Condamnări multiple/Soluţionarea antecedentelor penale

Sentinţă penală 774 din 27.04.2009


Prin sentinţa Judecătoriei Brăila, în baza art.334 C.p.p., s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor săvârşite de inculpaţii M.C.C. şi C.S. prin actul de sesizare din infracţiunile prev. de art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.33 lit.a C.p., art.41 al.2 C.p. şi art.75 lit.c C.p. în 4( patru) infracţiuni de tâlhărie prev. de art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.33 lit.a C.p. şi art.75 lit.c C.p.

S-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor săvârşite de inculpatul C. I.N. prin actul de sesizare din infracţiunile prev. de art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.33 lit.a C.p., art.41 al.2 C.p. şi art.99 al.3 C.p. în 4( patru) infracţiuni de tâlhărie prev. de art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.33 lit.a C.p. şi art.99 al.3 C.p.

În baza art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.75 lit.c C.p.;

Inculpaţii M.C.C.  şi C.S. au fost condamnaţi  la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 26.07.2006 a infracţiunii de tâlhărie, parte vătămată C.I..

În baza art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.75 lit.c C.p.;

Inculpaţii M.C.C. şi C.S. au fost condamnaţi la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 28.07.2006 a infracţiunii de tâlhărie, parte vătămată M.F..

În baza art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.75 lit.c C.p.;

Inculpaţii M.C.C. şi C.S. au fost condamnaţi la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 28.07.2006 a infracţiunii de tâlhărie, parte vătămată P.R.C.

În baza art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.75 lit.c C.p.;

Inculpaţii M.C.C. şi C.S. au fost condamnaţi  la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 28.07.2006 a infracţiunii de tâlhărie, parte vătămată H.A..

Se va descontopi pedeapsa de 5 ani şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului M.C.C. prin sentinţa penală nr.271/15.02.2008 a Jud. Galaţi modificată prin decizia penală nr.379/A din 17.09.2008 a Tribunalului Galaţi în următoarele pedepse componente:

-5 ani închisoare pentru săvârşirea în perioada 4.07.2006 - 6.08.2006 a infracţiunii prev. de art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a şi b C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p., art.75 lit.c C.p., art.74 lit.b C.p., art.76 lit.b C.p.;

-3 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 5.07.2006 a infracţiunii prev. de art.293 al.1 C.p.

-restul de 417 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.75/17.02.2004 a Jud. Brăila pentru care s-a revocat beneficiul liberării condiţionate.

A fost înlăturat sporul de 2 luni închisoare.

În baza art.36 al.1 C.p. în ref. la art.33 lit.a, art.34 lit.b C.p.;

S-a dispus contopirea celor 4( patru) pedepse de 7 ani închisoare aplicate pentru faptele deduse judecăţii cu pedepsele de 5 ani închisoare şi 3 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.271/15.02.2008 a Jud. Galaţi modificată prin decizia penală nr.379/A din 17.09.2008 a Tribunalului Galaţi, urmând ca inculpatul M.C. C să execute pedeapsa cea mai grea sporită la pedeapsa de 8 ani închisoare.

S-a menţinut revocarea beneficiului liberării condiţionate pentru restul de 417 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.75/17.02.2004 a Jud. Brăila şi contopeşte acest rest cu pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare, inculpatul M.C.C. urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare sporită la pedeapsa de 8 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.36 al.1 C.p. în ref. la art.33 lit.a, art.34 lit.b C.p.;

S-a dispus contopirea celor 4( patru) pedepse de 7 ani închisoare aplicate inculpatului C.S. pentru faptele deduse judecăţii cu pedeapsa de 4 ani şi 3 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea în perioada 4.07.2006- 6.08.2006 a infracţiunii prev. de art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a şi b C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p., art.75 lit.c C.p., art.74 lit.a,b C.p. şi art.76 lit.b C.p. prin sentinţa penală nr. 271/15.02.2008 a Jud. Galaţi definitivă prin decizia penală nr.379/A din 17.09.2008 a Tribunalului Galaţi, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea sporită la pedeapsa de 8 ani închisoare.

S-a interzis inculpaţilor M.C.C. şi C.S. exerciţiul drepturilor civile prev. de art.64 lit.a teza II şi lit.b C.p. pe durata prev. de art.71 C.p. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art.36 al.3 C.p. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpaţilor M.C.C. şi C.S. perioada executată începând cu data de 07.08.2006 până la zi.

S-a constatat că inculpaţii M.C.C. şi C.S. sunt arestaţi în altă cauză.

S-au anulat vechile mandate de executare a pedepselor şi s-a dispus emiterea de noi mandate pentru pedeapsa aplicată inculpaţilor prin prezenta.

