Primăria Municipiului Galaţi şi Consiliul Local Galaţi nu sunt entităţi cu personalitate juridică.

Sentinţă civilă 9753 din 22.10.2013


Primăria Municipiului Galaţi şi Consiliul Local Galaţi nu sunt entităţi cu personalitate juridică, prima fiind o structură funcţională ce aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, iar al doilea fiind un organ deliberativ.

Astfel, având în vedere și dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, reclamanta este îndreptățită să acționeze în judecată Municipiul Galaţi.

Într-adevăr Municipiul Galaţi nu a fost parte în dosarul civil al Judecătoriei Galaţi, părţi fiind Primăria Municipiului Galaţi şi Consiliul Local Galaţi, cărora legiuitorul, în baza Legii nr. 10/2001 le-a recunoscut calitatea de unitate deţinătoare.

Obligaţiile părţilor stabilite în cuprinsul sentinţei nu au fost îndeplinite de bunăvoie, reclamanta fiind nevoită să apeleze la ajutorul forţei coercitive a statului, ocazie cu care a constatat că pe terenul restituit se află moloz.

Însă Municipiul Galaţi a deţinut terenul în toată această perioadă. Posesia asupra terenului nu a fost niciodată exercitată de chemata în garanţie, astfel cum rezultă din considerentele sentinţelor civile pronunţate de Judecătoria Galaţi.

Terenul s-a aflat în posesia  şi proprietatea Municipiului Galaţi până în anul 2010, când sentinţa civilă a Judecătoriei Galaţi a rămas definitivă. În această calitate nu s-a îngrijit de teren.

De altfel, dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 10/20014 prevăd în mod expres că distrugerile şi degradările cauzate imobilelor ce fac obiectul legii, după intrarea în vigoare a acesteia şi până la momentul predării efective către persoana îndreptăţită cad în sarcina deţinătorului imobilului.

Primăria Municipiului Galaţi şi Consiliul Local Galaţi nu sunt entităţi cu personalitate juridică, prima fiind o structură funcţională ce aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, iar al doilea fiind un organ deliberativ.

În aceste condiţii, faţă de cele mai sus menţionate, Municipiul Galaţi având proprietate şi posesia suprafeţei de teren, reclamanta este îndreptăţită să-l acţioneze în judecată, dat fiind şi dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 10/2001.