraveghere impuse şi nu săvârşeşte noi infracţiuni.