În baza art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.99 al.3 C.p. şi art.109 C.p.; inculpatul C.I.N la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 26.07.2006 a infracţiunii de tâlhărie, parte vătămată C.I..

În baza art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.99 al.3 C.p. şi art.109 C.p.;

Inculpatul C.I.N. la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 28.07.2006 a infracţiunii de tâlhărie, parte vătămată M.F..

În baza art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.99 al.3 C.p. şi art.109 C.p.;

Inculpatul C.I.N. a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 28.07.2006 a infracţiunii de tâlhărie, parte vătămată P. R. C.

În baza art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p. cu aplic. art.99 al.3 C.p. şi art.109 C.p.;

Inculpatul C.I..N.  la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 28.07.2006 a infracţiunii de tâlhărie, parte vătămată H.A..

În baza art.86/5 C.p., s-a dispus anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere de 3 ani închisoare aplicată inculpatului C.I.N. prin sentinţa penală nr.271/15.02.2008 a Jud. Galaţi definitivă prin neapelare la data de 04.03.2008.

În baza art.36 al.1 C.p. în ref. la art.33 lit.a, art.34 lit.b C.p., s-a dispus  contopirea celor 4(patru) pedepse de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicate pentru faptele deduse judecăţii cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.271/15.02.2008 a Jud. Galaţi, urmând ca inculpatul C.I.N. să execute pedeapsa cea mai grea sporită la pedeapsa de 4 ani închisoare.

S-au interzis inculpatului C.I.N. exerciţiul drepturilor civile prev. de art.64 lit.a teza II şi lit.b C.p. pe durata prev. de art.71 C.p. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art.14 al.3 lit.b şi art.346 C.p.p., art.998 şi urm. din C.civil au fost obligaţi în solidar inculpaţii M.C.C., C.S. şi C.I. N., ultimul inculpat în solidar şi cu partea responsabilă civilmente H.T. la plata sumelor de 289 lei către partea vătămată C.I. şi 400 lei către partea vătămată P.R.C..

În baza art.118 lit.e C.p., s-au confiscat, în folosul statului de la fiecare dintre inculpaţii M.C.C., C.S. şi C.I.N. suma de 68 lei.

 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că inculpaţii M.C.C., C.S. şi C. I. N. se cunosc de mai mult timp, iar în vara anului 2006 s-au înţeles să sustragă, în principal, telefoane mobile, de preferinţă de la minori folosind următorul mod de operare:

Inculpatul M.C., însoţit de ceilalţi inculpaţi acostau diferite persoane, de preferinţă minori, cărora le propunea cumpărarea telefonului său marca Motorola V 3 sau efectuarea unui schimb de telefoane în scopul de a determina partea vătămată să scoată telefonul mobil. În continuare telefonul era luat de unul dintre inculpaţi sub pretextul de a-i verifica performanţele, după care nu mai era restituit. În cazul în care părţile vătămate insistau să li se restituie telefonul, inculpaţii uzau de ameninţări sau chiar de acte de violenţă, după care valorificau aparatul astfel sustras, împărţind suma de bani.

1. La data de 28.07.2006, partea vătămată C.I., în vârstă de 17 ani, elev la Liceul Industrial „Panait Istrati”, a sesizat organele de poliţie cu faptul că în seara zilei de 26.07.2006, în jurul orelor 18,00, în timp ce se afla pe aleea parcului Monument din zona sălii Polivalente, a fost deposedat prin violenţă de telefonul mobil marca „Siemens”.

Cercetările efectuate au stabilit faptul că în timp ce partea vătămată C. I. se deplasa pe aleea parcului, inculpatul M.C. i-a propus să cumpere sau să facă schimb cu un telefon mobil marca „Motorola”, pe care i l-a arătat.

Partea vătămată a refuzat, dar inculpatul C.I. i-a reproşat că a văzut telefonul, după care i l-a luat din buzunar.

2. La data de 28.07.2006, partea vătămată M.F.T. a sesizat organele de poliţie cu faptul că în acea zi, în jurul orelor 16,00 în timp ce se deplasa pe b-dul Dorobanţilor, în zona restaurantului „Irish” a fost acostat de trei tineri necunoscuţi care, prin ameninţare cu acte de violenţă l-au deposedat de telefonul mobil şi de lănţişorul din aur.

Cercetările efectuate au stabilit faptul că în ziua de 28.07.2006, în jurul orelor 16,00, în timp ce inculpaţii se deplasau pe b-dul Dorobanţilor, în apropierea restaurantului „Irish”l-au acostat pe M.F.T..

