1.Reabilitarea judecătorească. Instanţa competentă

Decizie 7 din 24.02.2014


În caz de modificare a normelor de competenţă, cererea de reabilitare va fi soluţionată de instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă, potrivit legii în vigoare la momentul introducerii cererii.

C. pr. Pen. din 1968, art. 494

Înalta curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, dec. LXXXIII/10 decembrie 2007

C. pr. Pen., art. 529

Prin sentinţa penală nr. 17/29.01.2014 pronunţată de Tribunalul Mureş în dos. nr. 12590/320/2013, s-au hotărât următoarele:

Au fost admise excepţiile invocate.

A fost declinată competenţa materială şi teritorială de soluţionare a  cererii de reabilitare formulate de  petentul C. – L. F. -  J. în favoarea  Judecătoriei  Târgu-Mureş, în baza  art. 39 alin. 1 Cod procedură penală şi  art. 42 Cod procedură penală.

S-a constatat declanşat conflictul negativ de competenţă, conform art. 43 alin. 1 Cod procedură penală şi dispune sesizarea Curţii de Apel Târgu-Mureş, Secţia Penală, în vederea soluţionării acestuia.

Cheltuielile judiciare de 30 lei, au rămas în sarcina statului, conform art. 192 alin.3 Cod procedură penală.

 Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Mureş  a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Târgu - Mureş sub dosar nr. 12590/320/2013, petentul C.-L. F.-J.,  a solicitat reabilitarea sa judecătorească raportat la pedeapsa  de 9 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală  nr. 247 emisă la data de 17.12. 1999 de  Tribunalul Mureş, în dosar nr. 5493/1999, rămasă definitivă prin Decizia nr. 130/A/5.07.2000 a Curţii de Apel Târgu-Mureş, Secţia Penală.

Prin Sentinţa penală nr. 1222 din 26.11.2013 a Judecătoriei Târgu-Mureş, s-a dispus declinarea competenţei materiale de soluţionare a cererii, în favoarea Tribunalului Mureş, avându-se în vedere că acesta a judecat în primă instanţă cauza petentului, conform art. 494 Cod procedură penală

La termenul de judecată din data de 29.01.2014, instanţa a invocat din oficiu, excepţia de necompetenţă  materială şi teritorială a Tribunalului Mureş, având în vedere că instanţa căreia i-ar reveni competenţa soluţionării cauzei este cea  care,  conform legii în vigoare la momentul introducerii cererii, este competentă să judece cauza în primă instanţă, conform  Deciziei nr.  LXXXIII/2007 a Înaltei Curţi De Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, iar aceasta este Judecătoria Târgu-Mureş.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Târgu-Mures sub nr. 12590/320/2013 la data de 04.02.2014.

Examinând conflictul negativ de competenţă ivit între cele două instanţe inferioare, Curtea a constatat că este competentă să soluţioneze prezenta cauză, potrivit dispoziţiile art. 38 alin. 3 raportat la art. 51 alin. 6  C. pr. pen.

Este adevărat că inculpatul a fost condamnat în primă instanţă de Tribunalul Mureş, aşa cum corect a reţinut Judecătoria Târgu-Mureş, iar potrivit art. 494 C. pr. Pen. din 1969 (în vigoare la data introducerii cererii de reabilitare), competenţa soluţionării cererii de reabilitare îi revenea instanţei care a soluţionat cauza în primă instanţă, ori celei corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul.

Pe de altă parte, trebuie observat că de la data judecării cauzei în primă instanţă (17.12.1999) şi până la data introducerii cererii de reabilitare (28.10.2013), Codul de procedură penală a fost modificat, în sensul că infracţiunea de tâlhărie, care a atras competenţa materială a tribunalului, este dată în competenţa materială a judecătoriei în primă instanţă.

În această situaţie, devin incidente dispoziţiile cuprinse în Decizia RIL nr. LXXXIII/2007 dată de ÎCCJ, potrivit cărora „Dispoziţiile art. 494 teza I Cod procedură penală se interpretează în sensul că, în caz de modificare a normelor de competenţă, cererea de reabilitare va fi soluţionată de instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă, potrivit legii în vigoare la momentul introducerii cererii.”

Pentru aceste considerente, urmează ca, în baza art. 38 alin. 3 rap. la art. 51 alin. 6  C. pr. pen, stabileşte în favoarea Judecătoriei Târgu-Mureş competenţa de soluţionare a cererii de reabilitare formulate de petentul C. L. F. J .

În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen,  cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.