Redeschiderea urmăririi penale. Condiții

Hotărâre 31/CC din 01.10.2014


Redeschiderea urmăririi penale nu poate avea loc dacă acțiunea penaă este lipsită de temei, fapta nefiind prevăzută de legea penală.

C. pr. pen., art. 335

Prin cererea formulată în dosarul nr. 329/II/2/2014 şi înregistrată la Curtea de Apel Tg. Mureş la nr. 343/43/2014 din 30.09.2014, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureș a solicitat în temeiul art. 335 alin. 4 C. pr. pen. confirmarea redeschiderii urmăririi penale cu privire la avocatul M. M.

A anexat dosarul nr. 329/II/2/2014, în care la data de 29.09.2014 a dispus în procedura prevăzută de art. 340 C. pr. pen. admiterea plângerii formulate de petenta P. M. şi infirmarea ordonanţei de clasare din 25.08.2014, precum şi dosarul nr. 296/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureș, prin care s-a dispus clasarea cauzei cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 246 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. reclamată cu privire la avocatul M. M.

În motivarea ordonanţei din 29.09.2014, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureș a arătat că fapta intimatului M. M. de a solicita de la Primăria mun.  Tg. Mureş executarea silită a obligaţiei de predare a sumei de 2600 de lei stabilită în favoarea petentei prin s. c. nr. 2151/2012 a Tribunalului Mureş, deşi nu avea mandat de reprezentare, şi a refuza predarea sumei primite, se încadrează în prevederile art. 244 alin. 1 C. pen. cu privire la infracţiunea de înşelăciune, şi nu în prevederile referitoare la infracţiunea de abuz în serviciu.

Astfel sesizaţi, reţinem următoarele:

Petenta s-a plâns în primul rând, prin plângerea penală depusă la data de 31.07.2013, de faptul că intimatul, care îi fusese avocat în procesul cu Primăria mun. Tg. Mureş, a refuzat, în urma unei notificări ce i-a fost trimisă în luna martie 2014, să îi remită suma încasată în luna aprilie 2013 de la Primărie cu titlu de cheltuieli de judecată acordate prin sentinţa civilă nr. 2151/2012 a Tribunalului Mureş, irevocabilă prin decizia civilă nr. 476/R/21.03.2013 a Curţii de Apel Tg. Mureş.

Fapta mai sus descrisă ar putea constitui, în abstract, infracţiunea de abuz de încredere. Totuşi, pe de o parte din descrierea ei pare să reiasă că petenta a cunoscut fapta din luna martie 2014, aşa încât plângerea formulată în data de 31 iulie acelaşi an este tardivă, iar pe de altă parte, banii fiind prin excelenţă bunuri fungibile, este discutabil în ce măsură pot constitui obiect al infracţiunii de abuz de încredere într-o speţă precum cea de faţă.

Către finele plângerii, este adevărat că petenta invocă şi faptul că delegaţia avocaţială folosită în faţa Primăriei Tg. Mureş cu ocazia solicitării sumei de bani este nesemnată de ea, ceea ce, prin amplificare, l-a putut determina pe procurorul general al Curţii de Apel să susţină existenţa unei înşelăciuni.

Totuşi, în sine depunerea unei împuterniciri avocaţiale semnate numai de avocat, care atestă identitatea părţilor, conţinutul şi data contractului de asistenţă juridică, nu excede modului uzual de desfăşurare a activităţilor reglementate prin dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Caracterul mincinos al susţinerii implicite a avocatului la momentul folosirii împuternicirii, că acţiona în calitate de reprezentant al petentei, nu este justificat de elementele dosarului. Amintim că intimatul a formulat cererea de punere în executare a hotărârii civile, atât cu privire la obiectul principal al cauzei, restituirea unui imobil, cât şi cu privire la obiectul ei accesoriu reprezentat de cheltuielile de judecată, în luna aprilie 2013. În luna următoare,  mai, petenta a semnat o procură specială prin care îl împuternicea pe intimat să se prezinte la Primărie sau la orice instituţie pentru preluarea imobilului. În aceste condiţii, susţinerea că intimatul, care fusese avocatul în proces al petentei, a acţionat fără dreptul de a o reprezenta în formularea cererii de executare silită, este absurdă.

Aşa fiind, nu se justifică redeschiderea urmăririi penale.