În acelaşi mod, inculpatul M.C. i-a propus părţii vătămate să cumpere sau să facă schimb cu telefonul său marca Motorola V 3, însă a fost refuzat, moment în care a intervenit inculpatul C.S. care i-a luat telefonul marca Samsung A 860 din buzunarul pantalonilor.

În acest timp inculpatul C.I.N. a observat că partea vătămată are la gât un lănţişor cu medalion, atrăgându-i atenţia inculpatului C.S..

Inculpatul C.S. i-a desfăcut părţii vătămate lănţişorul de la gât, motivând că vrea să-l probeze timp în care inculpatul M.C. avea în mână un briceag cu lama scoasă, situaţie în care victima nu a putut să se împotrivească. 

Partea vătămată le-a solicitat inculpaţilor să-i restituie bunurile, dar inculpatul C.S. a lovit-o cu pumnul, spunându-i să plece.

Inculpaţii au vândut telefonul sustras de la victimă, martorului Gh.D. cu suma de 80 lei.

În aceeaşi zi, inculpaţii C.S. şi M.C.C. au amanetat lănţişorul cu medalion la casa de amanet S.C. V. S.R.L. de la care au primit suma de 120 lei ce a fost împărţită de inculpaţi.

În timpul cercetărilor s-a procedat la efectuarea unei conduceri în teren a părţii vătămate M.F., iar la data de 8.09.2006 s-a efectuat o recunoaştere din grup, ocazie în care victima i-a indicat pe inculpaţii M.C. şi C. S. ca fiind autorii faptei.

Din procesele verbale de preţuire întocmite în cauză a rezultat că valoarea telefonului mobil era de 339 lei, iar a lănţişorului cu medalion de 730 lei. La urmărirea penală partea vătămată a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 10.000 lei ron.

Partea vătămată M.F. a comunicat instanţei( fila 48 dosar) că renunţă la constituirea de partea civilă în procesul penal.

Situaţia de fapt expusă mai sus ce evidenţiază vinovăţia inculpaţilor în săvârşirea infracţiunii este dovedită cu următoarele mijloace de probă: sesizarea şi declaraţiile părţii vătămate, proces verbal de conducere în teren a părţii vătămate, proces verbal de prezentare pentru recunoaştere din grup însoţit de planşa fotografică, procese verbale de confruntare şi declaraţiile martorilor.

În drept, fapta inculpaţilor M.C.C., C.S. şi C.I.N. de a-i sustrage prin violenţă în ziua de 28.07.2006 părţii vătămate M.F. un telefon mobil marca Samsung în valoare de 339 lei şi un lănţişor de aur cu medalion în valoare de 730 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prev. de art.211 al.1, al.2 lit.c şi al.2/1 lit.a C.p.

3. În seara zilei de 28.07.2006, în jurul orelor 21,00, în timp ce se deplasau pe aleea parcului inculpaţii M.C., C.S. şi C.I. au acostat părţile vătămate P.R. şi H.A., propunându-le să cumpere sau să facă schimb de telefoane mobile, însă acestea au refuzat.

În această situaţie, inculpaţii C.S. şi M.C. au oprit părţile vătămate şi au început să le caute în buzunare.

Inculpatul C.S. a luat de la partea vătămată P.R. telefonul mobil marca Sony Ericsson K 5001, iar inculpatul M.C. a luat suma de 5 lei de la partea vătămată H.A..

Partea vătămată P.R. a încercat să recupereze telefonul, dar inculpatul C. S. l-a lovit cu palma peste faţă, determinându-l să renunţe.

Inculpaţii au vândut telefonul mobil martorului Gh.D. de la care au primit suma de 150 lei pe care au împărţit-o.

Din procesul verbal de preţuire rezultă că telefonul mobil marca Sony Ericsson valora 370 lei.

În timpul cercetărilor s-a procedat la efectuarea unei recunoaşteri din grup, ocazie cu care partea vătămată P.R. i-a indicat pe inculpaţi ca fiind autorii faptei.

Partea vătămată P.R. a refuzat să fie confruntat cu inculpaţii de teama unor represalii din partea acestora şi a declarat la urmărirea penală( filele 59- 61 dosar) că se constituie parte civilă cu suma de 4.000.000 lei rol.

La rândul lui H.A. a confirmat starea de fapt expusă de partea vătămată P.R. declarând la urmărirea penală( filele 66-68 dosar) că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

Situaţia de fapt expusă mai sus ce evidenţiază vinovăţia inculpaţilor în săvârşirea infracţiunilor este dovedită cu următoarele mijloace de probă: plângerile formulate de părţile vătămate P.R. C. şi H.A., proces verbal de prezentare pentru recunoaştere a inculpatului C.I. făcută de partea vătămată P.R.C. însoţită de planşa fotografică, proces verbal de preţuire a telefonului mobil sustras şi declaraţiile martorilor.

