Sechestru

Decizie 28 din 11.12.2006


Prin cererea inregistrata la data de 04.09.2006 pe rolul Judecatoriei Braila, prin declinarea competentei de catre Judecatoria sectorului 2 Bucuresti, petenta F. a solicitat instituirea sechestrului asigurator constand in indisponibilizarea bunului imobil al paratei K. In motivarea cererii legal timbrate petenta a aratat ca pe rolul Judecatoriei sectorului 2 Bucuresti se afla o actiune care are ca obiect somatia de plata, parata datorand suma de 21983,83 RON.

Prin incheierea pronuntata la data de 20.09.2006, Judecatoria Braila a respins cererea formulata de petenta ca inadmisibila, retinand urmatoarele: in materie comerciala sechestrul asigurator este reglementat de art. 907-908 C.Com., dispozitii care se completeaza cu dispozitiile prev. de codul de procedura civila si din care rezulta ca cerinta formala pentru instituirea unui sechestru asigurator consta in  intentarea unei actiuni. Astfel, actiunea la care face trimitere legiuitorul vizeaza un raport juridic conflictual, transat de regulile de procedura contencioasa, care sa fie supusa atentiei instantei in vederea obtinerii unei hotarari asupra fondului cauzei, or procedura speciala de emitere a unei somatii de plata, reglementata de O.G. nr. 5/2001 nu are caracter contencios si cu atat mai mult ordonanta privind somatia de plata nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre parti, astfel cum se stipuleaza in art. 11/1, nefiind conceputa pentru a solutiona un conflict de drept. Instanta a apreciat ca formularea unei cereri de emitere a somatiei de plata nu poate fi asimilata cu intentarea unei actiuni la care se refera art. 591 alin. 1 C.p.civ., respectiv –creditorul care nu are titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului daca dovedeste ca a intentat actiune.

Impotriva acestei incheieri a declarat recurs petenta, iar prin decizia civila nr. 28 din 11.12.2006 Tribunalul Braila a respins ca nefondat recursul  si a retinut ca solutia instantei de fond este legala si temeinica, cu urmatoarea motivare :

Potrivit dispozitiilor art. 907 C.Com. partea interesata intr-o cauza comerciala va putea deodata cu intentarea actiunii sa ceara a se pune sechestru asigurator asupra averii mobile a debitorului, iar reclamanta a solicitat sechestru asigurator pe un imobil  si nici nu a facut dovada ca a intentat o actiune impotriva paratei conform dreptului comun, somatia de plata solicitata fiind o procedura speciala pe care un creditor o utilizeaza atunci cand creanta sa este certa, lichida si exigibila.