Granituire si revendicare

Sentinţă civilă 37 din 13.11.2012


DOSAR NR. XXXX/193/2011 grăniţuire si revendicare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SECŢIA CIVILĂ

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

SENTINŢA NR.

Pe rol se afla pronuntarea asupra cauzei având ca obiect grăniţuire si revendicare privind pe reclamanţii Z.P. şi Z.E. în contradictoriu cu pârâtul C.G..

Dezbaterile  au avut loc in şedinţa publica din data de xxx şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când instanţa, având nevoie de mai mult timp pentru a delibera ,a amânat pronunţarea pentru  astăzi, când:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea inregistrata la data de xxx sub nr. xxxx/193/2011 pe rolul Judecatoriei Botosani, reclamantii Z.P. şi Z.E. au chemat in judecata pe paratul C.G. solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa stabileasca linia de hotar care desparte proprietatile, precum si sa il oblige pe parat sa le lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 27 mp teren cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca sunt proprietarii suprafetei de 1.600 mp conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. xxx/2001, ca intre terenul lor si cel al paratului a existat din perioada in care traia vanzatoarea C.M. un alt hotar, respectiv gardul era amplasat pe zidul fantanii la mijloc avand acces ambele gospodarii, ca paratul a schimbat gardul cu trecerea timpului, actualmente fantana fiind in interiorul proprietatii acestuia, ca in momentul incheierii contractului, au purtat discutii cu vanzatorii in legatura cu linia de hotar, acestia garantand ca vor discuta cu paratul si gardul se va schimba. De asemenea, reclamantii mai arata ca, intre timp C.M. a murit, ei devenind proprietari ai imobilelor care au apartinut acesteia incercand sa restabileasca linia de hotar, ca inainte de vanzare, erau in relatii bune cu vanzatoarea C.M., o vizitau si atunci gardul era pe vechiul amplasament, aspect cunoscut de toti vecinii, ca intrucat paratul nu recunoaste ca a schimbat hotarul, s-au adresat politiei si comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 B. ce s-au deplasat la terenul in litigiu si au masurat proprietatea conform actului de vanzare cumparare rezultand 1.573 mp fata de 1.600 mp.

In drept, reclamantii au invocat dispozitiile art. 480 si urm. C.civ. si art. 584 C.civ.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 25 lei ( conform chitantelor nr. xxxxxxxx/.2011 si nr. xxxxxxx/2011 –filele 14 si 19).

In dovedirea cererii, reclamantii au depus la dosar urmatoarele inscrisuri: contractul de vanzare cumparare nr. xxx/2001 ( filele 3-4), proces verbal de constatare nr. xxxx/2011 ( fila 5), titlul de proprietate nr. xxxxx/1995 ( filele 6-7), plan de situatie ( fila 16).

Legal citat, paratul a depus la dosar intampinare prin care a invocat pe cale de exceptie, lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor si lipsa calitatii sale procesuale pasive, iar, cu privire la fondul cauzei, a solicitat respingerea cererii ca nefondata. In motivarea exceptiilor invocate, paratul a aratat ca reclamantii nu au calitate procesuala activa intrucat, prin contractul de vanzare cumparare nr. xxxxx/2010, aceştia au revandut suprafata de 1.600 mp teren fiicei lor, C.M.G.si, in acest moment, nu mai au calitatea de proprietari neposesori ceruta de lege pentru a revendica suprafata de 27 mp, ca nici el nu are calitate procesuala pasiva intrucat prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. xxxx/2003  a instrainat fiului sau C.G.M.casa, bucataria de vara si grajdul impreuna cu 1 din suprafata de 1.252 mp teren situat in pc 295 ce se invecineaza cu terenul ce a fost detinut de reclamanti. Cu privire la fondul cauzei, paratul arata ca intre proprietatea pe care a vandut-o fiului sau, C.G.M.si proprietatea ce a apartinut reclamantilor este construit un gard inca din anul 1967 de catre sotul  vanzatoarei C.M., numitul C.A. in prezent decedat, fantana fiind construita din anul 1977 si nu a fost niciodata pe linia de hotar dintre cele doua proprietati, ci doar in curtea sa, ca vanzatoarea C.M. lua apa din fantana intrand pe proprietatea sa prin poarta ce se afla pe gardul edificat in 1967, pe hatul despartitor fiind un stejar de 80 ani. De asemenea, paratul mai arata ca , in situatia in care ar fi calculata suprafata terenului potrivit dimensiunilor stabilite de Comisie in procesul verbal depus de reclamanti la dosar, ar rezulta o suprafata de 1.698,14 mp cu 98,14 mp mai mult decat au reclamantii in acte, ca numita C.M.G. a  formulat plangere penala impotriva sa, reclamand savarsirea infractiunii de tulburare de posesie ce a facut obiectul dosarului nr. xxxx/P/2011 fiind dispusa masura neinceperii urmarii penale, in referatul de terminare a urmaririi penale retinandu-se ca persoana vatamata nu a avut niciodata posesia suprafetei de teren revendicate.

In dovedirea cererii, paratul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: rezolutia de neincepere a urmaririi penale nr. xxxx/P/2011 ( fila 24), referat cu propunere de neincepere a urmaririi penale ( fila 25), contract de vanzare cumparare nr. xxxx/31.10.2003 ( fila 26), titlul de proprietate nr. xxxxx/20.09.1996 ( fila 27).