Victima minoră nu a putut să se împotrivească, fiind înconjurată de cei trei inculpaţi, însă a insistat să i se restituie telefonul, dar a fost lovită de inculpatul C.I.N. care a ameninţat-o că „o calcă în picioare”.

În continuare inculpaţii i-au dat telefonul mobil sustras de la partea vătămată, martorului M.L.C. intermediar în vânzarea acestui bun pentru suma de 30 lei, bani pe care i-au împărţit între ei.

Martorul a confirmat primirea telefonului, arătând că l-a vândut unei persoane necunoscute cu suma de 30 lei, bani pe care i-a înmânat inculpatului M.C..

În cauză s-a procedat la efectuarea unei conduceri în teren, ocazie cu care partea vătămată  a arătat locul unde i s-a sustras telefonul mobil.

Din procesul verbal de preţuire rezultă că telefonul mobil marca Siemens aparţinând părţii vătămate C.I., valora 289 lei. 

În faţa instanţei partea vătămată C.I. a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 289 lei potrivit procesului verbal de evaluare a telefonului mobil.

Situaţia de fapt expusă mai sus ce evidenţiază vinovăţia inculpaţilor în săvârşirea infracţiunii este dovedită cu următoarele mijloace de probă: sesizarea şi declaraţiile părţii vătămate, proces verbal de conducere în teren a părţii vătămate însoţit de planşa fotografică, proces verbal de preţuire a telefonului mobil şi înscrisurile de provenienţă a telefonului.

În stabilirea răspunderii penale ce revine inculpaţilor instanţa va analiza: împrejurările concrete în care s-au săvârşit faptele corelat cu gradul lor de pericol social concret, dispoziţiile părţii generale ale Codului penal precum şi dispoziţiile speciale referitoare la minoritate, limitele de pedeapsă fixate de norma incriminatoare, cauzele care atenuează sau agravează răspunderea penală precum şi aspectele privind persoana inculpaţilor.

Sub aspectul circumstanţelor reale faptele săvârşite de inculpaţi prezintă un grad de pericol social concret relativ ridicat prin  complexitatea valorilor sociale ocrotite de lege şi lezate urmare a acţiunii inculpaţilor de violenţă, ameninţări aduse integrităţii corporale a victimelor( patrimoniul persoanelor vătămate, integritatea corporală  a acestora). Împrejurarea că la activitatea infracţională a participat şi un minor se constituie într-o circumstanţă agravantă pentru inculpaţii M.C. şi C. S..

Referitor la circumstanţele personale instanţa reţine că inculpatul M.C.C. are studii 10 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, are antecedente penale aflându-se în prezent în executarea unei pedepse de 5 ani şi 2 luni închisoare începând cu 7.08.2006, aplicată prin sentinţa penală nr.271/15.02.2008 a Jud. Galaţi modificată prin decizia penală nr.379/A din 17.09.2008 a Tribunalului Galaţi pentru fapte similare; inculpatul C.S. are studii 10 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, la data săvârşirii faptelor nu avea antecedente penale, însă între timp a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani şi 3 luni închisoare pentru o faptă de tâlhărie aplicată prin sentinţa penală nr.271/15.02.2008 a Jud. Galaţi definitivă prin decizia penală nr.379/A din 17.09.2008 şi se află în executarea acestei pedepse începând cu 7.08.2008 şi inculpatul C.I. N. a absolvit 7 clase după care a abandonat şcoala, provine dintr-o relaţie de concubinaj a părinţilor săi care s-au despărţit în anul 1989, minorul rămânând în grija tatălui său care a decedat în anul 2004, iar dintre factorii de natură să accentueze apariţia comportamentului infracţional sunt enumeraţi în referatul de evaluare de consilierul de probaţiune lipsa supravegherii, abandonul şcolar şi imposibilitatea de a obţine o calificare profesională, anturajul proinfracţional, faptul că nu se află la prima abatere de la prevederile legii penale după cum o arată condamnarea de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie cu suspendare sub supraveghere a executării pe termen de 5 ani aplicată prin sentinţa penală nr.271/15.02.2008 a Jud. Galaţi definitivă prin neapelare la data de 4.03.2008.

Pe parcursul cercetărilor inculpaţii M.C.C. şi C.S. au avut o poziţie nesinceră, de nerecunoaştere a faptelor comise, fiecare încercând să diminueze pericolul social al faptelor.

Inculpatul C.I.N. s-a sustras cercetărilor, nu i s-a prezentat materialul de urmărire penală şi nu a putut fi audiat în faţa instanţei după cum rezultă din procesele verbale de sustragere întocmite de organele de poliţie.