Respingerea cererii de intabulare in cf a dreptului de proprietate al adjudecatarului pentru neplata impozitului aferent transferului dreptului de proprietate de catre debitorul executat silit –sarcina disproportionata

Sentinţă civilă 2715 din 17.03.2009


Respingerea cererii de intabulare in cf a dreptului de proprietate al adjudecatarului pentru neplata impozitului aferent transferului dreptului de proprietate  de catre debitorul executat silit –sarcina disproportionata

Prin actul de adjudecare emis de Biroul executorului judecatoresc M.M.I. la data de 07.11.2008 petentul a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului de la A+1, nr. top 6915/a/1/1/3/5/4.

Ulterior, petentul  a solicitat inscrierea acestui act in CF iar prin incheierea 98927/24.12.2008 OCPI Brasov a respins aceasta cerere.

In motivare, a retinut ca nu s-a facut dovada achitarii impozitului pe transferul dreptului de proprietate, astfel cum prevede art. 152 ind. 2. din HG nr.1195/2007 de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate si cu art.77/1 alin6 din Legea nr.571/2003.

Petenta s-a adresat AFP Brasov cu cererea nr. 30809/5.12.2008  prin care a solicitat sa i se calculeze impozitului provenit din art.77/1 cod fiscal, iar prin adresa nr. 30809/15.12.2008 i s-a comunicat faptul ca numai fostul proprietar are calitatea de contribuabil si deci obligatia de a achita impozitul aferent imobilului cu privire la care se transmite dreptul de proprietate, respectiv persoana pe numele careia este inscris dreptul de proprietate in CF, in cauza O. R., debitorul impotriva caruia a fost efectuata procedura executarii silite finalizate prin actul de adjudecare emis de Biroul executorului judecatoresc M. M. I. la data de 07.11.2008 in favoarea petentului.

Fata de aceasta situatie, instanta constata ca, la momentul solutionarii prezentei plangeri, petentul se afla intr-o situatie imposibila: este titular al  dreptului de proprietate asupra unui imobil dobandit prin licitatie publica, dar nu poate exercita acest drept deoarece persoana care are obligatia legala de a achita impozitul aferent transferului acestui imobil nu are nici un interes sa faca aceasta.

In drept, art. 20 din Legea nr. 7/1996, modificata, stabileste ca „dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil”, ca „drepturile reale se sting numai prin inscrierea radierii lor din cartea funciara, cu consimtamantul titularului dreptului; acest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin implinirea termenului aratat in inscriere; daca dreptul ce urmeaza sa fie radiat este grevat in folosul unei persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane”, iar „hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, daca sunt opozabile titularilor”.

Fata de aceste norme, cum petentul  se afla in posesia unui act juridic prin care a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in  CF 54579 Brasov, la A+1, nr. top 6915/a/1/1/3/5/4, instanta va dispune inscrierea acestui drept in CF.

Este adevarat ca art. 152 ind. 2. din HG nr.195/2007 de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal impune obligatia OCPI Brasov de a verifica achitarea de catre persoana care transmite dreptul de proprietate a impozitului asupra transferului acestui drept.

Insa, fata de pozitia exprimata de organul fiscal competent referitor la cererea promovata de petent pentru a achita ea insasi aceasta suma, in conditiile in care proprietarul tabular a pierdut dreptul sau in urma unei proceduri de executare silita si, prin urmare, nu are interesul sa achite acest impozit, instanta apreciaza ca, in cauza, formalitatea impusa de OCPI Brasov petentului pentru inscrierea dreptului sau de proprietate in CF apare ca excesiva, ingradind intr-un mod nejustificat exercitarea dreptului de proprietate de catre titularul lui, contrar normelor nationale si internationale care protejeaza dreptul de proprietate.

Aceasta apreciere a instantei se fundamenteaza si pe practica constanta a CEDO referitoare la dreptul de proprietate, in conformitate cu care, se retine ca este excesiv sa fie obligata partea care justifica un drept de proprietate si care a efectuat o serie de demersuri juridice pentru realizarea lui sa fie obligata sa promoveze noi actiuni pentru a putea a exercita acest drept (cauza Brumarescu).

Prin urmare, instanta va admite plangerea formulata de petent, va anula incheierea nr. 98927/24.12.2008 a OCPI Brasov si va dispune inscrierea in  CF 54579 Brasov, asupra imobilului de la A+1, nr. top 6915/a/1/1/3/5/4 a actului de adjudecare emis de Biroul executorului judecatoresc M.M.I. la data de 07.11.2008.

 sentinta 2715 din 17.03.2009