La data de xxx numitii C.C.A. si C.M.G. au formulat cerere de interventie in interes propriu prin care au solicitat si chemarea in judecata a numitului C.G.M.in calitate de parat. In motivarea cererii, acestia au aratat ca ei sunt proprietarii terenului asupra caruia partile se judeca, din data de xxx2010, reclamantii fiind doar beneficiari ai dreptului de uzufruct viager.

Cererea de interventie a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 25 lei ( conform chitantelor nr. xxxxxxx/2012 si nr. xxxxxxx /2012 –filele 44-45) si timbru judiciar in cuantum de 0,90 lei.

La termenul de judecata din data de 2012, instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului invocate de parat prin intampinare, exceptii pe care instanta le va solutiona cu prioritate conform dispozitiilor art. 137 alin. l C.proc.civ, fiind vorba in cauza de doua exceptii de procedura:

Reclamantii din prezenta cauza au formulat o cerere in granituire si una de revendicare. Prin definitia lor, cele doua actiuni reprezinta, in cazul primei, acţiunea prin care se solicită instanţei determinarea, prin semne exterioare, a liniei despărţitoare dinre două fonduri vecine ( art. 560 C.civ.), iar, in cazul celei de–a doua actiuni, actiunea proprietarului unui bun impotriva unui posesor sau a unei alte persoane care il detine fara drept ( art. 563 din Noul Cod civil). Dacă în cazul acţiunii în grăniţuirii se admite că poate fi formulată şi de către titularul unui dezmembrământ al dreptului de proprietate, acţiunea în revendicare nu poate fi formulată decât de către proprietarul respectivului  bun cu privire la care acesta a pierdut posesia.  Însă, în situaţia în care, cu ocazia grăniţuirii, se pretinde o parte determinată din terenul limitrof, grăniţuirea este dublată de o revendicare a porţiunii respective de teren, caz în care este necesară dovada dreptului de proprietate cu privire la teren.

Prin urmare, în speţă, suntem în situaţia unei grăniţuiri dublate de o revendicare a unei suprafeţe de teren şi ,astfel,  conditia esentiala este ca persoanele care formuleaza actiunea in granituire dublată de actiunea in revendicare sa aiba calitatea de proprietar al respectivului bun, identitate ce justifica, in cazul unei cereri de chemare in judecata, calitate procesuala activa. In speta, instanta retine ca, prin contractul de vanzare cumparare nr. xxx/2001 ( filele 3-4), reclamantii au dobandit casa si suprafata de 1.600 mp situati in pc xxx, sat B., com. B. , jud. Botosani. In acelasi timp, prin contractul de vanzare cumparare nr. xxx/2010 (filele 33-36), reclamantii au instrainat dreptul de proprietate asupra imobilului situat in pc xxx intravilanul orasului B., jud. Botosani format din suprafata de 1.600 mp si constructiile edificate pe aceasta, reclamantii pastrand un drept de uzufruct viager ce prin definitie le confera doar posesia si folosinta bunului. Astfel, cum actiunea in granituire si in revendicare sunt actiuni puse la dispozitia proprietarului faţă de cele arătate anterior  (in speta, nudului proprietar ), chiar dacă reclamantii in calitate de titulari ai unui dezmembrământ al dreptului de proprietate, respectiv uzufrcut, ar putea formula prin ipoteză acţiunea în grăniţuire, în condiţiile în care are loc şi o revendicare indisolubil legată de prima acţiune, situaţie în care apare ca fiind necesară dovada dreptului de proprietate a reclamanţilor  si cum aceştia au instrainat nuda proprietate asupra suprafetei de 1.600 mp inainte de formularea prezentei cereri de chemare in judecata, instanta va retine ca intemeiata exceptia invocata, urmand sa o admita si sa respinga cererea ca fiind formulate de persoane lipsite de calitate procesuala activa.

Ca urmare a admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale active, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive apare ca ramasa fara obiect atat timp cat reclamantii nu au justificat calitatea lor procesuala ce primeaza asupra calitatii procesuale a paratului.

În ceea ce priveşte admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie în interes propriu, instanţa reţine , de asemenea, că, dată fiind admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor şi cum prin definiţie terţul intervine într-un proces ce se poartă între alte persoane care implicit îşi justifică în acel proces calitatea procesuală atât activă, cât şi pasivă, cererea de intervenţie apare ca inadmisibilă în raport de acest aspect ce reprezintă o condiţie esenţială conform art. 49 alin. 1 C.proc.civ. şi, pe cale de consecinţă, va respinge această cerere ca inadmisibilă.

În baza art. 274 alin.1 C.proc.civ., instanţa urmează să oblige reclamanţii la plata către pârât a sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat ( conform chitanţei nr. xxx/2012 – fila 46).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor invocată de către pârât prin întâmpinare.

Respinge cererea având ca obiect grăniţuire si revendicare privind pe reclamanţii Z.P. şi Z.E., domiciliaţi în com. B., jud. Botoşani în contradictoriu cu pârâtul C.G., domiciliat în com. B., jud. Botoşani ca fiind formulată de către persoane lipsite de calitate procesuală activă.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului invocată de către acesta prin întâmpinare ca rămasă fără obiect.

Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către C.C.A, şi C.M.G., ambii cu domiciliul în mun. V.D., str. , nr. , jud. Suceava.

Obligă reclamanţii la plata către pârât a sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, xxx.

 PREŞEDINTE,  GREFIER,